השאלה

Transcription

השאלה
‫‪368‬‬
‫קיץ תשע"א (‪ - )2011‬השאלות‬
‫קיץתשע"א)‪(2011‬‬
‫מכניקה‬
‫‪ .1‬רן מבצע במעבדה ניסוי לחקירת תנועת עגלה על מסילה משופעת‪ .‬לצורך זה הוא משתמש במכשיר המכּונה‬
‫"רשם זמן"‪ ,‬המסמן על סרט נייר נקודה בכל ‪ .0.02 s‬בניסוי שרן מבצע סרט הנייר מחובר לעגלה המשוחררת‬
‫ממנוחה (ראה תרשים א)‪.‬‬
‫תרשים א‬
‫‬
‫‬
‫בתרשים ב מוצגים סרגל וחלק מהסרט שהתקבל בניסוי‪ ,‬שבו סימוני רשם הזמן על סרט הנייר הוחלפו‬
‫במעויינים (רשם זמן אינו רושם ישירות מעויינים)‪.‬‬
‫שים לב‪ ,‬הנקודה ‪ M‬לא נרשמה בהכרח ברגע שבו העגלה יצאה לדרכה ממנוחה‪.‬‬
‫‪N‬‬
‫‪8‬‬
‫)‪x(cm‬‬
‫‪A‬‬
‫‪7‬‬
‫‪6‬‬
‫‪5‬‬
‫‪M‬‬
‫‪4‬‬
‫תרשים ב‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪369‬‬
‫קיץ תשע"א (‪ - )2011‬השאלות‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫על סמך תרשים ב‪ ,‬קבע אם תנועת העגלה היא תנועה קצובה או תנועה מואצת‪ .‬נמק‪.‬‬
‫חשב את המהירות הממוצעת של העגלה בקטע ‪.MN‬‬
‫חשב את המהירות הרגעית של העגלה בנקודה ‪ .A‬פרט את חישוביך‪.‬‬
‫חשב את תאוצת העגלה‪ ,‬בהנחה שהיא קבועה‪.‬‬
‫חשב את המרחק בין הנקודה ‪ N‬לבין הנקודה ‪ P‬הבאה אחריה‪( .‬הנקודה ‪ P‬אינה מופיעה בתרשים‪).‬‬
‫‪ .2‬תלמידים עורכים ניסוי למדידת מקדם החיכוך הסטטי ‪ m‬בין שני משטחים‪ .‬בניסוי התלמידים משתמשים‬
‫בקופסה ריקה שהמסה שלה ‪ ,M‬המונחת על שולחן אופקי; בקפיץ שקבוע הקפיץ שלו ‪ ;k‬בסרט מדידה‬
‫ובמשקולות שהמסה של כל אחד מהן היא ‪ .m‬תלמיד מחבר את הקפיץ לקופסה ומושך אותו‪ ,‬כמתואר‬
‫בתרשים א‪ .‬הקופסה נשארת במנוחה‪.‬‬
‫קופסה‬
‫‪m‬‬
‫משקולות‬
‫תרשים א‬
‫א‪ .‬סרטט תרשים של כל הכוחות הפועלים על הקופסה הריקה במצב המתואר‪ ,‬ורשום ליד כל חץ את שם‬
‫הכוח‪.‬‬
‫התלמיד מכניס משקולת אחת לתוך הקופסה‪ ,‬ומותח את הקפיץ‪ .‬ברגע שהקופסה נמצאת על סף תנועה‪ ,‬הוא‬
‫מודד את התארכות הקפיץ‪ ,D, ,‬מעבר למצבו הרפוי‪.‬‬
‫התלמיד מוסיף משקולות לתוך הקופסה‪ ,‬ובכל פעם מודד את התארכות הקפיץ מעבר למצבו הרפוי‪ ,D, ,‬ברגע‬
‫שהקופסה על סף תנועה‪ .‬התוצאות של התארכות הקפיץ‪ ,‬כפונקציה של מספר המשקולות‪ ,n ,‬שבקופסה‬
‫מוצגות בגרף שבתרשים ב‪.‬‬
‫)‪Δ,(m‬‬
‫‪0.16‬‬
‫‪0.12‬‬
‫‪0.08‬‬
‫‪0.04‬‬
‫‪n‬‬
‫‪0‬‬
‫‪6‬‬
‫‪5‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫תרשים ב‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬

Similar documents