Seznam storitev

Transcription

Seznam storitev
CENIK ZSES z.o.o.
Pregled , analiza in
diagnostika sončne
elektrarne
Opis dela:
Enota:
Cena
Cena za člane
ZSES
Za člane ZSES
brezplačni paket
detajlen pregled sončne elektrarne
X
pregled projekta izvedenih del
X
analiza delovanja sončne elektrarne-analiza stringov
X
analiza delovanja razsmernikov
X
analiza DC in AC omaric
X
analiza PV modulov
X
analiza senčenja
X
analiza PV in energetskih kablov
X
analiza delovanja monitoringa sončne elektrarne
X
analiza okvar na sončni elektrarni
X
analiza požarne nevarnosti
X
analiza strehe in konstrukcije
X
analiza strelovodne zaščite
X
analiza odpovedi in degradacije sončne elektrarne
X
analiza vzdrževanja sončne elektrarne
X
analiza obratovalnih navodil
X
ekonomska analiza delovanja sončne elektrarne
X
analiza obratovalnih stroškov sončne elektrarne
X
analiza zavarovanja sončne elektrarne
X
predlogi za tehnične izboljšave delovanja sončne elektrarne
X
analiza načina priključitve v omrežje po tipski shemi
X
analiza statusa proizvajalca električne energije
X
analiza pogodbe o nakupu in prodaji električne energije
X
analiza vrste podpore
X
predlogi za tehnične izboljšave delovanja razsmernikov
X
pripravljalni postopki za inšpekcijski pregled
X
izvedba načrta posegov in optimizacije na sončni elektrarni
X
Montažna dela
montaža aluminijske konstrukcije (enojna)
2,00
3,00
tekoči meter
montaža PV modulov pri naklonu do 15 stopinj
kos
4,0
3,00
montaža PV modulov pri naklonu nad 15 stopinj
kos
5,0
4,00
montaža PV modulov integrirane strehe (rastlinjak)
kos
9,0
7,00
montaža PV modulov integrirane strehe (kozolec)
kos
10,0
8,00
montaža monitoringa
kos
30,0
25,00
izvedba kabliranja stringov
tekoči meter
0,5
0,40
izvedba zaščite kablov
tekoči meter
1,9
1,60
izvedba primarne strelovodne inštalacije objekta
tekoči meter
3,8
3,00
izvedba strelovodne inštalacije sončne elektrarne
tekoči meter
3,8
3,00
izkop in polaganje energetskega kabla
tekoči meter
35,0
29,00
postavitev merilne omarice
kos
60,0
51,00
montaža Al konstrukcije (naklonske – trikotne konstrukcije)
kos
8,0
6,00
kos
24,0
20,00
demontaža razsmernika
kos
14,0
11,00
montaža DC omarice
kos
7,0
5,00
montaža AC omarice
kos
19,0
16,00
fina montaža opreme v DC omarico
kos
75,0
63,00
fina montaža opreme v AC omarico
kos
189,0
160,00
fina montaža opreme v priklopni omarici
kos
250,0
212,00
fina montaža razsmernika
kos
98,0
83,00
servis razsmernika
kos
40,0
34,00
servis elektro opreme
kos
25,0
21,00
servis monitoringa
kos
15,0
v primeru okvare razsmernika - najem nadomestnega razsmernika
dan
5,0
zamenjava poškodovane opreme
kos
9,0
kvartalni vzdrževalni pregled PMO, DC, AC in test razsmernokov
SE
30,0
polletni vzdrževalni pregled PV modulov in konstrukcije
SE
20,0
X
SE
15,0
X
letno vzdrževanje elektroenergetskega kabla
SE
60,0
X
garancijski pregledi
kos
25,0
X
montaža razsmernika
Redna vzdrževalna dela
3,0
4,0
montaža aluminijske konstrukcije (dvojna)
Servisna dela
tekoči meter
letno čiščenje razsmernika
X
4,00
X
25,50
Nadzor delovanja SE
Dodatna dela
redni dnevni daljinski nadzor sončne elektrarne
dan
0,33
testiranje električnih naprav SE po normah VDE 0100 T600 in DIN 62446
SE
150,00
127,00
čiščenje PV modulov na strehi
kos
1,90
1,60
čiščenje PV modulov na zemlji
kos
1,30
1,00
tekoči meter
1,80
X
(1x letno)
snemanje s termovizijsko kamero
kos
24,00
X
(1x letno)
čiščenje snega na strehi
kos
1,3
1,10
čiščenje snega na zemlji
kos
0,8
0,60
tekoči meter
0,4
0,30
idejni projekt (IDP)
komplet
110,0
projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD)
komplet
400,0
300,00
projekt za izvedbo (PZI)
komplet
200,0
170,00
projekt izvedenih del (PID)
komplet
150,0
125,00
komplet
40,0
X
vloga za soglasje
komplet
30,0
X
sprememba soglasja (lastni odjem)
komplet
25,0
X
pravno in tehnično svetovanje
ura
5,0
X
administrativna dela - Borzen, Agencija,elektrodistribucija itd.
ura
3,0
X
komplet
117,0
99,00
izvedba meritev strelovoda
komplet
80,0
68,00
meritve in analiza senčenja objekta
komplet
40,0
34,00
statični izračun objekta
komplet
350,0
297,00
presoja požarne varnosti objekta
komplet
210,0
178,00
požarni načrt objekta
komplet
200,0
170,00
SE
300,0
255,00
cena režijske ure (nestrokovna dela)
h
12,0
10,00
cena režijske ure (strokovna dela)
h
24,0
20,00
cena režijske ure (za zastopanje na sodišču, zavarovalnici itd.)
h
36,0
29,00
pavšal
3,0
2,50
km
0,37
0,30
dan
290,0
246,00
pritrditev PV konstrukcije
izvedba spremembe obstoječih stringov
Projektiranje
obratovalna navodila
Meritve
Izdelava dokumentacije
izvedba elektro meritev
nadzor projekta in gradnje SE
Delovna ura
Stroški prevoza in najema
X
potni stroški do 10 km od sedeža zadruge
nad 10 km potni stroški na kilometer v višini 30 % od cene goriva
najem dvižne košare do 20 m z voznikom
X
X
X
X
* Cenik velja od 17.07. 2014.
* Vse cene so brez DDV-ja.
* Člani zadruge imajo od 15 % do 30 % popusta na vse storitve.
* Za delo po 19. uri med tednom, po 12. uri v soboto in ob nedeljah ter praznikih se obračuna dodatnih 20 % na redne cene.
* Za izvedbo vseh del po tem ceniku naročnik izda naročilnico.
* Valuta za plačilo izvedenih del je takoj po izvedbi, za člane zadruge pa 15-30 dni.