צילום מודרני במחצית הראשונה של המאה ה־20

Transcription

צילום מודרני במחצית הראשונה של המאה ה־20
‫צילום מודרני במחצית הראשונה‬
20‫של המאה ה־‬
‫מאוסף מכון שפילמן לצילום‬
MODERN PHOTOGRAPHY
IN THE FIRST HALF OF THE 20TH CENTURY
FROM THE COLLECTION OF THE SHPILMAN INSTITUTE FOR PHOTOGRAPHY
‫האור הוא ציר מרכזי בתערוכה – ושמה‬
‫התערוכה מפנה זרקור אל מגמת "הראייה‬
‫ הוא מונח טכני המתייחס‬Luma .‫מצביע עליו‬
‫החדשה" כתופעה ייחודית בהיסטוריה של צילום‬
‫למידת בהירותו או כהותו של מידע חזותי המוקרן‬
‫ היא חלק מגל בינלאומי של‬.‫האוונגרד המודרני‬
‫ מקור המונח‬.‫על מסך הטלוויזיה או צג המחשב‬
‫ שמעידה עליה שורה של‬,‫התעניינות במגמה‬
‫ שבאמצעותו‬,)lumen( ‫במילה הלטינית לאור‬
‫ את‬.‫תערוכות המוצגות בימים אלו ברחבי העולם‬
‫ האור הוא המאפשר‬.‫מתחולל התהליך הצילומי‬
‫השם "הראייה החדשה" טבע בספר בשם זה לסלו‬
‫ הוא מנכיח‬,‫את הראייה ולעתים מסמא אותה‬
,‫ אמן רב־תחומי ומורה רב השפעה‬,'‫מוהולי־נאג‬
.‫עומק פרספקטיבי וביכולתו לייצר אפקט רגשי‬
‫שהדגיש את הקשר בין חקירה אמנותית חדשנית‬
‫ "הצבע‬:‫מוהולי־נאג' מייחד לו מקום מרכזי בחזונו‬
‫ שבה ערכיהם‬,‫] מצויים ביסוד חקירה‬...[ ‫והאור‬
.‫ורעיונות אוטופיים של מודרניזם וקדמה‬
,‫עניינם הארס־פואטי של הצלמים בצילום‬
‫המבניים הטהורים לא רק משמשים כאמת מידה‬
‫ ניכר‬,‫תוך מחויבות להתנסות צורנית ומדיומלית‬
‫ אלא מסמלים סדר חברתי‬,‫לאסתטיקה חדשה‬
‫ המשרטטת מנעד‬,‫בכלל העבודות בתערוכה‬
."‫רצוי חדש‬
‫ גם העיסוק בתמות‬.‫שנע בין הממשי והמופשט‬
‫איה לוריא‬
,"‫קלאסיות מתולדות האמנות ("הגוף האנושי‬
‫ "טבע דומם") מכוון לחקירה של המדיום‬,"‫"החלון‬
.‫ודיבור עליו באמצעות אמצעיו שלו‬
The exhibition turns the spotlight on New
Vision as a unique phenomenon in the
history of modern photography. It is part
of an international wave of interest in it, as
indicated by various exhibitions currently on
show worldwide. The name "New Vision"
was drawn from the title of a book by László
Moholy–Nagy, an interdisciplinary artist and
influential teacher who stressed the affinities
between avant-garde artistic exploration and
utopian ideas of modernism.
The photographers' reflexive use
of the medium and their commitment to
experimentation are evident in all the works
on view in the exhibition, whose register
extends from the concrete to the abstract.
Their depiction of classical themes ("the
human body," "the window," "still–life") is
likewise aimed at an investigation of the
medium through its own means.
An engagement with light is a major
axis in the exhibition, as indicated by its
title, Luma: a technical term for the degree
of brightness or darkness of visual data
projected on the television or computer
screen, it comes from the Latin word for
light (lumen), which is at the heart of
the photographic process. Light enables
vision and sometimes blinds it, produces
perspectival depth of field, and can generate
an emotional effect. Moholy–Nagy grants
it a pivotal role in his vision: "Color and light
are … the basis of a research which serves
with its pure structural values, not only as a
measuring rod for a new 'esthetics,' but in
their symbolic values for a desirable new
social order."
Aya Lurie
‫הדה בנאקובה–פנטלובה‬
‫ריימון ָאנְ ס‬
HEDA BENÁKOVÁ-FANTLOVÁ
RAYMOND HAINS
‫שנים לא ידועות‬
1926-2005
YEARS UNKNOWN
‫ חיה ועבדה בצ'כוסלובקיה‬,‫כנראה נולדה‬
‫ חי ועבד בצרפת‬,‫נולד‬
Born, lived and worked in France
Probably born, lived and worked
in Czechoslovakia
‫ברניס אבוט‬
BERENICE ABBOTT
1898-1991
‫ חיה ועבדה בארצות־הברית‬,‫נולדה‬
Born, lived and worked in the USA
‫אליוט ארוויט‬
ELLIOTT ERWITT
‫פרנסיס ברוגייר‬
b. 1928 .‫נ‬
FRANCIS BRUGUIÈRE
‫ חי ועובד‬,‫נולד בצרפת‬
‫בארצות־הברית ובצרפת‬
1879-1945
‫ חי ועבד באנגליה‬,‫נולד בארצות־הברית‬
‫ובארצות־הברית‬
Born in the USA, lived and worked
in the UK and the USA
Born in France, lives and works
in the USA and France
‫"כל הטכניקה שבעולם אינה‬
‫יכולה לפצות על אי־יכולת‬
."‫להבחין‬
‫"הבה נאמר קודם כל מה‬
‫ תצלום איננו‬.‫הצילום אינו‬
.‫ מחול‬,‫ סימפוניה‬,‫ שיר‬,‫ציור‬
‫ ולא‬,‫הוא איננו רק תמונה יפה‬
‫תרגיל בטכניקות מפותלות או‬
‫ תצלום‬.‫באיכות הדפסה בלבד‬
‫ תיעוד‬,‫ או אמור להיות‬,‫הוא‬
,‫ אמירה נוקבת‬,‫משמעותי‬
‫שניתן לתארה במונח פשוט‬
."‫ סלקטיביות‬- ‫ביותר‬
KENNETH JOSEPHSON
.1951 ,Infinity ,‫ ברניס אבוט‬“LET US FIRST SAY WHAT
PHOTOGRAPHY IS NOT.
A PHOTOGRAPH IS NOT
A PAINTING, A POEM, A
SYMPHONY, A DANCE. IT IS NOT
JUST A PRETTY PICTURE, NOT AN
EXERCISE IN CONTORTIONIST
TECHNIQUES AND SHEER PRINT
QUALITY. IT IS OR SHOULD BE
A SIGNIFICANT DOCUMENT, A
PENETRATING STATEMENT, WHICH
CAN BE DESCRIBED IN A VERY
SIMPLE TERM — SELECTIVITY.”
b. 1932 .‫נ‬
– Berenice Abbott, Infinity, 1951.
‫ מצוטט בתוך‬,‫ אליוט ארוויט‬.1983 ,Master Photographers
"ALL THE TECHNIQUE IN THE
WORLD DOESN’T COMPENSATE
FOR THE INABILITY TO NOTICE."
– Elliott Erwitt, cited in Master
Photographers, 1983.
‫קנת ג'וזפסון‬
‫ חי ועובד בארצות־הברית‬,‫נולד‬
Born, lives and works in the USA
‫ורנר בישוף‬
WERNER BISCHOF
1916-1954
,‫ חי ועבד בשווייצריה‬,‫נולד בשווייצריה‬
‫ גרמניה וארצות־הברית‬,‫צרפת‬
Born in Switzerland, lived and
worked in Switzerland, France,
Germany and the USA
‫יאסוהירו אישימוטו‬
YASUHIRO ISHIMOTO
‫מרגרט דה–פאטה‬
1921-2012
MARGARET DE PATTA
‫ חי ועבד‬,‫נולד בארצות־הברית‬
‫בארצות־הברית וביפן‬
Born in the USA, lived and worked in
the USA and Japan
1903-1964
‫ חיה ועבדה בארצות־הברית‬,‫נולדה‬
Born, lived and worked in the USA
‫יאן טיכי‬
JAN TICHY
b. 1974 .‫נ‬
‫ חי ועובד‬,‫נולד בצ'כוסלובקיה‬
‫בארצות־הברית‬
Born in Czechoslovakia, lives and
works in the USA
‫לוטה יאקובי‬
LOTTE JACOBI
1896-1990
‫ חיה ועבדה בגרמניה‬,‫נולדה בגרמניה‬
‫ובארצות־הברית‬
Born in Germany, lived and worked
in Germany and the USA
‫ווֹלס (אלפרד אוטו‬
)‫וולפגנג שולץ‬
WOLS (ALFRED OTTO
WOLFGANG SCHULZE)
1913-1951
‫ חי ועבד בגרמניה ובצרפת‬,‫נולד בגרמניה‬
‫פרנטישק דרטיקול‬
FRANTIŠEK DRTIKOL
1883-1961
‫ חי ועבד בצ'כוסלובקיה‬,‫נולד‬
Born, lived and worked in
Czechoslovakia
Born in Germany, lived and worked
in Germany and France
‫היינץ האייק–האלקה‬
HEINZ HAJEK-HALKE
‫פרדריק זומר‬
1898-1983
FREDERICK SOMMER
‫ חי ועבד בגרמניה‬,‫נולד‬
1905-1999
Born, lived and worked in Germany
,‫ חי ועבד בברזיל‬,‫נולד באיטליה‬
‫צרפת וארצות־הברית‬
Born in Italy, lived and worked in
Brazil, France, and the USA
‫הנרי הולמס סמית‬
HENRY HOLMES SMITH
1909-1986
‫אהרון זיסקינד‬
‫ חי ועבד בארצות־הברית‬,‫נולד‬
Born, lived and worked in the USA
AARON SISKIND
1903-1991
‫ חי ועבד בארצות־הברית‬,‫נולד‬
Born, lived and worked in the USA
‫ג'יימס המילטון בראון‬
JAMES HAMILTON BROWN
‫שנים לא ידועות‬
YEARS UNKNOWN
‫ חי ועבד בארצות־הברית‬,‫נולד‬
Born, lived and worked in the USA
‫יוזף סודק‬
'‫לסלו מוהולי–נאג‬
‫נתן לרנר‬
JOSEPH SUDEK
LÁSZLÓ MOHOLY-NAGY
NATHAN LERNER
1896-1976
1895-1946
1913-1997
‫ חי ועבד בצ'כוסלובקיה‬,‫נולד‬
,‫ הולנד‬,‫ חי ועבד בגרמניה‬,‫נולד בהונגריה‬
‫אנגליה וארצות־הברית‬
‫ חי ועבד בארצות־הברית‬,‫נולד‬
Born, lived and worked
in Czechoslovakia
Born in Hungary, lived and worked
in Germany, the Netherlands,
the UK, and the USA
‫"האויבת של הצילום‬
‫ הכללים‬,‫היא המוסכמה‬
.'‫המקובעים של 'כיצד לעשות‬
‫גאולתו של הצילום נובעת‬
."‫מהאקספרימנט‬
‫ארתור סיגל‬
ARTHUR SIEGEL
1913-1978
‫ חי ועבד בארצות־הברית‬,‫נולד‬
Born, lived and worked in the USA
‫ מצוטט בתוך‬,'‫ לסלו מוהולי־נאג‬.2003 ,Taken by Design
“THE ENEMY OF PHOTOGRAPHY
IS THE CONVENTION, THE FIXED
RULES OF 'HOW TO DO.' THE
SALVATION OF PHOTOGRAPHY
COMES FROM THE EXPERIMENT.”
– László Moholy-Nagy, cited in
Taken by Design: Photographs
From The Institute Of Design, 1937–1971, 2003.
Born, lived and worked in the USA
,‫"בדרך כלל נתפס האור‬
‫ רק כמדיום־‬,‫כמדיום פלסטי‬
.‫עזר המצביע על קיום חומרי‬
,‫כעת מתחילה תקופה חדשה‬
‫שבה ישמש האור כאמצעי‬
‫ בזכות תכונותיו‬,‫ביטוי ממשי‬
."‫ אפיוניו שלו‬,‫שלו‬
‫ מצוטט בתוך לסלו מוהולי־‬,‫ נתן לרנר‬.1928 ,‫ הראייה החדשה‬,'‫נאג‬
"USUALLY LIGHT WAS
CONSIDERED AS A PLASTIC
MEDIUM, ONLY AS AN AUXILIARY
MEDIUM TO INDICATE MATERIAL
EXISTENCE. NOW A NEW PERIOD
STARTS WHERE LIGHT WILL BE
USED AS A GENUINE MEANS
OF EXPRESSION, BECAUSE OF
ITS OWN QUALITIES, OWN
CHARACTERISTICS."
– Nathan Lerner, cited in
László Moholy-Nagy, The New
Vision, 1928.
‫פרנק פולין‬
FRANK PAULIN
b. 1926 .‫נ‬
‫אדוארד–לאון–תיאודור מסנס‬
‫ חי ועובד בארצות־הברית‬,‫נולד‬
EDOUARD-LÉON-THÉODORE
MESENS
Born, lives and works in the USA
1903-1971
,‫ חי ועבד בבלגיה‬,‫נולד בבלגיה‬
‫צרפת ואנגליה‬
Born in Belgium, lived and worked
in Belgium, France and the UK
‫מקס פריטיקין‬
MAX PRITIKIN
b. 1916 .‫נ‬
‫ חי ועבד בארצות־הברית‬,‫נולד‬
Born, lived and worked in the USA
‫מיירון קוזמן‬
MYRON KOZMAN
‫ויליאם קק‬
1916-2002
‫יארומיר פונקה‬
WILLIAM KECK
‫ חי ועבד בארצות־הברית‬,‫נולד‬
JAROMÍR FUNKE
1908-1955
Born, lived and worked in the USA
1896-1945
‫ חי ועבד בארצות־הברית‬,‫נולד‬
‫ חי ועבד בצ'כוסלובקיה‬,‫נולד‬
Born, lived and worked in the USA
Born, lived and worked
in Czechoslovakia
‫אימרה קינסקי‬
IMRE KINSZKI
‫ז'רמיין קרול‬
1901-1945
GERMAINE KRULL
‫ חי ועבד בהונגריה‬,‫נולד‬
1897-1985
Born, lived and worked in Hungary
b. 1926 .‫נ‬
‫ חיה ועבדה‬,‫נולדה בפרוסיה המזרחית‬
‫ ברזיל והודו‬,‫ תאילנד‬,‫ צרפת‬,‫בגרמניה‬
‫ חי ועובד בארצות־הברית‬,‫נולד‬
Born in East Prussia, lived and
worked in Germany, France,
Thailand, Brazil, and India
Born, lives and works in the USA
‫ צללים וצורות‬,‫ רסיסים‬,‫"אור‬
‫מבטאים כנראה באופן הכולל‬
,‫ביותר את תפיסתי החזותית‬
‫גם אם הם לא מתקיימים‬
]...[ .‫באותה מידה בכל דימוי‬
‫ניתן להביא את הבנאלי למצב‬
."‫תפיסתי חדש‬
‫ג'ורג' קפש‬
GYÖRGY KEPES
1906-2001
‫יארוסלב רוסלר‬
JAROSLAV RÖSSLER
1902-1990
‫ חי ועבד בצרפת‬,‫נולד בצרפת‬
‫ובצ'כוסלובקיה‬
Born in France, lived and worked in
France and Czechoslovakia
‫אלן פורטר‬
ALLEN PORTER
‫ גרמניה‬,‫ חי ועבד באנגליה‬,‫נולד בהונגריה‬
‫וארצות־הברית‬
Born in Hungary, lived and worked in
the UK, Germany and the USA
‫"חוויית החלל כרוכה הדוקות‬
‫ ללא אור אין‬.‫בחוויית האור‬
‫ וללא ראייה לא יכול‬,‫ראייה‬
."‫להתקיים מרחב נראה לעין‬
.1944 ,Language of Vision ,‫ ג'ורג קפש‬"SPATIAL EXPERIENCE IS INTIMATELY
CONNECTED WITH THE EXPERIENCE
OF LIGHT. WITHOUT LIGHT THERE IS
NO VISION, AND WITHOUT VISION
THERE CAN BE NO VISIBLE SPACE."
– György Kepes, Language of
Vision, 1944.
.2012 ,‫ אלן פורטר‬"LIGHT, SHARDS, SHADOWS AND
SHAPES SEEM THE BEST INCLUSIVE
DESCRIPTIONS TO EXPRESS MY
VISUAL VIEW, THOUGH NOT
EVERY IMAGE COMBINES ALL
THESE ELEMENTS EQUALLY …
BANAL CAN BE BROUGHT TO A
NEW STATE OF PERCEPTION."
– Allen Porter, 2012
‫לואיס פילד‬
LOIS FIELD
b. 1923 .‫נ‬
‫ חיה ועובדת בארצות־הברית‬,‫נולדה‬
Born, lives and works in the USA
1939 ,‫ יד גבס‬,‫ג'ורג' קפש‬
GYÖRGY KEPES,
Plaster Hand, 1939
1926 ,‫ ללא כותרת‬,'‫לסלו מוהולי־נאג‬
Untitled, 1926
© Hattula Moholy-Nagy
LÁSZLÓ MOHOLY–NAGY,
‫ לערך‬1958 ,‫ תבנית גל‬,‫ברניס אבוט‬
Wave Pattern, ca. 1958
© Berenice Abbott/Commerce Graphics
BERENICE ABBOTT,
1938 ,‫ החומר ממנו עשויות ילדות קטנות‬,‫ג'ורג' קפש‬
GYÖRGY KEPES,
What Little Girls are Made Of, 1938
SHPILMAN
INSTITUTE FOR
PHOTOGRAPHY
FOUNDER AND CHAIRMAN OF THE BOARD
OF DIRECTORS: SHALOM SHPILMAN
Chief Curator and Manager of the Collection
and Exhibitions: Dr. Aya Lurie
:‫מייסד ויו“ר מועצת המנהלים‬
‫שלום שפילמן‬
:‫אוצרת ראשית ומנהלת אוסף ותערוכות‬
‫ד“ר איה לוריא‬
LUMA
LUMA
MODERN PHOTOGRAPHY IN THE FIRST HALF
20‫צילום מודרני במחצית הראשונה של המאה ה־‬
‫מאוסף מכון שפילמן לצילום‬
2012 ‫מאי–אוקטובר‬
OF THE 20TH CENTURY
FROM THE COLLECTION OF THE
SHPILMAN INSTITUTE FOR PHOTOGRAPHY
MAY–OCTOBER 2012
EXHIBITION
Curator: Dr. Aya Lurie
Associate curator: Orit Bulgaru
Collection coordinator and assistant curator:
Alma Sessler–Pasternak
Research assistants and docents: Iris Barak,
Sharon Melamed–Oron
Exhibition design: k1p3 Architechts
Graphic design: Kobi Franco Design, Nitzan Ron
Conservation: Noa Cahaner–McManus
Framing: Amir Azoulai
Hanging: Shay Zilberman
Lighting: Naor Agayan
Multimedia systems design and installation:
Protech Integration Ltd.
Public relations: Hadas Shapira
Special projects and international relations:
Iris Rywkind Ben-Zour
BROCHURE
Design and production: Kobi Franco Design
Graphic design: Nitzan Ron
Research: Orit Bulgaru
Text editing and Hebrew translation: Einat Adi
English translation: Daria Kassovsky, Einat Adi
Photography of works: Ariel Caine
Printing: A. R. printing Ltd., Tel Aviv
‫תערוכה‬
‫ ד“ר איה לוריא‬:‫אוצרת‬
‫ אורית בולגרו‬:‫אוצרת משנה‬
‫ עלמה ססלר־פסטרנק‬:‫עוזרת לאוצרת ומתאמת האוסף‬
‫ שרון מלמד־אורון‬,‫ איריס ברק‬:‫סיוע במחקר והדרכה‬
k1p3 Architects :‫עיצוב תערוכה‬
‫ ניצן רון‬,‫ סטודיו קובי פרנקו‬:‫עיצוב גרפי‬
‫ נועה כהנר־מקמנוס‬:‫שימור‬
‫ אמיר אזולאי‬:‫מסגור‬
‫ שי זילברמן‬:‫תלייה‬
‫ נאור אגיאן‬:‫תאורה‬
‫ פרוטק אינטגרציה בע"מ‬:‫תכנון והתקנת מערכות מולטימדיה‬
‫ הדס שפירא‬:‫יחסי ציבור‬
‫ איריס ריבקינד בן־צור‬:‫קשרי חוץ ופרויקטים מיוחדים‬
‫ברושור‬
‫ סטודיו קובי פרנקו‬:‫עיצוב והפקה‬
‫ ניצן רון‬:‫עיצוב גרפי‬
‫ אורית בולגרו‬:‫מחקר‬
‫ עינת עדי‬:‫עריכת טקסט ותרגום לעברית‬
‫ עינת עדי‬,‫ דריה קסובסקי‬:‫תרגום לאנגלית‬
‫ אריאל קן‬:‫צילום העבודות‬
‫ הדפסות בע“מ‬.‫ר‬.‫ ע‬:‫דפוס‬
‫יפו‬-‫ תל־אביב‬,3 ‫ קומה‬,27 ‫שוקן‬
27 SCHOCKEN ST., 3RD FLOOR, TEL AVIV
F. +972 (0)3 7283734 ‫ פקס‬/ T. +972 (0)3 7283737 .‫טל‬
www.thesip.org
[email protected]