MER ÄN TÄNDER”

Transcription

MER ÄN TÄNDER”
Tandvård i multikulturella områden
En nationell konferens anordnad i samarbete mellan
Folktandvården Västra Götaland och Folktandvården Stockholm AB
PROGRAM
10 september
09.30 – 10.00
10.00 – 10.15
10.15 – 11.00
11.00 – 12.00
12.00 – 13.00
13.00 – 14.00
14.00 – 15.00
15.00 – 16.00
16.00 – 17.00
17.00 – 18.30
Registrering och välkomstkaffe
Välkomsthälsning
Ann-Charlotte Frank Lindgren och Gunnar Eriksson
Odontologiskt behandlingspanorama – exempel på kliniska situationer
Mina Mehrpour och Lidia Strömsten
Ledarskapsproblematik-exempel
Kristina Viira
Kulturkompetens- synen på olika generationer, barnuppfostran m.m.
i olika kulturer
Föreläsare från Transkulturellt centrum
Lunch
Synen på hälsa/munhälsa i olika kulturer
Föreläsare från Transkulturellt centrum
Droger i olika kulturer
Föreläsare från Transkulturellt centrum
Kaffe och eventuell sponsorutställning
Kostkulturer
Maria Magnusson
Mingel/eventuell sponsorutställning
11 september
08.30 – 09.15
09.15 – 09.30
09.30 – 10.00
10.00 – 11.00
11.00 – 12.00
Klinikens kontakt med det omgivande samhället
Två klinikchefer från Stockholm
Diskussion
Kaffe
Preventiva strategier, perspektiv från andra verksamheter
Theresia Lagnefors (Göteborgspolisen)
Miniseminarier
1.
Socialtjänstens bedömningsgrunder
Linda Johansson (Socialförvaltningen Göteborg)
2. Hur hanterar vi de förutsättningar vi får – Hur får vi resurserna
att räcka?
Håkan Lindgren och Kristina Viira
3. Behandling av barn med stora behandlingsbehov – falldiskussioner
Margareta Borgström
4.
12.00 – 13.00
13.00 – 14.00
Tandlöshet hos vuxna – fallpresentationer
Tor Widbom
Lunch
Miniseminarier
5. Projekt i olika delar av landet
a) 1-åringsprojektet (Stockholm)
Margaret Grindefjord
b) BITA (VGR + Örebro)
Agneta Robertsson
c) Rosengårdsprojektet (Skåne)
Eva-Marie Mårtensson
d) Wilja-projektet (Örebro)
Anna Westin
6.
7.
14.00 – 14.45
14.45 – 15.00
15.00 – 15.30
Varför jobbar vi i ett mångkulturellt område?
Medarbetare från Tensta (Anja Virta) och Hjällbo (Ulf Möller) och
Bergsjön (Mobina Chaudhry)
Hitta en partner!
Finn en kollega/klinik att samarbeta med. Lyft frågor som är viktiga att
belysa.
Internetodontologi
Anders Molander och Mats Jontell
Avslutning –
Kaffe