Opgave 1, Hvaler

Transcription

Opgave 1, Hvaler
Internet
Opgave 1
HVALER
I denne opgave skal du lave en PowerPoint præsentation over de typer af hvaler, der kan ses
i danske farvande.
1.
Opret et dias med navne på de fire mest almindelige hvaler i danske farvande
2.
Opret et dias for hver af disse hvaler.
3.
Hvert dias skal indeholde:
a. Et billede af hvalen
b. Hvor meget vejer den cirka?
c. Hvor lang kan den blive?
d. Hvor gammel kan hvalen blive?
e. Hvor mange unger får den pågældende hval typisk?
4.
Til sidst laves en dias med oplysning om
a. Hvor mange strandede hvaler der er fundet i Danmark?
b. Hvor er de fundet?
c. Hvilke typer?
Keld Hinsch