HELP MasterCard® SecureCode™ MasterCard® SecureCode

Transcription

HELP MasterCard® SecureCode™ MasterCard® SecureCode
HELP MasterCard® SecureCode™
MasterCard® SecureCode™ geslo
MasterCard® SecureCode™ geslo je bilo aktivirano za kartico, ki jo trenutno uporabljate.Ta
edinstvena storitev vas dodatno varuje pred spletnimi prevarami, saj lahko k svoji že obstoječi
MasterCard ali Maestro kartici dodate geslo, ki vam zagotavlja, da v sodelujočih spletnih trgovinah
vašo kartico uporabljate le vi. Da bi dokončali ta nakup, potrebujete MasterCard SecureCode geslo, ki
velja za to kartico.
Kdo lahko uporablja MasterCard SecureCode?
Storitev lahko uporablja vsak imetnik ali pooblaščeni uporabnik MasterCard ali Maestro kartice, katere
izdajateljica je Delavska hranilnica d.d. Ljubljana.
Katero kartico moram uporabiti? Ali moram pridobiti novo MasterCard kartico, da
lahko pričnem uporabljati MasterCard SecureCode?
Pred uporabo storitve MasterCard SecureCode vam ni potrebno pridobiti nove kartice, temveč se v
storitev prijavite z veljavno obstoječo kartico. Uporabite lahko MasterCard ali Maestro kartico, katere
izdajateljica je Delavska hranilnica d.d. Ljubljana.
Kakšna prednost prinaša MasterCard SecureCode za uporabnike?
Storitev uporabnikom zagotavlja višjo stopnjo varnosti pri spletnih nakupih, saj pri vsakem nakupu
preveri pristnost uporabnika na podlagi njegovega osebnega sporočila in gesla. Zato mora imetnik
kartice zagotoviti zaupnost svojega gesla, lastnega osebnega sporočila, podatkov za aktiviranje in
drugih verifikacijskih podatkov.
Poleg dodatnega gesla za uporabo kartice je večja varnost zagotovljena tudi s tem, da ste lahko
prepričani, da so vsi trgovci, ki so vključeni v sistem MasterCard SecureCode legitimni oziroma, da ne
gre za lažne trgovce in lažne spletne strani. V primeru, da vam kartico ukradejo, brez MasterCard
SecureCode pri sodelujočih trgovcih ne bodo mogli nakupovati.
Kje lahko uporabljam MasterCard SecureCode?
Z MasterCard SecureCode lahko nakupujete na spletnih mestih, ki omogočajo njegovo uporabo.
Prepoznate jih po objavljenem logtipu »MasterCard SecureCode« na njihovi spletni strani, prav tako
pa je ob nakupu potreben vnos gesla za MasterCard SecureCode.
Kakšni so pogoji uporabe MasterCard SecureCode?
Preberete jih lahko na prvem pojavnem oknu v okviru aktivacije MasterCard SecureCode storitve.
Pogoje uporabe pred prvim aktiviranjem MasterCard SecureCode storitve natančno preberite in samo
v primeru, da z njimi soglašate, aktivirajte storitev.
Kako deluje MasterCard SecureCode?
Ob aktivaciji in kasnejši vsakokratni uporabi na spletnem prodajnem mestu boste na storitev
MasterCard SecureCode samodejno preusmerjeni ob nakupu pri vseh sodelujočih trgovcih. Delovanje
je nazorno prikazano na spletni strani
http://www.mastercard.com/us/personal/en/cardholderservices/securecode/how_it_works.html
(povezavo prekopirajte v naslovno vrstico spletnega brskalnika).
So moji osebni podatki varni?
Vsi vaši podatki so varni, saj se prenašajo po medmrežju v šifrirani obliki, prav tako se hranijo na
varnem strežniku. Vaši podatki ne bodo posredovani nobeni nepooblaščeni osebi.
Kako poteka aktivacija MasterCard SecureCode?
Aktivacijo za vašo plačilno kartico opravite v okviru prvega spletnega nakupa na spletnem prodajnem
mestu, ki omogoča MasterCard SecureCode. To storite povsem enostavno in hitro, saj imate vse
potrebne informacije in navodila na pojavnih oknih.
Katere informaciji/podatki so potrebni za aktiviranje uporabe MasterCard
SecureCode?
Za aktiviranje storitve MasterCard SecureCode za vašo kartico potrebujete naslednje osebne podatke:
- datum rojstva in
- davčno številko.
Po vnosu pravilnih zgornjih podatkov, boste morali za potrebe nadaljnje uporabe storitve MasterCard
SecureCode določiti:
- »SecureCode« geslo in
- osebno sporočilo.
Zakaj za aktivacijo potrebujem osebne podatke?
Na podlagi posredovanih podatkov lahko le-te primerjamo s podatki iz evidence hranilnice in
preverimo identiteto ter ugotovimo, ali ste resnično imetnik kartice MasterCard ali Maestro Delavske
hranilnice d.d. Ljubljana.
Kaj je namen osebnega sporočila?
Osebno sporočilo je dodatni varnostni element, namenjen kontroli prisotnosti spletne strani in
zagotavljanju dodatne varnosti pri spletnem nakupovanju, saj preprečuje, da bi vas spletni goljufi
speljali na ponarejeno spletno stran in tako pridobili podatke o vašem geslu.
Osebno sporočilo ustvarite sami v postopku aktiviranja storitve MasterCard SecureCode. Minimalna
dolžina osebnega sporočila znaša štiri znake. Ustvarjeno osebno sporočilo se prikaže vsakokrat na
vstopni strani. Ob vpisovanju vašega gesla vsakokrat preverite, ali je osebno sporočilo identično
tistemu, ki ste ga ustvarili ob aktivaciji. V kolikor sporočilo ni identično, ne vpisujte zahtevanih
podatkov, temveč takoj zaprite spletni brskalnik, saj obstaja verjetnost, da je prikazana spletna stran
ponarejena.
Z uporabo osebnega sporočila boste vedno prepričani, da ste na pravi spletni strani.
Za pojasnila in dodatne informacije ob prikazu napačnega osebnega sporočila se prosimo obrnite na
tel. . št. 01/3000-200 ali na e-poštni naslov: [email protected]
Kako poteka nakup z uporabo MasterCard SecureCode po aktivaciji?
V kolikor ste že izvedli aktivacijo MasterCard SecureCode za plačevanje na spletnem prodajnem
mestu, ki omogočajo uporabo MasterCard SecureCode, za način plačila izberite "plačilna kartica" in
vpišite zahtevane kartične podatke. Po potrditvi vpisanih podatkov se bo odprlo novo okno, v katerem
bo zahtevan vpis gesla. Geslo vpišete samo, če se vam na ekranu, ki zahteva vpis gesla, izpiše vaše
pravilno lastno osebno sporočilo. V kolikor bo vpisano geslo pravilno, bo transakcija potrjena in plačilo
izvedeno.
Koliko stane storitev MasterCard SecureCode?
Storitev je za vse imetnike plačilnih kartic MasterCard in Maestro Delavske hranilnice d.d. Ljubljana
brezplačna.
Kaj če ne aktiviram MasterCard SecureCode ?
V primeru, da spletno prodajno mesto omogoča uporabo MasterCard SecureCode, plačila z vašo
plačilno kartico na tem prodajnem mestu ne boste mogli opraviti, dokler ne aktivirate MasterCard
SecureCode.
Ali moram aktivirati MasterCard SecureCode za vsako kartico posebej?
MasterCard SecureCode morate aktivirati za vsako plačilno kartico Delavske hranilnice posebej.
Za koliko kartic lahko aktiviram MasterCard SecureCode?
MasterCard SecureCode lahko aktivirate za vse vaše imetniške ali pooblaščenske plačilne kartice
MasterCard in Maestro. Število aktiviranih kartic ni omejeno. Geslo in osebno sporočilo se določita in
veljata za vsako kartico posebej. Število registriranih kartic ni omejeno.
Ali lahko spremenim svoje geslo za uporabo MasterCard SecureCode ? Kaj
naredim, če pozabim geslo za uporabo MasterCard SecureCode ?
Da bi bili varni pred spletnimi prevarami, mora biti vneseno popolnoma enako geslo, kot ste ga
posredovali ob aktivaciji.
Če ste pozabili svoje geslo ali pa ga želite spremeniti, kliknite na povezavo za spremembo gesla, ki se
nahaja pod poljem za vpis gesla. Novo geslo ustvarite tako, da izvedete ponovno aktivacijo
MasterCard SecureCode storitve. V kolikor ste aktivirali storitev MasterCard SecureCode za več
kartic, preverite, ali ste uporabili ustrezno geslo za to kartico.
Kaj se zgodi, če vpišem nepravilno geslo?
V primeru vpisa nepravilnega gesla sistem zahteva ponovitev vpisa. Če vpišete geslo nepravilno več
kot trikrat, je potrebno ponoviti proces aktivacije storitve MasterCard SecureCode.
Ali bom lahko z MasterCard kartico še naprej opravljal spletne nakupe pri trgovcih,
ki niso vključeni v storitev MasterCard SecureCode?
Da, nakupe boste opravljali enako kot do sedaj, kar pomeni, da ob plačilu ne boste navedli vašega
MasterCard SecureCode.
Kateri spletni brskalnik moram uporabljati?
Podprti so vsi novejši brskalniki, vsekakor pa zaradi varnosti priporočamo uporabo najnovejših različic
brskalnikov. V primeru, da vaš brskalnik onemogoča pojavna okna (angl. pop-up), lahko pride do težav
pri uporabi MasterCard SecureCode.
Ali lahko uporabljam MasterCard SecureCode samo na računalniku, s katerim sem
storitev aktiviral oziroma ali ga lahko uporabljam na katerem koli računalniku?
MasterCard SecureCode lahko brez dodatnih posegov ali nastavitev uporabljate na katerem koli
računalniku, ki je povezan v internet in ima naložen spletni brskalnik, kar je ena največjih prednosti te
storitve. Pri nakupih na javnih računalnikih morate biti še zlasti pozorni na varnost in zasebnost, saj so
prav ti velikokrat tarča kriminalcev, ki želijo pridobiti podatke s plačilnih kartic.
Kaj se zgodi, če zaradi izgube, kraje, spremembe imena in podobno prekličem
obstoječo kartico ter naročim novo, za katero je odprt nov kartični račun?
V takem primeru se boste morali v storitev za novo izdano kartico ponovno registrirati za MasterCard
SecureCode storitev.
Kaj se zgodi z uporabo MasterCard SecureCode v primeru redne obnove kartice
(ob poteku veljavnosti)?
Kartice ni potrebno na novo aktivirati za uporabo MasterCard SecureCode storitve , ker se ob redni
obnovi številka kartice ne spremeni. Geslo za uporabo MasterCard SecureCode storitve in osebno
sporočilo ostaneta enaka.
Kam se obrnem v primeru težav in dodatnih vprašanj?
Prosimo, da dodatna vsebinska vprašanja naslovite na tel. št. 01/3000-200 ali na e-poštni naslov:
[email protected]