Velkommen Til Lyngåsen borettslag

Comments

Transcription

Velkommen Til Lyngåsen borettslag
Velkommen
Til
Lyngåsen borettslag
Vi ønsker deg velkommen som beboer/andelseier i Lyngåsen borettslag. Borettslaget ble
stiftet 1985 og består av 215 boenheter fordelt på 44 rekkehus og 171 blokkleiligheter.
Borettslaget har eget grendehus som er til utleie for andelseiere.
Her vil du finne en samling av opplysninger og dokumenter som er viktig for deg å kjenne til.
Vi ber deg gjøre deg kjent med innholdet. Det vil gjøre det lettere for deg å bli kjent med
borettslaget.
Besøk gjerne borettslagets hjemmeside: lyngasen.no
Oversikt over valgte representanter 2013/2014
Styret
Leder
: Ivar Halvdan Lysjø, Lyngåsen 69
Styremedlem : Anita Krosby, Lyngåsen 39
Styremedlem: Thomas Marienborg, Lyngåsen 16
Styremedlem: Irene Skulstad, Lyngåsen 1
Styremedlem : Ronny Klo, Lyngåsen 48
Varamedlemmer: Bodil Kvalheim, Camilla Haraldsdatter Heggen og Therese Stallerud
Styret kan nås på følgende mail adresse; [email protected] eller på mobil nr:977 81 084
Postadresse: Lyngåsen 26, 1405 Langhus
Velferdskomite
Bodil Kvalheim og Cecilie Eriksen
Lybos
Høsten 2007 opprettet velferdskomiteen i Lyngåsen Borettslag "LyBoS" (Lyngåsen
Beboerselskap). Meningen med LyBoS er å kunne tilby et sosialt miljø i umiddelbar nærhet,
samt et hyggelig sted å være. Beboere i borettslaget kan melde seg inn
Det stilles ingen krav til medlemmet, utover eget ønske om å delta.
For ytterligere informasjon se www.lybos.no
Orientering om borettslagets drift
Forretningsfører: OBOS Forvaltor
Vaktmestertjeneste: Borettslaget har avtale med OK Fix DA. Avtalen omfatter utelukkende
fellesareal
Parkering: Borettslaget har parkering i eget garasjeanlegg i tillegg til utvendige
biloppstillingsplasser. Les trafikk- og parkeringsreglene nøye.
Utleie av egen bolig: Det er ikke tillatt å leie ut eller overlate bruken av boligen til andre uten
styrets samtykke og godkjennelse v bruker/eier. Søknadsskjema for bruksoverlating fås ved
henvendelse til forretningsfører
Forsikring: Borettslagets eiendommer er forsikret i OBOS skadeforsikring AS, polisenr:
12587. Forsikringen dekker bygningene, felleareal og boliger med veggfast utstyr. Den
dekker også bygningsmessige tilleggsinntretninger og forbedringer i den enkelte bolig.
Oppstår det skade i leiligheten, skal beboer sørge for å begrense skadeomfanget mest mulig
og prøve å kartlegge årsaken til skaden. Skaden meldes til forsikringsavdelingen i OBOS på
telefon 02333 eller mail [email protected] Forsikringsavdelingen melder skaden til
forsikringsselskapet, bestiller om ønskelig håndverker for reparasjon og sørger for at
kostnader knyttet til skaden blir refundert eller betalt av forsikringsselskapet. Selv om
borettslagets forsikring dekker skaden vil andelseier belastes for egenandel - for tiden
10.000,- .
Den enkelte andelseier må selv sørge for å ha hjemforsikring som dekker innbo og løsøre.
Brannsikring: I følge forskrift om brannforebyggende tiltak og branntilsyn skal alle boliger
minst ha en godkjent røykvarsel, samt manuelt slokkeutstyr i form av pulverapparat eller
brannslange. Det er borettslagets ansvar å anskaffe og montere utstyret, men det er
andelseiers ansvar å sørge for tilsyn, bytte av batterier på varslere og kontrollere at utstyr
virker. ER utstyret defekt, meldes dette styret.
HMS: Internkontroll innebærer at borettslaget er pålagt å risikovurdere, planlegge,
organisere, utføre, vedlikeholde og dokumentere at Helse-miljø-sikkerhet blir ivaretatt. Av
disse årsaker er det ikke lov å benytte oppgang i blokker til oppbevaring. Unntak er
barnevogner som kan plasseres på innsiden av utgangsdør
Telefoni/bredbånd: OBOS har avtale med Telio. Avtalen omfatter rabatter på
hjemmetelefon, mobil, fast og mobilt bredbånd. Rabatten fås ved å oppgi medlemsnr/
kundenr i OBOS ved bestilling av tjenestene hos Telio. For ytterligere informasjons se
www.obos.no
Kabeltv: Canal digital er borettslagets leverandør av TV-og bredbåndstjenester. Har du
spørsmål knyttetr til dette kan du ringe Canal Digital på telefon 06090 eller på nett:
www.canaldigital.no
Energimerking: Ved salg av bolig skal det utarbeides energiattest. På www.energimerking.no
kan andelseier utarbeide slik attest.
Vedtekter, husordensregler, trafikkbestemmelser med mer finner du i under:

Similar documents