ÅRSMELDING 2009 Dnj møre og romsdal fylkesforening

Transcription

ÅRSMELDING 2009 Dnj møre og romsdal fylkesforening
ÅRSMELDING 2009
Dnj møre og romsdal fylkesforening
Årsmøtet for 2009 var 5.februar kl 18-22 ved Sunde fjord hotell,
Solavågen fergekai, Eidsneset.Ved inngangen av året er det 103
medlemmer og ved utgangen er det 100 medlemmer. Det var
påmeldt 25 og det møtte 21 jordmødre til årsmøtet.
Det nye styret:
Fylkesleder
Janne Karin Vartdal( ikke på valg)
Nestleder
Marianne Dalhaug(valgt for 2 år)
Sekretær
Eva Kvassheim
Kasserer
Torill Masdal Hovden (valgt for 2år)
Kommunejordmorkont.
Jeanette Andresen ( valgt for 1 år)
Varamedlem
Bente Kjersem (valgt for 2 år)
Varamedlem
Else Marthinsen ( valgt for 2 år)
(ikke på valg)
Revisorer: Elin Skeide ( valgt for 2 år) og Bodil Fjørtoft ( ikke på
valg)
Valgkomite: Hilde Lillestøl ( ikke på valg)og Lise Slettebakk (
valgt for 2 år)
Dessisorer: Marie lianes Vartdal og Nina Heggdahl
Randi Cecile Kringstad som er vårt sentralstyremedlem orienterte
fra Dnj sentralt om saker som de arbeider med og om landsmøtet.
Vi hadde en diskusjon som gikk på erfaring med
lønnsforhandlinger i KS og Spekter . Hva er en jordmor verdt? Og
Hva er en anstendig lønn for vår yrkesgruppe?Det er tøft å sitte i
lønnsforhandlinger og mange ønsker seg en bedre skolering.
Lokale lønnsforhandlinger er krevende og mange opplever at det
ikke er reelle lønnsforhandlinger, men mer en blåkopi av
sykepleierforbundet. Kanskje en lønnsforhandlingsgruppe kan
være løsningen? Medlemmene ønsker mer deltakelse fra sentralt
hold. Randi Kringstad skal bringe dette inn til sentralstyret.
Vi fikk nydelig sang av Natalie Lervåg. Og årsmøtet ble avsluttet
med middagsbuffet og dessert.
AKTIVITETER GJENNOM ÅRET:
6/1 styremøte
5/2 årsmøte
10/3 styreseminar og styremøte
5/5 kommunejordmorkontakt møte i Oslo
11/5 styremøte og medlemsmøte ved Ålesund sykehus, 16 møtte.
Tema:” NIDCAP”, ved neo sykepleier Laila Raknes Storeide.
Orientering fra fagetisk utvalg ved Elisabeth Sæter,
sertifiseringsmodell for jordmødre.
10/6 styremøte og medlemsmøte, sommer avslutning, Thon
hotell,19 møtte. Leder Marit Heiberg var tilstede.
Tema :” Ernæring for gravide og ammende mødre”, ved EllenMargrethe Hovland fra melk.no
Og ”Differensiert fødselsomsorg”, ved jordmor Janne Korshamn.
31/8 styremøte
18/9 100 årsfeiring med seminar og fest
Forskjellige temaer som historikk, innvandrer kvinner, ultralyd i
svangerskapet og psykisk helse i svangerskap og barselstid. 50
påmeldte til seminaret og 47 møtte.
Janne Korshamn ledet oss gjennom festmiddagen og gjorde en
strålende jobb som konfransier! Nestleder Trude Thommessen
deltok både på seminar og festmiddag.
14-16/10 landstyremøte
25/11 styremøte og julemøte, ved Skrivargarden i Volda, 21 møtte.
Tema: ” Er barselkvinna ei fagleg utfordring for
kommunejordmødrene?”, jordmor Else Marthinsen
Nestleder og fylkesleder har vært i tre møter i kommuner der det er
Dnj jordmødre ( februar,mai og desember), angående
omstillingsprosesser. Rapport er oversendt Dnj sentralt.
LØNNSFORHANDLINGER:
I år var første gang at medlemmer fra fylkesstyret ikke deltok i
forhandlinger i kommunene. Dnj sentralt stilte opp pr telefon for
noen. De fleste forhandlet for seg selv og noen fikk hjelp av
Akademikerne.
Gjennomsnittslønnen for kommunejordmødrene i Møre og
Romsdal som er organisert i Dnj er kr 415 000.
Helse Nordmøre og Romsdal og Helse Sunnmøre
Laveste lønn kr 382 000
Høyeste lønn kr 409 000
Oppsummering og veien videre:
100 årsmarkeringen tok mye tid, men etter vårt syn var det et
vellykket arrangement.
Det har vært et tøft år for jordmødrene ikke bare her i vårt fylke,
men over hele landet. Kravet til oss jordmødre om faglig oppdatert
kompetanse samtidig som det er vanskelig å få permisjoner for å
delta på kurs, og konto for kursmidler er minimal gjør at mange
jordmødre sliter med motivasjonen.
Store medieoppslag om misfornøyde brukere, tilsynssaker og
negativ omtale av våre arbeidsplasser og kollegaer gjør noe med oss.
IT system som ikke fungerer slik som det var tenkt.
Dnj står på for jordmødrene og vi bruker de kanalene som vi kan
for å påvirke Stortinget, Regjeringen, arbeidsgivere og samfunnet.
Men hvorfor når vi ikke frem? Er det argumentasjonen vår det er
noe galt med?
Omstillingsprosesser og trusler om nedleggelse av eksisterende
tilbud er en realitet for jordmødrene i kommunene og ved
fødeavdelingene. Dette får også konsekvenser for våre brukere.
Fylkesstyret er oppgitt over at stillinger skjærest ned i
fødselsomsorgen, på samme tid som helsemyndighetene legger
føringer på at det bør tilstrebes at det er en til en i aktiv fødsel.
Dette er også i tråd med Dnj sitt oppdragsdokument.
3.2 ”–under fødselen er det en jordmor som har ansvaret for
kvinnen i aktiv fase.-”
Vi vil oppfordre våre medlemmer i ledende stillinger om å ta grep.
Ålesund,15.april 2010
Janne Karin Vartdal
Eva Meck Kvassheim
Fylkesleder
sekretær

Similar documents