חזרה לקראת הבגרות

Transcription

חזרה לקראת הבגרות
‫שלום לתלמידיי היקרים!‬
‫אני שולחת לכם תזכורת ממהלך הסמסטר‪ ,‬שתעזור לכם להתארגן לקראת‬
‫בחינת הבגרות ב‪. 17/1-‬‬
‫להזכירכם‪:‬‬
‫יש להביא לבחינה אך ורק מילון אוקספורד שחור ) לבן אינו קביל באף רמה(‬
‫למי שיש האבחון המתאים יש להביא מילונית ממוחשבת לבחינה‪.‬‬
‫מי שרשאי להשמעת שאלון מחויב להביא טייפ‪ /‬ווקמן עם אוזניות‪.‬‬
‫מי שרשאי להקראת תשובות לקלטת‪ ,‬מחויב להביא טייפ רקורדר או טייפ‬
‫עם מיקרופון‪ ,‬בנוסף לקלטות ריקות לפי מס' השאלונים להם הוא ניגש‪.‬‬
‫יש להשתמש בעט כהה ) הכינו לפחות ‪ 3‬עטים (‬
‫וכמובן אסור להשתמש בעפרון ו‪/‬או בטיפקס‪.‬‬
‫יש להגיע לבחינה חצי שעה לפחות לפני הזמן המיועד על מנת למצוא את‬
‫מקומכם ולהתמקם בנחת‪.‬‬
‫תלמידים הניגשים לבחינה הכוללת הבנת הנשמע ) מודולות‬
‫‪ ( A,E‬אני‬
‫ממליצה בחום להצטייד בווקמן עם קליטת רדיו טובה על מנת לא להיות‬
‫תלוי בחסדי הטייפ המשותף בכיתה‪.‬‬
‫יש לעבור על כל הטקסטים שעבדנו עליהם בכיתה על מנת לרענן את אוצר‬
‫המילים והטכניקות שלמדנו‪.‬‬
‫והכי חשוב! לא למהר לסיים ולצאת מהבחינה לפני הזמן‪ .‬נצלו את הזמן עד‬
‫תום ומצו את כל הידע שצברתם‪ .‬ולא לשכוח‪ :‬יש חיים אחרי הבגרות‪....‬‬
‫מאחלת בהצלחה ומחזיקה לכם אצבעות‪ ,‬איריס‪.‬‬
‫אוצר מילים שחוזר על עצמו בכל הבחינות‬
Wh question words: Wh ‫מילות שאלה‬
1. who -‫מי‬
2. what -‫מה‬
3. when-‫מתי‬
4. where-‫איפה‬
5. how-‫איך‬
6. which-‫איזה‬
7. why-‫מדוע‬/‫למה‬
8. how much / many-(‫לא ספיר‬/‫כמה )ספיר‬
Instructions: ‫הוראות‬
9. choose-‫בחר‬
10.circle-‫הקף‬
11.answer-(‫ענה )גם תשובה‬
12.compare-‫השווה‬
13.write- ‫כתוב‬
14.read-‫קרא‬
15.complete-‫השלם‬
16.show -‫הוכח‬/‫הראה‬
17.mention-‫הזכר‬
18.copy-‫העתק‬
19.name-‫תן שם‬
20.fill in-(‫מלא )בטבלה או בשורה‬
texts:‫טקסטים‬
21.letter-‫מכתב‬
22.postcard-‫גלויה‬
23.article-‫מאמר‬
24.passage-‫קטע‬
words often used: ‫מילים שחוזרות בבחינות‬
25.question-‫שאלה‬
31. main-‫ראשי‬/‫עיקרי‬
26.example-‫דוגמא‬
32. message-‫מסר‬
27.correct
-‫נכון‬
33. idea-‫רעיון‬
28.meaning-‫ משמעות‬34. line-‫שורה‬
29.dictionary-‫מילון‬
35. paragraph-‫פסקה‬
30.definition-‫הגדרה‬
36. title-‫כותרת‬
Connecting words ‫ – מילות קישור‬Reading comprehension +
writing
To Add: ‫הוספה‬
and, again, and then, besides, equally important, finally,too further, furthermore, nor,
next, lastly, what's more, moreover, in addition, first (second, etc.),
To Compare: ‫השוואה‬
, nevertheless, on the contrary, by comparison, where, compared to, up against, balanced
against, vis a vis, conversely, meanwhile, after all, in contrast, although this may be true
To Prove: ‫הוכחה‬
because, for, since, for the same reason, moreover, besides, in fact, in addition,
obviously, evidently, furthermore, indeed, in any case, that is
To Show Exception: ‫להראות יוצא דופן‬
yet, still, however, nevertheless, in spite of, despite, of course, once in a while,
sometimes
To Show Time: ‫ביטויי זמן‬
immediately, thereafter, soon, after a few hours, finally, then, later, previously, formerly,
first (second, etc.), next, and then
To Repeat: ‫חזרה‬
in brief, as I have said, as I have noted, as has been noted,
To Emphasize: ‫הדגשה‬
definitely, extremely, obviously, in fact, always, forever, never, certainly, indeed, in any
case, absolutely, positively, naturally, surprisingly, perennially, eternally, emphatically,
unquestionably, without a doubt, undeniably, without reservation
To Show Sequence: ‫רצף אירועים‬
first, second, third, and so forth. A, B, C, and so forth. next, then, following this, at this
time, now, at this point, after, afterward, subsequently, finally, consequently,
previously, before this, simultaneously, concurrently, thus, therefore, hence, next, and then,
soon
To Give an Example: ‫הדגמה‬
for example, for instance, in this case, in another case, on this occasion, in this situation,
take the case of, to demonstrate, to illustrate, as an illustration, to illustrate
To Summarize or Conclude: ‫סיכום‬
to conclude, in conclusion ,therefore, as a result, in brief, on the whole, summing up, , as I
have shown, as I have said, hence, accordingly, thus, consequently, on the whole.
Simple tenses: ‫זמנים פשוטים‬
no.
‫ תרגום‬V1 – present
Simple
base
form
‫הווה פשוט‬
V2past simple
‫עבר פשוט‬
V3passive/
present
perfect
/ ‫סביל‬
‫הווה‬
‫מושלם‬
ingpresent
progressive
‫הווה ממושך‬
worked
worked
working
loved
went**
studied
Played*****
listened
Planned******
mixed
loved
gone
studied
played
listened
planned
mixed
Loving*
going
studying
playing
listening
planning
mixing
‫צורת‬
‫הבסיס‬
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
To
work
To love
To go
To study
To play
To listen
To plan
To mix
‫ לעבוד‬work, works
‫לאהוב‬
‫ללכת‬
‫ללמוד‬
‫לשחק‬
‫להקשיב‬
‫לתכנן‬
‫לערבב‬
love, loves
go, goes
study,studies***
play,plays****
listen,listens
plan,plans
mix, mixes
! the future simple form adds will before the base form of the verb.
:‫מראה את הכלל‬
( 1)
work, works :(v1) ‫צורה ראשונה‬
‫זוהי צורת ההווה של הפועל‬
‫בכל הגופים יבוא הפועל "נטו" ואילו בגוף שלישי יחיד בהווה פשוט‬
.IES ‫ או‬ES ‫ ולעיתים‬S ‫מוסיפים לפועל‬
worked :(v2) ‫צורה שניה‬
‫זוהי צורת העבר של הפועל‬
.‫ כדי להגיע לצורה זו‬ED ‫במרבית המקרים מוסיפים לפועל‬
worked :(v3) ‫צורה שלישית‬
.‫זוהי צורת הסביל והזמנים המושלמים של הפועל‬
.‫במרבית המקרים הצורה זהה לצורת העבר של הפועל‬
working :ing-‫צורת ה‬
.‫בצורה זו משתמשים ליצירת זמנים מתמשכים או את שם הפעולה‬
ING ‫ וכאשר מוסיפים‬, E ‫ אין צורך להוסיף עוד‬D ‫ או‬S ‫ כאשר מוסיפים‬: E ‫( פועל שמסתיים ב‬2)
. E ‫משמיטים את ה‬
come
solve
move
- _________ __________ ___________
- _________ __________ ___________
- _________ __________ ___________
:‫דוגמאות‬
‫)‪ (3‬ישנם פעלים שהטייתם בזמנים השונים אינה לפי כלל‪ .‬אלה נקראים ה ‪ ,irregular verbs‬דהיינו‪-‬‬
‫הפעלים הלא רגילים‪ .‬מצ"ב רשימה‪.‬‬
‫)‪ (4‬פועל שמסתיים ב ‪ Y‬יתחלף ב ‪ IES‬בהווה וב –‪ IED‬בעבר ובסביל‪ .‬לפועל כזה ה ‪ ING‬מתווסף ללא‬
‫שינוי‪.‬‬
‫דוגמאות‪:‬‬
‫__________‬
‫__________‬
‫__________‬
‫__________ _________ ‪-‬‬
‫__________ _________ ‪-‬‬
‫__________ _________ ‪-‬‬
‫‪cry‬‬
‫‪fly‬‬
‫‪try‬‬
‫)‪ (5‬פועל שמסתיים ב ‪ Y‬כאשר לפניה אות ניקוד ) ‪ (a,i,o,u,e‬לא ישתנה בהטיות ההווה‪ ,‬העבר והסביל‪.‬‬
‫במצב זה הפועל יקבל ‪ S‬בהווה‪ ED ,‬בעבר ובסביל‪ ,‬ו‪ ING -‬בהווה ממושך‪.‬‬
‫דוגמאות‪:‬‬
‫__________‬
‫__________‬
‫__________‬
‫__________ _________ ‪pray -‬‬
‫__________ _________ ‪spray -‬‬
‫__________ _________ ‪stay -‬‬
‫)‪ (7) +(6‬פעלים שמסתיימים ברצף של עיצור‪-‬אות ניקוד‪-‬עיצור ) ‪ consonant-vowel-consonant‬או‬
‫בקיצור ‪ (cvc‬כאשר הדגש מושם על סוף הפועל‪ ,‬תוכפל האות האחרונה לפני תוספת העבר‪ ,‬הסביל וה –‬
‫‪) .ING‬טיפ‪ :‬ברוב המקרים‪ ,‬בפעלים בני הברה אחת‪ ,‬כמו ‪ sit‬החוק חל אוטומטית(‬
‫דוגמאות‪:‬‬
‫__________‬
‫__________‬
‫__________‬
‫__________ _________ – ‪swim‬‬
‫__________ _________ ‪scan -‬‬
‫__________ _________ ‪hit -‬‬
‫)‪ (8‬האותיות ‪ w,x,y,h‬אינן נכפלות‪.‬‬
‫דוגמאות‪:‬‬
‫__________‬
‫__________‬
‫__________‬
‫__________‬
‫תשובות בטבלה בהמשך‪...‬‬
‫__________‬
‫__________‬
‫__________‬
‫__________‬
‫_________ ‪fix -‬‬
‫_________ ‪row -‬‬
‫_________ ‪stay -‬‬
‫_________ ‪sigh -‬‬
Complete the chart with the right form of the verb.
.‫השלימו את הטבלה עם הצורה הנכונה של הפועל‬
no.
base form
‫ תרגום‬V1 – present
Simple
‫צורת הבסיס‬
V2past
simple
‫הווה פשוט‬
‫עבר פשוט‬
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
To work
To love
To go
To study
To play
To listen
To plan
To mix
To come
To solve
To move
To cry
To fly
To try
To pray
To spray
To stay
To swim
To scan
To hit
To fix
To row
To sigh
V3passive/
present
perfect
/ ‫סביל‬
‫הווה מושלם‬
ingpresent
progressive
‫הווה ממושך‬
worked
love, loves
went
‫ללמוד‬
played
‫להקשיב‬
plan, plans
mixed
came
solving
move, moves
‫לבכות‬
flew
trying
‫להתפלל‬
spray, sprays
stayed
swimming
Scan, scans
‫להכות‬
fix, fixes
rowed
sigh, sighs
‫גיליון תשובות‬
no.
base form
‫ תרגום‬V1 – present
Simple
‫צורת הבסיס‬
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
To work
To love
To go
To study
To play
To listen
To plan
To mix
To come
To solve
To move
To cry
To fly
To try
To pray
To spray
To stay
To swim
To scan
To hit
To fix
To row
To sigh
‫לעבוד‬
‫לאהוב‬
‫ללכת‬
‫ללמוד‬
‫לשחק‬
‫להקשיב‬
‫לתכנן‬
‫לערבב‬
‫לבוא‬
‫לפתור‬
‫לעבור‬
‫לבכות‬
‫לעוף‬
‫לנסות‬
‫להתפלל‬
‫לרסס‬
‫להישאר‬
‫לשחות‬
‫לסרוק‬
‫להכות‬
‫לתקן‬
‫לחתור‬
‫להיאנח‬
V2past simple
‫הווה פשוט‬
‫עבר פשוט‬
V3passive/
present
perfect
/ ‫סביל‬
‫הווה‬
‫מושלם‬
work, worked
love, loves
Go, goes
Study, Studies
Play, plays
Listen, listens
plan, plans
Mix, mixes
Come, comes
Solve, solves
move, moves
Cry, cries
Fly, flies
Try, tries
Pray, prays
spray, sprays
Stay, stayed
Swim, swims
Scan, scans
Hit, hits
fix, fixes
Row, rows
sigh, sighs
worked
Loved
went
Studied
played
listened
Planned
mixed
came
Solved
Moved
cried
flew
Tried
prayed
Sprayed
stayed
Swam
scanned
Hit
fixed
Rowed
sighed
worked
Loved
Gone
Studied
played
listened
planned
mixed
come
Solved
Moved
cried
flown
Tried
prayed
Sprayed
Stayed
swum
Scanned
Hit
fixed
rowed
sighed
ingpresent
progressive
‫הווה ממושך‬
Working
Loving
Going
Studying
Playing
Listening
Planning
Mixing
Coming
solving
moving
Crying
Flying
trying
praying
Spraying
staying
swimming
Scanning
hitting
fixing
rowing
sighing
Types of sentences in the simple tense ‫סוגי משפטים פשוטים‬
examples in the present and in the past ::‫דוגמאות בהווה ובעבר‬
Progressive—‫הווה ועבר ממושך‬
1)Present: He is going to the beach now. ‫הוא הולך לחוף עכשיו‬
I am going to the beach at the moment. ‫ת לחוף ברגע זה‬/‫אני הולכ‬
We are going to the beach as we speak. ‫אנחנו הולכים לחוף בעודנו מדברים‬
Past: He was going to the beach when you met him.
.‫הוא היה הולך לחוף כשפגשת אותו‬
I was going to the beach when I saw Dan.
.‫הייתי הולכת לחוף כשראיתי את דן‬
They were going to the beach when they saw the sunset.
.‫הם היו הולכים לחוף כשראו את השקיעה‬
Simple – ‫הווה ועבר פשוט‬
Stative-‫משפטי מצב‬
2)Present: There is a dog in the house. ‫יש כלב בבית‬
There are many cars in the parking lot. ‫יש הרבה מכוניות במגרש החניה‬
Past: There was a dog in the back yard. ‫היה כלב בחצר האחורית‬
There were many cars in street. ‫היו הרבה מכוניות ברחוב‬
3) Present: He / She / It is tired. ‫ זה עייף‬/‫ היא‬/‫הוא‬
They / We /You are beautiful. ‫יפים‬/ ‫ן יפה‬/‫ה אתם‬/‫ את‬/ ‫ אנחנו‬/ ‫הם‬
I am a mother / a father / a son / a daughter / a sister / a brother.
.‫ אח‬/‫ אחות‬/‫ בת‬/‫ בן‬/‫ אב‬/‫אני אם‬
Past: He / She / It/ I was nice.‫ה‬/‫תי נחמד‬/‫תה‬/‫ו‬/‫ אני היה‬/‫ זה‬/‫ היא‬/‫הוא‬
They / We / You were very polite.
‫ות‬/‫ים‬/‫ת‬/‫ הייתם הייתן מאד מנומס‬/ ‫ן היית‬/‫ה אתם‬/‫ את‬/ ‫ אנחנו‬/ ‫הם‬
Active- ‫משפטי פעולה‬
4) present: She / He / It runs to school every morning.
.‫ה לבית הספר כל בוקר‬/‫ זה רצ‬/ ‫ הוא‬/ ‫היא‬
They / We / You / I run to school every morning.
Past: She / He / It used to* run to school every morning
*
.‫ה לרוץ לביה"ס כל בוקר‬/‫ זה נהג‬/ ‫ הוא‬/ ‫היא‬.
They / We / You / I used to run to school every morning.
.‫נהגנו לרוץ לביה"ס כל בוקר‬/ ‫ן נהגתי‬/‫ה אתם‬/‫ את‬/ ‫ אנחנו‬/ ‫הם‬
used to ‫כאשר מדובר על פעולה שקרתה באופן קבוע בעבר נוסיף את‬
(‫נו)לציון הרגל‬/‫נהגו‬/ ‫נהגתי‬/ ‫ה‬/‫ נהג‬:‫ פירוש‬.‫לפני צורת הבסיס של הפועל‬
‫יש לזכור איך לכתוב וכמובן לפרש‬
USEFUL BASIC VOCABULARY – translate.
Numbers ‫מספרים‬
One
Two
Three
Four
…
Eleven
Twelve
Thirteen
Fourteen
Fifteen
…twenty
times ‫ביטויי זמן‬
a quarter to ‫רבע ל‬
a quarter past ‫ורבע‬
half past ‫וחצי‬
and a half ‫וחצי‬
later ‫אח"כ‬
sooner ‫מוקדם יותר‬
hour ‫שעה‬
minute ‫דקה‬
second‫שניה‬
late ‫מאוחר‬
early ‫מוקדם‬
Earlier ‫מוקדם יותר‬
day
week ‫שבוע‬
month ‫חודש‬
year ‫שנה‬
decade ‫עשור‬
century ‫מאה‬
Colors ‫צבעים‬
White
Blue
Purple
Silver
Grey\
Grey\Gray
black
yellow
green
pink
brown
Counting ‫ספירה‬
First
Second
Third
Fourth
Fifth
former ‫הקודם‬
Latter ‫האחרון‬
red
gold
orange
location and direction ‫כיוון‬/‫מיקום‬
next to ‫ליד‬
near ‫קרוב‬/‫ליד‬
behind ‫מאחורי‬
in front of ‫ מול‬/ ‫ממול‬
Up ‫למעלה‬
down ‫למטה‬
below ‫מתחת‬
between ‫בין‬
above ‫מעל‬
on ‫על‬
under ‫מתחת‬
on top of ‫על גבי‬
in ‫ בתוך‬/ ‫ב‬
‫ארצות ‪Countries‬‬
‫בתוך ‪ /‬בפנים ‪inside‬‬
‫מצרים ‪Egypt‬‬
‫בחוץ ‪outside‬‬
‫‪Turkey‬‬
‫קרוב‪/‬סמוך ל‪close to ..‬‬
‫‪India‬‬
‫צד ‪side‬‬
‫‪Iraq‬‬
‫שמאל ‪left‬‬
‫‪France‬‬
‫ימין ‪right‬‬
‫להלן רשימה של פעלים שמוטים בצורה לא רגילה‪ .‬כל הרשימה נמצאת‬
‫בסוף כל מילון‪ ,‬אך ללא פירושים‪ .‬עליכם לעבור על הרשימה על מנת‬
‫לצמצם את הזמן שיידרש לכם לפרש מילים בבגרות עצמה‪ .‬אם מילה‬
‫בטקסט כתובה באופן מוטה ועליכם לפרש אותה‪ ,‬פנו לרשימה במילון‪.‬‬
‫מצאו את צורתה הבסיסית בצד שמאל של הטבלה ואת פירוש המילה הזו‬
‫חפשו במילון‪.‬זאת היות ופועל מוטה לא יפורש במלון‪ .‬כל הפעלים שאינם‬
‫ברשימה זו מוטים באופן רגיל ‪ IES, ES,S:‬להווה ‪ED,IED,D /‬לעבר‬
‫ולסביל‬
‫‪Translation‬‬
‫‪Past Participle‬‬
‫‪Simple Past‬‬
‫עבר פשוט‪Tense‬‬
‫צורת הבסיס‬
‫‪Awoken‬‬
‫‪been‬‬
‫‪born‬‬
‫‪beat‬‬
‫‪become‬‬
‫‪begun‬‬
‫‪bent‬‬
‫‪bet‬‬
‫‪bid/bidden‬‬
‫‪bound‬‬
‫‪bitten‬‬
‫‪bled‬‬
‫‪blown‬‬
‫‪broken‬‬
‫‪bred‬‬
‫‪brought‬‬
‫‪broadcast‬‬
‫‪built‬‬
‫‪burned/burnt‬‬
‫‪burst‬‬
‫‪bought‬‬
‫‪cast‬‬
‫‪awoke‬‬
‫‪was, were‬‬
‫‪bore‬‬
‫‪beat‬‬
‫‪became‬‬
‫‪began‬‬
‫‪bent‬‬
‫‪bet‬‬
‫‪bid/bade‬‬
‫‪bound‬‬
‫‪bit‬‬
‫‪bled‬‬
‫‪blew‬‬
‫‪broke‬‬
‫‪bred‬‬
‫‪brought‬‬
‫‪broadcast‬‬
‫‪built‬‬
‫‪burned/burnt‬‬
‫‪burst‬‬
‫‪bought‬‬
‫‪cast‬‬
‫‪awake‬‬
‫‪be‬‬
‫‪bear‬‬
‫‪beat‬‬
‫‪become‬‬
‫‪begin‬‬
‫‪bend‬‬
‫‪bet‬‬
‫‪bid‬‬
‫‪bind‬‬
‫‪bite‬‬
‫‪bleed‬‬
‫‪blow‬‬
‫‪break‬‬
‫‪breed‬‬
‫‪bring‬‬
‫‪broadcast‬‬
‫‪build‬‬
‫‪burn‬‬
‫‪burst‬‬
‫‪buy‬‬
‫‪cast‬‬
‫סביל ‪ /‬מושלם)‪(passive‬‬
‫להתעורר‬
‫להיות‬
‫לשאת‬
‫להכות לחבוט‬
‫להפוך ל‪..‬‬
‫להתחיל‬
‫לעקם לסובב‬
‫להמר‬
‫להציע‬
‫לכבול‬
‫לנשוך לנגוס‬
‫לדמם‬
‫לנשוף לנפח‬
‫לשבור‬
‫להרבות )רביה(‬
‫להביא‬
‫לשדר‬
‫לבנות‬
‫לשרוף‬
‫להתפרץ‬
‫לקנות‬
‫להשליך להטיל‬
‫‪Base Form‬‬
catch
choose
cling
come
cost
cut
deal
dig
dive
do
draw
dream
drive
drink
eat
fall
feed
feel
fight
find
fit
flee
fling
fly
forbid
forget
forgive
forsake
freeze
get
give
go
grind
grow
hang
hear
caught
chose
clung
came
cost
cut
dealt
dug
dived/dove
did
drew
dreamed/dreamt
drove
drank
ate
fell
fed
felt
fought
found
fit
fled
flung
flew
forbade
forgot
forgave
forsook
froze
got
gave
went
ground
grew
hung
heard
caught
chosen
clung
come
cost
cut
dealt
dug
dived
done
drawn
dreamed/dreamt
driven
drunk
eaten
fallen
fed
felt
fought
found
fit
fled
flung
flown
forbidden
forgotten
forgiven
forsaken
frozen
gotten
given
gone
ground
grown
hung
heard
hide
hid
hidden
hit
hold
hurt
hit
held
hurt
hit
held
hurt
‫לתפוס‬
‫לבחור‬
..‫להיתפס ב‬
‫לבוא‬
(‫לעלות )מחיר‬
‫לחתוך לקצץ‬
‫להסתדר‬
‫לחפור‬
‫לצלול‬
‫לעשות לבצע‬
‫לצייר למשוך‬
‫לחלום‬
‫לנהוג‬
‫לשתות‬
‫לאכול‬
‫ליפול‬
‫להאכיל‬
‫להרגיש‬
‫להלחם להיאבק‬
‫למצוא‬
‫להתאים‬
‫לברוח להסתלק‬
‫לפלרטט‬
‫לעוף לטוס‬
‫לאסור‬
‫לשכוח‬
‫לסלוח‬
‫לנטוש‬
‫להקפיא לקפוא‬
‫להשיג לקבל‬
‫לתת‬
‫ללכת‬
‫לטחון‬
‫לגדל לגדול‬
‫לתלות‬
‫לשמוע‬
‫להתחבא‬
‫להסתתר‬
‫להכות‬
‫לאחוז להחזיק‬
..‫לפגוע ב‬
keep
kneel
knit
know
lay
lead
leap
learn
leave
lend
let
lie
light
lose
make
mean
meet
misspell
mistake
overcome
overdo
kept
knelt
knit
knew
laid
led
leaped/leapt
learned/learnt
left
lent
let
lay
lighted/lit
lost
made
meant
met
misspelled
mistook
overcame
overdid
kept
knelt
knit
know
laid
led
leaped/leapt
learned/learnt
left
lent
let
lain
lighted
lost
made
meant
met
misspelled
mistaken
overcome
overdone
overtake
overtook
overtaken
pay
paid
paid
plead
pled
pled
prove
put
quit
read
rid
ride
ring
rise
run
say
see
seek
sell
send
set
proved
put
quit
read
rid
rode
rang
rose
ran
said
saw
sought
sold
sent
set
proved/proven
put
quit
read
rid
ridden
rung
risen
run
said
seen
sought
sold
sent
set
‫לשמור‬
‫לכרוע ברך‬
‫לסרוג‬
‫לדעת‬
‫להניח לשטוח‬
‫להוביל‬
‫לנתר‬
‫ללמוד‬
‫לעזוב‬
‫להלוות ללוות‬
‫לתת לאפשר‬
‫לשקר‬
‫להאיר‬
‫לאבד‬
‫לעשות ליצור‬
‫להתכוון‬
‫לפגוש‬
‫לאיית לא נכון‬
‫לטעות‬
‫להתגבר‬
‫להגזים‬
‫להתגבר‬
‫להשתלט‬
‫לשלם‬
‫לבקש לטעון‬
‫להתחנן‬
‫להוכיח‬
‫לשים להניח‬
‫להפסיק לוותר‬
‫לקרוא‬
..‫להפטר מ‬
‫לרכוב‬
‫לצלצל‬
‫לעלות לזרוח‬
‫לרוץ לנהל‬
‫לומר‬
‫לראות‬
‫לחפש לתור‬
‫למכור‬
‫לשלוח‬
‫לקבוע לערוך‬
sew
shake
shave
shed
shine
shoot
show
shrink
shut
sing
sink
sit
sleep
slide
sewed
shook
shaved
shed
shone
shot
showed
shrank
shut
sang
sank
sat
slept
slid
sewed/sewn
shaken
shaved/shaven
shed
shone
shot
showed/shown
shrunk
shut
sung
sunk
sat
slept
slid
speak
spoke
spoken
speed
sped
sped
spend
spent
spent
spill
spin
spit
split
spread
spring
stand
steal
stick
sting
stink
spilled/spilt
spun
spit/spat
split
spread
sprang/sprung
stood
stole
stuck
stung
stank
spilled/spilt
spun
spit
split
spread
sprung
stood
stolen
stuck
stung
stunk
string
strung
strung
strive
swear
sweep
swim
swing
take
teach
tear
strove
swore
swept
swam
swung
took
taught
tore
striven
sworn
swept
swum
swung
taken
taught
torn
tell
told
told
‫לתבוע‬
‫לנער לזעזע‬
‫להתגלח‬
‫להטיל להקיז‬
‫לזרוח לבהוק‬
‫לירות‬
‫להראות‬
‫לכווץ‬
‫לטרוק‬
‫לשיר‬
‫לשקוע‬
‫לשבת‬
‫לישון‬
‫להתגלש להחליק‬
‫לדבר‬
‫למהר‬
‫לבלות להוציא‬
‫לבזבז‬
‫לשפוך‬
‫לסובב‬
‫לירוק‬
‫לחלק לפצל‬
‫למרוח לפזר‬
..‫לנבוע מ‬
‫לעמוד‬
‫לגנוב‬
‫לתקוע‬
‫לעקוץ‬
‫להסריח‬
‫למשוך או לאסוף‬
‫בחוט‬
‫לשאוף‬
‫להישבע לקלל‬
‫לטאטא לסחוף‬
‫לשחות‬
‫לסובב להניף‬
‫לקחת‬
‫ללמד‬
‫לקרוע‬
‫לספר לומר‬
‫להלשין‬
‫לחשוב‬
‫לשגשג‬
‫לזרוק להשליך‬
‫להבין‬
‫לאכוף‬
‫לרגש להטריד‬
‫להתעורר‬
‫ללבוש)כל מה‬
‫שעל הגוף(‬
‫לארוג‬
‫להינשא‬
‫לילל לבכות‬
‫למתוח‬
‫לנצח‬
‫לכתוב‬
‫‪thought‬‬
‫‪thrived‬‬
‫‪thrown‬‬
‫‪understood‬‬
‫‪upheld‬‬
‫‪upset‬‬
‫‪woken‬‬
‫‪thought‬‬
‫‪thrived/throve‬‬
‫‪threw‬‬
‫‪understood‬‬
‫‪upheld‬‬
‫‪upset‬‬
‫‪woke‬‬
‫‪think‬‬
‫‪thrive‬‬
‫‪throw‬‬
‫‪understand‬‬
‫‪uphold‬‬
‫‪upset‬‬
‫‪wake‬‬
‫‪worn‬‬
‫‪wore‬‬
‫‪wear‬‬
‫‪weaved/woven‬‬
‫‪wed‬‬
‫‪wept‬‬
‫‪wound‬‬
‫‪won‬‬
‫‪written‬‬
‫‪weaved/wove‬‬
‫‪wed‬‬
‫‪wept‬‬
‫‪wound‬‬
‫‪won‬‬
‫‪wrote‬‬
‫‪weave‬‬
‫‪wed‬‬
‫‪weep‬‬
‫‪wind‬‬
‫‪win‬‬
‫‪write‬‬
‫טקסטים‬
‫בכל‬
‫הרמות‬
‫ניתן‬
‫למצוא‬
‫באתר של משרד החינוך‪ ,‬שנקרא "אוח"‪ .‬יש לחפש בגוגל "אוח"‪ .‬כשמגיעים‬
‫לאתר מגיעים ל"מאגרי מידע"‪ ,‬בוחרים "שאלוני בגרות"‪ .‬כאשר אתם מגיעים‬
‫למסך מלבני קטן‪ ,‬יש למלא את שדה מקצוע‪ :‬אנגלית ) כמובן שתוכלו למצוא‬
‫שאלוני בגרות בכל המקצועות ( ולבחור בשנה המבוקשת) בין ‪.(2005-2008‬‬
‫תקבלו רשימה של בחינות לפי רמות‪ ,‬כאשר הבחינות הזמינות להורדה הן אלה‬
‫שהמועד שלהן מסומן בקו תחתי‪ ,‬לדוגמא‪ :‬קיץ ‪ .2007‬במודולות שבהן אתם‬
‫נבחנים על כתיבת חיבור‪ B,D,F,G:‬תמצאו בהמשך לטקסטים גם נושאי כתיבה‬
‫שונים‪.‬‬
‫בהצלחה!‬
‫איריס‬