שאלון הבחינה

Comments

Transcription

שאלון הבחינה
‫מדינת ישראל‬
‫משרד החינוך‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫א‪ .‬בגרות לבתי ספר על־יסודיים‬
‫סוג הבחינה‪:‬‬
‫ב‪ .‬בגרות לנבחנים אקסטרניים‬
‫‬
‫מועד הבחינה‪ :‬קיץ תשע"א‪2011 ,‬‬
‫מספר השאלון‪204 ,001105 :‬‬
‫תנ"ך‬
‫יחידת הלימוד הרביעית‬
‫הוראות לנבחן‬
‫א‪.‬‬
‫משך הבחינה‪ :‬שעה ורבע‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫מבנה השאלון ומפתח ההערכה‪ :‬בשאלון זה שני פרקים‪.‬‬
‫פרק ראשון ‬
‫— (‪ 52 — )26x2‬נקודות‬
‫פרק שני — (‪ 4 8 — )16x3‬נקודות‬
‫סה"כ — ‪ 100‬נקודות‬
‫‬
‫ג‪ .‬חומר עזר מותר בשימוש‪ :‬תנ"ך שלם בלי פירושים‪ ,‬בלי תוספות ובלי תרגום‪.‬‬
‫מותר להשתמש בתנ"ך שיש בו מפות‪.‬‬
‫‬
‫‬
‫ד‪ .‬הוראות מיוחדות‪:‬‬
‫‬
‫(‪ )1‬אל תעתיק את השאלה; כתֹוב את מספרה בלבד‪.‬‬
‫(‪ )2‬התרכז בנושא‪ .‬שים לב לכתב‪ ,‬לכתיב ולפיסוק‪.‬‬
‫הערה‪ :‬בקטעים המצולמים מן התנ"ך בא השם המפורש בצורת ה'‪.‬‬
‫כתוב במחברת הבחינה בלבד‪ ,‬בעמודים נפרדים‪ ,‬כל מה שברצונך לכתוב כטיוטה (ראשי פרקים‪ ,‬חישובים וכדומה)‪.‬‬
‫רשֹום "טיוטה" בראש כל עמוד טיוטה‪ .‬רישום טיוטות כלשהן על דפים שמחוץ למחברת הבחינה עלול לגרום לפסילת הבחינה!‬
‫ההנחיות בשאלון זה מנוסחות בלשון זכר ומכוונות לנבחנות ולנבחנים כאחד‪.‬‬
‫בהצלחה!‬
‫‪/‬המשך מעבר לדף‪/‬‬
‫‪--‬‬
‫תנ"ך‪ ,‬קיץ תשע"א‪ ,‬מס' ‪204 ,001105‬‬
‫השאלות‬
‫פרק ראשון (‪ 52‬נקודות)‬
‫ענה על שתיים מהשאלות ‪( 3-1‬לכל שאלה — ‪ 26‬נקודות)‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫קרא רות‪ ,‬ג'‪.18-11 ,‬‬
‫א‪.‬‬
‫בפסוקים ‪ 13-12‬בקטע שלפניך מדובר בגאולה‪.‬‬
‫‬
‫ציין והסבר את שני סוגי הגאולה‪ ,‬הנרמזים במגילת רות ואליהם כנראה מתכוון בֹעז‬
‫בדבריו‪ .‬היעזר בויקרא‪ ,‬כ"ה‪ 25 ,‬ובדברים‪ ,‬כ"ה‪.6-5 ,‬‬
‫ב‪.‬‬
‫(‪ 10‬נקודות)‬
‫(‪ )1‬קרא פסוקים ‪ 17-16‬בקטע שלפניך וגם רות‪ ,‬א'‪.21 ,‬‬
‫‬
‫‬
‫המילה "ריקם" נזכרת בשני קטעים אלה‪.‬‬
‫הסבר את המשמעות של המילה "ריקם" על פי הקשרה בכל אחד מהקטעים‪.‬‬
‫(‪ 6‬נקודות)‬
‫(‪ )2‬קרא גם רות‪ ,‬ג'‪.4-2 ,‬‬
‫נעמי מנחה את רות כיצד עליה לנהוג בנוגע לבעז‪.‬‬
‫מה ההבדל בין ההנחיות שנותנת נעמי לרות ברות‪ ,‬ג'‪ ,4-2 ,‬ובין עצתה ברות ג'‪?18 ,‬‬
‫מה יכולה להיות הסיבה להבדל זה?‬
‫(‪ 10‬נקודות)‬
‫‪/‬המשך בעמוד ‪/3‬‬
‫‪-‬‬‫‪.2‬‬
‫תנ"ך‪ ,‬קיץ תשע"א‪ ,‬מס' ‪204 ,001105‬‬
‫קרא קהלת‪ ,‬ב'‪.17–4 ,‬‬
‫א‪ .‬קרא פסוקים ‪ 11-4‬בקטע שלפניך‪.‬‬
‫בפסוקים ‪ 10-4‬קהלת מפרט את הרכוש שצבר ואת ההישגים שהגיע אליהם במהלך‬
‫‬
‫חייו‪ ,‬ומבטא את תחושתו בנוגע לכך‪ .‬בפסוק ‪ 11‬הוא מציין מסקנה שנראית סותרת‬
‫את התחושה שביטא‪.‬‬
‫(‪ )1‬הסבר את התחושה שקהלת מבטא‪ ,‬ואת המסקנה שהוא מציין‪.‬‬
‫‬
‫(‪ 6‬נקודות)‬
‫בסס את דבריך על הכתוב‪.‬‬
‫‬
‫(‪ )2‬איך אפשר להסביר את הסתירה בין התחושה שקהלת מבטא ובין המסקנה‬
‫‬
‫(‪ 7‬נקודות)‬
‫שהוא מציין?‬
‫‬
‫ב‪ .‬קרא פסוקים ‪ 17-12‬בקטע שלפניך‪.‬‬
‫(‪ )1‬בפסוקים ‪ 14-13‬קהלת טוען שלחכמה יש יתרון על הסכלות‪ .‬הסבר מהו יתרון זה‪.‬‬
‫(‪ 4‬נקודות)‬
‫‬
‫(‪ )2‬מה הם שני הנימוקים שבאמצעותם קהלת דוחה את דבריו הראשונים שלחכמה‬
‫יש יתרון על הסכלות‪ ,‬ולאיזו מסקנה הוא מגיע בעקבות דחייה זו? (‪ 9‬נקודות)‬
‫‪/‬המשך בעמוד ‪/4‬‬
‫‪-‬‬‫‪.3‬‬
‫תנ"ך‪ ,‬קיץ תשע"א‪ ,‬מס' ‪204 ,001105‬‬
‫קרא דניאל‪ ,‬א'‪.8-1 ,‬‬
‫‬
‫א‪.‬‬
‫קרא פסוקים ‪ 2-1‬בקטע שלפניך‪.‬‬
‫(‪ )1‬בפסוקים אלה מפורטת הפגיעה של נבוכדנאצר ביהויקים ובממלכת יהודה‪.‬‬
‫פרט שלושה מעשים המבטאים פגיעה זו‪ .‬בסס את דבריך על הכתוב‪.‬‬
‫(‪ 6‬נקודות)‬
‫(‪ )2‬יש הטוענים שבמלכים ב‪ ,‬כ"ד‪ 2-1 ,‬מתואר אותו אירוע המתואר בדניאל א'‪,‬‬
‫‪.2-1‬‬
‫הסבר מהו האירוע‪ ,‬וציין שני פרטים שמוסיף הכתוב בדניאל על הכתוב‬
‫‬
‫(‪ 6‬נקודות)‬
‫במלכים ב‪.‬‬
‫ב‪ .‬קרא פסוקים ‪ 8-3‬בקטע שלפניך‪.‬‬
‫(‪ )1‬בפסוקים אלה מסופר שנערים מובחרים מיהודה נלקחו לבבל‪ .‬יש הטוענים‬
‫שבמעשה זה הייתה טמונה סכנת התבוללות‪.‬‬
‫‬
‫(‪ 10‬נקודות)‬
‫הבא מן הקטע שתי דוגמאות לסכנה זו‪ ,‬והסבר כל דוגמה‪.‬‬
‫‬
‫(‪ )2‬מה הייתה המטרה בהבאת ילדים אלה לחצר המלך? בסס את דבריך על הכתוב‪.‬‬
‫‬
‫(‪ 4‬נקודות)‬
‫‬
‫‪/‬המשך בעמוד ‪/5‬‬
‫תנ"ך‪ ,‬קיץ תשע"א‪ ,‬מס' ‪204 ,001105‬‬
‫‪--‬‬
‫פרק שני‬
‫(‪ 48‬נקודות)‬
‫ענה על שלוש מהשאלות ‪( 8-4‬לכל שאלה — ‪ 16‬נקודות)‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫קרא שיר השירים‪ ,‬ח'‪.7-6 ,‬‬
‫א‪.‬‬
‫הסבר מהו "חותם"‪ ,‬וציין מה אזכור החותם מדגיש בשיר האהבה שלפניך‪.‬‬
‫‬
‫(‪ 6‬נקודות)‬
‫ב‪.‬‬
‫הקטע שלפניך עוסק במהות האהבה‪.‬‬
‫(‪" )1‬כי עזה כמו ֶת אהבה קשה כשאֹול קנאה" (פסוק ‪ — )6‬הסבר את שני הדימויים‬
‫בקטע זה‪ 4( .‬נקודות)‬
‫(‪ )2‬בפסוקים אלה האהבה מדומה לאש אשר מים לא יוכלו לכבותה ונהרות‬
‫‬
‫לא ישטפוה‪.‬‬
‫במה תורם דימוי זה להבנת הקביעה "אם יתן איש את כל הון ביתו באהבה‬
‫בוז יבוזו לו" (פסוק ‪?)7‬‬
‫(‪ 6‬נקודות)‬
‫‪/‬המשך בעמוד ‪/6‬‬
‫‪-‬‬‫‪.5‬‬
‫תנ"ך‪ ,‬קיץ תשע"א‪ ,‬מס' ‪204 ,001105‬‬
‫קרא איוב‪ ,‬י"ד‪ ;12-1 ,‬קהלת‪ ,‬ג'‪.22-19 ,‬‬
‫איוב‪ ,‬י"ד‪12-1 ,‬‬
‫‬
‫‬
‫קהלת‪ ,‬ג'‪22-19 ,‬‬
‫א‪ .‬קרא איוב‪ ,‬י"ד‪.6-1 ,‬‬
‫(‪ )1‬יש הטוענים שפסוק ‪ 2‬מפרש את פסוק ‪ .1‬הסבר טענה זו‪ .‬בסס את דבריך על‬
‫‬
‫(‪ 4‬נקודות)‬
‫פסוקים ‪.2-1‬‬
‫‬
‫(‪ )2‬מה מבקש איוב מהאל בפסוקים ‪ ,6-3‬ובמה דבריו בפסוקים ‪ 2-1‬מחזקים‬
‫‬
‫(‪ 4‬נקודות)‬
‫בקשה זו? בסס את דבריך על הכתוב‪.‬‬
‫‬
‫ב‪ )1( .‬קרא איוב י"ד‪ 12-10 ,‬וגם קהלת‪ ,‬ג'‪.20-19 ,‬‬
‫‬
‫מהו הדמיון בתפיסת המוות בין איוב לקהלת? בסס את דבריך על הכתוב‪.‬‬
‫‬
‫(‪ 4‬נקודות)‬
‫‬
‫(‪ )2‬קרא קהלת‪ ,‬ג'‪.22-21 ,‬‬
‫‬
‫הסבר את השאלה של קהלת בנוגע לאדם ואת תשובתו על שאלה זו‪.‬‬
‫‬
‫(‪ 4‬נקודות)‬
‫‬
‫‪/‬המשך בעמוד ‪/7‬‬
‫‪--‬‬
‫תנ"ך‪ ,‬קיץ תשע"א‪ ,‬מס' ‪204 ,001105‬‬
‫שים לב!‬
‫המשך הבחינה בעמוד ‪.8‬‬
‫‪/‬המשך בעמוד ‪/8‬‬
‫‪-‬‬‫‪.6‬‬
‫תנ"ך‪ ,‬קיץ תשע"א‪ ,‬מס' ‪204 ,001105‬‬
‫קרא אסתר‪ ,‬ג'‪.15-5 ,‬‬
‫(שים לב‪ :‬סעיפי השאלה בעמוד הבא‪).‬‬
‫‪/‬המשך בעמוד ‪/9‬‬
‫‪-‬‬‫א‪.‬‬
‫תנ"ך‪ ,‬קיץ תשע"א‪ ,‬מס' ‪204 ,001105‬‬
‫קרא פסוקים ‪ 11-5‬בקטע שלפניך‪.‬‬
‫‬
‫(‪ )1‬במה תולה הכתוב את רצונו של המן לפעול נגד היהודים?‬
‫‬
‫(‪ )2‬המן משמיע לאחשורוש האשמות נגד היהודים‪.‬‬
‫‬
‫‬
‫ב‪.‬‬
‫(‪ 3‬נקודות)‬
‫ציין שלושה טיעונים שהמן מביא כדי לשכנע את אחשורוש לאבד את היהודים‪,‬‬
‫והסבר כל טיעון‪ .‬בסס את דבריך על הכתוב‪.‬‬
‫(‪ 5‬נקודות)‬
‫קרא פסוקים ‪ 15-12‬בקטע שלפניך‪.‬‬
‫(‪ )1‬בלשון הצַו בפסוק ‪ 13‬יש פירוט יתר‪ .‬ציין דוגמה אחת לפירוט יתר בפסוק‪,‬‬
‫‬
‫‬
‫והסבר מה מדגיש פירוט זה‪.‬‬
‫(‪ 3‬נקודות)‬
‫(‪ )2‬בפסוק ‪ 15‬אפשר לראות הבעת ביקורת של מחבר המגילה‪.‬‬
‫‬
‫הסבר מהי הביקורת‪ ,‬וכתוב כיצד המחבר מביע אותה‪.‬‬
‫(‪ 5‬נקודות)‬
‫‪/‬המשך בעמוד ‪/10‬‬
‫ ‪- 10‬‬‫‪.7‬‬
‫תנ"ך‪ ,‬קיץ תשע"א‪ ,‬מס' ‪204 ,001105‬‬
‫קרא אסתר‪ ,‬ה'‪.12– 1 ,‬‬
‫(שים לב‪ :‬סעיפי השאלה בעמוד הבא‪).‬‬
‫‪/‬המשך בעמוד ‪/11‬‬
‫ ‪- 11‬‬‫א‪.‬‬
‫תנ"ך‪ ,‬קיץ תשע"א‪ ,‬מס' ‪204 ,001105‬‬
‫בפירושו לפסוק ‪" ,1‬ותלבש אסתר מלכות"‪ ,‬כותב לוינסון‪:‬‬
‫"אנו רואים את מלכת היופי אסתר מפנה את מקומה לאסתר המלכה האמִתית"‪.‬‬
‫‬
‫(בתוך‪ :‬א' ברלין‪" ,‬אסתר"‪ ,‬מקרא לישראל)‬
‫לפי לוינסון‪ ,‬הסבר את התהליך שעברה אסתר‪ .‬בסס את דבריך על אסתר‪ ,‬ד'‪16-10 ,‬‬
‫ועל הקטע שלפניך מאסתר‪ ,‬ה'‪.‬‬
‫(‪ 10‬נקודות)‬
‫ב‪ .‬בקטע מאסתר‪ ,‬ה'‪ ,‬שלפניך אסתר מזמינה פעמיים את המלך ואת המן למשתה‪.‬‬
‫(‪ 3‬נקודות)‬
‫(‪ )1‬מה יכלה להיות המטרה שלה כאשר הזמינה את המן למשתה?‬
‫(‪ )2‬כיצד פירש המן את המשמעות של שתי הזמנות אלה? בסס את דבריך על הכתוב‪.‬‬
‫(‪ 3‬נקודות)‬
‫‬
‫‬
‫‪/‬המשך בעמוד ‪/12‬‬
‫ ‪- 12‬‬‫‪.8‬‬
‫תנ"ך‪ ,‬קיץ תשע"א‪ ,‬מס' ‪204 ,001105‬‬
‫קרא דניאל‪ ,‬ה'‪ ,30-17 ,‬בתרגום לעברית‪.‬‬
‫דניאל‪ ,‬ה'‪30-17 ,‬‬
‫א‪.‬‬
‫קרא פסוקים ‪ 23-18‬בקטע שלפניך‪.‬‬
‫דניאל סוקר בפני בלשאצר את דברי ימי מלכותו של נבוכדנאצר‪.‬‬
‫מהו המסר שדניאל מבקש למסור לבלשאצר באמצעות סקירה זו‪ ,‬ומהי תפיסת‬
‫האלוהות העולה מדברי דניאל? בסס את דבריך על הכתוב‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫(‪ 8‬נקודות)‬
‫(‪ )1‬על פי פסוקים ‪ ,28-24‬פרט את הנאמר בכתובת שעל הקיר‪,‬‬
‫‬
‫והסבר את משמעותה‪.‬‬
‫(‪ 4‬נקודות)‬
‫(‪ )2‬בימינו‪ ,‬מהי משמעות הביטוי "הכתובת הייתה על הקיר"?‬
‫בהצלחה!‬
‫זכות היוצרים שמורה למדינת ישראל‬
‫אין להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך‬
‫(‪ 4‬נקודות)‬