vabilo - Rurbance

Comments

Transcription

vabilo - Rurbance
Številka: 121/14-kb
Datum: 5.3.2014
Spoštovani,
začela se je nova finančna perspektiva 2014 – 2020, ki bo ponudila priložnosti za financiranje projektov na
področju trajnostne rabe energije. Zato želimo spodbuditi razpravo, kako povezati občine za uspešno
sodelovanje na področju energetike.
Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (RRA LUR) in Znanstveno-raziskovalni center Slovenske
akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU) kot partnerji v mednarodnem projektu RURBANCE: Strategije
podeželsko-mestnega upravljanja in orodja za trajnostni razvoj močno spreminjajočih se alpskih območij, ki je
sofinanciran iz programa Alpski prostor, preučujemo sodelovanje subjektov razvoja v Ljubljanski urbani regiji. V
okviru projekta si prizadevamo, da bi v prihodnje okrepili povezovanje med občinami ter s tem prispevali k
učinkovitosti ter k racionalnejši rabi virov na vseh področjih, predvsem pa na področju energije.
Da bi skupaj identificirali najboljše regijske projekte na področju energetike, vas vljudno vabimo, da se nam
pridružite na interaktivni delavnici na temo »ENERGETIKA in MEDOBČINSKO SODELOVANJE«, ki bo v:
četrtek, 13. marca, od 9.00 do 13.00,
v dvorani Zemljepisnega muzeja (Geografski inštitut ZRC SAZU),
Gosposka ulica 16, 1000 Ljubljana.
Delavnica bo zajemala sledeče vsebinske sklope:
 predstavitev novega Energetskega zakona in energetske izkaznice – mag. Mojca Vendramin,
Direktorat za energijo MZIP;
 lokalni energetski koncept in prednost povezovanja občin za dosego ciljev EU 2020 – Alenka Loose,
MOL;
 vloga lokalne energetske agencije pri ukrepih URE in OVE – Rajko Leban, Goriška lokalna energetska
agencija GOLEA;
 Predstavitev daljinskih sistemov Energetike Ljubljana – Aleš Cjuha, Energetika Ljubljana.
Po predstavitvah bo sledila vodena diskusija z udeleženci.
Vljudno vas prosimo, da nam sporočite vašo udeležbo na e-naslov [email protected] ali na
tel. 01/306 19 14 do torka, 11. 3. 2014.
Veselimo se srečanja z vami in vas s spoštovanjem pozdravljamo!
dr. Oto Luthar l.r.
direktor ZRC SAZU
Več o projektu: http://rurbance.eu/
mag. Lilijana Madjar l.r.
direktorica RRA LUR