תקצירי הרצאות הסטודנטים - הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר

Comments

Transcription

תקצירי הרצאות הסטודנטים - הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר
‫סמינר בית ספר לבריאות הציבור‬
‫יתקיים ביום ד' ‪ 621//160//‬בשעות ‪/0:00-60:00‬‬
‫באולם מרבאום‪ ,‬הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר‬
‫נושא‬
‫המציג‬
‫שעה‬
‫קרן ווד‬
‫‪00:11‬‬
‫דלקת מפרקים שגרונית והסיכון לתחלואה קרדיווסקולארית‬
‫גל דרור‬
‫‪18:30‬‬
‫הקשר בין זיהום ב‪ Helicobacter pylori -‬וגדילה בקרב ילדים עד גיל ‪ 00‬חודשים‪.‬‬
‫סאידה חאג'‬
‫‪19:00‬‬
‫הקשר בין טיפול נגד החיידק ‪ Helicobacter pylori‬ואיזון סוכרת מסוג ‪2‬‬
‫בברכה‪,‬‬
‫ד"ר ח'יתאם מוחסן‬
‫אחראית סמינרים בחוג לאפידמיולוגיה ורפואה מונעת‬
‫למידע נוסף ניתן לפנות לגב' הנאא ריאן‪ .‬טלפון‪ 13-2710042 :‬או באמייל‪:‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪1‬‬
‫מציגה‪ :‬קרן ווד‬
‫מנחה‪ :‬פרופ' גבריאל חודיק‬
‫יועץ‪ :‬פרופ' הווארד עמיטל‬
‫דלקת מפרקים שגרונית והסיכון לתחלואה קרדיווסקולארית‬
‫מבוא‪ :‬דלקת מפרקים שגרונית (להלן דמ"ש) הינה מחלה אוטואימונית‪ ,‬כרונית‪ ,‬אשר גורמת לפגיעה‬
‫בעיקר במפרקים אך גם ברקמות נוספות‪ .‬הסימפטומים הנפוצים של המחלה הינם כאבי מפרקים‬
‫וקשיחות ממושכת בבקרים‪.‬‬
‫מספר מחקרים העלו את האפשרות כי חולים אלה נמצאים בסיכון מוגבר לתחלואה ותמותה‬
‫קרדיווסקולארית‪ ,‬גם לאחר תקנון לגורמי סיכון קרדיאלים ידועים‪ .‬עם זאת‪ ,‬לא ברור האם עודף הסיכון‬
‫נובע מגורמי סיכון משותפים לשתי המחלות‪ ,‬או מהווה גורם סיכון עצמאי‪.‬‬
‫מטרות המחקר‪ :‬מטרת מח קר זה הינה להעריך את הקשר בין דמ"ש לבין סיכון מוגבר להיארעות‬
‫תחלואה קרדיווסקולאית‪ .‬תיבחן ההשפעה של מרכיבים שונים על קשר זה ובהם – גיל החולה‪ ,‬נוכחות‬
‫פקטור ראומטי וההשפעה של משך הזמן מהאבחנה על הסיכון לתוצא קרדיווסקולארי‪ .‬כמו כן‪ ,‬יבחנו‬
‫הבדלים בגורמי הסיכון לפיתוח תוצא קרדיווסקולארי בחולי דמ"ש לעומת האוכלוסייה הכללית‪.‬‬
‫שיטות המחקר‪ :‬מחקר קוהורט רטרוספקטיבי באמצעות מאגרי המידע של מכבי שירותי בריאות‪.‬‬
‫אוכלוסיית המחקר תכלול חולים שאובחנו לראשונה עם דמ"ש בין ‪ 2111‬ל‪ 2103-‬וקבוצה של מבוטחים‬
‫ללא אבחנה אשר יזווגו לגיל מין ותחילת מעקב רטרוספקטיבי‪ .‬הסיכון היחסי (‪ )relative risk‬לפתח תוצא‬
‫קרדיווסקולארי באוכלוסית חולי דלקת פרקים שגרונית לעומת אוכלוסית קבוצת הביקורת יחושב‬
‫באמצעות ניתוח הישרדות‪.‬‬
‫תרומת המחקר‪ :‬מחקר זה ישפוך אור על עוצמת הקשר בין דמ"ש לסיכון לאירועים קרדיווסקולארים‬
‫וגורמים המשפיעים על קשר זה‪ .‬ממצאי המחקר עשויים להיות מיושמים בתפיסה הטיפולית בחולי דמ"ש‬
‫בכל הנוגע לסיכון קרדיווסקולארי‪ ,‬הן מבחינת מעקב אחר גורמי סיכון והן מבחינת הטיפול‪.‬‬
‫חלקה של הסטודנטית‪ :‬תכנון המחקר תחת הדרכת המנחה‪ ,‬ביצוע סקירת ספרות עדכנית בנושא שאלת‬
‫המחקר‪ ,‬ניהול קבצי הנתונים שישלפו ממאגר הנתונים וכתיבת הצעת המחקר ועבודת הגמר‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫מציגה‪ :‬גל דרור‬
‫מנחה‪ :‬ד"ר ח'יתאם מוחסן‬
‫הקשר בין זיהום ב‪ Helicobacter pylori-‬וגדילה בקרב ילדים עד גיל ‪/0‬‬
‫חודשים‬
‫מבוא‪ :‬החיידק ‪ Helicobacter pylori‬גורם לכיב בקיבה או בתריסריון‪ ,‬ולעיתים לסרטן קיבה‪ .‬למרות‬
‫שהזיהום נרכש בילדות המוקדמת‪ ,‬השלכותיו על מצב בריאותם של ילדים אינן ברורות‪ .‬מעט מחקרים‬
‫בדקו את הקשר בין זיהום ב‪ H. pylori-‬לבין גדילה בילדות המוקדמת‪ ,‬ותוצאות מחקרים אלה לא היו‬
‫עקביות‪.‬‬
‫מטרת המחקר‪ :‬לבדוק את הקשר בין זיהום ב‪ H. pylori-‬וגדילה בקרב ילדים ערבים מתחת לגיל ‪00‬‬
‫חודשים‪.‬‬
‫שיטות המחקר‪ :‬ייעשה שימוש בנתונים שנאספו במחקר עוקבה שנערך בשנים ‪ 2114-2119‬בקרב ‪230‬‬
‫ילדים משני יישובים ערביים בצפון הארץ‪ .‬ילדים בריאים שנולדו לאחר הריון מלא במשקל לידה תקין גויסו‬
‫למחקר בהיותם בני שבוע עד חודשיים‪ .‬בעת הגיוס למחקר נאספו נתונים סוציו‪-‬דמוגרפיים‪ ,‬הרגלי הנקה‪,‬‬
‫והיסטוריה פרהנטלית ונאונטלית‪ ,‬באמצעות ראיונות אישיים עם אימהות הילדים ומרשומות רפואיות‪.‬‬
‫נעשה מעקב אחר המשתתפים בגילאי ‪ 02 ,0 ,2 ,7 ,2‬ו‪ 00-‬חודשים‪ .‬בנקודות זמן אלה האימהות רואיינו‬
‫לגבי הרגלי הזנת הילד ומצב בריאותו‪ ,‬ונאספו דגימות צואה מהילדים‪ .‬זיהוי זיהום ב‪ H. pylori-‬נעשה‬
‫באמצעות בדיקה של אנטיגנים של החיידק בצואה בשיטת אליזה‪ .‬ייעשה שימוש בנתוני גדילה שנאספו‬
‫מתיקים רפואיים בתחנות טיפת חלב‪ ,‬אושר בוצעו בסמוך לגילאי המעקב שצוינו לעיל‪ ,‬לחישוב ציוני תקן‬
‫(‪ ) Z score‬של משקל לפי גיל‪ ,‬משקל לפי גובה‪ ,‬וגובה לפי גיל בהשוואה לאוכלוסיית ייחוס של ארגון‬
‫הבריאות העולמי משנת ‪ .2112‬ההבדלים בממוצע ציוני התקן של מדדי הגדילה בגיל ‪ 02-00‬חודשים בין‬
‫ילדים חיוביים לזיהום ב‪ H. pylori-‬בבסיס (בגילאי ‪ 2-0‬חודשים) לבין ילדים שליליים לזיהום תיערך‬
‫באמצעות מבחן ‪ t‬למדגמים בלתי תלויים ורגרסיה לינארית רב משתנית לנטרול ערפלנים אפשריים‪ .‬יבדקו‬
‫אינטראקציות בין זיהום ב‪ H. pylori-‬לבין ישוב מגורים או משתנים אחרים באמצעות ריבוד ובמודל רב‬
‫משתני‪.‬‬
‫חשיבות המחקר‪ :‬המחקר המוצע יספק מידע חדש שיקדם את ההבנה של הקשר בין זיהום בחיידק זה‬
‫לבין גדילה של ילדים בשנתיים הראשונות לחיים‪ ,‬אשר מהוות תקופה קריטית וחשובה בהתפתחות‬
‫האדם‪.‬‬
‫חלקה של הסטודנטית‪ :‬שותפות בתכנון המחקר הנוכחי על כל ההיבטים כולל הצעת שאלת המחקר‪,‬‬
‫מטרות‪ ,‬ביצוע סקירת ספרות עדכנית‪ ,‬טיפול ועיבוד נתונים‪ ,‬ניתוח סטטיסטי וכתיבת התזה והמאמר‬
‫בהמשך‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫מציגה‪ :‬סאידה חאג'‬
‫מנחה‪ :‬ד"ר ח'יתאם מוחסן‪ ,‬פרופ' גבריאל חודיק‬
‫הקשר בין טיפול נגד החיידק ‪ Helicobacter pylori‬ואיזון סוכרת מסוג ‪6‬‬
‫רקע‪ :‬קיימת עדות לקשר חיובי בין זיהום בחיידק ‪ Helicobacter pylori‬לבין סוכרת ורמות גבוהות של‬
‫המוגלובין מסוכרר (‪ .)Hemoglobin A1C -HbA1c‬יש מעט מחקרים שבדקו את השאלה האם מתן‬
‫טיפול נגד ‪ H. pylori‬בחולי סוכרת משפיע על האיזון של מחלת הסוכרת‪ ,‬ותוצאות מחקרים אלה היו‬
‫ס ותרות‪ ,‬לכן עדיין לא ברור האם טיפול נגד החיידק קשור לאיזון הגליקמי של חולי סוכרת‪.‬‬
‫מטרת על‪ :‬לבדוק את הקשר בין מתן טיפול נגד זיהום ב‪ H. pylori-‬ואיזון גליקמי בקרב חולי סוכרת מסוג‬
‫‪ 2‬שאובחנו עם זיהום קליני בחיידק ‪.H. pylori‬‬
‫מטרות ספציפיות‪:‬‬
‫‪.0‬להשוות את הרמה הממוצעת של המוגלובין מסוכרר (‪ )HbA1c‬וגלוקוז בצום בקרב חולי סוכרת‬
‫מסוג ‪ 2‬עם זיהום קליני ב‪ H. pylori-‬בתקופה שלפני קבלת טיפול להכחדת החיידק לעומת ערכים‬
‫אלה במהלך השנה הראשונה לאחר השלמת הטיפול‪ ,‬לעומת הרמות בקרב קבוצת השוואה של חולי‬
‫סוכרת שלא קיבלו טיפול נגד החיידק באותן נקודות זמן‪.‬‬
‫‪.2‬לבדוק את השינוי ברמות ‪ HbA1c‬לפני ואחרי הטיפול להכחדת ‪ H. pylori‬תוך נטרול לרמה‬
‫ההתחלתית של ‪ ,HbA1c‬משתנים בלתי תלויים נוספים (כגון סוג הטיפול במחלת הסוכרת‪ ,‬שינוי‬
‫טיפול במחלה ועוד)‪ ,‬וערפלנים פוטנציאליים (גיל‪ ,‬מין‪ ,‬תחלואה נלווית‪ ,‬ועוד)‪.‬‬
‫‪.3‬להשוות את הרמה הממוצעת של כולסטרול וטריגליצרידים בדם בחולי סוכרת מסוג ‪ 2‬עם זיהום‬
‫קליני ב‪ H. pylori-‬לפני קבלת הטיפול ובמהלך השנה הראשונה לאחר השלמת הטיפול להכחדת‬
‫החיידק‪ ,‬לעומת הרמות בקרב קבוצת השוואה של חולי סוכרת שלא קיבלו טיפול נגד החיידק באותן‬
‫נקודות זמן‪.‬‬
‫שיטות‪ :‬יבוצע מחקר עוקבה היסטורי תוך שימוש בנתונים אנונימיים ממאגר המידע הממוחשב של מכבי‬
‫שירותי בריאות‪ .‬ייאסף מידע על מבוטחים בני > ‪ 20‬שנים‪ ,‬אשר עברו בדיקה אבחנתית ראשונה לזיהום‬
‫ב‪ H. pylori-‬באמצעות גסטרוסקופיה או תבחין נשיפה בין השנים ‪ 2111‬ו‪ ,2102-‬ואשר יסווגו כחיוביים או‬
‫שליליים לזיהום לפי תוצאת הבדיקה‪ .‬יבוצע זיהוי חולי סוכרת מסוג ‪ 2‬בקרב עוקבה זו תוך הצלבה עם‬
‫רשם הסוכרת של מכבי ותיבדק רכישת תרופות נגד זיהום ב‪ H. pylori-‬אחרי הבדיקה האבחנתית‬
‫הראשונה של הזיהום (קבוצת הטיפול)‪ .‬בנוסף נדגום באופן אקראי קבוצת השוואה של חולי סוכרת שלא‬
‫קיבלו טיפול נגד החיידק‪ ,‬אשר תזווג באופן קבוצתי לקבוצת הטיפול לפי גיל ומין‪ .‬הטיפול להכחדת‬
‫החיידק ‪ H. pylori‬כולל שילוב של ‪ 3‬תרופות שניתנות פעמיים ביום למשך כשבועיים‪Proton pump :‬‬
‫‪ .inhibitor, Clarithromycin and Amoxicillin or Metronidazole‬נאסוף מידע על רכישת תרופות‬
‫אלה‪ ,‬ותרופות נוספות בשימוש לטיפול בזיהום‪ .‬כמו כן‪ ,‬נאסוף מידע על תוצאות מעבדה של ‪,HbA1c‬‬
‫פרופיל ליפידים‪ ,‬ורמות סוכר בדם בחצי שנה שקדמה לאבחון זיהום ב‪ H. pylori-‬ובשנה שלאחר השלמת‬
‫הטיפול נגד החיידק‪ .‬ייאסף מידע נוסף על גיל‪ ,‬מין‪ ,‬יישוב מגורים‪ ,‬אשכול חברתי‪-‬כלכלי‪ ,‬עישון‪ ,‬גובה‬
‫ומשקל‪ ,‬תחלואה נלווית‪ ,‬תרופות שנרכשו בשנה האחרונה (סטטינים‪ ,‬תרופות לטיפול סוכרת‪ ,‬ועוד)‪.‬‬
‫ההבדלים בממוצע של רמת ‪ , HbA1c‬גלוקוזו בצום‪ ,‬פרופיל לפידים לפני ואחרי הטיפול נגד ‪H. pylori‬‬
‫ובהשוואה לקבוצת ביקורת ייבדקו באמצעות מבחן ‪ t‬למדגמים מזווגים ומדידות חוזרות ( ‪repeated‬‬
‫‪ .) measures ANOVA‬משתנים דמוגרפיים‪ ,‬תחלואה נלווית‪ ,‬טיפולים ושינויים בהם יטופלו כערפלנים או‬
‫משתנים בלתי תלויים‪.‬‬
‫חשיבות המחקר‪ :‬המחקר המוצע יספק מידע חשוב על הפוטנציאל שיש לטיפול נגד זיהום קליני ב‪H. -‬‬
‫‪ pylori‬על איזון מחלת הסוכרת‪ .‬לממצאים אלה חשיבות קלינית וחשיבות ברמת בריאות הציבור‪.‬‬
‫מילות מפתח‪ ,H. pylori :‬סוכרת מסוג ‪ ,2‬טיפול משולש‪. HbA1c ,‬‬
‫‪4‬‬