Kolofon - ZRC SAZU

Comments

Transcription

Kolofon - ZRC SAZU
Zbirka slovarji
Urednice zbirke: Metka Furlan, Marjeta Humar, Majda Merše, Jožica Škofic, Andreja Žele
Gledališki terminološki slovar
(pregledana in dopolnjena izdaja)
© 2007, 2011 ZRC SAZU
Urednice
Avtorji
Angleški ustrezniki
Francoski ustrezniki
Italijanski ustrezniki
Nemški ustrezniki
Recenzenta
Računalniški vnos in obdelava gradiva
Korekture
Izdajatelja
Zanj
in
Zanj
Založnik
Zanj
Glavni urednik
Oblikovanje
Računalniški prelom
Marjeta Humar, Barbara Sušec Michieli, Katarina
Podbevšek, Slavka Lokar
Barbara Sušec Michieli (od 2000), Katarina Podbevšek
(od 1998), Marjeta Humar, Slavka Lokar, †Viktor Molka
(do 2005), †Janko Moder (do 2006), †Miran Herzog
(do 2001), Edi Majaron (lutke), Ana Kocjančič
(od 2006), Mojca Žagar Karer (od 2004)
Jure Gantar
Rastko Rafael Kozlevčar
Dajana Kočevar
Miha Grum, Ana Premk
Anton Peršak, Andreja Žele
Karmen Nemec
Tanja Fajfar, Ljudmila Bokal, Cvetana Tavzes, Mateja
Jemec Tomazin, Marija Djurović
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša
ZRC SAZU
Marko Snoj
Center za teatrologijo in filmologijo Akademije za
gledališče, radio, film in televizijo Univerze v Ljubljani
Aleš Valič
Založba ZRC
Oto Luthar
Vojislav Likar
Milojka Žalik Huzjan
Brane Vidmar
Obdelava z računalniškim programom SlovarRed 2.1 Tomaža Seliškarja in Borislave Košmrlj - Levačič
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5, ki ob priznavanju avtorstva dopušča nekomercialno
uporabo, ne dovoljuje pa nobene predelave.