kutsu seminaariin xi alueellinen ravitsemuspäivä

Transcription

kutsu seminaariin xi alueellinen ravitsemuspäivä
POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITOJA SOSIAALIPALVELUJEN
KUNTAYHTYMÄ
KUTSU JA OHJELMA
KUTSU SEMINAARIIN
XI ALUEELLINEN RAVITSEMUSPÄIVÄ –KOULUTUSTILAISUUS
IKÄIHMISEN RAVITSEMUS
LISÄNÄ PÄIVÄSSÄ TIETOISKU UUSISTA SUOMALAISISTA RAVITSEMUSSUOSITUKSISTA
Aika
Tiistaina 13.5.2014 klo 9.00 - 16.00
Paikka
Karelia-ammattikorkeakoulu Iso auditorio, A-talo, Tikkarinne 9, Joensuu
Järjestäjät
Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä ja PohjoisKarjalan kansanterveyden keskus
Kohderyhmä
Tilaisuus on tarkoitettu alueen terveydenhuoltohenkilöstölle,
ravitsemusterapeuteille, kuntien hyvinvointikoordinaattoreille, kotitalous- ja
terveystiedon opettajille, ikäihmisten hoiva- ja ruokapalveluhenkilöstölle sekä
elintarvikeyritysten ja kansanterveysjärjestöjen edustajille.
Tavoite
Tilaisuuden tavoitteena on kartuttaa osallistujien tietoa ikäihmisen ravitsemuksen
erityiskysymyksistä ja uusista suomalaisista ravitsemussuosituksista sekä edistää
toimivien työvälineiden hyödyntämistä omassa työssä.
Koulutuksen hinta
Koulutus on maksuton PKSSK:n henkilökunnalle ja alueen kuntien henkilöstölle.
Yksityisten palveluntuottajien osalta koulutuksen hinta on 75 euroa (alv 0%), joka
laskutetaan koulutuksen jälkeen.
Yksityisillä palveluntuottajilla ja yhteistyötahoilla tarkoitetaan muun
muassa yksityisiä hoitokoteja, palvelutaloja ja hammaslääkäriasemia. Yksityisille
palveluntuottajille ja yhteistyötahoille koulutuskalenteri avautuu PKSSK:n
internetsivuilta (ohje kohdassa ”ilmoittautuminen”).
Ilmoittautuminen
viimeistään ke 30.4.2014 Onni-koulutuskalenteriin (intra-/extranet tai internet)
Internet-sivujen kautta ilmoittautuminen tapahtuu seuraavasti:
www.pkssk.fi → hallinto ja tukipalvelut → tukipalvelut → henkilöstöpalvelut →
henkilöstön kehittäminen → ”yritysyhteistyö” -otsikon alla on linkki: ONNIkoulutuskalenteri (etsi koulutus, täytä tietosi → paina ilmoittaudu).
Tiedustelut
johtava ravitsemusterapeutti Mirja Huuskonen:
[email protected] tai 013 171 2080
Pyydämme tiedottamaan tilaisuudesta työyhteisössänne.
TERVETULOA!
Anu Niemi
ylilääkäri
PKSSK
Mirja Huuskonen
johtava ravitsemusterapeutti
PKSSK
Vesa Korpelainen
toiminnanjohtaja
P-K:n kansanterveyden keskus
JAKELU
Terveyskeskusten johtavat lääkärit ja johtavat hoitajat
PKSSK:n ylilääkärit
PKSSK:n ylihoitajat ja osastonhoitajat
Terveyskeskusten ja PKSSK:n ravitsemusterapeutit
Kuntien hyvinvointikoordinaattorit
Hoito- ja palvelulaitosten henkilöstö
Kuntien ruokapalveluhenkilöstö
Kuntien sosiaalitoimi ja koulutoimi
Kansanterveysjärjestöt
Karelia-ammattikorkeakoulu, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
TIEDOKSI
Luennoitsijat
Maakuntaliitto
Tiedotusvälineet
POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITOJA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ
XI ALUEELLINEN RAVITSEMUSPÄIVÄ
OHJELMA
13.5.2014 klo 9.00–16.00
Huom. Ohjelma on osin vielä keskeneräinen!
Puheenjohtaja:
Hoito- ja hoivatyön johtaja Hannele Komu, Ilomantsi
9.00
Tilaisuuden avaaminen
9.05
Uudet suomalaiset ravitsemussuositukset, näkökulmana ikäihminen
laillistettu ravitsemusterapeutti Leena Putkonen, Kuluttajaliitto
10.00
Ravitsemustilan vaikutus ikäihmisen hyvinvointiin ja terveyteen
geriatri Heikki Hyvärinen, Joensuun kaupunki
10.45
Selvitys ravitsemusasioiden huomioonottamisesta P-K:ssa kevät 2013
11.00
Lounas (omakustanteinen)
12.00
Iäkkäiden ravitsemus
Merja Suominen, GERY
13.30
Ikääntyneiden ravitsemushoito Kuopiossa
ravitsemussuunnittelija Anne Tuovinen, Kuopion kaupunki
Kommenttipuheenvuoro ikäihmisten ateriapalveluista
Liperin kunta
14.30
Kahvitauko
14.50
Vajaaravitsemuksen tunnistaminen – MNA tutuksi
laillistettu ravitsemusterapeutti Eira Turunen, Joensuun kaupunki
MNA käyttökokemuksia
15.20
Yli 65-vuotiaiden alkoholimittari
Jaana Huohvanainen
15.50
Yhteenveto ja koulutustilaisuuden päättäminen
Pohjois-Karjalan keskussairaala
Tikkamäentie 16
80210 JOENSUU
Puh. (013) 1711
Fax. (013) 171 3744
Psykiatrian klinikka
Sairaalatie 6
80850 PAIHOLA
Puh. (013) 1711
Fax. (013) 171 4763
www.pkssk.fi
Honkalampi-keskus
Ylämyllyntie 94
80400 YLÄMYLLY
Puh. (013) 1711
Fax. (013) 171 7100

Similar documents