Ledningssystem Elsäkerhet

Transcription

Ledningssystem Elsäkerhet
SEA
Systematiskt Elsäkerhets Arbete
Ledningssystem Elsäkerhet
Lennart I Karlsson
Pragmator Management AB
Kvalitets ledningssystem
SBA System
Brand skydd
OHSAS
18002:2000
SAM 2001:1
ISO 9001
ISO 14001
Andra ISO
standarder
SEA
Systematiskt
Elsäkerhetsarbete
Säkerhet & kvalité blir den Kultur som sätts i
ledningen
SEA
Systematisk Elsäkerhets Arbete
•
•
•
•
•
•
•
•
ISO 9001 struktur
Utgår från en grafisk bild
Alla dokument samlade på ett ställe
Enkelt reviderbart vid Elektriska Nämndens systemkontroll
och Elsäkerhetsverkets tillsyn.
Anpassat för alla storlekar på företag eller organisationer.
Standard MS program.
Hanteras enkelt av egen personal.
Tillgängligt för all berörd personal
Genomförande
• Ledningsbeslut
• Implementeringsplan
– Informera och Involvera samtliga berörda
– Analys av vad som redan finns på plats av rutiner
och dokument
• Skapa ledningssystemet
– Drivs av elsäkerhetsansvarig
• Förvaltning
– elsäkerhetsansvarig
Ledningssystem Elsäkerhet
xxxxxxxx AB
Ledningsprocesser
• Verksamhetsbeskrivning
• El ansvars policy
• Elsäkerhetsansvarig / behörig installatör
• Delegeringar / Instruktioner
Huvud processer
Myndig- •Lagar
•Föreskrifter
hetskrav
•Standarder
Företags
krav
• Ledningens genomgång
• Mål och handlingsplaner
• Förbättrings arbete
• Dokumentstyrning
Personsäkerhets
Anläggningsägare
ansvar
ansvar
Behörighets ansvar
•Tekniska krav
•Interna
föreskrifter
• Elsäkerhetsverket
• Elektriska Nämnden
• Arbetsmiljöverket
• ATEX
• Utbildningar
• Kompetenskrav
• Riskgranskningar
• Utbildningskort
Stöd processer
Uppfyller
myndigheters
och företagets
krav
• EN Revisionsbesiktningar
• EN Systemkontroll
• Elsäkerhetsverkets tillsyn
• Olycksutredning
• Verksamhetskontroll
• Auditering & uppföljning
• Särskild & fortlöpande kontroller
Resultat processer
Ver 1.5
Pragmator Management AB
• Jag åtar mig uppdrag att hjälpa företag med
implementering av SEA
• [email protected]
• 070 4908538
• 08 55068071
• Lokevägen 12, 15160 Södertälje