השלטון המקומי בחברה הפלסטינית בישראל - دراسات

Transcription

השלטון המקומי בחברה הפלסטינית בישראל - دراسات
‫השלטון המקומי בחברה הפלסטינית בישראל‬
‫היבטים פוליטיים‪ ,‬ניהוליים ומשפטיים‬
‫השלטון המקומי בחברה‬
‫הפלסטינית בישראל‬
‫היבטים פוליטיים‪ ,‬ניהוליים ומשפטיים‬
‫עורכים‬
‫יוסף ג'בארין ‪ ‬מוהנד מוסטפא‬
‫‪A‬‬
‫פרדס הוצאה לאור‬
‫‪Local Government In Palestinian Society In Israel‬‬
‫‪Political, Management and Legal Aspects‬‬
‫‪Editors: Yousef T. Jabareen, Mohanad Mustafa‬‬
‫الحكم املحيل يف املجتمع الفلسطيني يف إرسائيل‬
‫أبعاد سياسية‪ ،‬إدارية وقانونية‬
‫املحرران‪ :‬يوسف تيسري جبارين‪ ،‬مهند مصطفى‬
‫עריכה לשונית‪ :‬יעלה אקסלרוד־רן‬
‫על הכריכה‪ :‬מראה לאום אל־פחם‪ ,‬צילום עמאר יונס ‪,2011‬‬
‫ארכיון אום אל־פחם וואדי עארה‪ ,‬הגלריה לאומנות אום אל־פחם‪.‬‬
‫ספר זה מתפרסם בשיתוף פעולה עם דיראסאת‪ ,‬מרכז ערבי למשפט ומדיניות‬
‫دراسات — املركز العريب للحقوق والسياسات‬
‫ת"ד ‪ ,3190‬נצרת ‪www.dirasat-aclp.org, [email protected] ,16131‬‬
‫פרויקט זה נתמך על־ידי קרן היינריך בל‬
‫אין לשכפל‪ ,‬להעתיק‪ ,‬לצלם‪ ,‬להקליט‪ ,‬לתרגם‪ ,‬לאחסן במאגר מידע‪ ,‬לשדר או‬
‫לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני‪ ,‬אופטי‪ ,‬מכני או אחר — כל חלק‬
‫שהוא מהחומר שבספר זה‪ .‬שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר‬
‫זה אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מהמו"ל‪.‬‬
‫מסת"ב‪ISBN: 978-1-61838-072-2 :‬‬
‫© כל הזכויות שמורות למחברים ולפרדס הוצאה לאור‬
‫ת"ד ‪ ,45855‬חיפה ‪31458‬‬
‫‪e-mail: [email protected]‬‬
‫נדפס בישראל‪ ,‬תשע"ד‪2013/‬‬
‫תוכן העניינים‬
‫הקדמה ‪7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫מבוא‪ :‬יוסף ג'בארין ומוהנד מוסטפא‪9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫בין השלטון למקומי‪ :‬על השלטון המקומי בחברה הפלסטינית בישראל‬
‫חלק ראשון — היבטים משפטיים ומבניים‬
‫ראסם ח'מאיסי ‪31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫הרשויות המקומיות הערביות בין המצור והמחסור‬
‫יוסף ג'בארין ‪61 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫הרהורים ביקורתיים על המאבק המשפטי של הרשויות המקומיות הערביות‪:‬‬
‫המקרה של אזורי עדיפות לאומית‬
‫קייס נאסר ‪99 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫מצוקת הדיור והריסות מבנים בחברה הערבית בישראל‪ :‬מכשולים נוכחיים‬
‫והמלצות לשינוי‬
‫סלים בריק‪149 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫הצעות לתיקונים חקיקתיים ככלי להבראת הרשויות המקומיות הערביות‬
‫חלק שני — היבטים פוליטיים וסוגיית המנהיגות‬
‫אסעד ג'אנם ומוהנד מוסטפא ‪185 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫מצוקותיו של השלטון המקומי המוניציפאלי הפלסטיני בישראל‪:‬‬
‫"המודרניזציה החלקית" כמשתנה מסביר‬
‫נידאל חאיק ‪209 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫בחירת מועמדים ברשויות המקומיות הערביות – דבר הדמוקרטיה או‬
‫דבר החמולה‬
‫מוהנד מוסטפא ‪235 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫המנהיגות המוניציפאלית ומשבר השלטון המקומי הערבי בישראל‪:‬‬
‫ניתוח מזווית ראייתה של המנהיגות המקומית הערבית‬
‫חלק שלישי — היבטים ניהוליים וחברתיים‬
‫אחמד חיג'אזי ואסעד ג'אנם ‪257 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫השפעתה של המעורבות הקהילתית על עיצוב סדר יום מקומי בתחום החינוך‪:‬‬
‫מחקר השוואתי בין יישובים יהודיים וערביים בישראל‬
‫רפיק חאג'‪283 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫ההיענות לתשלום מסים עירוניים בחברה הערבית בישראל כמקרה בוחן של‬
‫ההשתתפות בפעולה קולקטיבית‬
‫ח'יר אבו אלהיג'א‪325 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫הקשר בין התנגדות למינוי ועדה קרואה כחלק מתהליך של שינוי ארגוני‬
‫לבין מחויבות העובדים ושביעות רצונם‬
‫ביבליוגרפיה נבחרת ‪351 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫על המשתתפים‪359 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬

Similar documents