VODNIK VPISA NA SREDNJE ŠOLE

Transcription

VODNIK VPISA NA SREDNJE ŠOLE
VODNIK VPISA NA SREDNJE ŠOLE
1. V preteklem šolskem letu, ste starši s strani Ministrstva za šolstvo (v
sodelovanju z Zavodom RS za zaposlovanje), dobili obvestilo o izvajanju
programa karierne orientacije. Za otroke, katerih starši so podpisali
soglasje, se je izvedlo testiranje s testom sposobnosti MFBT, s strani
psihologinje ZRSS.
INFORMACIJE PRI GE. JASMINI NOSE (kabinet 55)
ponedeljki 8.45–9.35 ali po dogovoru 01/ 500 46 50
2. V skladu s podpisanim soglasjem, se bo naknadno (predvidoma
oktober/november oz. takoj ko nam ZRSS pošlje podatke) izvajal
vprašalnik o poklicni poti - eVPP. Vprašalnik se izvaja kot elektronska
aplikacija in je namenjen ugotavljanju notranje motivacije učenca in
poklicni izbiri.Po testiranju bodo podatki dostopni na šoli ter Uradih za
delo (CIPS, Parmova 6).
3. Učenci so v 8.razredu izpolnjevali tudi anketni vprašalnik Kam in kako?
Ta vprašalnik je informativnega značaja in je javno dostopen. Učenci ga
lahko ponovijo, si ga ogledajo skupaj s starši na www.mojaizbira.si.
4. V oktobru/novembru bomo izvedli dodatno informiranje in svetovanje na
CIPS-u.
5. V decembru (predvidoma v času pop. pogovornih ur) bo organizirana
predstavitev srednjih šol v avli.
6. 1. in 2. februarja bo na Gospodarskem razstavišču potekala Informativa.
Učenci se jo lahko udeležijo s starši (ne bo v sklopu šole).
7. Informativna dneva: 15.2.2013 in 16.2.2013
8. Vpisi v SŠ - vpisne pole bomo izpolnjevali na šoli, svetovalna služba jih
pošlje na izbrano šolo.