IGTD 48 טקסטיל - המשרד להגנת הסביבה

Transcription

IGTD 48 טקסטיל - המשרד להגנת הסביבה
‫מפרט ירוק לקבלת היתר ולפיקוח תו ירוק‬
‫טקסטיל‬
‫מפרט ירוק מס' ‪IGTD 48‬‬
‫מתבסס על תקן )‪GECA 19 (6/07‬‬
‫‪.1‬‬
‫עמוד ‪ 1‬מתוך ‪17‬‬
‫מהדורה ‪2 :‬‬
‫בתוקף מתאריך‪1.3.2012 :‬‬
‫כללי‬
‫‪ .1.1‬המוצר יעמוד בכל דרישות דין רלבנטיות‪ ,‬במידה וקיימת סתירה בין הוראות המפרט וחוקי‬
‫מדינת ישראל ‪ ,‬הוראת הדין היא שקובעת‪.‬‬
‫‪ .1.2‬המפעל המייצר יקבל את אישור המשרד להגנת הסביבה להענקת תו ירוק ותהליך הייצור‬
‫של המוצר לא יפגע באדם ובעובדים‪.‬‬
‫‪ .1.3‬במפעל מערכת ניהול איכות על פי דרישות ת"י ‪ 9001:2008‬או מערכת איכות דומה‪.‬‬
‫‪ .1.4‬המוצר יעמוד בדרישות כל תקן ישראלי החל עליו‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫חלות‬
‫מפרט זה מגדיר את הדרישות מהמוצרים‪ ,‬כדלהלן‪:‬‬
‫‪ .2.1‬הלבשה ומצעים‬
‫קטגוריה זו כוללת בגדים ומצעים המכילים לפחות ‪ 90%‬סיבי טקסטיל במשקל המוצר‬
‫המוגמר‪.‬‬
‫‪ .2.2‬טקסטיל ליישומי פנים‬
‫קטגוריה זו כוללת פריטים כגון אהילי מנורה או תריסי חלון‪ ,‬המכילים לפחות ‪ 90%‬סיבי‬
‫טקסטיל במשקל המוצר המוגמר‪.‬‬
‫קטגוריה זו אינה כוללת כיסויי רצפה‪.‬‬
‫‪ .2.3‬חוטים ובדים‬
‫קטגוריה זו כוללת חוטי בד המיועדים לשימוש בבגדים‪ ,‬מצעים או יישומים דומים‪.‬‬
‫‪ .2.4‬תיקי טקסטיל‬
‫קטגוריה זו כוללת פריטים כגון תיקי קניות‪ ,‬כביסה וילקוטים‪ ,‬המכילים לפחות ‪ 90%‬סיבי‬
‫טקסטיל במשקל המוצר המוגמר‪.‬‬
‫‪ .2.5‬טקסטיל ליישומי חוץ‬
‫קטגוריה זו כוללת טקסטיל לשימוש במוצרי ריהוט חוץ ‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫הגדרות‬
‫‪.3.1‬‬
‫חל"מ – חלקים למיליון )‪ ,(parts per million – ppm‬יחידות מקובלות לביטוי ריכוז של‬
‫חומר ‪ -‬חלקים של חומר נתון במיליון חלקים של תווך נמדד )לרוב אוויר או מים(‪.‬‬
‫‪.3.2‬‬
‫‪ – AOX‬הלוגן אורגני נספג )‪ .(Absorbable Organic Halogen‬פרמטר מקובל למדידת‬
‫הלוגנים אורגניים‪ ,‬לרוב בשפכים מתהליכי הלבנה‪ .‬הלוגנים כוללים חמשה יסודות‪ :‬פלואור‪,‬‬
‫כלור‪ ,‬ברום‪ ,‬יוד ואסטטין‪ .‬מעשית‪ ,‬מבטא כלור אורגני קשור‪.‬‬
‫מפרט ירוק לקבלת היתר ולפיקוח תו ירוק‬
‫טקסטיל‬
‫מפרט ירוק מס' ‪IGTD 48‬‬
‫מתבסס על תקן )‪GECA 19 (6/07‬‬
‫עמוד ‪ 2‬מתוך ‪17‬‬
‫מהדורה ‪2 :‬‬
‫בתוקף מתאריך‪1.3.2012 :‬‬
‫‪ .3.3‬סיבי קליעה – כוללים סיבים מרקמת צמחים דו‪-‬פסיגיים‪ ,‬בייחוד יוטה‪ ,‬קנבוס‪ ,‬פשתן ועוד‪.‬‬
‫‪ – COD .3.4‬צריכת חמצן כימית‪ .‬מבטא ריכוז עומס אורגני בשפכים‪.‬‬
‫‪ .3.5‬סיבי קרטין – כוללים צמר שמנוני מכבשים‪ ,‬אלפקות‪ ,‬עזים‪ ,‬גמלים או מקור אחר של‬
‫אלפא‪-‬קרטין מיונקים‪.‬‬
‫‪ .3.6‬סיבי זרעי תאית טבעית – כולל כותנה וקפוק‪.‬‬
‫‪ .3.7‬תקן ‪ – Oeko-Tex Standard 100‬הנו תקן לבדיקת טקסטיל מאת ההתאחדות‬
‫הבינלאומית למחקר ובדיקה בשדה של אקולוגית טקסטיל אשר בציריך‪ ,‬שוויץ‪.‬‬
‫‪ .3.8‬פריקות ביולוגית מספקת – לצורך תקן זה הכוונה היא‪ ,‬כי המוצר יעמוד באחד או יותר‬
‫מבין הבדיקות שלהלן‪:‬‬
‫‪ 70%‬לפחות פריקות בתוך ‪ 28‬ימים‪.‬‬
‫‪OECD 301 A, OECD 301 E, ISO 7827, OECD 302 A, ISO 9887,‬‬
‫‪OECD 302 B or ISO 9888‬‬
‫‪ 60%‬לפחות פריקות בתוך ‪ 28‬ימים‪.‬‬
‫‪OECD 301 B, ISO 9439, OECD 301 C, OECD 302 C, OECD 301 D,‬‬
‫‪ISO 10707, OECD 301 F, ISO 9408, ISO 10708 or ISO 14593‬‬
‫‪ 80%‬לפחות פריקות בתוך ‪ 28‬ימים‪.‬‬
‫‪OECD 303 or ISO 11733‬‬
‫‪ - TOC .3.9‬כלל הפחמן האורגני )‪ .(Total Organic Carbon‬מבטא ריכוז חומר אורגני במים‪,‬‬
‫המהווה תוצר חמצון לדו תחמוצת הפחמן‪.‬‬
‫‪ – VOC .3.10‬כלל התרכובות האורגניות הנדיפות )‪ ,(Volatile Organic Compound‬על פי‬
‫הגדרתן בדירקטיבה ‪ 1999/13/EC‬של האיחוד האירופי‪ ,‬דהיינו כל תרכובת אורגנית בעלת‬
‫לחץ אדים של ‪ kPa 0.01‬ב‪ 20-‬מעלות צלזיוס‪ .‬עבור ממסים אורגניים הגדרה זו תואמת‬
‫נקודת רתיחה ראשונית מתחת ל‪ 250-‬מעלות צלזיוס‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫דרישות ‪ -‬קריטריונים של ביצועים סביבתיים‬
‫‪ .4.1‬התאמה לתכלית‬
‫מוצרים מאושרים יראו ביצועים טובים ביישום ייעודם‪ .‬סטנדרטים מסוימים של‬
‫איכות ועמידות צריכים להתבטא בתווית היצרן‪ ,‬ולהבטיח כי המוצר מתאים למטרה‬
‫שלשמה נועד‪.‬‬
‫מפרט ירוק לקבלת היתר ולפיקוח תו ירוק‬
‫טקסטיל‬
‫מפרט ירוק מס' ‪IGTD 48‬‬
‫מתבסס על תקן )‪GECA 19 (6/07‬‬
‫עמוד ‪ 3‬מתוך ‪17‬‬
‫מהדורה ‪2 :‬‬
‫בתוקף מתאריך‪1.3.2012 :‬‬
‫‪ .4.2‬דרישות ישימות‬
‫המוצר עונה או עולה על דרישות המפרט‪ ,‬או עומד בתקנים החלים והמקובלים בשוק היעד‬
‫שאליו הוא מיוצא‪ .‬במידה ואין רלוונטיות למפרט זה עבור סוג המוצר‪ ,‬המוצר יראה עמידה‬
‫בדרישות איכות באמצעות הצגת דו"ח בדיקה מאת ארגון עצמאי או דו"ח חקר מקרה‬
‫המשמש כדוגמא לצורך הוכחת התאמתו לשוק ולאיכות‪.‬‬
‫‪ .4.3‬תקני יציבות צבע‬
‫מוצר מאושר חייב לעמוד בתקנים הבינלאומיים הבאים ביחס ליציבות הצבע שלו‪:‬‬
‫‪ .4.4‬שטיפה‬
‫יציבות צבע בשטיפה תהיה לפחות דרגות ‪ 3-4‬מבחינת שינוי הצבע והכתמה נמדד לפי‬
‫תקן ‪) ISO 105 C06‬שטיפה יחידה‪ ,‬בטמפרטורה המסומנת על המוצר‪ ,‬עם אבקת‬
‫פרבוראט(‪ .‬קריטריון זה אינו חל על‪:‬‬
‫ מוצר המסומן בבירור "ניקוי יבש בלבד" או שווה ערך )אם זה הנוהג הרגיל עבור אותו‬‫סוג מוצר להיות מסומן ב"ניקוי יבש בלבד"(‪.‬‬
‫ מוצרים לבנים או מוצרים שאינם צבועים ואינם מודפסים‪.‬‬‫ רהיטי בדים שאינם רחיצים‪.‬‬‫‪ .4.5‬זיעה )חומצית ובסיסית(‬
‫יציבות צבע בזיעה )חומצית ובסיסית( יהיה לפחות דרגות ‪ 3-4‬עבור שינוי בצבע וגם הכתמה‬
‫הנמדד לפי תקן ‪) ISO 105 E04‬חומצי ובסיסי‪ ,‬השוואה עם בד רב‪-‬סיבי(‪.‬‬
‫דרגה ‪ 3‬מותרת כאשר הבד גם כהה בצבעו )עומק סטנדרטי< ‪ (1/1‬וגם מיוצר מצמר מחודש‬
‫או יותר מ‪ 20%-‬משי‪.‬‬
‫קריטריון זה אינו חל על מוצרים לבנים‪ ,‬על מוצרים שאינם צבועים ואינם מודפסים‪ ,‬אריגי‬
‫רהיטים‪ ,‬וילונות או בדים דומים המיועדים לעיצוב פנים‪.‬‬
‫‪ .4.6‬שפשוף מוצרים רטובים‬
‫יציבות הצבע בשפשוף מוצרים רטובים תהיה לפחות דרגות ‪ ,2-3‬נמדד לפי תקן‬
‫‪.ISO 105 X12‬‬
‫דרגה ‪ 2‬מותרת עבור ג'ינס צבוע אינדיגו‪.‬‬
‫קריטריון זה אינו חל על מוצרים לבנים או מוצרים שאינם צבועים ואינם מודפסים‪.‬‬
‫‪ .4.7‬שפשוף מוצרים יבשים‬
‫יציבות הצבע בשפשוף מוצרים יבשים יהיה לפחות דרגה ‪ , 4‬נמדד לפי תקן ‪ISO 105‬‬
‫‪ .X12‬דרגות ‪ 3-4‬מותרות עבור ג'ינס צבוע אינדיגו‪.‬‬
‫מפרט ירוק לקבלת היתר ולפיקוח תו ירוק‬
‫טקסטיל‬
‫מפרט ירוק מס' ‪IGTD 48‬‬
‫מתבסס על תקן )‪GECA 19 (6/07‬‬
‫עמוד ‪ 4‬מתוך ‪17‬‬
‫מהדורה ‪2 :‬‬
‫בתוקף מתאריך‪1.3.2012 :‬‬
‫קריטריון זה אינו חל על מוצרים לבנים או מוצרים שאינם צבועים ואינם מודפסים‪ ,‬או‬
‫וילונות או טקסטיל דומה המיועד לעיצוב פנים‪.‬‬
‫‪ .4.8‬אור‬
‫אריגים המיועדים ל‪ :‬וילונות‪ ,‬ריהוט או כיסוי‪ ,‬יציבות הצבע באור תהיה לפחות דרגה ‪,5‬‬
‫נמדדת לפי תקן ‪.ISO 105 B02‬‬
‫עבור כל המוצרים האחרים יציבות צבע האור תהיה לפחות דרגה ‪.4‬‬
‫דרגה ‪ 4‬מותרת כאשר הבדים המיועדים לריהוט‪ ,‬וילונות או כיסוי הם בצבע בהיר‬
‫)עומק סטנדרטי >‪ (1/12‬ועשוי יותר מ ‪ 20%‬סיבי קרטין או סיבי משי או סיבי קליעה ‪.‬‬
‫דרישה זו אינה חלה על אריגי כותנה להגנת המזרן‪ ,‬כיסויי מיטה או הלבשה תחתונה ‪.‬‬
‫‪ .4.9‬תקני יציבות מימדים‬
‫מידע על שינויים במימדים )‪ (%‬תצוין על גבי האריזה‪ ,‬התווית לטיפול וכל אמצעי אחר‪,‬‬
‫במידה והשינוי במימדים עולה על‪:‬‬
‫‪) 2%‬שתי ערב( עבור וילונות ובדי רהיטים רחיצים ונשלפים‪,‬‬‫‪) 6%‬שתי ערב( עבור מוצרים ארוגים‪ ,‬שזורים‪ ,‬קלועים ורקומים‪,‬‬‫‪) 8%‬אורך ורוחב( עבור מוצרים סרוגים או אריגי מגבת‪.‬‬‫‪ .4.10‬דרישות חומרים‬
‫כל מקור סיבים במוצר מאושר חייב להיות תואם את הדרישות הבאות ‪:‬‬
‫‪ .4.11‬סיבי זרעי תאית טבעית‬
‫סיבי זרע לא יכילו מעל ל‪ 0.05-‬חל"מ של כל אחד מהחומרים הבאים ‪:‬‬
‫‪Aldrin, captafol, chlordane, DDT, dieldrin, endrin, heptachlor,‬‬
‫‪hexachlorobenzene,hexachlorocyclohexane (total isomers), 2, 4, 5-T, chlordime-form,‬‬
‫‪chlorobenzilate, dinoseb and its salts, monocrotophos, pentachlorophenol, toxaphene,‬‬
‫‪methamidophos, methylparathion, parathion, phosphamidon‬‬
‫‪ .4.12‬סיבי קליעה‬
‫סיבי קליעה לא ייוצרו על ידי השריה במים‪ ,‬אלא אם מי השופכין מהשריית המים יטופלו‬
‫כך שיופחת ה‪ COD -‬או ה‪ TOC -‬ב‪ 75%-‬לפחות לסיבי קנבוס‪ ,‬וב‪ 95 %-‬לפחות עבור‬
‫פשתן וסיבי קליעה אחרים‪.‬‬
‫סיבי קליעה לא יכילו מעל ל ‪ 0.05-‬חל"מ של כל אחד מהחומרים הבאים‪:‬‬
‫‪Aldrin, captafol, chlordane, DDT, dieldrin, endrin, heptachlor,‬‬
‫‪hexachlorobenzene,hexachlorocyclohexane (total isomers), 2, 4, 5-T, chlordime-form,‬‬
‫מפרט ירוק לקבלת היתר ולפיקוח תו ירוק‬
‫טקסטיל‬
2 : ‫מהדורה‬
17 ‫ מתוך‬5 ‫עמוד‬
1.3.2012 :‫בתוקף מתאריך‬
IGTD 48 '‫מפרט ירוק מס‬
GECA 19 (6/07) ‫מתבסס על תקן‬
chlorobenzilate, dinoseb and its salts, monocrotophos, pentachlorophenol,
toxaphene, methamidophos, methylparathion, parathion, phosphamidon
‫ אריגי וילונות‬.4.13
:‫התכולה הכוללת של כל אחת מהקבוצות החומרים הבאות לא תעלה על הערכים הבאים‬
(‫הריכוז המרבי )חל"מ‬
‫החומר‬
0.5 γ -hexachlorocyclohexane (lindane)
α –hexachlorocyclohexane
β –hexachlorocyclohexane
δ –hexachlorocyclohexane
aldrin
dieldrin
endrin
p,p'-DDT
p,p'-DDD
0.5 cypermethrin
deltamethrin
fenvalerate
cyhalothrin
flumethrin
2 diazinon
propetamphos
chlorfenvinphos
dichlofenthion
chlorpyriphos
fenchlorphos
2 diflubenzuron
triflumuron
.‫ או דומה‬IWTO DTM 59 ‫דגימות מייצגות יילקחו באמצעות מערכת הדגימה בשיטת בדיקה של‬
,‫ק"ג צמר שמנוני‬/'‫ גר‬60-‫ לא יכיל יותר מ‬COD-‫ ה‬,‫בשפכים מטופלים המוזרמים אל מערכת הביוב‬
.‫ בממוצע שנתי‬COD-‫ ב‬75% ‫והשפכים יטופלו מחוץ לאתר להשגת הפחתה נוספת של‬
‫מפרט ירוק לקבלת היתר ולפיקוח תו ירוק‬
‫טקסטיל‬
‫מפרט ירוק מס' ‪IGTD 48‬‬
‫מתבסס על תקן )‪GECA 19 (6/07‬‬
‫עמוד ‪ 6‬מתוך ‪17‬‬
‫מהדורה ‪2 :‬‬
‫בתוקף מתאריך‪1.3.2012 :‬‬
‫בשפכים מטופלים המוזרמים למקורות מים עיליים‪ ,‬ה‪ COD -‬לא יכיל יותר מ‪ 5-‬גר'‪/‬ק"ג צמר שמנוני‪ .‬ה‪-‬‬
‫‪ pH‬של השפכים יהיה בין ‪ 6‬ל‪) 9-‬אלא אם ה‪ pH-‬של המים המקבלים את השפכים מחוץ לטווח זה(‪,‬‬
‫הטמפרטורה תהיה מתחת ל‪) C° 40-‬אלא אם כן הטמפרטורה של המים המקבלים מעל ערך זה(‪.‬‬
‫לא ייעשה שימוש בשטיפה על‪-‬בסיס ממס‪.‬‬
‫‪ .4.14‬תאית מחודשת‬
‫רמת ‪ AOX‬מעיבוד סיבים במי הקולחין לא יעלה על ‪ 250‬חל"מ‪.‬‬
‫עבור סיבי ויסקוזה‪ ,‬תכולת הגופרית בפליטה לאוויר מעיבוד במהלך ייצור סיבים‪ ,‬כפי‬
‫שבאה לידי ביטוי בממוצע שנתי‪ ,‬לא תעלה על ‪ 120‬גר'‪/‬ק"ג סיבים חוטיים מיוצרים‪ ,‬ו‪-‬‬
‫‪ 30‬גר'‪ /‬ק"ג מרכיב מרכזי סיבי מיוצר‪.‬‬
‫עבור שני סוגי הסיבים המיוצרים באתר נתון‪ ,‬כמות הפליטה הכוללת לא תעלה על הממוצע‬
‫המשוקלל המתאים ‪.‬‬
‫בסיבי ויסקוזה‪ ,‬הפליטה למים של אבץ מאתר הייצור‪ ,‬כפי שבאה לידי ביטוי בממוצע שנתי‪,‬‬
‫לא תעלה על ‪ 0.3‬גר'‪/‬ק"ג‪.‬‬
‫בסיבי ‪ ,cupro‬תכולת הנחושת במי השפכים שמוזרמים אל מחוץ לאתר‪ ,‬כפי שבאה לידי‬
‫ביטוי בממוצע שנתי‪ ,‬לא תעלה על ‪ 0.1‬חל"מ‪.‬‬
‫‪ .4.15‬פוליאסטר‬
‫תכולת האנטימון של סיבי גלם לא תעלה על ‪ 260‬חל"מ‪ ,‬בבדיקה לפני עיבוד רטוב‪.‬‬
‫רמת הפליטה השנתית הממוצעת של ‪ VOC‬לאוויר כתוצאה מפילמור לא תעלה‬
‫על ‪ 1.2‬גר'‪/‬ק"ג פוליאסטר מיוצר‪.‬‬
‫טוויה מבוססת ממס אסורה‪.‬‬
‫‪ .4.16‬פוליאמיד‬
‫הפליטה לאוויר של ‪ N2O‬במהלך ייצור מונומר‪ ,‬כפי שבאה לידי ביטוי בממוצע שנתי‪ ,‬לא‬
‫תעלה על ‪ 10‬גר'‪/‬ק"ג בייצור סיבי פוליאמיד ‪ ,6‬ועל ‪ 50‬גר'‪/‬ק"ג בייצור סיבי פוליאמיד ‪. 6.6‬‬
‫‪ .4.17‬אקרילי‬
‫תכולת האקרוליניטריל השיורי בסיבי הגלם ביציאה ממפעל ייצור סיבים לא תעלה על‬
‫‪ 1.5‬מ"ג‪/‬ק"ג‪.‬‬
‫מפרט ירוק לקבלת היתר ולפיקוח תו ירוק‬
‫טקסטיל‬
‫מפרט ירוק מס' ‪IGTD 48‬‬
‫מתבסס על תקן )‪GECA 19 (6/07‬‬
‫עמוד ‪ 7‬מתוך ‪17‬‬
‫מהדורה ‪2 :‬‬
‫בתוקף מתאריך‪1.3.2012 :‬‬
‫הפליטות לאוויר של האקרוליניטריל )במהלך פילמור ועד לטוויה(‪ ,‬כפי שבאו לידי ביטוי‬
‫בממוצע השנתי‪ ,‬לא יעלו על ‪ 1‬גר'‪/‬ק"ג של סיבים שיוצרו‪.‬‬
‫‪ .4.18‬פוליפרופילן‬
‫תוספים מבוססי עופרת )כגון פיגמנטים ומייצבים( אסורים לשימוש‪.‬‬
‫‪ .4.19‬פוליוינילכלוריד‬
‫במוצרים המכילים טקסטיל ‪ PVC‬ייעשה שימוש רק עבור יישומים לפי‬
‫סעיפים ‪ 2.2‬או ‪ 2.5‬של‬
‫בפרק התחולה שלעיל‪.‬‬
‫תוספים מבוססי עופרת או בדיל )כגון פיגמנטים ומייצבים( אסורים לשימוש‪.‬‬
‫ויניל כלוריד מונומר לא יהיה בר‪-‬גילוי בטקסטיל‪.‬‬
‫ריכוז הדיאוקסינים )מבוטא ב‪ (Teq TCDD-‬בטקסטיל לא יחרוג מ‪ 10-‬פיקוגרם‪/‬ק"ג‬
‫סיבי ‪.PVC‬‬
‫פתלאטים ‪ DEHP, DiHepP, BBP, DBP‬או ‪ DAP‬אסורים לשימוש‪.‬‬
‫פתלאטים ‪ DMP, DEP, DMEP‬ו ‪ DIBP‬אסורים לשימוש ביישומי טקסטיל חוץ‪.‬‬
‫מי השופכין המכילים פתלאטים חייבים להיות מטופלים טיפול אירובי באתר לפני ההזרמה‬
‫בכדי להשיג הפחתה של ‪ 90%‬לפחות‪.‬‬
‫טוויה מבוססת ממס אסורה‪.‬‬
‫‪ PVC‬לא יכול לשמש ציפוי בבדים אחרים‪.‬‬
‫ליצרן או המפיץ תהיה תוכנית לליווי המוצר‪ ,‬לפיה יאספו את המוצרים‬
‫שלהם ללא עלות נוספת )פרט לעלויות הובלה( למיחזור‪ ,‬או שיהיה להם הסדר עם ממחזר‬
‫מקומי כדי לקבל את המוצר ללא תשלום‪.‬‬
‫מוצרים שיאספו במסגרת התוכנית לא יושלכו למטמנת פסולת או משרפה‪.‬‬
‫‪ .4.20‬אלאסטאן‬
‫תרכובות בדיל אורגני אסורות לשימוש‪.‬‬
‫פליטות לאוויר של דיאיזוציאנאטים ארומטיים במהלך פילמור וטוויה‪ ,‬כפי שבאות לידי‬
‫מפרט ירוק לקבלת היתר ולפיקוח תו ירוק‬
‫טקסטיל‬
‫מפרט ירוק מס' ‪IGTD 48‬‬
‫מתבסס על תקן )‪GECA 19 (6/07‬‬
‫עמוד ‪ 8‬מתוך ‪17‬‬
‫מהדורה ‪2 :‬‬
‫בתוקף מתאריך‪1.3.2012 :‬‬
‫ביטוי בממוצע שנתי‪ ,‬לא יעלו על ‪ 5‬מ"ג‪/‬ק"ג של סיבים שיוצרו‪.‬‬
‫‪ .4.21‬חומרים מסוכנים‬
‫הקריטריונים הבאים חלים על כל החומרים אלא אם צוין אחרת‪.‬‬
‫‪ 4.21.1‬הליכים אסורים‬
‫צביעה בכרום מורדנט‬‫שקילת חוטים או בדים ע"י שימוש בצריום או תרכובותיו‬‫נשאים הלוגניים )עבור פוליאסטר‪ ,‬למשל(‬‫צריבה ע"י שימוש במתכות או מלחי מתכות‬‫‪ .4.21.2‬חומרים אסורים‬
‫לא ייעשה שימוש בחומרים הבאים בשום שלב של תהליך ייצור או מילוי‬
‫הטקסטיל‪:‬‬
‫)‪Alkylphenolethoxylates (APEOs‬‬
‫)‪Linear alkylbenzene sulfonates (LAS‬‬
‫)‪Bis(hydrogenated tallow alkyl) dimethyl ammonium chloride (DTDMAC‬‬
‫)‪Distearyl dimethyl ammonium chloride (DSDMAC‬‬
‫)‪Di(hardened tallow) dimethyl ammonium chloride (DHTDMAC‬‬
‫‪Ethylene diamine tetra acetate (EDTA) or ethylene diamine tetra acetic acid‬‬
‫)‪Diethylene triamine penta acetate (DTPA‬‬
‫‪ .4.21.3‬פיגמנטים‪ ,‬צבעים והדפסה‬
‫‪ .4.21.3.1‬זיהומי אי‪-‬ניקיונות בפיגמנטים‬
‫רמות של זיהומי אי‪-‬ניקיונות בפיגמנטים לא יעלו על הערכים הבאים‪:‬‬
‫מתכת‬
‫ערך מירבי )חל"מ(‬
‫אנטימון ‪250‬‬
‫‪50‬‬
‫ארסן‬
‫‪100‬‬
‫בריום‬
‫קדמיום ‪50‬‬
‫‪100‬‬
‫כרום‬
‫‪100‬‬
‫עופרת‬
‫כספית ‪25‬‬
‫סלניום ‪100‬‬
‫‪1000‬‬
‫אבץ‬
‫מפרט ירוק לקבלת היתר ולפיקוח תו ירוק‬
‫טקסטיל‬
‫מפרט ירוק מס' ‪IGTD 48‬‬
‫מתבסס על תקן )‪GECA 19 (6/07‬‬
‫עמוד ‪ 9‬מתוך ‪17‬‬
‫מהדורה ‪2 :‬‬
‫בתוקף מתאריך‪1.3.2012 :‬‬
‫‪ .4.21.3.2‬זיהומי אי‪-‬ניקיונות בצבעים‬
‫רמות של זיהומי אי‪-‬ניקיונות בצבעים לא יעלו על הערכים הבאים‪:‬‬
‫מתכת‬
‫ערך מירבי )חל"מ(‬
‫אנטימון‬
‫ארסן‬
‫בריום‬
‫קדמיום‬
‫קובלט‬
‫נחושת‬
‫כרום‬
‫ברזל‬
‫עופרת‬
‫מנגן‬
‫כספית‬
‫ניקל‬
‫סלניום‬
‫כסף‬
‫בדיל‬
‫אבץ‬
‫‪50‬‬
‫‪50‬‬
‫‪100‬‬
‫‪20‬‬
‫‪500‬‬
‫‪250‬‬
‫‪100‬‬
‫‪2500‬‬
‫‪100‬‬
‫‪1000‬‬
‫‪4‬‬
‫‪200‬‬
‫‪20‬‬
‫‪100‬‬
‫‪250‬‬
‫‪1500‬‬
‫‪ .4.21.3.3‬צבעי מתכת מרוכבים‬
‫מתייחס לצבעי מתכת מרוכבים מבוססים על נחושת‪ ,‬כרום או ניקל‪.‬‬
‫בצביעת תאית‪ ,‬כאשר צבעי מתכת מרוכבים הם חלק ממרשם‬
‫הצבע‪ ,‬פחות מ ‪ 20%‬מכל אחד מצבעי המתכת המרוכבים הללו יוזרם‬
‫לשפכים‪ ,‬בין אם באתר או מחוץ לאתר ‪.‬‬
‫עבור כל תהליכי הצביעה האחרים‪ ,‬בהם צבעי מתכת מרוכבים‬
‫הם חלק ממרשם הצבע‪ ,‬פחות מ‪ 7%-‬מכל אחד מצבעי המתכת‬
‫המרוכבים הללו יוזרם לשפכים‪ ,‬בין אם באתר או מחוץ לאתר ‪.‬‬
‫פליטות לשפכים לאחר הטיפול לא יעלה על הערכים כדלהלן‪:‬‬
‫נחושת ‪ 75‬מ"ג‪/‬ק"ג‬‫‪-‬כרום ‪ 50‬מ"ג‪/‬ק"ג‬
‫מפרט ירוק לקבלת היתר ולפיקוח תו ירוק‬
‫טקסטיל‬
2 : ‫מהדורה‬
17 ‫ מתוך‬10 ‫עמוד‬
1.3.2012 :‫בתוקף מתאריך‬
IGTD 48 '‫מפרט ירוק מס‬
GECA 19 (6/07) ‫מתבסס על תקן‬
.(‫ חוטים או בד‬,‫ק"ג )סיבים‬/‫ מ"ג‬75 ‫ניקל‬‫ צבעי אזו‬.4.21.3.4
‫לא ייעשה שימוש בצבעי אזו העשויים להיצמד לכל‬
‫אחד מהאמינים הארומטיים הבאים )בסוגריים מספרי‬
:(CAS
4-aminodiphenyl (92-67-1)
Benzidine (92-87-5)
4-chloro-o-toluidine (95-69-2)
2-naphthylamine (91-59-8)
o-amino-azotoluene (97-56-3)
2-amino-4-nitrotoluene (99-55-8)
p-chloroaniline (106-47-8)
2,4-diaminoanisol (615-05-4)
4,4'-diaminodiphenylmethane (101-77-9)
3,3'-dichlorobenzidine (91-94-1)
3,3'-dimethoxybenzidine (119-90-4)
3,3'-dimethylbenzidine (119-93-7)
3,3'-dimethyl-4,4'-diaminodiphenylmethane (838-88-0)
p-cresidine (120-71-8)
4,4'-methylene-bis-(2-chloraniline) (101-14-4)
4,4'-oxydianiline (101-80-4)
4,4'-thiodianiline (139-65-1)
o-toluidine (95-53-4)
2,4-diaminotoluene (95-80-7)
2,4,5-trimethylaniline (137-17-7)
4-aminoazobenzene (60-09-3)
o-anisidine (90-04-0)
‫מפרט ירוק לקבלת היתר ולפיקוח תו ירוק‬
‫טקסטיל‬
‫מפרט ירוק מס' ‪IGTD 48‬‬
‫מתבסס על תקן )‪GECA 19 (6/07‬‬
‫עמוד ‪ 11‬מתוך ‪17‬‬
‫מהדורה ‪2 :‬‬
‫בתוקף מתאריך‪1.3.2012 :‬‬
‫‪ .4.21.3.5‬צבעים מסרטנים‪ ,‬מוטגנים או רעילים למערכת הרבייה‬
‫לא ייעשה שימוש בצבעים הבאים‪:‬‬
‫‪ .C.I‬יסוד ‪ 9‬אדום‬
‫‪ .C.I‬מפזר ‪ 1‬כחול‬
‫‪ .C.I‬חומצי אדום ‪26‬‬
‫‪ .C.I‬יסוד סגול ‪14‬‬
‫‪ .C.I‬מפזר כתום ‪11‬‬
‫‪ .C.I‬ישיר שחור ‪38‬‬
‫‪ .C.I‬ישיר כחול ‪6‬‬
‫‪ .C.I‬ישיר אדום ‪28‬‬
‫‪ .C.I‬מפזר צהוב ‪3‬‬
‫אסור שימוש בחומרי צבע המכילים יותר מ‪ 0.1%-‬משקלית‬
‫של חומרים הנושאים את משפטי הסיכון כדלהלן )או שילוב‬
‫ביניהם(‪:‬‬
‫‪) R40‬עדות מוגבלת להשפעה מסרטנת(‬
‫‪) R45‬עלול לגרום לסרטן(‬
‫‪) R46‬עלול לגרום לנזק גנטי תורשתי(‬
‫‪) R49‬עלול לגרום לסרטן בשאיפה(‬
‫‪) R60‬עלול לפגום בפוריות(‬
‫‪) R61‬עלול להזיק לעובר אדם(‬
‫‪) R62‬תיתכן פגיעה בפוריות(‬
‫‪) R63‬ייתכן נזק לעובר אדם(‬
‫‪) R68‬ייתכנו השפעות בלתי הפיכות(‬
‫כפי שמותווה בדירקטיבה של האיחוד האירופי‬
‫‪ 548/67/EEC‬בדבר סיווג‪ ,‬אריזה‪ ,‬תיווי וסימון של‬
‫חומרים מסוכנים‪ ,‬על תיקוניה ועדכוניה‪.‬‬
‫מפרט ירוק לקבלת היתר ולפיקוח תו ירוק‬
‫טקסטיל‬
‫מפרט ירוק מס' ‪IGTD 48‬‬
‫מתבסס על תקן )‪GECA 19 (6/07‬‬
‫עמוד ‪ 12‬מתוך ‪17‬‬
‫מהדורה ‪2 :‬‬
‫בתוקף מתאריך‪1.3.2012 :‬‬
‫‪ .4.21.3.6‬צבעים בעלי פוטנציאל גרימת ריגוש הרקמה )‪(sensitization‬‬
‫ניתן להשתמש בצבעים במידה ויציבותם בזיעה )חומצית‬
‫ובסיסית( של החוטים‪ ,‬הסיבים הצבועים או הבד היא לפחות‬
‫דרגה ‪ 4‬לפי תקן ‪) - ISO105 E04‬חומצי ובסיסי‬
‫בהשוואה עם בד רב סיבי(‪ .‬שיטות הבדיקה ליציבות הצבע הן‪:‬‬
‫‪ .C.I‬מפזר ‪ 3‬כחול‬
‫‪C.I.61 505‬‬
‫‪ .C.I‬מפזר ‪ 7‬כחול‬
‫‪C.I.62 500‬‬
‫‪ .C.I‬מפזר ‪ 26‬כחול‬
‫‪C.I.63 305‬‬
‫‪ .C.I‬מפזר ‪ 35‬כחול‬
‫‪ .C.I‬מפזר ‪ 102‬כחול‬
‫‪ .C.I‬מפזר ‪ 106‬כחול‬
‫‪ .C.I‬מפזר ‪ 124‬כחול‬
‫‪ .C.I‬מפזר כתום ‪1‬‬
‫‪C.I.11 080‬‬
‫‪ .C.I‬מפזר כתום ‪3‬‬
‫‪C.I.11 005‬‬
‫‪ .C.I‬מפזר כתום ‪37‬‬
‫‪ .C.I‬מפזר כתום ‪76‬‬
‫)המיועד בעבר כתום ‪(37‬‬
‫‪ .C.I‬מפזר ‪ 1‬אדום‬
‫‪C.I.11 110‬‬
‫‪ .C.I‬מפזר ‪ 11‬אדום‬
‫‪C.I.62 015‬‬
‫‪ .C.I‬מפזר ‪ 17‬אדום‬
‫‪C.I.11 210‬‬
‫‪ .C.I‬מפזר ‪ 1‬צהוב‬
‫‪C.I.10 345‬‬
‫‪ .C.I‬מפזר ‪ 9‬צהוב‬
‫‪C.I.10 375‬‬
‫‪ .C.I‬מפזר ‪ 39‬צהוב‬
‫‪ .C.I‬מפזר ‪ 49‬צהוב‬
‫מוצרים מאושרים על ידי המהדורה העדכנית ביותר של תקן ‪ Oeko-Tex 100‬נחשבים כעומדים‬
‫בקריטריון זה ‪.‬‬
‫מפרט ירוק לקבלת היתר ולפיקוח תו ירוק‬
‫טקסטיל‬
‫מפרט ירוק מס' ‪IGTD 48‬‬
‫מתבסס על תקן )‪GECA 19 (6/07‬‬
‫עמוד ‪ 13‬מתוך ‪17‬‬
‫מהדורה ‪2 :‬‬
‫בתוקף מתאריך‪1.3.2012 :‬‬
‫‪ .4.22‬הדפסה‬
‫משחות דפוס לא יכילו מעל ל‪ VOC 5%-‬לפי משקל‪.‬‬
‫דיו דפוס לא יכיל פתלאטים ‪ DEHP, DBP‬או ‪.BBP‬‬
‫הדפסה מבוססת פלסטיסול אסורה לשימוש‪.‬‬
‫‪ .4.23‬טיפולים‬
‫‪ .4.23.1‬הסרת צבע או דה‪-‬פיגמנטציה‬
‫מלחי מתכות כבדות )למעט ברזל( או פורמלדהיד לא ישמשו להסרת צבע או דה‪-‬‬
‫פיגמנטציה‪.‬‬
‫‪ .4.24‬דטרגנטים‪ ,‬מרככי בדים‪ ,‬חומרים מרוכבים‬
‫בכל אתר עיבוד רטוב‪ ,‬לפחות ‪ 95%‬לפי משקל של חומרי הניקוי‪ ,‬מרככי בד‪,‬‬
‫וחומרים מרוכבים יהיה פריק ביולוגית באופן מספיק‪ ,‬כפי שמוגדר בפרק ההגדרות לעיל‪.‬‬
‫‪ .4.25‬מלבינים‬
‫באופן כללי‪ AOX ,‬בשפכים מהלבנה לא יעלה על ‪ 40‬מ"ג כלור‪/‬ק"ג‪ .‬במקרים הבאים‪,‬‬
‫לא יעלה על ‪ 100‬מ"ג כלור‪/‬ק"ג‪:‬‬
‫פשתן וסיבי קליעה אחרים;‬‫כותנה המיועדת למוצרי‪-‬קצה לבנים ‪.‬‬
‫דרישה זו אינה חלה על ייצור סיבי תאית סינטטית‪.‬‬
‫‪ .4.26‬מעכבי בעירה‬
‫לא ייעשה שימוש בחומרים מעכבי בעירה‪ ,‬או בתערובות המכילים ‪ 0.1%‬משקלית לפחות‬
‫מעכבי בעירה‪ ,‬הנושאים את משפטי הסיכון כדלהלן )או שילוב ביניהם(‪:‬‬
‫‪) R40‬עדות מוגבלת להשפעה מסרטנת(‬
‫‪) R45‬עלול לגרום לסרטן(‬
‫‪) R46‬עלול לגרום לנזק גנטי תורשתי(‬
‫‪) R49‬עלול לגרום לסרטן בשאיפה(‬
‫‪) R50‬רעיל מאוד ליצורים החיים במים(‬
‫‪) R51‬רעיל ליצורים החיים במים(‬
‫‪) R52‬מזיק ליצורים החיים במים(‬
‫‪) R53‬עלול לגרום השפעות שליליות ארוכות טווח תופעות לוואי לסביבה מימית(‬
‫‪) R60‬עלול לפגום בפוריות(‬
‫מפרט ירוק לקבלת היתר ולפיקוח תו ירוק‬
‫טקסטיל‬
‫מפרט ירוק מס' ‪IGTD 48‬‬
‫מתבסס על תקן )‪GECA 19 (6/07‬‬
‫עמוד ‪ 14‬מתוך ‪17‬‬
‫מהדורה ‪2 :‬‬
‫בתוקף מתאריך‪1.3.2012 :‬‬
‫‪) R61‬עלול להזיק לעובר אדם(‬
‫‪) R62‬תיתכן פגיעה בפוריות(‬
‫‪) R63‬ייתכן נזק לעובר אדם(‬
‫‪) R68‬ייתכנו השפעות בלתי הפיכות(‬
‫כפי שמותווה בדירקטיבה של האיחוד האירופי ‪ 548/67/EEC‬בדבר סיווג‪ ,‬אריזה‪ ,‬תיווי‬
‫וסימון של חומרים מסוכנים‪ ,‬על תיקוניה ועדכוניה‪.‬‬
‫דרישה זו אינה חלה על מעכבי בעירה שבעת יישומם משנים את סיווגם הכימי כך שאינם מכילים יותר‬
‫חומרים הנושאים את משפטי הסיכון שלעיל‪ ,‬וכאשר פחות מ‪ 0.1%-‬ממעכב הבעירה נותר‬
‫על חוט הבד המטופל‪.‬‬
‫‪ .4.27‬גימור‪ ,‬ציפוי‪ ,‬למינציה וממברנות‬
‫גימור‪ ,‬ציפוי‪ ,‬למינציה וממברנות לא ייוצרו ממרככים )פלסטיסייזרים( או ממסים‪ ,‬אשר‬
‫מכילים את משפטי הסיכון כדלהלן )או שילוב ביניהם(‪:‬‬
‫‪) R40‬עדות מוגבלת להשפעה מסרטנת(‬
‫‪) R45‬עלול לגרום לסרטן(‬
‫‪) R46‬עלול לגרום לנזק גנטי תורשתי(‬
‫‪) R49‬עלול לגרום לסרטן בשאיפה(‬
‫‪) R50‬רעיל מאוד ליצורים החיים במים(‬
‫‪) R51‬רעיל ליצורים החיים במים(‬
‫‪) R52‬מזיק ליצורים החיים במים(‬
‫‪) R53‬עלול לגרום השפעות שליליות ארוכות טווח תופעות לוואי לסביבה מימית(‬
‫‪) R60‬עלול לפגום בפוריות(‬
‫‪) R61‬עלול להזיק לעובר אדם(‬
‫‪) R62‬תיתכן פגיעה בפוריות(‬
‫‪) R63‬ייתכן נזק לעובר אדם(‬
‫‪) R68‬ייתכנו השפעות בלתי הפיכות(‬
‫מפרט ירוק לקבלת היתר ולפיקוח תו ירוק‬
‫טקסטיל‬
‫מפרט ירוק מס' ‪IGTD 48‬‬
‫מתבסס על תקן )‪GECA 19 (6/07‬‬
‫עמוד ‪ 15‬מתוך ‪17‬‬
‫מהדורה ‪2 :‬‬
‫בתוקף מתאריך‪1.3.2012 :‬‬
‫כפי שמותווה בדירקטיבה של האיחוד האירופי ‪ 548/67/EEC‬בדבר סיווג‪ ,‬אריזה‪ ,‬תיווי וסימון של‬
‫חומרים מסוכנים‪ ,‬על תיקוניה ועדכוניה‪.‬‬
‫חומרים הלוגנים או תערובותיהם בעלי התנגדות לכיווץ יהיו ישימים רק לשבבי צמר או צמר רופף‪.‬‬
‫פוליאורטן בשימוש חייב למלא את דרישות סיבי אלסטן )סעיף ‪ 3.2.10‬לעיל(‪ .‬חומרים אחרים )כגון‬
‫פוליאסטר( משמשים לגימורים‪ ,‬ציפויים‪ ,‬למינציות או ממברנות‪ ,‬חייבים למלא את דרישות הסעיפים‬
‫הרלוונטיים על פי סוג הסיב‪.‬‬
‫‪ .4.28‬חומרי עזר וחומרי גימור לסיבים וחוטים‬
‫לפחות ‪) 95%‬לפי משקל יבש( של החומרים המרכיבים כל תערובת לטיפול בחוטים יהיה‬
‫פריק ביולוגית באופן מספיק‪ ,‬על פי ההגדרה בסעיף הגדרות לעיל‪ ,‬או ניתן לסילוק במכוני‬
‫טיפול בשפכים‪ ,‬או ניתן למיחזור‪.‬‬
‫לפחות ‪) 90%‬לפי משקל יבש( של החומרים המרכיבים של תוספי הטוויה‬
‫)כולל שמני סריקה‪ ,‬טוויה‪ ,‬גימור ושמנים( יהיה פריקים ביולוגית‪ ,‬על פי ההגדרה‬
‫בסעיף הגדרות לעיל‪ ,‬או ניתן לסילוק במכוני טיפול בשפכים‪.‬‬
‫דרישה זו אינה חלה על חומרי תערובות לטוויית משנה )שמני טוויה‪ ,‬חומרי טיפול(‬
‫שמני השתאה‪ ,‬שמני סיבוב‪ ,‬שעווה‪ ,‬שמני סריגה‪ ,‬שמני סיליקון וחומרים אנאורגניים‪.‬‬
‫‪ .4.29‬ביוצידים‬
‫כלורופנולים או ‪ (polychlorinated biphenyls) PCB‬ומלחי נגזרותיהם או אסטרים‪ ,‬וכן‬
‫תרכובות בדיל אורגני‪ ,‬לא יהיו בשימוש במהלך שינוע‬
‫או אחסון של מוצרים ומוצרים מיוצרים למחצה‪.‬‬
‫לא ייעשה שימוש בביוצידים במוצרים‪ ,‬אלא אם כן הם כבר קיימים או פעילים במהלך‬
‫שלב השימוש ‪.‬‬
‫ניתן להשתמש בפרמתרין בבד ריפוד וחוט צמר לפי סעיפים ‪ 2.2‬ו ‪ 2.5-‬של התחולה לעיל‪,‬‬
‫בהתאם לקריטריונים הבאים‪:‬‬
‫• היישום הוא בהתאמה למפרט ‪Woolmark E10‬‬
‫• טמפרטורת יישום גבוהה מ‪ºC 90-‬‬
‫• השפכים לא יכילו מעל ‪ 9%‬פרמתרין שייושם‬
‫מפרט ירוק לקבלת היתר ולפיקוח תו ירוק‬
‫טקסטיל‬
‫מפרט ירוק מס' ‪IGTD 48‬‬
‫מתבסס על תקן )‪GECA 19 (6/07‬‬
‫עמוד ‪ 16‬מתוך ‪17‬‬
‫מהדורה ‪2 :‬‬
‫בתוקף מתאריך‪1.3.2012 :‬‬
‫‪ .4.30‬פליטות ורעלנים‬
‫‪ .4.30.1‬שפכים מעיבוד רטוב‬
‫שפכים מאתרי עיבוד רטוב )למעט אתרי קרצוף צמר שמנוני ואתרי השריית‬
‫פשתן( המוזרמים למערכות מים עיליים לאחר טיפול )אם באתר או מחוץ לאתר(‪,‬‬
‫לא יכילו ‪ COD‬מעל ‪ 25‬גר'‪/‬ק"ג‪ ,‬בממוצע שנתי‪.‬‬
‫‪ .4.30.2‬פורמלדהיד‬
‫כמות הפורמלין החופשי וההידרוליטי בבד הסופי לא תעלה על ‪ 30‬חל"מ במוצרים‬
‫המיועדים להיות במגע ישיר עם העור‪ ,‬ו‪ 300-‬חל"מ בכל‬
‫המוצרים האחרים‪ .‬הבדיקה צריכה להיות לפי תקן ‪AATCC 112-2003‬‬
‫‪ ,ISO 14184.1‬או שווה ערך‪.‬‬
‫מוצרים המאושרים על פי התקן האחרון ‪Oeko-‬‬
‫‪ Tex Standard 100‬נחשבים כעומדים בדרישות קריטריון זה‪.‬‬
‫‪ .4.30.3‬פחמימנים ארומטיים פוליציקליים‬
‫תכולת הפחמימנים הארומטיים )‪ (PAH‬בשמן מינרלי בפרופורציה למוצר לא תעלה‬
‫על ‪ %1.0‬משקלית‪.‬‬
‫‪ .4.31‬מילוי‬
‫חומרי מילוי המורכבים מסיבי טקסטיל חייבים לעמוד בקריטריונים של סיבי טקסטיל‬
‫בסעיף ‪ 3.2‬וסעיפיו הקטנים במידת הצורך‪.‬‬
‫חומרי מילוי יעמדו בסעיף ‪ – 3.3.4.7‬ביוצידים‪ ,‬ובסעיף ‪ - 3.3.5.2‬פורמלדהיד‪.‬‬
‫דטרגנטים וכימיקלים אחרים המשמשים לשטיפת חומרי מילוי‬
‫)נוצות‪ ,‬סיבים טבעיים או סינטטיים( יעמדו בדרישות סעיף ‪- 3.3.3.2‬‬
‫דטרגנטים‪ ,‬מרככי בדים וחומרים מרוכבים‪.‬‬
‫‪ .4.32‬דרישות אריזה‬
‫פלסטיק מוכלר או הלוגני אסור לשימוש באריזות המוצר‪.‬‬
‫אריזות משומשות תהיינה ברות‪-‬מיחזור על ידי מערכות המיחזור המקומיות‪.‬‬
‫מפרט ירוק לקבלת היתר ולפיקוח תו ירוק‬
‫טקסטיל‬
‫מפרט ירוק מס' ‪IGTD 48‬‬
‫מתבסס על תקן )‪GECA 19 (6/07‬‬
‫עמוד ‪ 17‬מתוך ‪17‬‬
‫מהדורה ‪2 :‬‬
‫בתוקף מתאריך‪1.3.2012 :‬‬
‫‪.5‬‬
‫שיטות בדיקה‬
‫‪ .5.1‬כל הבדיקות‪ ,‬הנדרשות במפרט זה‪ ,‬יעשו ע"י מעבדה מוסמכת לסוג הבדיקות הנדרש‪.‬‬
‫במידה ולא קיימת מעבדה כזו‪ ,‬יעשו הבדיקות במעבדה מוכרת‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫מסמכים ישימים‬
‫)‪6.1. The Australian Ecolabel Program / Good Environmental Choice Australia (GECA‬‬
‫‪Standard No. 19 (June 2007) – Textiles‬‬
‫‪6.2 ISO 105 .‬‬
‫‪6.3 IWTO DTM 59 .‬‬
‫‪6.4 Woolmark E10.‬‬
‫‪6.5 Oeko-Tex Standard 100 .‬‬
‫‪6.6 ISO 14184.1.‬‬
‫‪6.7 AATCC 112-2003.‬‬
‫‪.7‬‬
‫נספחים‬
‫אין‬
‫זכויות יוצרים‬
‫© אין לצלם ‪ ,‬להעתיק או לפרסם ‪,‬בכל אמצעי שהוא‪ ,‬מפרט זה או קטעים ממנו‪,‬ללא רשות מראש‬
‫ובכתב ממכון התקנים הישראלי‬