cenik komercialnih privezov

Transcription

cenik komercialnih privezov
.
Komunala Izola d.o.o. - Komunala Isola s.r.l.
Industrijska cesta 8, 6310 IZOLA
Tel: 05 66 34 950, FAX: 05 66 34 949
e-posta: [email protected]
Matična št.: 5156858
ID-številka za DDV: SI70981515
Izola, 10.10.2011
CENIK KOMERCIALNIH PRIVEZOV
LETNE PRISTOJBINE v skladu s sklenjeno pogodbo
OBALA: ob obali Sončnega nabrežja in na plavajočih pomolih
SIDRIŠČE: sidrišče v akvatoriju
Obala
Dolžina plovila
Sidrišče
Cena
Cena
do 5,99 m
1.747,46
870,16
od 6 do 6,99 m
od 7 do 7,99 m
1.843,99
2.137,14
966,68
1.065,35
od 8 do 8,99 m
2.486,77
1.259,83
od 9 do 9,99 m
2.720,90
1.358,50
od 10 do 10,99 m
3.113,11
1.552,98
od 11 do 11,99 m
3.331,90
1.747,46
od 12 do 12,99 m
3.738,74
1.941,94
520,00
260,00
nad 13 m za vsak meter
V ceno je vključeno: privez plovila, omejen dostop, možnost priklopa na elektro oziroma vodno
omrežje, uporaba sanitarij in odvoz odpadkov.
Cena/kos
Cena za trasponder:
20,00
Cena za ključe na pomolu in wc:
20,00
Cena/1m3
Priklop na elektrovodovodno omarico
5,00
Cena/1kwh
0,25
Cena/kos
Daljinec za odpiranje rampe na glavnem pomolu
40,00
DNEVNI PRIVEZ, ko se plovilo zadržuje več kot 2 uri v pristanišču plača privez po dolžinskem
metru plovila.
.
Registrirano pri Okrožnem sodišču v Kopru pod št. 066/10016500; Osnovni kapital 795.326,70 EUR
.
TRR: 10100-0029080595 Banka Koper, 02287-0253829282 Nova LB Ljubljana, 33000-0000739228 HYPO Alpe Adria Bank.
.
Cena
Dnevni privez za meter
2,80
V ceno je vključeno: privez plovila, uporaba elektrike, vode, sanitarij in kopalnice.
Uporabnikom se zaračuna tudi turistična taksa na podlagi Zakona o spodbujanju razvoja
turizma (Ur. l. RS, št. 2/04 in Odloka o turistični taksi (Uradne objave št. 11/04).
Pri uporabi dnevnih privezov nad 60 dni se priznava 20% popust za vsak naslednji dan.
SAMOSTOJNI PODJETNIKI IN ORGANIZACIJE, ki se ukvarjajo s prevozi potnikov in nimajo
sklenjene pogodbe o privezu z Javnim podjetjem Komunala Izola d.o.o., plačajo:
Cena
Za vstop ali izstop potnikov / na potnika
Pavšalno za tekoče leto
1,88
677,83
ČRPALKA ZA TEKOČE GORIVO
Cena
Distributer za tekoče gorivo plača letno najemnino za uporabo
benzinskega servisa
6.500,00
PRISTANIŠKE STORITVE
Cena
Uporaba plovila na uro
Premestitev plovila
97,36
100,00
Storitev se zaračuna v primeru izredne prestavitve (v primeru kršenja pravil lastnikov plovil in za
zagotavljanje reda v pristanišču).
MESEČNI PRIVEZI IZVEN SEZONE na lokaciji dnevnih privezov od 15.09. do 30.04.:
Dolžina plovila
do 4,99 m
od 5,00 do 7,99 m
od 8,00 do 11,99 m
nad 12,00m
Cena/mesec
60,00
90,00
120,00
150,00
PREZIMOVANJE NA MORJU je možno na lokaciji dnevnih privezov v obdobju od 15.09. do
30.04.. Ceno se obračunava po ceniku za komercialni privez s popustom 30%.
Vse ostale storitve se obračunajo po dogovoru oziroma po sklenjeni pogodbi.
Cene ne vsebujejo DDV.
Cene so izražene v EUR.
Cene se uporabljajo od 10.10.2011 naprej.
Denis Bele
direktor

Similar documents