Dette er en oversikt over analyser Lab1 vil kunne tilby som er basert

Transcription

Dette er en oversikt over analyser Lab1 vil kunne tilby som er basert
Dette rekvisisjonsskjemaet gjelder for analyser som utføres med «Bloodspot» (kapilærprøver). Fordelen med å benytte denne type analyser er at den
kan utføres uten å venepunksjon, uten å ha sentrifuge, testen kan tas på et kontor hos rekvirenten, hjemme hos pasienten selv, familie eller av
helsepersonell hjemme eller ute. Andre fordeler er at man ikke trenger legetilsyn ved prøvetakingen, prøven medfører minimalt med smerter, det trengs
bare noen få dråper blod. Prøven kan sendes i vanlig post og tåler temperaturvariasjoner fra + 30 til -30 ⁰C. For mer informasjon om enkelt testene, gå
inn på www.lab1.no . Svaret fra analysene kan variere i tid, kontakt Lab1 for informasjon. Analysene utføres på akkrediterte laboratorier.
A.nr
Kryss
Analyse
4998
4999
5000
5001
5002
5003
5004
5005
5006
5007
5008
5009
5010
5011
IgG Matpanel 22 matvarer Alt 1
IgG Matpanel 22 matvarer Alt 2
IgG Matpanel 44 matvarer
IgG Matpanel 90 matvarer
IgG Matpanel 180 matvarer
IgG Matpanel 271 matvarer
IgG4 Matpanel Allergix 30 matvarer
Aminosyrepanel
Vitamin D
Vitamin E
Fettsyrepanel
Total kolesterol
HDL kolesterol
LDL kolesterol
5012
5013
5014
5015
5016
5017
5018
5019
5020
5021
5022
5023
5024
5025
5026
Triglycerider
CRP
IGF-1
HbA1c
C-peptid
Glukose
8isoPGF2a (oksidativ stress markør)
Omega3-Index
Karotenoider
Vitamin A
Retinol
Adiponectin
Leptin
Lipoprotein A (APOA)
Mineralpanel
Inkluderer:
IgG antistoffer overfor 22 matvarer (se liste på Lab1.no)
IgG antistoffer overfor 22 matvarer (se liste på Lab1.no)
IgG antistoffer overfor 44 matvarer (se liste på Lab1.no)
IgG antistoffer overfor 90 matvarer (se liste på Lab1.no)
IgG antistoffer overfor 180 matvarer (se liste på Lab1.no)
IgG antistoffer overfor 271 matvarer (se liste på Lab1.no)
IgG4 antistoffer overfor 30 matvarer (se liste på Lab1.no)
12 aminosyrer + 7 ratioer (se liste på Lab1.no)
25-OH-Vitamin D3
Alfa-tokoferol
13 fettsyrer + ratioer….
Pris
1450,1450,1850,2800,4500,5800,1600,1350,-
800,-
(forutsetter rekvirering av Triglycerider, Total kolesterol og
HDL-kolesterol)
Beta-karoten, ++
30 mineraler
Dette er en oversikt over analyser Lab1 vil kunne tilby som er basert på «bloodspot». Flere kan komme til. De
analysene hvor pris er oppgitt er tilgjengelig nå. De andre der pris ikke er oppgitt vil vi kunne tilby utover
høsten/tidlig i 2015.