תולעת שני- חלק ד - המכון למצוות התלויות בארץ

Transcription

תולעת שני- חלק ד - המכון למצוות התלויות בארץ
‫ספר‬
‫˙ולע˙ ˘ני‬
‫דיני חרקים במזון ‪ -‬בחי ובצומח‬
‫כרך רביעי‬
‫דגנים‪ ,‬קטניות ומוצרי מזון מעובדים‬
‫שניאור‬
‫חיברתיו בחמלת ה' עלי‬
‫ז‪ .‬בלאאמו"ר הרה"ג ישראל שליט"א רווח‬
‫רב איזורי במ‪.‬א‪ .‬גזר‬
‫ויו"ר המכון למצוות התלויות בארץ‬
‫ומח"ס "קצירת השדה" "שביתת השדה" "חלקת השדה" ועוד‬
‫שנת התשע"ב‬
‫בהוצאת‬
‫המכון למצוות התלויות בארץ‬
‫בית עוזיאל‬
‫סדרת הספרים "תולעת שני" נערכה בסיוע והשתתפות‪:‬‬
‫חברי המעבדה שע"י המכון‪ ,‬וצוות המחלקה התורנית של המכון‬
‫ושמותיהם מפורטים בשער הספר‬
‫הספר יו"ל בסיוע משרד התרבות – מנהל התרבות‬
‫©‬
‫כל הזכויות שמורות‬
‫המכון למצוות התלויות בארץ‬
‫מושב בית עוזיאל ד‪.‬נ‪ .‬שמשון מיקוד ‪99794‬‬
‫טלפון‪ 08-9214829 :‬פקס‪08-9207911 :‬‬
‫דוא"ל‪[email protected] :‬‬
‫עימוד ועיצוב‪:‬‬
‫"יהודה הפקות"‬
‫‪03-6187365‬‬
‫דפוס ש‪.‬מ‪ .‬בת‪-‬ים‬
‫‪03/5539275‬‬
‫˙ולע˙ ˘ני‬
‫דגנים‪ ,‬קטניות ומוצרי מזון‬
‫מעובדים‬
‫סקירה מפורטת להכרת סוגי חרקי מחסן‬
‫‪aA‬‬
‫הדרכה מעשית לבדיקת סוגי הקטניות‬
‫והדגנים השונים‬
‫‪aA‬‬
‫הדרכה לרבנים ומשגיחים על‬
‫אופן הפיקוח במפעלים‪ ,‬טחנות קמח‪ ,‬ועוד‪.‬‬
‫‪aA‬‬
‫הדרכה על אופן מניעת התפתחות מזיקי‬
‫מחסן בתוככי המחסנים‬
‫‪aA‬‬
‫תשובות ובירורי הלכה בדיני חרקים‬
‫‪aA‬‬
‫הספר מלווה בתמונות צבעוניות‬
‫‪aA‬‬
‫חלק א‬
‫הלכות חרקים • סקירה על החרקים במזון‬
‫חלק ב‬
‫דגים • צמחי ים‬
‫חלק ג‬
‫פירות • ירקות‬
‫חלק ד‬
‫קטניות • דגנים • מזון מעובד‬
‫תוכן עניינים‬
‫מפתח מפורט ]אינדקס[ בסוף הספר‬
‫הסכמות ‪......................................................................................................‬‬
‫בשער הספר ‪.......................................................................................................‬‬
‫מבוא על קטניות‪ ,‬דגנים ושאר מוצרי מחסן ‪ ............................................‬יט‬
‫רשימת חרקי המחסן המצויים‬
‫זרעית השעועית‪ ................................................................................................................‬כ‬
‫חדקונית האורז ‪ ...............................................................................................................‬כא‬
‫חיפושית ]אנובית[ הטבק‪ ..........................................................................................‬כב‬
‫חיפושית ]אורזית[ משוננת חזה‪ .............................................................................‬כג‬
‫חיפושית הקמח המבולבלת ]שחרורית הקמח[‪ ...........................................‬כג‬
‫חיפושית התסיסה‪..........................................................................................................‬כד‬
‫מזיקי עץ וספרים‪ ...........................................................................................................‬כה‬
‫ליקטוס ]אבקנית[‪ ....................................................................................................‬כה‬
‫יקרונית ]חיפושית הרהיטים[‪ ...............................................................................‬כו‬
‫טרמיטים‪ .........................................................................................................................‬כו‬
‫זיהוי חרקי העץ ואופן הדברתם‪ ........................................................................‬כז‬
‫נובר הלחם ]אנובית הלחם[‪ .....................................................................................‬כח‬
‫נמלים ‪ ...................................................................................................................................‬כט‬
‫עורית הגרגרים ]חיפושית הגרגירים[ ‪ ................................................................‬כט‬
‫עשים ‪ -‬הקדמה על משפחה זו ‪.................................................................................‬ל‬
‫עש הדונג הגדול והקטן‪ .........................................................................................‬לא‬
‫עש החרוב‪ ....................................................................................................................‬לא‬
‫עש הטבק ]עשנור השוקולד[ )עש הקקאו(‪ .............................................‬לב‬
‫עש המחסן הטרופי ]עשנור הדבלים[ )עש הדבלים(‪ ..........................‬לב‬
‫עש הקמח הים תיכוני‪ ...........................................................................................‬לב‬
‫עש הקמח ההודי‪ .......................................................................................................‬לג‬
‫עש השעועית‪ ..............................................................................................................‬לג‬
‫עש התבואה‪ ...............................................................................................................‬לד‬
‫עשנור הקמח ]עש הסולת[ ‪ ...............................................................................‬לד‬
‫פסוקאים ‪.............................................................................................................................‬לד‬
‫צרעות טפיליות‪ ...............................................................................................................‬לה‬
‫סקירה על האופנים השונים להרחקת החרקים ממוצרי המזון‬
‫הדברת חרקים ודרכי מניעה להתרבותם ‪ ...........................................................‬לו‬
‫נקיון כללי ותמידי‪ ,‬תוך הקפדה על מקומות חבויים‪.....................................‬לז‬
‫קבלת חומר גלם‪ ............................................................................................................‬לח‬
‫ניטור ]זיהוי[ מוקדם של החרקים‪ .........................................................................‬לט‬
‫מלכודות פרומון‪ ..............................................................................................................‬לט‬
‫קטלנים‪ ,‬חרקנים ומסך אויר‪ ....................................................................................‬לט‬
‫העדפה של חרקנים על קטלנים‪..............................................................................‬מ‬
‫הדברה כימית‪ ..................................................................................................................‬מא‬
‫הדברת מזיקי מזון יבש ]כגון חיפושיות[ באמצעות איוד ‪........................‬מב‬
‫הדברה בערפול נגד חרקים מעופפים ]כגון עש[ ‪ ........................................‬מד‬
‫שימוש בפתיונות‪ ...........................................................................................................‬מד‬
‫ריסוס נקודתי‪ ...................................................................................................................‬מה‬
‫יישום שיטות הדברה חדישות‪ ................................................................................‬מה‬
‫אויר מבוקר‪.........................................................................................................................‬מו‬
‫קירור או חימום‪................................................................................................................‬מו‬
‫הדברה באמצעות הפרומון‪ .......................................................................................‬מז‬
‫הדברה הלכה למעשה‪ .................................................................................................‬מז‬
‫אריזות פעילות דוחות חרקים‪ .................................................................................‬מז‬
‫ההדברה בראי ההלכה‪................................................................................................‬מח‬
‫מבוא על אופני הבדיקה הנזכרים בספר‬
‫בדיקה בהשריה‪................................................................................................................‬נא‬
‫בדיקת בטחון‪.....................................................................................................................‬נא‬
‫משטח בדיקה‪...................................................................................................................‬נא‬
‫בדיקה ויזואלית‪ .................................................................................................................‬נב‬
‫בדיקת מדגם‪ ......................................................................................................................‬נב‬
‫בדיקה פנימית‪ ...................................................................................................................‬נב‬
‫השריה לצורך בדיקה ‪ ....................................................................................................‬נב‬
‫נפות – מידת צפיפות‪......................................................................................................‬נג‬
‫סינון ‪.........................................................................................................................................‬נג‬
‫פיזור ומשטוח‪ ...................................................................................................................‬נד‬
‫שולחן אור‪...........................................................................................................................‬נה‬
‫בדיקת עלים לאחר ייבוש‪ .............................................................................................‬נז‬
‫הקפאה וחימום‪ .................................................................................................................‬נז‬
‫רשימת הדגנים‪ ,‬קטניות ושאר מזון מעובד ומאוחסן‪ ,‬הנגיעות‬
‫המצוייה בהם‪ ,‬ואופן בדיקתם‪ .‬לפי סדר א–ב ‪.....................................‬סא‬
‫נושאים מקצועיים שנידונו בהרחבה בערכם‬
‫מאפיות וקונדיטוריות‪ .........................................................................................‬קמה‬
‫מזיקי עץ וספרים‪..........................................................................................‬כה‪ ,‬קעח‬
‫מי שתייה בארץ ובחו"ל ‪ .......................................................................................‬קנג‬
‫קמח – טחנות קמח‪ ,‬נפות שונות‪ ,‬טבלה למדידת הנפה ‪...........................‬רלה‬
‫נספחים‬
‫נספח א‪ :‬תיקונים והוספות ל‪"-‬תולעת שני" כרכים שני ושלישי ‪ ..........‬רצה‬
‫נספח ב‪ :‬תוצאות ה"מעבדה הניידת" בחוץ לארץ ‪ .....................................‬שיא‬
‫אינדקס לפי סדר א‪-‬ב לכל ארבעת הכרכים‬
‫שמות המוצרים ‪......................................................................................................‬שיז‬
‫שמות החרקים ואופני הבדיקה‪ ,‬ועניינים מקצועיים שונים‪ ..................‬שמא‬
‫עניינים בהלכה ‪ ......................................................................................................‬שנד‬

Similar documents