Kalkyl för småskalig äggproduktion

Transcription

Kalkyl för småskalig äggproduktion
Jonas Ringqvist
2014-05-27
Kalkyl för äggförsäljning i liten skala
Denna kalkyl bygger på ett exempel med 80 hönor i två olika grupper som
hålls i en ombyggd huvagn. Husvagnen är flyttbar och till den hör två
hagar med elnät.
Äggen säljs diret till kund från gården, på torget eller med hemleverans.
och bygger på att extratid inte behöver läggas på detta. Gården har redan
en försäljning på detta sätt och äggen medför inte merarbete vid
försäljningen.
Två varianter har gjorts. I det ena tas ett högre pris ut för äggen och i det
andra köps det inte i ekologiskt fullfoder utan en egen foderblandning.
används istället med lägre foderkostnad som följd.
Investeringar
Äggstämpel
Reden
Elstängsel
Foderautomater m.m.
Byggmaterial till hönshus
Summa
783
3276
2238
1289
3266
10852
Driftkalkyl
1) Ekologiskt foder, Minimala investeringar, 3 kr/ägg
Löpande kostnader
Per dag Per år
Höns, 80 st
5592 /ca 1,5 år
10 kr
3 650 kr
Foder m.m. före värpperioden
2000 /ca 1,5 år
4 kr
1 460 kr
Ekofoder pall, 600 kg
4328 /60 dagar
72 kr
26 280 kr
Snäckskal, 15 kg
80 / 60 dagar?
1 kr
365 kr
Äggbrickor, 117 st
196 /60 dagar
3 kr
1 095 kr
Övrigt foder
Gratis
Summa
90 kr
32 850 kr
Kostnader för investering, avskrivning på 3 år
10 kr
Intäkter, 65 ägg/dag, 3 kr/ägg inkl moms
174 kr
63 510 kr
Resultat till arbetet
74 kr
27 010 kr
Arbetsåtgång
Dagliga rutiner
Städning
Summa
25 min/dag
1 tim/vecka
ca 200 timmar/år
135 kr /timme
Jonas Ringqvist
2014-05-27
2) Ekologiskt foder, Minimala investeringar, 3,33 kr/ägg
Löpande kostnader
Per
Höns, 80 st
5592 /ca 1,5 år
Foder m.m. före värpperioden
2000 /ca 1,5 år
Ekofoder pall, 600 kg
4328 /60 dagar
Snäckskal, 15 kg
80 / 60 dagar?
Äggbrickor, 117 st
196 /60 dagar
Övrigt foder
Gratis
Summa
Kostnader för investering, avskrivning på 3 år
dag Per år
10 kr
3 650 kr
4 kr
1 460 kr
72 kr
26 280 kr
1 kr
365 kr
3 kr
1 095 kr
90 kr
32 850 kr
10 kr
Intäkter, 65 ägg/dag, 3 kr/ägg inkl moms
193 kr
70 610 kr
Resultat till arbetet
93 kr
34 110 kr
Arbetsåtgång
Dagliga rutiner
Städning
Summa
25 min/dag
1 tim/vecka
ca 200 timmar/år
171 kr /timme
’
3) Billigare foder, egen foderblandning på egen spannmål, 3 kr/ägg
Löpande kostnader
Per dag Per år
Höns, 80 st
5592 /ca 1,5 år
10 kr
3 650
Foder m.m. före värpperioden
1350 /ca 1,5 år
2 kr
730
Egen foderblandning
2700 /60 dagar
45 kr
16 425
Snäckskal, 15 kg
80 / 60 dagar?
1 kr
365
Äggbrickor, 117 st
196 /60 dagar
3 kr
1 095
Övrigt foder
Gratis
Summa
61 kr
22 265
Kostnader för investering, avskrivning på 3 år
kr
kr
kr
kr
kr
kr
10 kr
Intäkter, 65 ägg/dag, 3 kr/ägg inkl moms
174 kr
63 510 kr
Resultat till arbetet
103 kr
37 595 kr
Arbetsåtgång
Dagliga rutiner
Städning
Foderhantering
Summa
25 min/dag
1 tim/vecka
1 tim/vecka
ca 252 timmar/år
149 kr /timme