Kyrresborg- et godt sted å bo - Kyrresborg borettslag

Comments

Transcription

Kyrresborg- et godt sted å bo - Kyrresborg borettslag
Nummer 5
Oppdatert 14.09.14
2014/ 2015 | Kyrresborg Borettslag | Informasjonsbrosjyre
Kyrresborg borettslag
- et godt sted å bo
.
Informasjonsbrosjyre 2014/ 2015
Innhold
Styret i Kyrresborg borettslag får, med jevnlig mellomrom,
spørsmål angående enkelte tema. Dette informasjonsheftet vil
gi svar på noen av spørsmålene, samt informere om en del
andre viktige forhold i og for borettslaget.
Hovedoverskrifter
For kontinuellig oppdatert informasjon henviser vi, for øvrig til
våre Internettsider: http://kyrresborg.borettslag.net/
Leiligheten
side 2
Leilighetsmappe
side 2
TV/ Internett
side 2
Nøkler
side 2
Vifteanlegg/
Hjemmesidene har i utgangspunktet to funksjoner. Den ene er
å være en informasjonskanal fra styret til beboerne og den
andre er å gi beboerne en mulighet til å komme i kontakt med
styret, på en enkel og effektiv måte.
Vi er et borettslag som ønsker at de som bor i borettslaget har
tilknyttning og eierforhold til det som skjer her slik at det kan
utvikles godt naboskap og trygget med hensyn til alle beboere
i laget.
Styret oppfordrer alle til å sende oss en mail med forslag eller
saker til styremøtene. E-post adressen vår kan også benyttes
til å melde fra om problemer eller feil med lys, dører i
fellesområdet, osv. Vi vil følge opp evt saker så snart det lar
seg gjøre.
kjøkkenvifte
side 3
Brannsikring
Side 4
Veranda/ altan
side 4
Altan/ avløp
side 4
Altan beis
side 5
Vaktmester
side 5
Bil og sykkel
side 6
Parkering
side 6
Fellesareal
side 7
Vindusvask
side 7
Leie av styrerom
side 7
Fellesareal utvendig
side 8
Salg/ bruksoverlating
side 8
Styret
side 9
Leiligheten
Leilighetsmappe
Alle leiligheter skal ha en mappe
(brukerinnstruks) til leiligheten. Denne
inneholder tekniske beskrivelser for
leiligheten med mer og tilhører leiligheten.
Den skal ikke taes med ved flytting.
Styret kan ikke erstatte denne mappen.
Gjør du endringer som påvirker leiligheten
bør man legge dokumentasjon og
bruksanvisninger i denne mappen.
Reklame
Hver enkelt har ansvar for reklamen en
mottar i egen postkasse. Ønsker en ikke å
motta reklame må postkassen merkes
med eget klistermerke som fås på postkontoret i butikken.
Kabel TV og Internett.
Borettslaget har kontrakt med CanalDigital for drift og levering av TV og Internett signal. Alle
leiligheter har fått utdelt dekodere til TV og til Internett. Det er Canal Digital som står eiere av
dekoderne og disse skal ikke fjernes fra leiligheten. Det er mulig å gjøre individuelle avtaler
om flere TV kanaler og høyere Internetthastighet med CanalDigital. For mer informasjon
kontakt Canal Digital eller se www.canaldigital.no.
Nøkler og lås
Det finnes ikke noen master- key i borettslaget. Dette innebærer at dersom noen låser seg
ute eller mister nøkkelen sin vil ingen i styret, vaktmester eller StorBergen kunne låse opp
leiligheten. I slike tilfeller må man kontakte låsfirma for assistanse. Borettslagets låsfirma er
Låsgruppen Wilhelm Nielsen. Telefonnummeret til låsgruppen (dagtid): 09145. Avdeling
Bergen har døgnservice på telefon 900 87 975. Se også http://www.lasgruppen.no.
Har en behov for ekstra nøkler må man henvende seg til styreleder for fullmakt om at nøkkel
kan lages. Du kan også sende en e-post til [email protected] Nøkler sendes
rekommandert fra Låsgruppen og du får tilsendt faktura. Nøklene kan også hentes hos
Låsgruppen, Fabrikkgaten 3. Ved å hente selv slipper du å betale for rekommandert sending.
Lås inn til leilighetene er andelseiers ansvar. Låsene må vedlikeholdes jevnlig slik at det ikke
oppstår problemer med låsen. Ved problemer med lås må andelseier selv, for egen regning,
be om utbedring fra Låsgruppen Wilhelm Nielsen.
Vifteanlegg/ kjøkkenvifte
I alle leiligheter er det montert vifteanlegg/
luftbehandlingsaggregat over komfyren. Anlegget
sørger også for inntak av luft og sørger for et balansert
ventilasjonssystem i leiligheten. Luft som føres inn i
boligen passerer flere filtre i
luftbehandlingsaggregatet. Dermed renses luften før
den blåses ut i rommene. Den brukte og forurensede
inneluften trekkes ut av alle rom, i hele huset gjennom
ventiler i taket på kjøkkenet, bad og våtrom.
Generelt skal filterene skiftes en gang årlig,
fortrinnsvis på høsten (etter pollensesongen). I
områder med mye støv og forurensning bør filtrene skiftes vår og høst. Hvis dette ikke
skjer kan det medføre at viften ødelegges. Dette er det den enkelte beboer som har
ansvar for og som må erstatte. Filter kan en enklest bestille via www.flexit.no. De er også
til salg i ”Prefaboden” i Skuteviken. Sjekk beboermappen hvilke filter du trenger.
Det er også en varmegjenvinner tilknyttet ventilasjonsanlegget. Denne tar varmen fra
den brukte luften og forvarmer luften som tas inn i boligen før den fordeles til de ulike
rom. På den måten sparer du penger til oppvarming.
Ved kjøp av ny vifte MÅ vifte til balansert luftsystem benyttes. Hvis ikke vil uttrekk
ikke fungere riktig.
Styret har, ved flere anledninger, fått melding om kontinuerlig støy i leiligheter.
I de fleste tilfellene skyldes støyen at man aldri har skiftet luftfilter. Skift luftfilteret
minimum én gang i året!
De fleste ventilasjonsanlegg i leilighetene har en styringsenhet
slik som bildet viser.
Her kan man regulere luftstyrke (knapper til høyre på bildet)
med tre nivåer. Knappene til venstre på bildet er for å sette på
varmegjenvinningen i luftsystemet.
LUFT
VARME
Endring av temperatur til varmegjenvinningen pleier å være en
vri-bryter ved motor til ventilasjonsanlegget.
Se for øvrig leilighetens brukerhåndbok eller se på www.flexit.no om du kan finne
informasjon om ditt ventilasjonsanlegg der.
Brann og Brannsikring
I alle leiligheter er det montert røykvarsler og utplassert brannslukningsapparat. Disse er
borettslagets eiendom og skal ikke fjernes.
Beboer har ansvar for vedlikeholdet av brannvarsleren Batteri til røykvarsler skal skiftes årlig.
Beboer plikter å montere/ plassere brannslukkeapparatet på egnet sted, i tillegg bør
brannapparatet vendes rundt (på hodet) ca 1 gang i året for å sikre at innholdet holder seg
ved like. Borettslaget vil gjennomføre kontroll av brannslukkeapparatene i løpet av høsten
2014.
Sprinkleranlegg er montert i alle leiligheter. Ved brann vil sprinkleranlegget aktiveres og
brannalarm blir automatisk igangsatt. Skulle noen klare å igangsette sprinkleranlegget (og
dermed brannalarm) må man umiddelbart kontakte noen i styret slik at sprinkleranlegget kan
kobles ut.
Når brannalarm utløses skal alle forlate sine leiligheter og gå ut av huset. Skulle det være for
mye røyk i gangområdet ved evakuering bør man vurdere å returnere leiligheten evt gå ut på
altan for assistanse av brannvesenet. Alle leiligheter er montert som egne brannceller og ild
skal, i prinsippet, ikke spre seg fra brennende leilighet.
Nummeret til brannvesenet er 110.
Veranda/ altan
Grilling
I den varme årstid er det hyggelig å grille. Imidlertid bor vi i en blokk og alt inntak av luft til
leilighetene skjer i nærhet av veranda. Grilling med kull på veranda er derfor ikke tillat.
Ønsker man å grille med kull ber vi om at man gjør dette lengst fremme i hageanlegget.
Vedlikeholdsansvar, balkonger og nedløp
Det er viktig å holde slukene på verandaene åpne og fjerner løv
og lignende slik at ikke avløpet blir tett. Tette avløp kan føre til
vannskader. Det er eiers/ beboers plikt å påse at sluk holdes
åpne.
Borettslaget er ikke forsikret for vanninntrenging pga dårlig
vedlikeholdt sluk på altaner. Mangel på vedlikehold som
medfører vanninntrenging vil medføre erstatningsansvar
for den leilighet som eier altan hvor sluk ikke er
vedlikeholdt og åpent. Det vil være den beboer som er utsatt
som må gå til regresskrav mot den/ de som ikke har overholdt
vedlikeholdsansvaret.
Poser med søppel mv. skal ikke oppbevares på terrassene.
Dette tiltrekker fugler og andre skadedyr. Søppel skal puttes i
søppelsjakt.
IKKE SLIK
MEN SLIK
Rekkverk terasse.
Rekkverket på terrassen må beises ved behov. Dette er eiers ansvar. Farge: Jotun Burma
Teak.
Verdt å tenke på..
Det bor mange folk i borettslaget. Risting av sengetøy, tekstiler og lignende fra altanene
skal ikke forekomme. Dette fordi det er til sjenanse for omliggende naboer i blokken.
Vaktmestertjenester
Borettslaget har kontrakt med Coor Service Management for vaktmestertjenester.
Andelseiere som har behov for egne vaktmestertjenester kan ta kontakt med
Coor Service Management, telefon 55 900 500. Opplys om at du bor i Kyrresborg
borettslag. Dette er en betalingstjeneste hvor bestiller selv står ansvarlig for faktura. Pris
for tjenesten får du ved å kontakte Coor Service Management.
Bil og sykkel
Parkering og parkeringsplasser
Borettslaget eier parkeringsplassene i vår del av parkeringsanlegget. Det er i
utgangspunktet ikke anledning å leie mer en 1 parkeringsplass pr andel, men det er
åpnet opp for midlertidig leie (tidsbegrenset) av ekstra plass så lenge vi har kapasitet til
dette.
Dersom du leier parkeringsplass og selger leiligheten din er det viktig å huske at
parkeringsplassen ikke følger leiligheten. Den går da automatisk tilbake til borettslaget,
som fordeler den aktuelle plassen etter søknadsansiennitet.
Ved salg av leilighet må beboer huske å si opp sin parkeringsplass og returnere
fjernkontrollen til styret. For spørsmål rundt parkering, ta kontakt med styret
[email protected]
Portene, inn til borettslagets parkeringsplasser, skal holdes lukket. Vi ber alle etterse at
portene er lukket når man passerer dem.
El- biler
Borettslaget har ikke uttak for kontakt for lading av el- bil.
Gjesteparkering
I garasjeanlegget ved inngangsdør til nr 92 har borettslaget tre gjesteparkeringsplasser
for besøkende til hele borettslaget. Gjesteparkering er utelukkende ment som
kortidsparkering. Parkering over perioder er ikke tillatt og kan medføre at styret rekvirerer
borttauing på bileiers regning.
Sykkelparkering
Det fins sykkelparkeringsstativ utenfor alle inngangene mot vei og i kjeller ved inngang nr
92. Det er ikke tillatt å parkere sykkeler i oppgangene.
Sykkelparkering i oppganger/ svalganger kan medføre at sykkel blir fjernet.
Fellesareal bygg
Trapperom
Det er i alles interesse at trapperommene til en hver tid ser ordentlige ut. Det er derfor ikke mulighet
for oppbevaring av private eiendeler eller sykler i trappeoppgangen. Søppel/ boss skal heller ikke
midlertidig oppbevares i trapperommet eller på altanene.
Dører
Ytterdører og dører I gang skal alltid være lukket. Dørene er en del av brannsikringen og alle må være
behjelpelig med å holde de igjen slik at de ikke står unødig åpne.
Dørpumpene, motert på ytter- og gangdører eller armen til denne skal ikke kobles ut. Dette gjelder
også ved inn og utflyttinger og transport av større ting. Skader forårsaket av at dørpumpen kobles ut
vil medføre erstatningsansvar for andelseier.
Hvis dører ikke går igjen som de skal ber vi om at det blir gitt tilbakemelding, gjerne via nettsiden, slik
at vi kan få ordnet opp i dette snarest.
Vinduer/ Vindusvask
Det vil, etter nåværende avtale, bli gjennomført vindusvask 2 ganger i året. Det er kun de områder
som ikke kan vaskes av beboer som vaskes. Alle andre vinduer må beboer ta ansvar for. Vinduer ut
mot svalgang er beboers ansvar å vedlikeholde. Ved manglende vedlikehold vil eier av leilighet være
erstatningsansvarlig ved utbedringer. Ved manglende vask/ vedlikehold vil styre kunne rekvirere dette
fra egnet firma for andelseiers regning.
Styrerommet
Styrerommet i nr 92 kan lånes ut til borettslagets beboere, både som et spiselokale og som et ekstra
soverom. Det inneholder spisebord med plass til 12 personer, en liten sofa (sovesofa), 2 kokeplater og
service. I tilknytning til styrerommet er det også toalett og dusj.
For beboere er det, pr dd, gratis å låne styrerommet.
Oversikt over utleiestatus finner du på våre nettsider: http://kyrresborg.borettslag.net, arkfane
kalender.
Bildet viser styrerommet.
Spisebord og enkel kjøkkenløsning
til høyre og sovesofa til venstre i
bildet.
Felleareal – utvendig
Dugnad/ grønntannlegget
Borettslaget arrangerer dugnad to ganger i året. Alle er
invitert til å delta!!
Det er alles ansvar at grønntannlegget ikke tar skade ved
bruk.
Borettslaget benytter seg av Coor Service Management for
klipping av gress.
Borettslaget har også et eget hagelag. Ønsker du å være
med så ta kontakt med hageansvarlig i styret. Alle er
velkomne!
Salg og bruksoverlating (fremleie)
Salg/ bruksoverlating av leilighet foregår etter retningslinjer gitt i lov og regler i
borettslaget og boligbyggelaget.
Fremleie/ bruksoverlating
Dersom du ønsker å leie ut leiligheten må det søkes styret i forkant av bruksoverlatingen.
Bruksoverlating kan, med unntak definert i lov, maksimalt skje i tre år. Regler for
bruksoverlating finner du i Borettslagloven og skjema om bruksoverlating finner du på
StorBergen sine hjemmesider: www.storbergen.no. Eller ved å trykke her. Regler for
bruksoverlating blir håndhevet etter lovens bokstav.
Ved salg og bruksoverlating skal følgende alltid følge leiligheten:

Nøkler til leilighet – slik at man kommer seg inn.

Nøkkel til el- måleskap

Leilighetens brukerinstruksjon (stor perm med alle opplysninger om leiligheten)

Dekodere til TV og Internettsignaler (tilhører Canal Digital)

Brannslukningsapparat. (Borettslagets eiendom)
Ved salg og bruksoverlating:

Skilt til postkasse må ny eier/ beboer bestille selv

Send en e-post til [email protected] med navn som ønskes på
ringeapparat på ytterdør.
Styret
LURER DU PÅ NOE KAN STYRET KO NTAKTES PÅ
E-post: [email protected]
Nettside: http://kyrresborg.borettslag.net/
Styret har også en postkasse i nr 92
STYRELEDER
Lene Bakke, tel: 900 72 930,
ansvarsområde: Leder, reklamasjoner bygg/ anlegg, parkering og parkeringsanlegg.
NESTLEDER
Arne Jakob Olsen, tel: 906 76 442,
ansvarsområde: økonomi, forsikringer bygg/ anlegg
SEKRETÆR
Marit Merling
Ansvarsområde: Web ansvarlig, e-post og utleie/ lån av styrerom
STYREMEDLEMER
Einar Matre,
Rune Andreas Larsen
VARAM EDLEMMER:
Amund Solend
Åse Eide Osa, leder av hagelaget
NYTTIGE TELEFONNUMME R:
Brann: 110
Ambulanse: 113
Politi: 112
Giftinformasjonssentralen: 22 59 13 00
Låsgruppen Wilhelm Nilsen: 09145 (dagtid) døgnservice: 900 87 975

Similar documents