Skye: SAP på en litt annen måte

Transcription

Skye: SAP på en litt annen måte
Nr 7 / 2 0 1 0
Skye:
SAP på en litt annen måte
Skye vil gjøre SAP enklere for
sine kunder gjennom økt bruk
av standardiserte tjenester,
uten tap av fleksibilitet.
– SAP er et standardsystem med uendelige tilpassningsmuligheter, og for alle som tar i bruk SAP gir dette
store muligheter, men også potensielt stor kompleksitet og høye kostnader. Det er derfor viktig ved
implementering eller tilpasning av SAP, at dette
vurderes og håndteres riktig, sier Peter Jacobsen,
partner i det nyoppstartede konsulentselskapet Skye.
Kunden i fokus
Skye er et selskap bestående av tredve konsulenter
Dette er SAP:
SAP er verdens største softwareselskap på
forretningssystemer og utvikler modulbaserte produkter for blant annet regnskap,
økonomi, salg, distribusjon, innkjøp, lagerstyring, logistikk, vedlikehold, produksjon
og personalbehandling.
Les mer om SAP på sap.com/no
Navn: Skye
Bransje: SAP-optimalisering
Stiftet: 2010
Antall ansatte: 30
Hjemmeside: skye.no
Kontakt: Lars Torp, mobil: 982 24 901
med lang erfaring innenfor SAP og har et ønske om at
bedrifter skal få mer ut av sin investering.
– Vi er et nystartet selskap, men vi besitter veldig
mye kompetanse og våre konsulenter har lang
erfaring, sier Jacobsen, som mener de skiller seg klart
fra sine konkurrenter.
– Vår visjon er at vi ønsker å gjøre SAP enklere
for kunden. Implisitt betyr dette at vi ønsker at
våre kunder skal bli mer effektive – og dermed mer
lønnsomme, sier han og fortsetter:
– Vi tror det er på høy tid at kundene krever mer
av IT-konsulenter. Kunden har investert i SAP
for å støtte sine forretningsprosesser. Da må vi
interessere oss for, og forstå disse. Vi setter forretning
i fokus; heller en enkel og «kjedelig» løsning, som
dekker forretningsbehovet, enn et teknisk vidunder
Skye har utviklet enkle standariserte løsninger som
er raske å innføre og som løser en oppgave til en
forutsigbar og avtalt pris.
– Hvis det oppleves som enkelt for kunden har vi gjort
en god jobb, mener Jacobsen.
Stort marked
SAP blir benyttet av over 100.000 selskaper i over
120 land, og i Norge er SAP markedsledende for
store/mellomstore bedrifter.
Teamwork er viktig når Peter Jacobsen (foran) og
hans kolleger skal hjelpe din bedrift.
(Foto: Skye)
også i samspillet med kundene våre, sier Raadim, og
forklarer:
– Hvis en kunde kommer til oss med en spennende
utfordring setter vi sammen et team som kan løse
denne utfordringen på best mulig måte. Slik ivaretar
vi kundens behov på en optimal måte, og vi involverer
personer med riktig fagkunnskap.
Selv om selskapet er ungt har de allerede rukket å
knytte til seg mange spennende kunder, og ambisjonen for veien videre er klar:
– Vår ambisjon er å være det fleksible alternativet
til de større og mer etablerte konsulentselskapene,
og på den måten ta markedsandeler, sier Raadim, og
legger til:
– Vi er ikke i tvil om at vi har en av de bedre forretningsmodellene blant selskapene som jobber med
SAP, nettopp fordi vi kan tilpasse oss hver enkelt
kundes behov med en sterkt skalerbar leveringsprosess
og egne tilpassningsdyktige løsninger.
– Det er et stort marked, og vi ønsker å skille oss
fra våre konkurrenter på måten vi leverer, sier Bjørn
Espen Raadim som også er en av selskapets partnere.
Teamwork
– Et nøkkelord for oss i Skye er teamwork. Det gjelder
www.skye.no
// Reklamebilag til SAS Magasinet oktober 2010
Alle rettigheter forbeholdes Konsulentfirmaet Henrik Meyn©
Contesto:
Fra kaos
til kunnskap
Ta kontroll over dokumenthåndteringen din med
Contesto – Norges ledende
kompetansehus innen informasjonsforvaltning.
– Vår forretningside er ganske enkelt å
forenkle håndtering av, og tilgang til, all
forretningskritisk informasjon i et selskap,
sier salgs- og markedssjef Gunn Kristin
Saltvik.
Contesto består av medarbeidere med lang
erfaring innenfor fagfelt som dokumentstyring, collaboration, workflow, records
management og portalløsninger. Selskapet
er partner med Open Text, som er verdensledende innenfor Enterprise Content
Management (ECM).
– Selskapet består i dag av nærmere 30
ansatte, og har hovedkontor i Stavanger og
avdelingskontor i Oslo. Vi har kunder innen
ulike bransjer fordelt over hele landet og en
stadig voksende kundeportefølje sier hun.
Løsningene passer til alle typer bransjer,
men Contesto er størst innen områder som
olje og gass, kraft og energi, advokat,
organisasjon og forbund, samt entreprenørselskaper.
Over 60 virksomheter benytter idag en eller
flere av Contestos løsninger. Selskapets
Visste du at...
Contesto var Gasellebedrift i 2007,
2008 og 2009, og rangert som
Platinum Partner hos Open Text, i
tillegg til å være Open Texts eneste
Investment Partner i Norge.
2
Fra venstre: Finn Christensen (daglig leder, Oslo), Christine Brandtzæg (administrerende direktør) og
Gunn Krisitin Saltvik (salgs- og markedsansvarlig) i Contesto hjelper din bedrift med å ta kontroll over
dokumenthåndteringen.
solide og dekkende produktportefølje, kombinert med lang erfaring innenfor fagområdet ECM, gjør dem til en svært ettertraktet leverandør på markedet.
Skreddersøm
– Alle bedrifter håndterer dokument – og
informasjonsflyt, men ingen bedrifter er
helt identiske. Derfor er det vår jobb å
analysere våre kunders behov på en best
mulig måte, for så å tilby en løsning som er
optimal for dem.
man har en kunnskapsbase i bunn og en
samarbeidsarena på toppen.
Noe av det aller viktigste Contesto gjør er
å jobbe med fremtidsrettede løsninger som
skal sikre kundene et optimalt dokumenthåndteringssystem.
– Vårt viktigste suksesskriterium er vår
evne til å samarbeide med våre kunder for å
kontinuerlig forbedre og videreutvikle løsningene de har investert i, avslutter Gunn
Kristin Saltvik.
En trend i markedet nå er fleksible løsninger
for internt- og eksternt samarbeid, sier hun
og kommer med et eksempel:
– Mange av våre kunder har tanker om å
benytte Microsoft SharePoint Portal til
dette, og Contesto kan tilby våre løsninger
gjennom dette grensesnittet. Dette gjør at
www.contesto.no
// Reklamebilag til SAS Magasinet oktober 2010
Eaton Electric:
Komplett og robust
etter sammenslåingen
Ordrestrømmen viser at
markedet er svært fornøyd med
Eatons oppkjøp av Moeller
Electric. Hovedårsaken til
suksessen tilskrives at
selskapene utfyller hverandre
godt. Det nye selskapet fremstår som langt mer komplett
og robust enn hva selskapene
hver for seg hadde forutsetninger til.
Vellykkede bedriftssammenslåinger er snarere unntaket enn reglen. Faktisk viste en undersøkelse
gjennomført i 2007 av det globale konsulentselskapet Hay Group, at kun ni prosent av 200
bedriftsledere, som nylig hadde vært gjennom et
oppkjøp eller en fusjon, var helt fornøyd med
resultatet. Altså at fusjonen eller oppkjøpet
hadde innfridd alle målene i forkant av sammenslåingen. Hvorfor så få bedriftssammenslåinger lykkes skyldes mange faktorer: Svak
selskapsgjennomgang, dårlig ledelse, kulturelle
problemer, svak integrasjonsstrategi, manglende
fokus på den menneskelige kapitalen m.m.
Med produkter og tjenester som utfyller hverandre på en unik måte er det nye selskapet Eaton Electric
godt posisjonert til å kapre nye oppdrag, mener (f.v.) Hans-Ketil Andresen, Jan-Olav Lauritzen og
Per Anders Løkke.
styrker og svakheter, noe som lettet arbeidet med
å identifisere spennende synergimuligheter.
Grundig forarbeid
– Fusjoner preges ofte av festtaler, og statistikken over hvor mange som virkelig lykkes
bekrefter dette. Det gjør det enda mer gledelig å
oppleve alle de positive tilbakemeldingene som vi
har fått om det nye selskapet, både fra kunder og
våre ansatte, sier Hans-Ketil Andresen, administrerende direktør i Eaton Electric.
1+1=3
– Vi har alltid hatt produkter og tjenester som
har utfylt hverandre, og ved å samle disse under
samme tak står vi langt mer robust i konkurransen om oppdragene. I fusjoner blir resultatet
av 1+1 ofte bare 1,5, men for vår del opplever
vi at 1+1 har blitt til 3, sier Per Anders Løkke,
salgsdirektør for den ene divisjonen i det nye
selskapet, på mange måter det «gamle» Eaton
Power.
Andresen mener den viktigste grunnen til at
selskapene har lyktes så godt, skyldes det
grundige arbeidet som ble gjort i forkant av oppkjøpet. Som selvstendige selskaper i det samme
markedet kjente de utmerket godt til hverandres
Løkkes oppfatning støttes av Jan-Olav Lauritzen,
salgsdirektør for den andre divisjonen, «gamle»
Moeller Electric.
Eaton Electric AS er en kunnskapsbasert
bedrift som leverer høykvalitetsprodukter
og løsninger til kunder innen installasjon, industri, OEM, IT, skip og offshore.
Selskapet har 95 ansatte og omsetter i
Norge for rundt 500 millioner kroner.
slåinger mislykkes, er på det kulturelle og
menneskelige planet. Fusjoner og oppkjøp fører
nesten alltid til usikkerhet og støy i organisasjonen. Dette fordi å rasjonalisere bort overflødige funksjoner og stillinger er en vesentlig
drivkraft for å slå sammen selskaper. Konsekvensen
av denne usikkerheten resulterer i at mange
ansatte begynner å frykte for arbeidsplassene
sine. Heldigvis er dette et ikke-tema i det nye
selskapet.
– Også dette henger tett sammen med det
grundige forarbeidet vi gjorde. Faktum er at sammenslåingen har åpnet langt flere dører for oss
enn hva selskapene hver for seg hadde potensial
til. Med mange nye oppdrag på gang trenger
vi nok heller å ansette flere mennesker enn å
permittere noen, avslutter Andresen.
– Det er mange eksempler hvor vi var tungt
inne på et område hos en kunde, men hvor vi
har manglet kompetanse på andre områder. For
eksempel bedrifter som har virksomhet onshore
og offshore, men hvor vi kun har levert til
onshore-delen. Nå bidrar de etablerte og gode
kunderelasjonene til at vi jobber oss inn på nye
områder, sier Lauritzen
Behov for flere ansatte – ikke færre
Et annet område hvor mange bedriftssammen-
www.eaton.no
// Reklamebilag til SAS Magasinet oktober 2010
3
Falck Nutec:
Økt etterspørsel etter
kriseberedskapsøvelser
Hendelsen i Mexicogulfen
tidligere i år har vært en
vekker for mange bedrifter
hvor høy risiko, kriseberedskap
og risikoanalyser er hverdagskost. Beredskapseksperten
Falck Nutec opplever økt
pågang fra både norske og
internasjonale kunder.
– Eneste måte å minimere skadeomfanget av en
uønsket hendelse på, er å være godt forberedt.
Det innebærer verifisering av krise- og beredskapsplaner gjennom regelmessige øvelser, sier
rådgivende psykolog Ådne Thomassen i
Falck Nutec.
Falck Nutec er en av verdens største aktører
innen sikkerhetstrening for høyrisikobransjer som
offshore, shipping og luftfart. Mer enn hundre
tusen deltagere kurses av Falck Nutec i ulike
krise- og beredskapskurs årlig.
Hva skjer når krisen rammer oss
– Den største belastningen er at krisen rammer
brått og plutselig. De ressursene og metodene vi
vanligvis bruker for å mestre ting strekker ikke
lenger til. Falck Nutec bruker en såkalt proaktiv
metode som gir beredskapsledelsen et verktøy
for å ta riktige avgjørelser i en presset situasjon,
forteller Thomassen.
Kroppen reagerer på stress med å øke aktiveringsnivået fysiologisk, emosjonelt og kognitivt. Det
gjør oss i stand til å håndtere farlige situa-
Om Falck Nutec AS:
• Verdensledende på sikkerhetstrening
innen flere industrier
• Tilbyr kurs innen alle næringer med
lovpålagte krav til beredskap
• Fem treningssentra i Norge: Stavanger,
Oslo, Bergen, Trondheim og Sotra
• 160 ansatte i Norge
• Representert i 30 land verden over
• En divisjon av Falck AS
4
Ansvarlig for ledertrening på høyere nivå, psykolog og organisasjonsviter Synnøve Nesse og ansvarlig for
beredskapsledelse, psykolog Ådne Thomassen i Falck Nutec styrker hele bedriftens evne til å håndtere en
potensiell krise.
sjoner mer effektivt. Men når presset øker kan
stressreaksjonene føre til handlingslammelse og
beslutningsvegring.
– Ved store stressbelastninger går man fort
over i mental overbelastning og er ikke lenger i
stand til å se det store bildet eller ta strategiske
beslutninger som minimerer skadeomfanget av
krisen. Ved å ha realistiske kriseøvelser med et
profesjonelt rådgivningsapparat i ryggen, kan
vi trene opp denne evnen og skape trygghet i
beredskapsorganisasjonen, forklarer Thomassen.
Økt interesse for å styrke ledelsen på
alle nivå
En hendelse rammer ulikt på ulike nivå i
organisasjonen. Derfor er det viktig å trene på
operativt, taktisk og strategisk nivå for å avdekke
eventuelle svakheter i krisehåndteringsapparatet.
Deepwater Horizon-hendelsen i Mexicogulfen
er et godt eksempel på at en alvorlig hendelse
krever god håndtering på alle nivå.
– Det er avgjørende at den operative beredskapsledelsen fungerer under en krise da det
naturligvis i størst grad vil påvirke resten av
beredskapsapparatet. Vi merker økt pågang for
de profesjonelle kursene for plattformsjefer og
installasjonssjefer, samt for strategisk ledelse,
forteller psykolog og organisasjonsviter Synnøve
Nesse, som er ansvarlig for ledertrening på disse
nivåene i Falck Nutec.
Mange av deltakerne gir tilbakemelding om at
det er den beste lederutviklingen de har vært
med på, både generelt, og i forhold til beredskapsledelse. Det er vi stolte av, forteller Nesse.
– På våre kurs for plattformsjefer og installasjonssjefer får deltakerne tilbakemeldinger fra eget
beredskapslag samt profesjonell coaching fra
psykolog og operativ rådgiver. Dette gjøres i en
realistisk setting med en dedikert spillestab.
Lederne får en enestående erfaring og intensiv
læringsprosess.
E-post: [email protected]
E-post: [email protected]
www.falcknutec.no
// Reklamebilag til SAS Magasinet oktober 2010
Avslutning av næringsleieforhold:
Forbered deg i god tid
Advokatene i Brækhus Dege
har stor ekspertise på spørsmål
rundt næringsleieforhold.
Brækhus Dege Advokatfirma DA
har stor ekspertise på blant
annet eiendomsforvaltning og
for øvrig alle rettsforhold
tilknyttet fast eiendom. Her er
noen nyttige tips for deg som
skal avslutte et næringsleieforhold.
I Brækhus Dege Advokatfirma DA opplever vi at
utleiere i et svakt marked søker å utnytte de
muligheter lov og kontrakt måtte gi dem ved et
leieforholds avslutning. Det kan oppstå spørsmål
om leiers vedlikeholdsplikt er oppfylt, og om
lokalene er kvalitativt og formelt riktig tilbakelevert til riktig tid.
Utgangspunktet for utleier er ofte at han ikke har
noen ny leier klar til å overta straks leiekontrakten
er utløpt. Han har derfor en periode foran seg
med bare utgifter og ingen inntekter knyttet til
det aktuelle leieobjektet. I tillegg er det i dag
svært få som leier «as is», hvilket innebærer at
utleier må «skreddersy» lokalene for ny bruker.
Utleier vil derfor prøve å kompensere kostnader
og inntektsbortfall ved leieforholdets avslutning
gjennom å kreve betalt for anførte mangler eller
forsinkelser. Vi ser derfor at tilbakeleveringsproblematikken nærmest er blitt et nytt «fag»,
med plass for både advokater og annen ikkejuridisk, teknisk kompetanse.
Krever juridisk ekspertise
Hvor leier har hatt plikt til innvendig vedlikehold
og hvor plikten i leieperioden ikke fullt ut er
etterlevet, har utleier krav på utbedring fra leiers
side eller eventuelt erstatning for utbedringskostnadene. Verdsettingen av leiers forpliktelse
i denne situasjonen vil partene ofte være uenige
om. Hva betyr det i praksis at lokalene skal
tilbakeføres til den stand de var i ved leiers
tiltredelse? Det må som oftest søkes et skille
mellom ansvarsbetingende manglende vedlikehold
på den ene side, og «alminnelig slit og elde» på
den annen, som vanligvis ikke skal erstattes/
utbedres. Partenes diskusjoner krever ikke sjelden
innsats av både teknisk og juridisk ekspertise.
Når leierforpliktelsen måtte være klarlagt via
disse diskusjoner, kan leier i praksis velge om
han vil betale seg ut av utbedringskravet eller
om han vil utbedre i egen regi. Det siste har den
fordel at han da har kontroll med kostnadene til
utbedringen, mens det å kjøpe seg ut som regel
vil være basert på takster og andre vurderinger.
På den annen side har utleier på grunn av krav
om «skreddersøm» som nevnt, hyppig større bruk
for penger enn faktisk utbedring.
Kan gi tvister
Det som her er viktig er at leier forbereder
avslutningen i god tid, gjerne flere måneder før
leiekontrakten utløper. Har man for dårlig tid, kan
valgmuligheten i realiteten være bortfalt, idet
egenutbedring vil måtte forutsettes gjennomført
etter kontraktsutløp. Dette siste er ofte ikke noe
praktisk problem for utleier om han ikke har ny
leier.
I tilfeller hvor dette ikke er helt klart, vil det føre
til diskusjoner og tvist. Det vil bli fremmet krav
om erstatning for tapte leieinntekter fra ny leier.
Hvis slikt tap ikke kan påvises, kan det til og med
fremmes krav om vederlag for forsinket tilbakelevering, tilsvarende leien etter kontrakten. Et
slikt krav bør imidlertid kunne avvises, idet leiers
egenutbedring etter utløpsdato (med utleiers
samtykke) representerer en avtale om mangelsutbedring og ikke forsinket tilbakelevering. Men
også her kan det være rom for tvist både på
juridisk og faktisk grunnlag.
Søk bistand tidlig – før tvisten er et faktum.
www.bd.no
// Reklamebilag til SAS Magasinet oktober 2010
5
Recall:
Sikker på at dokumentene dine ligger trygt?
Er du helt sikker på at din
virksomhets forretningskritiske dokumenter ligger
100 prosent trygt og helt utenfor rekkevidde av brann,
vannskader eller tyveri? Er du
også helt sikker på at dere
ikke kan håndtere dette på en
billigere og bedre måte? Hvis
du svarer ja, kan du bla om til
neste artikkel. Hvis ikke bør
du lese videre.
– Hos oss er dyrebare dokumenter trygge, og vi kan
samtidig gi våre kunder betydelige
effektiviseringsgevinster og
bedret arbeidsflyt rundt
dokumenthåndteringen, sier
salgs- og markedsdirektør Terje
Gjøsæter (t.h.) og adm. dir.
Andrew Kish i Recall.
Nåla i høystakken
Man kan tenke seg at det er
lett å rote bort en pappeske
når man har mer enn en million av dem. Det skjer ikke
hos Recall. Sporingssystemer
sikrer full oversikt. Dette gjør
også at kundene har rask
tilgang til sine dokumenter via
webportalen de får som en del
av pakken som Recall-kunde.
Arbeidsflyten rundt dokumenthåndteringen blir rett og slett
betraktelig bedre.
Møtet med Recall nærmer seg slutten. Jeg løsner
navnelappen fra skjorten og rekker den mot
salgs- og markedsdirektør Terje Gjøsæter:
– Kaster du denne for meg?
Det kan jeg godt, svarer han, men smiler lurt:
– Men du vet … det som står skrevet der ville
vært borte i morgen.
En annen type gull
Blekk med 12 timers varighet illustrerer sikkerhetsnivået i den enorme lagerbygningen til Recall på
Vestby. Man kunne kalle det et slags Follos svar
på Fort Knox, men her er det et annet type gull
som ivaretas: Norske virksomheters aller mest
dyrebare dokumenter. Det samme finner man i
de øvrige nordiske landene Sverige, Finland og
Danmark.
– Vi har dokumenter fra bank og finans, historisk
uvurderlige dokumenter fra det norske oljeeventyret og millioner av forretningskritiske
dokumenter fra mer enn 4000 nordiske bedrifter,
både i fysisk og digital form, forteller Gjøsæter.
I Norden:
Recall Sverige telefon: +46 8 55 10 2000
Recall Danmark telefon: +45 70 21 77 00
Recall Finland telefon: +358 9 8256 020
Nybrottsarbeid
Recall har 4 500 ansatte og virksomhet i 24 land,
er verdensledende innen arkivering, oppbevaring
og behandling av dokumenter og etablerte seg i
Norge i 2003.
– Mange virksomheter oppbevarer viktige dokumenter selv, og tar en stor risiko knyttet til for
eksempel brann, vannskader og identitetstyveri.
Det er nytt for mange at dokumenthåndtering
kan outsources, sier Gjøsæter. – Kommuner og
fylkeskommuner er et godt eksempel på dette.
Riksrevisjonen har avdekket store svakheter i
norske kommuners dokumenthåndtering. Faren for
tap av uerstattelig arkivmateriale var en viktig
begrunnelse for arkivloven fra 1999 som skal
sikre at bevaringsverdige arkiver blir tatt vare på
og gjort tilgjengelig for framtiden.
Adm.dir. Andrew Kish peker på økonomiske
gevinster:
Recall er
verdensledende
innen
arkivering,
oppbevaring og
behandling av
dokumenter.
6
– Vi har betydelige stordriftsfordeler ved at vi
har lokalene og innarbeidede systemer og rutiner.
Vi kan håndtere dokumenter både sikrere og
billigere enn bedrifter som gjør dette selv. Bare
på lagring av papirdokumenter kan de fleste
virksomheter spare mellom 20 og 50 prosent av
kostnadene, sier han.
– Våre tjenester handler om
langt mer enn bare lagring av
dokumenter. Kundene får strømlinjeformet dokumenthåndteringer og oppnår effektivitets
og kvalitetsmessige gevinster
ved at manuelle operasjoner erstattes av automatiske, sier Kish.
Totalkonsept
Recall er de eneste i Norge og i Norden som kan
tilby en så komplett løsning:
– Ingen andre tar hele verdikjeden av tjenester
fra dokumenthåndtering i sikre omgivelser til
digitale kundesystemer til konsulentbistand som
løfter kvaliteten på dokumenthåndtering og
arbeidsflyt, sier Kish, som har stor tro på Recalls
fremtidige vekstmuligheter:
– Stadig flere ser at kvaliteten på dokumentforvaltningen kan gjøres bedre av aktører som
oss. En enkelt vannlekkasje kan sette bedriften
på bar bakke. Samtidig må kostnadskontroll følge
forretningsmessig vekst. Da bør man outsource
det som ikke ligger til kjernevirksomheten,
avslutter han.
Telefon: 902 46 000
www.recall.com
// Reklamebilag til SAS Magasinet oktober 2010
Proplan:
Timeføring som
konkurransefortrinn
Et brukervennlig timeføringssystem som lett integreres
med ulike økonomi- og lønnssystemer har gitt Norsk
Jernbanedrift et lukrativt nytt
styringsverktøy. – Helt nødvendig for videre vekst, sier
prosjektleder Lars Søyland.
Utviklingssjef Svein Fagerland har
implementert den nye versjonen av
Proplan Time for Norsk Jernbanedrift. Det
nye systemet gjør det mulig å enkelt
registrere timene ute på jobb.
ventetid, effektivitetsgrad og tilleggsarbeid knyttet opp mot faste kontrakter.
Vi arbeider hele døgnet når det ikke
går tog på linjene, så vi var ute etter
et nettbasert system som alltid er oppe
og tilgjengelig for timerapportering,
sier Søyland.
– Med løsningen fra Proplan har vi nå muligheten
for å kunne ta ut løpende prosjektrapporter hvor
påløpte, men ikke bokførte kostnader og inntekter er lagt inn. Dette gir helt andre styringsmuligheter enn rapporter som kommer 15 dager
etter månedsslutt, forteller Søyland, som var
innleid prosjektleder for Norsk Jernbanedrift.
– Vi bruker Proplan Time som grunnlag
for lønn, prosjektrapportering,
fakturaunderlag og elektroniske godkjenning av egenmeldinger og annet
fravær. Systemet er brukervennlig og
etter en 14 dagers innkjøringsperiode
leverte 95 prosent av organisasjonen
selv grunnlaget for lønnskjøringen,
forteller daglig leder i Norsk
Jernbanedrift Ernst Terje Jakobsen.
Forbedret styringsgrunnlag
Timeføringen skjer i et nettbasert system som
snakker i sanntid med prosjektstyring- og lønnssystemer. Dette gir både prosjektledere og ledelse
en mulighet til å være i forkant og iverksette
tiltak.
Mer enn 13 000 utviklingstimer er gått
med til å videreutvikle siste versjon av
Proplan Time.
– Proplan Time ble integrert med økonomi- og
lønnssystem fra Visma til en helhetlig løsning
som gir et forbedret styringsgrunnlag, forteller
Søyland.
Proplan:
• Programvareleverandør av innen ERP,
CRM, HR og Timefangst
• Dyktige konsulenter innen regnskap,
lønn og logistikk
• Rådgivning, salg og implementering
• Anerkjente systemer fra Visma og
Huldt & Lillevik
• Egenutviklede løsninger og integrerte
bransjeløsninger
• 70 ansatte
• Kontor i Oslo, Stavanger, Sandefjord,
Kristiansand og Haugesund
• Grunnlagt i 1991
– Vi kan etterkomme stadig strengere
krav fra både SMB-markedet og større
konsern, forteller utviklingssjef Svein
Fagerland i Proplan.
Med liten kontroll vil timer som ikke føres være
tapt for alltid – dette problemet unngår de nå
ved hjelp av Proplan Time.
– Proplans rolle som en rådgivende partner som
forstår bedriftsprosesser har vært avgjørende. Nå
har vi ett integrert system som gir oss den nødvendige kostnadskontrollen, og som er fleksibelt
nok til å håndtere den sterke vekstfasen Norsk
Jernbanedrift er inne i.
Enkelt verktøy for kompliserte prosesser
– Vi ville ha maksimal kontroll på maskintid,
Investeringen gir positivt resultat
på bunnlinjen
– Det er stor forskjell på å være proaktiv og
reaktiv når det gjelder både prosjektstyring og
økonomiske styringstall, sier Søyland.
– Vi er nå definitivt av den proaktive sorten,
stadfester han.
– Investeringer i effektive og velfungerende
administrative systemer gir raskt et positivt
resultat rett på bunnlinjen. Proplan Time gjør det
lettere for kundene våre å øke inntjeningen. Så
enkelt er det, avslutter Fagerland.
Norsk Jernbanedrift:
• Totalleverandør av jernbanetekniske
tjenester
• Ingeniørtjenester
• Hovedkontor i Porsgrunn
Innleid
prosjektleder
for Norsk
Jernbanedrift
Lars Søyland.
www.proplan.no
// Reklamebilag til SAS Magasinet oktober 2010
7
eRate tilrettelegger
for økt lønnsomhet
– Ved å samarbeide med oss
kan kraftselskaper tilby for
eksempel trådløs telefoni uten
å ha hverken personell, kompetanse, systemer, avtaler eller
ressursene til å drifte det selv,
sier adm. dir. i eRate, Ove Vik.
Stadig flere kraftleverandører supplerer leveranse av
strøm med tilbud om kommunikasjonstjenester. Mange
gjør det ved hjelp av det Oslo-baserte selskapet eRate.
– eRate er både en leverandør av faktura- og
driftsløsninger og en tilrettelegger for næringsvirksomhet mot aktører innen telekommunikasjon,
kraft og finans. Vi bistår kundene med å få mer ut
av eksisterende kundedatabaser, nye produkter på
eksisterende faktura og for utvikling av nye produkter
som bidrar til økt kundemasse Etterspørselen er god
og vi har hatt solid vekst og lønnsomhet helt fra
etableringen i 2005, forteller selskapets adm. dir.
Ove Vik.
Strøm og telefoni under samme «brand»
Siden slutten av 2009 har eRate satset tungt på
å hjelpe kraftleverandører med å satse på mobil-,
bredbånds- og/eller IP-telefonløsninger. Som
tilrettelegger, eller «business enabler» som det
gjerne kalles, kan selskapet hjelpe kraftselskapene
med å minimere risikoen:
– Med vår hjelp kan kraftleverandører tilby telefoni
markedsført under deres eget firmanavn. eRate er
«fabrikken» som leverer selve innholdet, men er ikke
synlige mot sluttkunden. Kraftleverandøren kan
konsentrere seg om salg og markedsføring. Virksomheter som samarbeider med oss kan dermed etablere
seg som en aktør på telefoni uten å ha hverken
personell, kompetanse, systemer, avtaler eller
ressurser til å drifte det selv, forteller Vik. Vi har
også systemer for billing og fakturering av kraft, og
ikke minst gir vi muligheten til samfakturering, for
eksempel av kraft og mobilt bredbånd på samme
faktura. Fordelene ved å benytte eRate som en partner
på telefonisatsingen er mange, mener han:
– Vi har stor kompetanse og en bransjekunnskap
kraftleverandørene ikke har. Det i seg selv gir et
stort konkurransefortrinn for nye telefonileverandører. Vi har etablerte systemer, et solid
apparat, et stort partnernettverk og et volum av
operatører som gir nye kunder klare stordriftsfordeler
blant annet gjennom lavere innkjøpskostnader.
De får lave kostnader relatert til både oppstart
og drift, og vil dermed også oppleve lønnsomhet
raskt. Risikobildet ved å tre inn i telefonibransjen
reduseres dramatisk, sier Vik.
8
– eRate tilbyr tilrettelegging for virksomheter som ønsker å tilby mobil-, bredbånds- og/eller IP-telefonløsninger. Som partner er vi svært kostnadseffektive og sikrer våre kunder lønnsomhet raskt,
sier adm. dir. Ove Vik.
Kraftig vekst
eRate går så det suser, forteller Vik, som også er
selskapets gründer:
– I 2009 økte vi topplinjen med over 50 prosent og
doblet resultatet. Årsaken er velfungerende systemer
for kundehåndtering og fakturering, samt solid
tilvekst av nye kunder. Mange eksisterende kunder
har også fått mersmak på våre tjenester og økt sine
engasjementer, sier Vik, som ennå ikke har sett relle
konkurrenter i markedet:
– Vi var først i Norge med vår spesialisering og selv
om enkelte andre dekker deler av det vi tilbyr er det
ingen som dekker hele vårt tjenestespekter og vår
nisje. Vi er også tidlig ute i det svenske markedet,
hvor vi etablerte oss i 2009. Målet er å bli en europeisk tilrettelegger innen telecom, kraft og finans,
forteller han.
aller fleste via fiberkabler. eRate derimot har klokkertro på mobilt bredbånd.
–I følge Post- og teletilsynet har antall abonnementer på mobilt bredbånd økt med 88 prosent fra
2008 til 2009. Datatrafikken økte med 150 prosent.
Folk bruker i stadig større grad mobilt nettbaserte
tjenester via iPhoner, iPoder og telefoner med
Android-operativsystem. Bare i 1. kvartal i år mistet
Telenor 7000 DSL-kunder, men økte kraftig på mobilt
bredbåd, sier han.
– For virksomheter som vil etablere seg på telefoni
er kostnadene som leverandør på trådløse og mobile
nett langt lavere enn ved fiber. Man trenger jo ikke
noe graving. Både sluttbrukere og de som selger
tjenestene får det enklere, samt at leverandørene får
kortere paybak og høyere margin, avslutter han.
Etterspørselen etter eRates tjenester i kraftmarkedet
er svært god, og Vik tror det vil fortsette:
– Vi har unik erfaring og kompetanse og skaper reelle
gevinster. Det er fortsatt mange kraftaktører der ute
som vil ha nytte av et samarbeid med oss. Vi har
stor tro på satsingen og har satt et mål om å doble
topplinjen i 2010, sier han, og legger til at aktører
også utenfor kraft og mobilt bredbånd vil oppleve de
samme gevinstene av et samarbeid med eRate.
Klokkertro på mobilt bredbånd
En del kraftselskaper tilbyr telefoni allerede, men de
eRate
Postboks 192 Kjelsås, 0411 Oslo
Mobil: 997 55 550 (Ove Vik)
E-post: [email protected]
www.erate.no
// Reklamebilag til SAS Magasinet oktober 2010
Amesto Translations:
Hvor god er teksten egentlig?
At grammatikken er i orden, er
en selvfølge i oversatte tekster.
Men har oversetteren også tatt
hensyn til i hvilken sammenheng teksten brukes? Er målgruppen forskere innen et tungt
fagmiljø, advokater som skal
bruke teksten i en kontrakt
eller er teksten rettet mot
brukere av en mobiltelefon?
Skal teksten nå sin målsetning,
må nyansene i språket være med,
samt målgruppens faguttrykk
og eventuelle «stammespråk».
Det mener salgssjef Roy Arve Garvik i Amesto
Translations, et selskap som leverer oversettelsestjenester til norske selskaper som skal ut i verden
med sine produkter og tjenester, samt internasjonale selskaper som satser i Norge. Amesto
Translations oversetter blant annet all produktog programvaredokumentasjonen for selskaper
som Nokia og Apple. Andre store oppdrag er
rammeavtaler med en rekke advokatselskaper,
departementer, direktorater, Hydro, Statoil m.fl.
– Å kunne kommunisere med utenlandske selskaper
på et feilfritt språk, i mange tilfeller på deres eget
morsmål, er viktig for at en bedrift skal fremstå
som profesjonell. Dårlig språk eller misforståelser
Amesto Translations …
… er en del av Amesto Group AS
Amesto Group er et nordisk konsern som
jobber med:
• Outsourcing av regnskap og lønn
• Rekruttering og konsulentutleie
• Programvare for virksomhetsstyring
• Oversettelse og språktjenester
Amesto Translations oversetter:
• Teknisk dokumentasjon
• Programvare
• Årsrapporter
• Avtaler/anbud
• Markedsføringsmateriale
• Nettsider
• Pressemeldinger
• Kontrakter
– Høy kvalitet i våre oversettertjenester, samt stor bredde i vår fagkompetanse, er vesentlige årsaker til
at vi er blitt Norges klart ledende leverandør av oversettertjenester, sier salgssjef Roy Arve Garvik (t.h.)
i selskapet Amesto Translations. Her sammen med daglig leder Arne Austrheim og produksjonssjef
Janne Olsen.
som følge av uklart språk kan i verste fall føre til
at bedriften mister kontrakter, sier Garvik.
Hvilket «nivå» skal teksten være på?
I en tøff global konkurranse er det imidlertid ikke
tilstrekkelig at bare grammatikken er på plass.
For å lykkes bør den oversatte teksten ligge tett
inntil språket som målgruppen snakker eller er
vant til å lese, mener Garvik.
– Mange selskaper har bestemt at de ikke trenger
oversettelsestjenester fordi engelsk er valgt som
konsernspråk, men hvilket nivå av det engelske
språk snakker vi da om? Skal leseren føle at du
virkelig snakker til ham eller henne, må du som
avsender benytte deg av nyansene i språket,
bruke den fagterminologien og det såkalte
«stammespråket» som mange bedrifts- og
organisasjonskulturer preges av.
Det betyr at hvis en franskmann eller en tysker
skal lese den engelske teksten din, holder det
kanskje med engelsken du lærte på skolen,
kanskje supplert med ulike språkverktøy som kan
lastes ned på PC-en. Det skyldes at franskmannen
eller tyskeren trolig ligger på samme «språknivå»
som det du gjør. En annen nøyaktighet i språket
kreves om teksten skal leses av personer med
engelsk som morsmål, og på dette nivået befinner
de færreste nordmenn seg, mener Garvik.
Morsmålsprinsippet
For å kunne levere tekster på dette skyhøye
nivået har Amesto Translations innført et hellig
«morsmålsprinsipp». Det innebærer at samtlige
tekster som skal oversettes til et fremmedspråk,
skal oversettes av en person som har dette
fremmedspråket som sitt morsmål. Derfor har
Amesto Translations alliert seg med en rekke
partnere i flere land.
– Selv om vi bare er 33 personer her i Norge, alle
med sterk språkkompetanse, benytter vi oss av
nærmere 250 frilansere og drøye 10 partnere som
dekker alle verdensdeler. De aller fleste av våre
samarbeidspartnere har igjen sitt eget nettverk,
så i realiteten er nettverket vårt enormt. Det gjør
at vi kan ta oversettelsesoppdrag på absolutt
alle språk, og faktisk har vi aldri sagt nei til et
oppdrag pga. språkkombinasjon, sier Garvik.
I tillegg til oversettelsesoppdrag bistår Amesto
Translations med å produsere gyldige dokumenter
som skal brukes i utlandet. Det innebærer riktig
brevpapir, offentlige stempler og andre verifikasjoner, som kan være aktuelt ved for eksempel
vielser og bolig- og eiendomskjøp i utlandet.
www.amesto.no
// Reklamebilag til SAS Magasinet oktober 2010
9
Trollweb Solutions AS:
Start din egen nettbutikk
– som du kan vokse med!
Nettbutikkleverandøren Trollweb Solutions AS leverer
markedets desidert beste løsning for å starte sin egen
nettbutikk, uansett størrelse. Kundene strekker seg fra
små enkelpersonforetak i startfasen til store konsern
som Nokia, NorDan og Allkopi.
– Flere og flere store aktører har nå for alvor begynt
å se på Magento, og vi jobber allerede med flere
landsdekkende kjeder som planlegger å gå over
på Magento, sier daglig leder Roy Andre Tollefsen.
Løsningene baserer seg på Magento, verdens
raskest voksende og mest populære ehandel-plattform.
– Vi blir daglig kontaktet av små og store firmaer
som har brent seg på dårlige løsninger som i
liten grad videreutvikles eller skalerer for vekst,
noe som er en av nøkkelfaktorene til å lykkes
med netthandel, sier gründer og daglig leder Roy
Andre Tollefsen.
Frem til nylig har man bare hatt to valg når
man skal starte egen nettbutikk; enten kjøpe en
relativt rimelig løsning med et begrenset antall
funksjoner og som man ikke kan vokse med, eller
gå for en dyr og omfattende løsning de færreste
har råd til.
Med Magento fra Trollweb er det annerledes.
Profesjonell, grundig gjennomtestet og ikke
Om Trollweb Solutions AS:
* Norges eneste sertifiserte Magento
Professional Partner
* Har over 1000 kunder totalt
* Leverer komplette nettbutikksystemer
til alle typer kunder
* Lang erfaring innen utvikling av
profesjonelle webløsninger også uten
for netthandel
* Står bak norges største restaurantguide
Oregano.no og bulk SMS-tjenesten
SendSMS.no
10
minst fullt ut tilpasset det norske markedet, i
tillegg til at de prismessig ligger langt under det
alle konkurrentene opererer med.
Magento nettbutikk har stort sett alt man
behøver for å drive alle typer ehandel. Alle de
vanlige funksjonene som handlekurv og enkel
utsjekking er selvfølgelig på plass, men Magento
har mye mer. Dersom man ønsker å selge for
eksempel virtuelle produkter som tjenester, kurs
og liknende er det fullt mulig. Ønsker man å selge
filer som PDF bøker/blader, programvare
(ZIP-filer) eller liknende er det også fullt ut
integrert i løsningen.
– Mange av våre kunder er klesbutikker som
selger varianter av produkter i for eksempel
forskjellige farger og størrelser. Ved hjelp av det
godt utbygde attributtsystemet i Magento er
dette enkelt å sette opp, der man i tillegg kan
ha full lagerkontroll på hver enkelt størrelse eller
farge, sier Roy Andre.
Trollweb har også utviklet den offisielle betalingsintegrasjonen mot BBS Netaxept, som de har valgt
å gi ut gratis til alle som ønsker å bruke BBS.
– Vi ønsker å knytte oss opp mot de beste
tjenesteleverandørene for ehandel, og da det
gjalt betalingsløsning var valget enkelt. BBS har
en svært robust betalingsplatform som hele tiden
oppdateres med ny funksjonalitet, sier Kurt Inge
Smådal, seniorutvikler i Trollweb.
På mobilsiden er også Magento enerådende.
De store analyseselskapene spår en eksplosiv
vekst i mobilhandel de kommende årene. Med en
Magento-butikk fra Trollweb kan man lansere sin
helt egen iPhone-applikasjon og gi den ut gratis
på App Store, der brukerne kan få opp og kjøpe
fra helt varesortimentet i butikken. Mobilapplikasjon for blant annet Android og iPad
kommer i løpet av 2010. Prisen ligger på rundt
5000,- i etablering og samme sum i årlig vedlikehold.
Prisene for å starte en egen nettbutikk fra
Trollweb er fra 490,- pr. mnd. Den mest populære
nettbutikkpakken koster 990,- pr. mnd og inkluderer stort sett alt som trengs for å begynne og
selge egne produkter og tjenester på nett.
Trollweb Solutions AS
Luramyrveien 40, 4313 Sandnes
Telefon: 472 30 804
www.trollweb.no
// Reklamebilag til SAS Magasinet oktober 2010
Westsoft:
Din foretrukne partner innen
portefølje- og prosjektstyring
Får dere maksimalt ut av deres
ressurser? Har dere rutiner for
evaluering og oppfølging av
risikoer i deres prosjekter?
Er all informasjon om prosjektene samlet på ett sted?
Westsoft jobber sammen med
sine kunder for å møte nettopp
slike utfordringer.
– Vårt mål er å være en foretrukken partner
innen portefølje- og prosjektstyring. Vi
hjelper våre kunder å gjøre riktige prioriteringer og effektivisere gjennomføringen av
prosjekter. Med verdensledende porteføljeog prosjektstyringsverktøy leverer Westsoft
løsninger og kompetanse til din bedrift, sier
daglig leder Sigurd Arne Alnes i Westsoft.
Oracle Primavera
Westsoft har levert Primavera-løsninger i
Norge siden 1984, og har erfarne og dyktige
medarbeidere som bidrar til gode resultater
for kundene. Firmaet er i dag Oracle Gold
Partner med spesialisering på Primaveraproduktene.
– I en prosjektdrevet organisasjon er det
ulike roller, med ulike behov for informasjon
om prosjektene. Primavera er et rollebasert
verktøy, der den enkelte får tilgang til den
informasjon de har behov for til en hver
tid for å styre prosjektet mot best mulig
resultat, forteller salgssjef Stig Norvik.
Risikostyring
Primavera er i dag et av verdens ledende
verktøy for portefølje – og prosjektstyring,
og blir brukt av både små bedrifter og store
internasjonale konsern.
– Vi ser i dag at stadig flere bedrifter setter
fokus på risikostyring i forbindelse med
planlegging og gjennomføring av sine
prosjekter. Med Primavera Risk Analysis,
Alstom Norway er en av mange fornøyde kunder som har brukt Primavera i en årrekke. Firmaet leverer
blant annet renseanlegg over hele verden, og er en av flere leverandører av TCMs testanlegg for
CO2-rensing på Mongstad. Ved hjelp av Primavera planlegger og følger de opp alle sine prosjekter og
tilbud. Her har noen fra Project Execution-teamet hos Alstom besøk fra Westsoft. Fra venstre: Jostein
Aure, Mary Ann Dybvand, Thor William Morstøl (Westsoft), Jørn Karlsen og Odd Sindre Alnes (Westsoft).
i tillegg til vår kompetanse og erfaring,
kan vi være med å utvikle gode rutiner og
metodikk for håndtering av risikostyring,
fastslår Alnes.
ter er sentralt. Videre har vi sertifiserte
kursholdere på Primavera-produktene, der
vi både har åpne kurs og tilrettelegger for
bedriftsinterne opplegg når det passer best,
avslutter Alnes og Norvik.
Lang erfaring
Westsoft har lang erfaring med leveranser
av prosjekt- og porteføljesystemer til det
norske markedet. Hovedkontoret ligger i
Ålesund, men de er også til stede i Oslo og
Stavanger.
Den tekniske avdelingen gir teknisk support til kunder, og utarbeider integrasjoner
mellom Primavera-produktene og kundenes
øvrige systemer. Westsoft har også konsulenter som arbeider i kundenes prosjekter på
kortere eller lengre oppdrag. Dette kan være
som superbrukere eller som planleggere.
– De ansatte bidrar på en rekke områder
for kundene. Implementering og etablering
av metodikk for gjennomføring av prosjek-
[email protected]
www.westsoft.no
Ålesund, Stavanger og Oslo
// Reklamebilag til SAS Magasinet oktober 2010
11
Har kompetanse på hele økonomiprosessen:
Accepta løser
IFRS-utfordringene
IFRS byr på regnskapsutfordringer for mange bedrifter.
Accepta står parat til å hjelpe
klienter med å håndtere
kravene på best mulig måte.
Børsnoterte foretak plikter å utarbeide konsernregnskap i samsvar med de internasjonale regnskapsstandardene (IFRS). Særlig for små bedrifter,
eller selskap som nylig er børsnotert, kan dette
by på utfordringer.
– Da kan Accepta være redningen, slår administrerende direktør Pål Søilen i Accepta fast.
Selskapet har spesialister som sørger for at
rapporteringen samsvarer med kravene.
Etterspurt kompetanse
Selv om børsnoterte selskaper nå i noen år har
hatt krav om å rapportere i henhold til IFRS, er
det fremdeles knapphet på folk som har IFRSkompetanse.
– Et kostnadsbesparende alternativ for bedriften
er å benytte en kombinasjon av selskapets
interne regnskapsressurser og IFRS-konsulenter
fra Accepta, sier statsautorisert revisor i Accepta,
Arne Dale.
Han påpeker at det i en tid der revisjonsselskapene ønsker å styrke sin uavhengighet til
revisjonsklientene sine, blir ekstra viktig at
selskapet selv har tilgjengelig IFRS-kompetanse
– og dermed kan ta stilling til sentrale regnskapsspørsmål selv. En god løsning på utfordringene
kan være at Accepta tar jobben inntil bedriften
har opparbeidet tilstrekkelig intern kompetanse
på IFRS.
Dale råder bedrifter til å gripe fatt i problemstillinger rundt IFRS så tidlig som mulig:
–Vår erfaring er at sentrale regnskapsproblemstillinger ofte kommer opp i siste liten, enten det
er i forbindelse med avleggelse av årsregnskapet
eller børsnotering. Dette vil ofte forsinke
prosessen, noe som kan bli kostbart for bedriften.
Målbevisst
Statsautorisert revisor Øyvind Hammerstad
i Accepta forklarer at selskapet jobber målbevisst med å styrke IFRS-kompetansen gjennom
nyansettelser og intern kompetansebygging.
Selskapet kan bidra med å identifisere, analysere
12
IFRS byr på utfordringer. – Senk skuldrene, vi kan hjelpe deg med å møte kravene, sier (f.v.) statsautorisert revisor Øyvind Hammerstad, administrerende direktør Pål Søilen og statsautorisert revisor
Arne Dale i Accepta.
og dokumentere problemstillinger knyttet til
IFRS. En god intern kontroll krever at selskapet
forbereder tilstrekkelig dokumentasjon av regnskapet. Inkludert i dette ligger også dokumentasjon av selskapets regnskapsprinsipper og
hvordan de anvendes.
– Vi kan gjøre hele jobben, eller bistå kunden på
de områder det er behov, sier Hammerstad.
Alle typer økonomitjenester
Accepta er en veletablert leverandør av alle typer
økonomitjenester. Om en trenger regnskapssjef,
controller eller tradisjonelle regnskapstjenester,
har Accepta løsningen. De bistår med bedrifters
regnskap, utarbeider årsoppgjør med ligningspapirer, tar seg av rapporter til investorer, børs
og det offentlige – og er rådgiver og støttespiller
innen regnskap og økonomi.
fakturabehandling og dynamisk webbasert rapportering basert på QlikView, sier Søilen
Spesialkompetanse
Acceptas kunder befinner seg innen de fleste
bransjer. Samtidig har selskapet spesialkompetanse innen utvalgte sektorer. Et eksempel er
bedriftens solide kompetanse på regnskap og
skatt innen olje- og energisektoren. Når det
gjelder outsourcingstjenester til oljevirksomheter
er Accepta den ledende leverandøren i Norge.
– Nettopp fordi vi både har store og små kunder,
er det viktig også å tilby IFRS-kompetanse.
Kundene skal være trygge på at vi holder oss
oppdatert, slik at vi hele tiden kan levere alle
typer økonomitjenester, avslutter direktøren i
Accepta.
– Vi kan ta hånd om hele verdikjeden innenfor
regnskap og rapportering, sier Søilen. De vel
60 ansatte er fordelt på kontorer i Drammen,
Oslo, Stavanger, Kongsberg og Gol, og har solid
faglig bakgrunn.
– Vi tilbyr fleksible outsourcingstjenester innenfor lønn og regnskap, og har utviklet en effektiv
systempakke med blant annet elektronisk
www.accepta.no
// Reklamebilag til SAS Magasinet oktober 2010
Manag-E Norge AS:
Adopterer
idrettens prinsipper
Manag-E Norge AS spiller på
styrkene til sine ansatte for at
kunden skal få mest igjen for
pengene.
– Vi er opptatt av at vi skal få det maksimale ut av
våre ansatte og derfor har vi gjort en screeningprosess internt der vi har kartlagt våre styrker og
svakheter, sier daglig leder, Kristian S. Jensen.
Han mener det er mange paralleller mellom en
leverandør av IT-software og et hockeylag, og
han vet at dette vil komme kundene deres til
gode.
Riktig lagoppstilling
– Hele grunnideen i et hvilket som helst idrettslag er at man skal spille hverandre gode, og for
at man skal klare det må man vite alt om medspillerne sine, sier han og fortsetter:
– Vi har kunder som opplever vidt forskjellige utfordringer og for at vi skal imøtekomme kundene
våre på en best mulig måte så setter vi opp et
spesialtilpasset og dedikert team.
– I hockey tar man av taktiske hensyn ikke alltid
ut det samme laget, for noen ganger må man
endre noen posisjoner for å vinne, og det prinsip-
Om Manag-E Norge AS:
Manag-E Norge AS er leverandør av
HP Software. Salg av programvaren,
konsulenttjenester og support er de
tre viktigste grunnpilarene i firmaet.
Selskapet som startet opp i 1999 flytter
inn i nye lokaler i skysstasjonen i Asker
sentrum 1. oktober.
Sponser Frisk Asker:
Manag-E Norge AS er en av hovedsponsorene til ishockeylaget Frisk Asker.
Selskapet bruker sponsoratet aktivt både i
forretningsøyemed og internt. Blant annet
arrangerer de firmahockey i Askerhallen og
har hvert år en «Manag-E kamp» hvor de
inviterer alle kunder til faglig påfyll samt
hockeykamp, noe som sist år førte til ny
publikumsrekord på hele 3.011 tilskuere.
Manag-E og Frisk Asker jobber tett sammen og tar gjerne en humørfylt runde på isen. Her er (bakerst fra
venstre) Anders Myrvold (Frisk Asker), daglig leder Kristian S. Jensen og supportsjef Bjørn Kvile fra
Manag-E. Liggende foran Rene Corbet (Frisk Asker). Foto: Espen Hildrup.
pet gjelder for oss også når vi komponerer et
team til en kunde.
Godt miljø skaper gode resultater
Ideen med å drive selskapet etter mange av de
samme prinsippene som et hockeylag har modnet
over tid, men spiren ble sådd da selskapet
begynte som sponsor for Asker-klubben.
– Vi er en av Frisk Askers hovedsponsorer og
har vært det i noen år. Ved å være så tett på
en toppklubb lærer man seg mye om hvilke
mekanismer som skaper lagfølelse og ikke minst
resultater, mener han og fortsetter:
– For oss var særlig dette med lagfølelse og
stolthet på arbeidsplassen viktig, da vi tror
trivsel blant de ansatte gir en stor merverdi ut
mot kundene også, sier han.
God supporttjeneste
Jensen mener alle de ansatte har en like stor
verdi, men trekker frem kundesupporten som
selve motoren i maskineriet.
– Vår visjon er at vi skal vi skal ha den beste
kundesupporten i verden, og for at vi skal kunne
oppnå dette så må vi hele tiden evaluere oss selv.
Slik de gjør det etter hver eneste kamp i Frisk
Asker, sier han og trekker frem et viktig suksesskriterium:
– Vi er litt over tjue stykker i Manag-E Norge og
vi jobber kontinuerlig med å følge opp kundene
våre på en best mulig måte. Alle er inneforstått
med hva som er visjonen vår og gjennom en
felles dedikasjon internt og eksternt skal vi
nærme oss den litt hver dag, avslutter Jensen.
Manag-E Norge AS har blitt kåret til
«HP Software partner of the year» hele
seks ganger.
www. managenordic.no
// Reklamebilag til SAS Magasinet oktober 2010
13
Horton International:
Lederrekruttering uten grenser
– Moderne lederrekruttering
handler om å forstå bedriftens
prosesser og så finne den rette
personen, sier partnerne
Jan-Petter Westlie og Bjørn
Ågotnes i Horton International,
ett av verdens ledende selskaper
innen lederrekruttering.
Med sin sterke internasjonale tilknytning og
sitt sterke fokus på hva slags leder – og ikke
hvem – kundene trenger, er Horton
International en representant for moderne
lederrekruttering.
– «Old school» lederrekruttering handlet for
en stor del om hvem du kjente og at en leder
kunne lede uansett hva virksomheten drev
med, sier partner Jan-Petter Westlie i Horton
International.
– Dette er helt avleggs i dag, i dag er det det
forretningsmessige som er avgjørende. «New
school», som vi bekjenner oss til, dreier seg
om å forstå bedriftens strategi, organisasjonsform og prosesser, hele verdikjeden. Det er
først når vi gjør det at vi er i stand til å finne
den rette personen.
– Med våre internasjonale modeller og
prosesser for analyse og lederutvelgelse, føler
vi at vi er sterke på den delen, legger partner
Bjørn Ågotnes til. – I bransjen snakker man
om vellykkede rekrutteringer. Uten å gå inn på
Horton International:
Etablert: USA i 1978
I Norge: 2000
Representasjon: 51 kontorer på fire
kontinenter
I Norge: Seks partnere og tre
researchere, kontorer i Oslo og
Trondheim
Kjernevirksomhet: Rekruttering av
toppledere og styremedlemmer
Nøkkeltall Norge:
Omsetning 19,7 mill. kr i 2008, 30% for
norske kunder i utlandet
Leter og finner: De seks norske partnerne i Horton International. Fra venstre Bjørn Ågotnes, Jan Gunnar
Storli, Frode H. Johansson, Jan-Petter Westlie, Jo Temre og Lars Arnljot Sæbø.
Foto: Tom W. Reiersen
de konkrete tallene, vet jeg at vi ligger svært
høyt.
Norske bedrifter utenlands
Med representasjon over så å si hele verden,
har Horton International en sterk internasjonal profil. – Vår egen organisasjonsmodell
åpner for at kan utvikle egne lokaler rutiner,
samtidig som vi kan trekke på et enormt
nettverk, sier Jan-Petter Westlie. Et eksempel,
internt har vi globale faggrupper innenfor for
eksempel bank/finans, automotive, industry,
media etc. Dette sikrer våre kunder direkte
adgang til regionale og globale trender og
erfaringer.
Horton International arbeider med kjente
norske og internasjonale selskaper. En faktor å
ta hensyn til er at norsk bedriftskultur skiller
seg fra internasjonal bedriftskultur. Samtidig
er norsk næringsliv i økende grad på vei ut i
verden.
– Det blir stadig viktigere å finne de riktige
styrerepresentantene; næringslivsledere som
har den rette kompetansen og den rette
bakgrunnen for den aktuelle virksomheten.
Tiden da styremedlemmer ble rekruttert fra
bekjentskapskretsen er definitivt forbi, sier
Jan-Petter Westlie.
– I tillegg til rekruttering og utvelgelse, står
vi bak møteplasser og fora for aktuelle styremedlemmer. Dette er arrangementer og
konkrete aktiviteter rettet mot styrearbeid,
bl.a. i samarbeid med våre samarbeidspartnere innenfor jus og revisjon.
– Det bidrar til å gjøre miljøet rundt styrearbeid mer profesjonelt, og det er bra, avslutter
Jan-Petter Westlie.
– Vi ser at oppunder 30% av våre oppdrag er
for norske bedrifter i utlandet. Jeg mener det
er fordi vi har den rette blandingen av nasjonal
forankring og internasjonal tilknytning, sier
Bjørn Ågotnes.
Rekrutterer styremedlemmer
Rekruttering av styremedlemmer er et sterkt
14
satsningsområde for Horton International. Og
også her har metodikken endret seg sterkt de
senere årene.
www.horton.no
// Reklamebilag til SAS Magasinet oktober 2010
Extend:
Etterlyser større ledelsesengasjement
Fokus på kvalitetsstyring kan
gi resultater på bunnlinjen.
Men den største suksessfaktoren er ledelsens engasjement i prosessen.
– Det er en utbredt villfarelse at innføringen av
nye ITsystemer hører til under IT-avdelingen og
at kvalitetsstyring er en HMS-oppgave. Uten
ledelsen i en sentral rolle vil man ikke få de nødvendige ressurser eller prioriteringen som er
nødvendig for å innføre en helhetlig kvalitetsstyring i virksomheten, forteller administrerende
direktør i Extend Kjell H. Husby.
EQS er et webbasert ledelsesverktøy for kvalitetsstyring der alle styrende dokumenter, prosedyrer,
sjekklister og avvik kan forvaltes.
Virksomheten kan påvirke bunnlinjen
gjennom et aktivt forhold til kvalitetsstyring.
(Matrise etter Philip B. Crosby)
Kvalitet lønner seg
– EQS er programvaren som reduserer kvalitetskostnader, forbedrer arbeidsprosesser og kan
øke resultatgraden, sier Husby.
Ledelsens forståelse for og innsikt i behovet
for bevisste kvalitetsstyringsprosesser i en virksomhet, bør være proporsjonalt med kostnadene
det utgjør på bunnlinjen. Undersøkelser viser at
et ikke-bevisst forhold til kvalitetsstyring sannsynligvis resulterer i en samlet kvalitetskostnad
på 15-20 prosent av omsetningen.
En bedrift som har et bevisst og prioritert forhold
til kvalitetsstyring hvor forebyggende arbeid
utgjør hovedtyngden, beregnes å ha kvalitetskostnader på kun 3 prosent av omsetningen.
– Ofte er ikke bedriften klar over at manglende
fokus på kvalitetsstyringsområdet utgjør så store
kostnader.
Avvikshåndtering – kjernen i systemet
EQS er et effektivt verktøy for å behandle avvik
og uønskede hendelser i en bedrift.
prosess. Historikk og revisjonsendringer er
selvfølgelig også dokumentert og er tilgjengelig
informasjon i systemet, forteller Husby.
– I systemet kan avvikene kategoriseres, man kan
sende problemstillinger ut på høring til andre,
iverksette tiltak med full elektronisk støtte, registrere kostnader og ikke minst kjøre ut rapporter
hvor prosessene er dokumentert fra A-Å, forteller
Husby.
Informasjonshygiene
Extend bearbeider for tiden konseptet «informasjonshygiene» som nylig ble lansert og diskutert
på et EQS brukerforum. Inspiratoren til selve
ordet har vært Florence Nightingale.
Extend legger stor vekt på at systemet skal være
enkelt, levende og brukervennlig slik at alle i
bedriften kan delta i forbedringsarbeidet.
– Alle i en organisasjon skal kunne påvirke
kvalitetsarbeidet innenfor sine områder, helst
ved kun 1 klikk i kvalitetssystemet. En lav terskel
er avgjørende for at dette kan skje på en god
måte og at alle hendelser kan bli rapportert og
registrert, sier Husby og tilføyer at ethvert avvik
som ikke blir registrert, er en tapt mulighet for
forbedring.
– Det viser seg at Florence Nightingale var langt
mer enn «the lady with the lamp». Hun var brennende opptatt av ikke bare hygieniske tiltak,
men gode rutiner og nye metoder for å presentere
statistiske data. For Extend kan dette oppsummeres med behovet for å formidle korrekt informasjon til rett tid på rett sted.
Det kan høres enkelt ut, men er faktisk krevende.
Dette er noe vårt EQS-system kan hjelpe til med,
avslutter Husby.
Tidsbesparende fagsystem
EQS er, i motsetning til mer generelle verktøy i
form av portaler og intranett, et fagsystem som
er skreddersydd til å ivareta sentrale oppgaver
innen kvalitetssikring.
Administrerende direktør i Extend Kjell H. Husby.
– Ved å bruke dette verktøyet reduseres tidsforbruk ved dokumentforvaltning og informasjonssøk
med opptil 25-50 prosent. Man kan raskt finne
frem ønsket informasjon direkte fra den aktuelle
Pirsenteret, 7462 Trondheim
Telefon: 73 54 61 00
E-post: [email protected]
www.extend.no
// Reklamebilag til SAS Magasinet oktober 2010
15
IT-løft støtter
forbedringsprosessen i Statkraft
Statkraft har implementert et
avvikssystem i SAP som lar alle
de ansatte rapportere uønskede
hendelser, observasjoner og
forbedringsforslag på en enkel
måte. Verktøyet er optimalt for
dokumentasjon, oppfølging,
læring og forbedring.
– Med standardløsninger får man ofte både det
man trenger og mye som forstyrrer. Statkrafts
IT-avdeling, Share Consulting og Bouvet har gitt
oss et system som kan løse nøyaktig det vi ba om
uten funksjonalitet vi ikke ønsker. Vår første prioritet har vært å lage et godt system for oppfølging
av HMS-hendelser og -observasjoner. Arbeidsflyten,
strukturer og funksjonaliteten fungerer like godt
innen andre områder, og vi har nå et system som
kan benyttes for avvik også innen områder som
innkjøp, kunde og økonomi. Vi er svært fornøyde
med leveransen, sier Åse Roen, intern konsulent i
Statkraft med ansvar for miljøstyringssystemer.
– Kan skape en tryggere arbeidshverdag
– Tidligere ble avvik og observasjoner innrapportert
i ulike datasystemer. Oppfølging var krevende, og
vi manglet samlet historikk for å sikre erfaringsoverføring og læring i organisasjonen. Manuell rapportering gjennom mange ledd medførte også risiko
for feil, fortsetter Roen. – Med den nye løsningen
får ledere data de kan stole på, og dermed større
Om Share Consulting:
Share Consulting er et norsk konsulentselskap med 100% fokus på SAP. Selskapets
styrke er forretnings- og SAP kompetanse
som hjelper kundene å utnytte mulighetene i systemer. Selskapet er SAP
Channel Partner, som betyr at de selger og
forvalter sertifiserte SAP-løsninger.
Om Bouvet:
Bouvet er et skandinavisk konsulentselskap med et av Norges største
SAP-miljøer. De gjennomfører totalimplementeringer av SAP, tilpasninger,
oppgraderinger og forbedringer med
hensyn til utnyttelse av allerede installerte
SAP-moduler. Integrasjon mellom SAP
og andre systemer hører også med til
tjenesteområdet.
16
– Samarbeidet med Share Consulting og Bouvet har vært utmerket, sier Åse Roen i Statkraft. Her sammen
med Hans-Erik Eie (t.v.) fra Share Consulting og Paul Hallan Svensen fra Bouvet.
kontroll og gode analysemuligheter. Ved å knytte
uønskede hendelser opp mot styrende dokumenter
og risikoregisteret kan vi forbedre styringssystemene og skape en tryggere arbeidshverdag.
Løsningen, som Statkraft kaller Emendo, er basert på
SAP-standard, og bygget opp av de to konsulentselskapene Bouvet og Share Consulting. Begge er
spesialister på SAP-teknologi.
– Teknisk kompetanse kombinert med forretningsmessig forståelse er helt sentralt. Vi har lykkes
her blant annet fordi vi har møtt den samme
forståelsen i Statkraft, sier Bouvet-konsulent og
prosjektleder Paul Hallan Svendsen.
Statkraft bruker allerede SAP innen vedlikehold av
anlegg, logistikk, innkjøp, HR og regnskap/finans.
Implementering av den nye løsningen i SAP gir
fordeler. SAP har god standardfunksjonalitet for
avviksoppfølging, og med et totalintegrert system
sikres riktige data og arbeidsprosesser.
– Nærmeste leder ansvarliggjøres og vi sikrer
forsvarlig behandling av alle saker, sier Svendsen.
Systemet gir Statkraft akkurat de funksjoner de
trenger. Mye av skreddersømmen gjelder forbedring
av brukergrensesnittet.
– Brukervennlighet har vært helt avgjørende. Alle de
3400 ansatte skal kunne registrere saker, og informasjonen man ønsker å fange opp er ekstremt viktig.
Da må løsningen være lett tilgjengelig og enkel å
bruke, sier Hans-Erik Eie fra Share Consulting. De
to konsulentselskapene har betydelig kompetanse
innenfor avvikshåndtering og tilbyr tilpasning av
andre bedrifters SAP-løsninger på tilsvarende måte:
– Det er viktig for mange bedrifter å unngå
uønskede hendelser. Vi merker stor etterspørsel
etter denne typen løsninger, sier Hans-Erik Eie fra
Share Consulting.
– Vi som forvalter systemet slipper for eksempel å
tenke på hva vi skal gjøre hvis en avdeling får en
ny leder. Denne informasjonen blir oppdatert av
HR-avdelingen, og blir automatisk riktig i Emendo,
sier Roen.
Skreddersydd brukervennlighet
Løsningen gir god arbeidsflyt. En registrert sak
sendes til riktig leder, og alle som senere involveres
varsles og evt. purres hvis oppgavene ikke utføres.
www.shareconsulting.no
www.bouvet.no
// Reklamebilag til SAS Magasinet oktober 2010