Franc Jožef - Zgodovinski inštitut Milka Kosa

Comments

Transcription

Franc Jožef - Zgodovinski inštitut Milka Kosa
Organizacijski odbor:
dr. Petra Svoljšak
dr. Andrej Rahten
Gregor Antoliåiå
Franc Jožef
In njegovo stoletje
1830–1916
Znanstveni simpozij
ZGODOVINSKI INŠTITUT MILKA KOSA ZRC SAZU
ATRIJ ZRC
Novi trg 2, Ljubljana
Ljubljana, 18. aprila 2016
Otvoritev simpozija
Nagovor direktorja ZRC SAZU
dr. Ota Lutharja
dr. Eva Holz
Obiski Franca Jožefa na Slovenskem
dr. Aleš Maver
Franc Jožef in evropska politika
Nagovor predstojnice Zgodovinskega inštituta Milka Kosa ZRC SAZU
dr. Petre Svoljšak
dr. Petra Svoljšak
Franc Jožef in prva svetovna vojna
10.00 – 11.30
Dinastija
13.15 – 14.15 Odmor
predsedujoåa: dr. Petra Svoljšak
dr. Miha Preinfalk
Rodbina Habsburžanov
14.15 – 15.45
Vladar osebno
predsedujoåi: dr. Aleš Maver
dr. Filip Åuåek
Mladost
Gregor Antoliåiå
Vladarjev vsakdan
dr. Andrej Rahten
Franc Jožef in prestolonasledniki
dr. Vincenc Rajšp
Franc Jožef in odnos do vere
Odmor
dr. Gregor Jenuš
11.45 – 13.15
Smrt Franca Jožefa
Politika
predsedujoåi: Gregor Antoliåiå
Razprava
dr. Peter Vodopivec
Franc Jožef in Slovenci
Zakljuåek simpozija
program simpozija
9.30 – 10.00