1. DAN - Društvo gluhih in naglušnih Pomurja Murska Sobota

Transcription

1. DAN - Društvo gluhih in naglušnih Pomurja Murska Sobota

Številka: 52/13
DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH POMURJA - MURSKA SOBOTA
S t a n e t a R o z m a n a 11/a,  9000 – M u r s k a S o b o t a
  Tel/Fax +386 - 02/521–11–51
SP LETNA STR AN : http://www.dgn-pomurja.si
Datum: 30.07.2013
OBVESTILO
Obveščamo Vas, da zbiramo prijave za mednarodni dan gluhih, ki bo potekal v
soboto 21. septembra v NOVI GORICI.
Društvo gluhih in naglušnih Pomurja organizira v sklopu mednarodnega dne,
izlet po Posočju (Bovec, dolina Trente, Kobarid, Most na Soči), v petek 20. septembra.
Pozivamo vse, ki se želite prijaviti, da nam to sporočite najkasneje do 27.08.2013,
na sedež društva v Murski Soboti, Staneta Rozmana 11a.
Če potrebujete kakršnekoli informacije nas pokličite oz. pošljite;
tel/fax;- 02/521-11-51, gsm; 031/723-591 - Branko ali 041/287-135 – Bojan
STROŠKI MEDNARODNEGA DNE;
• DVODNEVNI * Izlet po Posočju
+ Mednarodni dan gluhih NOVA GORICA – 54,oo eur
»možnost plačila na dva obroka; 1. ob prijavi ter 2. do 30. septembra«
STROŠKE PREVOZA KRIJE DGN POMURJA
V kolikor se do določenega datuma (27.08.2013) ne prijavite oziroma ne vplačate
stroškov mednarodnega dne, bomo smatrali, da se mednarodnega dne ne želite udeležiti.
Odhod avtobusa izpred avtobusne postaje LENDAVA bo v petek 20.09.2013 ob 5.00 uri, z
postanki v Črenšovcih, Beltincih, MURSKI SOBOTI (odhod ob 6.00 uri avtobusna-postaja),
na Tišini, v Radencih in v Gornji Radgoni.
P.S.; (VSE ČLANE PROSIMO, DA V KOLIKOR NIMATE PLAČANE ČLANARINE ZA LETO 2013,
DA ČLANARINO PLAČATE. HVALA ZA RAZUMEVANJE)
Lepo pozdravljeni!
Predsednik DGNP Murska Sobota
Ignac JAKOPINA l.r.
1. DAN
PROGRAM IZLETA »POSOČJE« (Bovec, dolina Trente, Kobarid, Most na Soči)
PETEK, 20.09.2013
Odhod avtobusa izpred avtobusne postaje LENDAVA ob 5.00 uri z postanki v
Črenšovcih, Beltincih, MURSKI SOBOTI (odhod ob 6.00 uri – avtobusna postaja)
na Tišini, v Radencih in v Gornji Radgoni.
URA
1.) * 5.00
Odhod avtobusa izpred avtobusne postaje Lendava
2.) * 6.00
Odhod avtobusa izpred avtobusne postaje Murska Sobota
3.) * 09.30
Planica, Sava Dolinka - ogledi
4.) * 11.00
Vožnja skozi Trbiž, Predel (Italija)
5.) * 12.00
BOVEC, dolina Trente, Kekčeva domačija, izvir Soče - ogledi
6.) * 14.00
KOSILO v gostilni »Letni vrt« v Bovcu
7.) * 16.00
KOBARID - ogled Kobariškega muzeja
- v kolikor bo čas dopuščal, si bomo lahko ogledali;
* Mlekarno Planika
* Kostnico, kjer je pokopanih 7014 italijanskih vojakov
1. svetovne vojne
* Slap Kozjak
8.) * 18.00
Odhod iz Kobarida, mimo Tolmina in Mosta na Soči
9.) * 20.00
Večerja in namestitev »Gostilna Kogoj«, Bilje pri Novi Gorici
PROGRAM IZLETA »Mednarodni dan gluhih – NOVA GORICA«
2. DAN
SOBOTA, 21.09.2013
*** Odhod avtobusa izpred »Gostišče Kogoj« ob 8.30 uri ***
URA
1.) * 7.00 - 8.15
ZAJTRK
2.) * 8.30
Odhod avtobusa izpred gostišča Kogoj
4.) * 9.00 – 10.00
Prihod udeležencev na Avtobusno postajo NOVA GORICA
»zbor vseh udeležencev Mednarodnega dne gluhih«
5.) * 10.00
Sprejem pri županu Mestne občine NOVA GORICA
(predsedniki in sekretarji društev ZDGNS, predstavniki ZDGNS)
6.) * 11.00
Slavnostna akademija (v Kulturnem domu Nova Gorica)
7.) * 13.00-15.30
Ogled znamenitosti Goriške (Nove Gorice) ali
Igre brez meja na zunanjem igrišču OŠ Milojke Štrukelj
8.) * 16.00
KOSILO - Družabno srečanje (v dvorani OŠ Milojke Štrukelj)
»prosti program«
Prireditev bo trajala predvidoma do 22.00 ure.
1. STROŠKI SKUPAJ:
»Dvodnevni izlet«
MOŽNOST PLAČILA
NA 2 OBROKA
30,oo eur + 24,oo = 54,oo eur
- Bovec, Kobarid (vodeni ogledi)
- Bovec (kosilo)
- Nočitev + (večerja, zajtrk)
- Mednarodni dan (kosilo)
SKUPAJ
3,00 eur
13,00 eur
28,00 eur
10,00 eur
54,00 eur