Komisija za priznanja in odlikovanja zapisnik 2015

Transcription

Komisija za priznanja in odlikovanja zapisnik 2015
Občina Bovec
Trg golobarskih žrtev 8
5230 Bovec
Telefon : SI (386) 05/841 904
Telefax : SI (386) 05/841 915
E-pošta : [email protected]
Komisija za priznanja in odlikovanja
Številka: 0122-01/2011Datum: 28.05.2015
ZAPISNIK 1. redne seje Komisije za priznanja in odlikovanja
1. redna seje Komisije za priznanja in odlikovanja je potekala dne 26.05.2015 v prostorih
Občine Bovec s pričetkom ob 9h.
Prisotni:
Valter Mlekuž, predsednik Komisije
Davor Gašperčič, član Komisije
Mitja Cuder, član Komisije
Dnevni red:
1. Obravnava prispelih predlogov za občinska priznanja za leto 2015
2. Razno
1. Obravnava prispelih predlogov za občinska priznanja za leto
Predsednik Komisije za priznanja in odlikovanja je Občinskemu svetu predstavil prispele
predloge za priznanja. Podanih je bilo:
- 1 predlog za častnega občana in sicer Izidor Kavs.
Predlog sklepa:
Komisija za priznanja in odlikovanja predlaga OS, da se v letu 2015 častni občan ne podeli.
Predlog sklepa je bil soglasno sprejet.
- 2 predloga za plaketo: Zoran Kašca in Gregor Rupnik.
Predlog sklepa:
Komisija za priznanja in odlikovanja predlaga OS, da plaketo Občine Bovec prejme Zoran
Kašca.
Predlog sklepa je bil soglasno sprejet.
- 11 predlogov za občinska priznanja: Ivo Ivančič, Dušan Stergulc, Občina Bruck an der
Laitha, Nada Mrakič, Gregor Mavrič, Karlo Kutin, Berta Ostan, Nataša Bartol, Ivo Knez, Anton
Prijon. Predlog za podelitev priznanja Antonu Kravanji je prispel prepozno, zato ga Komisija
ni obravnavala.
Predlog sklepa:
Komisija za priznanja in odlikovanja predlaga OS, da občinsko priznanje prejmejo Ivo Knez,
Karlo Kutin in Ivo Ivančič.
Predlog sklepa je bil soglasno sprejet.
Občina Bruck an der Leitha bi ob posebni priložnosti v letu 2015 prejela plaketo Občine
Bovec. Komisija meni, da je podelitev plakete primernejša od priznanja zaradi sporočilnosti
vrste priznanja.
Predlog sklepa:
Komisija za priznanja in odlikovanja predlaga OS, da se Občini Bruck an der Leitha ob
posebni priložnosti v letu 2015 podeli plaketa Občine Bovec.
Predlog sklepa je bil soglasno sprejet.
2. Razno
/
Komisija je zaključila z delom ob 10.40
Zapisala: Patricija Muršič, tajnik
Predsednik Komisije za priznanja in odlikovanja
Valter Mlekuž, l.r.