KRAJ, DATUM - Domus medica

Comments

Transcription

KRAJ, DATUM - Domus medica
NASILJE V DRUŽINI JE TUDI JAVNOZDRAVSTVENI PROBLEM
Uvodna konferenca projekta POND SI_Zdrav; Domus Medica; 15. september 2015
11.30 – 11.45
Uvodni pozdrav dr. Lilijana Šprah, univ. dipl. psih., ZRC SAZU
Uvodni pozdrav prim. Andrej Možina, dr. med., predsednik ZZS
Uvodni pozdrav Ministrstva za zdravje
11.45 – 12.15
Predstavitev projekta in ključni izsledki projektne raziskave - dr.
Lilijana Šprah, univ. dipl. psih., ZRC SAZU
12.15 – 12.45
Nasilje v družini: perspektive zdravnika – asist. dr. Nena Kopčavar
Guček, dr. med., ZD Ljubljana
12.45 – 13.15
Ukrepanje in zgledno delovanje policije - Adil Huselja, univ. dipl. soc.,
Sindikat policistov Slovenije
13. 15 – 13.30
ODMOR
13. 30 – 14.00
Na poti k izboljšanemu sodelovanju Centrov za socialno delo z
zdravstvom – Ružica Petrovič, univ. dipl. soc. del., CSD Maribor
14.00 – 14.30
S terena: izkušnje nevladne organizacije - Natalija Gregorič, Zavod
Emma
14.30 – 15.00
Psihološke posebnosti pri komunikaciji z žrtvami nasilja - Snežana
Kragelj, univ. dipl. pedagog, andragog, sociolog, Kragelj & Kragelj d. o. o.
15. 00 – 15.15
Odprta razprava: nasilje v družini v okviru zdravstvene dejavnosti
15.15 – 15.25
Sklepne misli in zaključki - dr. Lilijana Šprah, univ. dipl. psih., ZRC SAZU
1