Kompetensbeskrivning - Komposit - CV del 4

Transcription

Kompetensbeskrivning - Komposit - CV del 4
Personaluppgifter del 4
rev120810/ec,jh,gb
Namn:
Person nr:
Tel nr:
Adress:
Yrkeserfarenheter/Kompetenser
Arbetserfarenhet
Certifikat/kurs
Antal år i yrket
Arbetsledare
<5
5-10
>10
Härdplastutbildning
Lagbas
<5
5-10
>10
Epoxi
Arbetat på varv
<5
5-10
>10
Limning
Arbetat med militära fartyg
<5
5-10
>10
Säker hantering kemikalier
Epoxi
<5
5-10
>10
Klarar en undersökning hos säkerhetspolisen
Limning
<5
5-10
>10
Körkort
Typ:
Rovingspruta
<5
5-10
>10
Lift/mobilplattform
Giltig t.o.m:
Yta/Finish
<5
5-10
>10
Tjänstbarhetsintyg för härdplast
Giltig t.o.m:
Handlamenering
<5
5-10
>10
Tjänstbarhetsintyg för syntetiska
Giltig t.o.m:
Vacuum/Infusion
<5
5-10
>10
Kolfiber
<5
5-10
>10
Säkra lyft med lyftredskap
Trimning
<5
5-10
>10
Användning av lyftanordningar och lyftredskap (Travers)
Färgläggning
<5
5-10
>10
Truck kort
Typ:
Heta arbeten
Giltig t.o.m:
Yrke
Antal år i yrket
Mekaniker
<1
1-4
>4
Komposittekniker
<1
1-4
>4
Ritningsläsning kurs/utbildning
Montör
<1
1-4
>4
Jobbat i Norge
Montör/El
<1
1-4
>4
Marin motor/utrustning
<1
1-4
>4
Plåtslagare/tunnplåt Bygg
<1
1-4
>4
Plåtslagare/smidesarbeten
<1
1-4
>4
Rörläggare/VVS
<1
1-4
>4
Industri rör montör
<1
1-4
>4
Snickare
<1
1-4
>4
Övriga erfarenheter (min 3mån kontinuerligt arbete)
D-Nr:
Annat
Senaste projekten som du arbetat på:
Anställningstid: (år/mån)
1.
2.
3.
4.
Annan kompetens eller kompletterande info:
Svenska GMK AB
Tel: 031-564122 Fax: 031-544142
WWW.gmkservice.com
Åskvädersgastan 13 418 34 Göteborg
GB 121122