Trond Persson-Oppsett Vismalink og veien videre.pdf

Transcription

Trond Persson-Oppsett Vismalink og veien videre.pdf
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Digital forsendelse
Prosjektsamling 27.05.2014
Kari Myhre, Nina Fossbakken, Marit Myhre Hanssen, Trond Persson
Folk og samfunn
Barnehage og
opplæring
Barn og foreldre
Helse og omsorg
Miljø og klima
Landbruk, mat og
reindrift
Kommunal styring
Plan og bygg
Samfunnssikkerhet
og beredskap
2
Folk og samfunn
Barnehage og
opplæring
Barn og foreldre
Helse og omsorg
Miljø og klima
Landbruk, mat og
reindrift
Kommunal styring
Plan og bygg
Samfunnssikkerhet
og beredskap
Hvem er med?
• Alle kommuner i Sør-Trøndelag er med på SvarUt
• 23 av 25 kommuner i Sør-Trøndelag er med på Edu
(ikke for sent enda…)
• DDT-kommunene i Nord-Trøndelag:
- Alle på SvarUt
- Alle på Edu
Folk og samfunn
Barnehage og
opplæring
Barn og foreldre
Helse og omsorg
Miljø og klima
Landbruk, mat og
reindrift
Kommunal styring
Plan og bygg
Samfunnssikkerhet
og beredskap
Dekning av utgiftene – hvordan?
• Gjennom Fylkesgrepet for skjønnsmidler og DDT
dekker vi lisens- og installasjonskostnader for SvarUt
og Edu for alle Sak/arkiv-system.
• E-post med oversikt over lisens- og
installasjonskostnader for tjenestene sendes til Trond
Persson, [email protected]
• Refusjon av utgiftene skjer enten fra KMD på felles
rammeoverføring av skjønnsmidler til kommunen
(brev kommer i slutten av september), eller direkte
fra DDT.
Folk og samfunn
Barnehage og
opplæring
Barn og foreldre
Helse og omsorg
Miljø og klima
Landbruk, mat og
reindrift
Kommunal styring
Plan og bygg
Samfunnssikkerhet
og beredskap
Edu og Vismalink
• Server hos Fmst: Win2008 R2 St Sp1, 4Gb minne, 90
Gb disk.
• Virksomhetssertifikat har vi fra Buypass, bestilt fra
www.buypass.no. Bestill i god tid…
• Vi har laget et enkelt dokument for å legge inn egen
virksomhet og partnere i Vismalink.
• Vismalink-brukerveiledning.docx finner du på
prosjektsidene våre:
http://detdigitaletrondelag.no/ddt/index.php/digitalforsendelse
Folk og samfunn
Barnehage og
opplæring
Barn og foreldre
Helse og omsorg
Miljø og klima
Landbruk, mat og
reindrift
Kommunal styring
Plan og bygg
Samfunnssikkerhet
og beredskap
Folk og samfunn
Barnehage og
opplæring
Barn og foreldre
Helse og omsorg
Miljø og klima
Landbruk, mat og
reindrift
Kommunal styring
Plan og bygg
Samfunnssikkerhet
og beredskap
Folk og samfunn
Barnehage og
opplæring
Barn og foreldre
Helse og omsorg
Miljø og klima
Landbruk, mat og
reindrift
Kommunal styring
Plan og bygg
Samfunnssikkerhet
og beredskap
Veien videre
• Dere gjør avrop og avtaler installasjoner. Kjører
arbeidsprosesser og lager nye rutinebeskrivelser.
• Kontakt oss gjerne om dere har spørsmål underveis.
• Vi legger ut info på prosjektsidene våre:
http://detdigitaletrondelag.no/ddt/index.php/digitalforsendelse
• Vi tar ei prosjektsamling i slutten av
september/starten av oktober for å sjekke status.
Avrop må gjøres innen 31.10.2014 hos Evry, men vi
skulle gjerne hatt inn kostnadene før midten av
september pga rammeoverføringene av
skjønnsmidler.
Folk og samfunn
Barnehage og
opplæring
Barn og foreldre
Helse og omsorg
Miljø og klima
Landbruk, mat og
reindrift
Kommunal styring
Plan og bygg
Samfunnssikkerhet
og beredskap
Takk for oss og lykke til!
Folk og samfunn
Barnehage og
opplæring
Barn og foreldre
Helse og omsorg
Miljø og klima
Landbruk, mat og
reindrift
Kommunal styring
Plan og bygg
Samfunnssikkerhet
og beredskap