1/2015 - 24Mags

Comments

Transcription

1/2015 - 24Mags
1/2015
MSK-viesti
MSK Groupin henkilöstölehti
Lähemmäksi asiakasta
”Meillä riittää tekemistä muuttuessamme
perinteisestä sarjavalmistajasta virtaavan
asiakasräätälöidyn
toiminnan osaajaksi.”
Liittyessäni elokuussa 2014 Junkkariperheeseen pääsin nousemaan vanhan sanonnan mukaan liikkuvaan junaan. Paljon oli ehditty saada aikaan:
uusi kylvölannoitin-tuoteperhe valmistumassa, Junkkarin visuaalisen ilmeen ja logon muutos lanseerattu, ja
ehkä asiakkaalle näkyvimpinä kuitenkin uusi värimaailma esitelty. Metsätuotteiden kysyntä oli hyvällä tasolla ja
vanhoja Simultoja ja Maestroja tilattiin
sarjan viimeisinä ”kunnon” koneina.
Kuitenkin tilauskanta aleni alenemistaan vuoden loppua kohti mentäessä
kunnes marras-joulukuun vaihteessa
suunta kääntyi parempaan Japanista
saadun tilauksen myötä. Tuli todistettua, että ”Aurinko nousee idästä”.
Päättyessään vuosi 2014 oli kuitenkin pettymys myynnin ja liiketuloksen
jäädessä alhaiseksi pääasiassa vaisun
syksyn takia.
Asiakkaitamme on vaivannut jo useamman vuoden epävarmuuden tilanne
niin viljely- kuin metsäpuolella. Heidän
omien tuotteidensa, esimerkiksi viljan
ja maidon hinta, on ollut liian alhainen toiminnan uudistamiseen. Samoin
puun hinnan alhaisempi taso esimerkiksi aiempiin vuosiin verrattuna sekä
muutaman viimeisen talven huonot
korjuuolosuhteet pitävät puukaupan
vaisuna. Seurauksena on investointien siirtyminen, mikä puolestaan nä-
kyy tilauskannassamme sen lyhyytenä sekä tarpeena sopeuttaa kuluja
alhaisemmiksi. Messuilla oltuamme
on tuliaisina ollut pääasiassa isäntien
ja emäntien kommentit, että kyllähän
näitä ostaisi, mutta nykytilanteessa rahavarat eivät riitä. Valon pilkahduksia
tosin tuovat olemassa olevan kaluston
huoltaminen ja korjaaminen, mikä näkyy varaosa- ja huoltoliiketoiminnan
piristymisenä.
Myynnin ei odoteta tulevina vuosina
kasvavan ainakaan kotimaassa. Siitä
pitänee huolen kova kilpailu isoja konevalmistajia vastaan sekä maataloudessa jatkuva rakennemuutos tilojen
edelleen vähetessä. Jossain määrin
poukkoileva metsäsektorin tukipolitiikka antaa oman mausteensa puun,
turpeen, hakkeen ja muun biomassan
menekkiin.
Junkkari on lähtenyt hakemaan kasvua uusista vientimaista sekä aloittanut uusien myyntikanavien hakemisen
jo tutuista maista muillekin tuotelinjoillemme. Kylvökoneita valmistetaan
mm. Italian ja Etelä-Afrikan näyttelyihin sekä kenttänäytöksiin kevään
mittaan. Olemme vahvistaneet myyntijoukkoja uusien kanavien aukaisuun
ja vanhojen piristämiseen. Erilaisia jälleenmyyjä- ja asiakasvierailuja on järjestetty ja monissa alan tapahtumissa
ollaan oltu mukana. Mm. Agritechnica-messuilla Saksassa marraskuussa
olemme jälleen vahvasti esillä.
Junkkari-historian laajin suunnitteluponnistus, S-, M-, D- kylvökoneet
saavat nyt todistaa elinvoimaisuutensa oikeissa töissä tulevana kylvökautena. Maaliskuun aikana on myös
avattu nettikauppa, jonka kautta voi
tilata esimerkiksi varaosia ja muita
Junkkari-tuotteita. Kivijalkakauppa on
saanut rinnalleen sähköisen kaupankäynnin muodon, joka soveltuu tänä
päivänä hyvin juuri varaosa- ja tarvikepuolelle, ehkä joskus tulevaisuudessa konekauppaankin tai ainakin mallistovaihtoehtojen valintaan.
Lopputuotteista saatava hintataso ei
tule kohomaan. Tilauskanta pysyy lyhyenä. Räätälöidyt ratkaisut yleistyvät.
Mikä neuvoksi? Tilauskannan ja ennustettavuuden pysyessä lyhyenä, tarve joustaa kaikilla toiminnan osa-alueilla kasvaa. Tämä tarkoittaa suoraan,
että on tehostettava toimintaamme
kaikilla osa-alueillamme. On pystyttävä suunnittelemaan ja tarjoamaan
uusia tai uusittuja tuotteita nopeammalla aikataululla, kuin mihin olemme
tottuneet – siis joka vuosi. On kyettävä
valmistamaan tuotteet nykyistä pienemmällä läpimenoajalla virheettömästi, juuri sellaisina kuin olemme ne
suunnitelleet ja silloin, kun olemme ne
asiakkaalle luvanneet.
Asiakkaat haluavat tuotteisiimme
lisäominaisuuksia ja räätälöintejä,
joiden tekemisestä - kaupan solmimisesta, suunnittelun, hankinnan,
valmistuksen, laadun, huollon ja varaosien sekä koko muun ketjun osalta – haluamme kehittää Junkkarille
kilpailijoista poikkeavan vahvuuden.
Siinä meillä riittää tekemistä muuttuessamme perinteisestä sarjavalmistajasta virtaavan asiakasräätälöidyn
toiminnan osaajaksi.
On myös mentävä entistä lähemmäksi asiakasta kuullaksemme heitä
paremmin ja kuullaksemme aikaisemmin. Se tieto on hyödynnettävä tarkoin
ja muutettava kannattavaksi liiketoiminnaksi.
Harri Hytönen
MSK-viesti 1 • 2015
1
Uutuusvaunu
Juncarin uutuusvaunu 2700J soveltuu
erityisesti ammattikäyttöön pitkien ja
painavien kuormien kuljettamiseen.
Kuormaus on helppoa myös trukilla,
sillä vaunun kaikki laidat ovat avattavia.
Laidat ja lavan nurkkatolpat saa tarvittaessa helposti irrotettua.
Kastamalla kuumasinkitty runko kestää hyvin ilmaston rasituksia, eivätkä
alumiinilaidat ruostu maantiesuolan
vaikutuksesta. Vaunun vakiovarusteisiin kuuluu nokkapyörä. Lisävarusteena
saatavat ajosillat ja kuormaustuet mahdollistavat myös ajoneuvojen ja työkoneiden kuljetuksen.
Työ ja tekijä tutuksi
Markku Latvala
on
siivittämässä
Junkkarin ja Juncarin
tuotteiden
myyntiä
vientimarkkinoille.
Junkkarin osalta
painotus on Markun saralla Ruotsissa, Saksassa sekä
Ranskan kehityshankkeessa. Juncarilla
tähtäin on Norjassa.
Markku näkee brändiuudistuksen
tervetulleena lisänä tämänkaltaisen
vientitehtävän yhdistämiseen konsernin omien tuotteiden osalta.
- Olemme uudistamassa jakeluteitä ja samalla brändiuudistus tuo uutta näkyvyyttä yrityksillemme. Hyvin
usein meillä on eri jakelutiet tuotteillemme pelkästään Junkkarin puolella.
Näkisin, että on kuitenkin mahdollista
löytää sama maahantuoja konsernin
omille tuotteille. Perävaunukaupassa
maatalouskonepainotteisella jälleenmyyjäketjulla saavutetaan selkeästi eri
asiakaskunta kuin esimerkiksi rakennustavaraketjulla ja ne pystyvät näin
täydentämään toisiaan, Markku kertoo.
Markkinatilanne Euroopassa ei ole
edelleenkään näyttänyt selviä piristymisen merkkejä. Maahantuojien talous
on sen vuoksi myös tiukalla. Kevään
aikana tullaan Ruotsissa tekemään
demokierros, jolloin kiinnostuneet asiakkaat pääsevät kokeilemaan uuden
sukupolven kylvölannoitinta käytän-
2
MSK-viesti 1 • 2015
nössä. Lisäksi olemme siellä keskittäneet ja tehostaneet maatalousperävaunujen myyntiä.
Yleisesti ottaen Junkkarilla on hyvä
maine Pohjolassa. Markku kertoo, että
ruotsalaiset diilerimme ovat ilolla todenneet, että olemme siirtyneet edellistä mallistoa teknisempään ja myös
haastavampaan kategoriaan. Meillä
on selvästi mahdollisuuksia Keski- ja
Pohjois-Ruotsissa, joissa viljelyolosuhteet vastaavat paljolti suomalaisia.
Etelä-Ruotsi on perinteisesti isojen
viljelypinta-alojen aluetta, jossa vaaditaan suurempaa laitekapasiteettia.
- Juncarilla on hyvä kilpailukykyinen
mallisto Norjan markkinoille. Toimittajasuhteen avaaminen suureen jakelijaan vie aikansa, mutta uskomme
vakaasti, että saamme peräkärrymme pienten tuotesopeutusten jälkeen
myyntiin myös vuonojen maahan,
Markku päättää.
Eksoottisia maita
Junkkarin toinen vientivahvistus Kimmo Ruuti on käynyt läpi uusia vientimaita Etelä-Euroopan, Lähi-idän ja
Afrikan alueella. Haussa ovat maahantuojat, joilla on traktorimyyntiä. Junkkarin kylvökoneet vaativat Afrikan mittapuun mukaan isohkoja vetokoneita.
- Ensi alkuun on keskitytty paikallisiin olosuhteisiin hyvin soveltuviin
tuotteisiin eli kylvökoneista D-mallei-
hin ja hakkureihin sekä metsäperävaunuissa ja
-kuormaimissa
suurimpiin malleihin. Maasto on
yleensä kovaa, joten kuormauskykyä pitää löytyä, Kimmo kertoo.
Afrikassa maataloustuki on vähäistä. Maataloustuotanto on nousussa ja
mekanisointi etenee, joten kysyntää
löytyy tilakoon kasvaessa ja traktorien sekä vastaavasti työkoneiden koon
suurentuessa
Suomalaisilla tuotteilla on hyvä maine niiden maahantuojien keskuudessa,
jotka ovat aikaisemmin toimineet suomalaisten yritysten kanssa. Suomalainen laatu tiedetään hyväksi, vaikka
hintataso on korkeampi kuin kilpailijoilla yleensä. Lähtökohta keskusteluille on kuitenkin positiivinen.
Italiaan ja Etelä-Afrikkaan on toimitettu D300-esittelykone. Kummassakin maassa aloitetaan työnäytökset.
Suorakylvö on lisääntymässä Afrikassa vähäisen sateen vuoksi kosteuden
säästämiseksi ja polttoaineen säästön
vuoksi.
- Kulttuurista voisi todeta, että maatalouskone on asiakkaalle rahantekokone. Jos kone ei toimi, niin se otetaan
henkilökohtaisesti. Asiakkaan mielestä
koneen pitää kestää myös kohtuuullista väärinkäyttöä, Kimmo kertoo.
Vuoden työntekijät
Group rieha
sunnuntaina 14.6.
Group rieha on taas tulossa. Henkilöstön ja heidän perheiden yhteistä,
iloista päivää vietetään PowerParkissa sunnuntaina 14.6. Varaa heti päivä
kalenteristasi huvittelulle!
Konsernin omat
kuntoremontit
Pari vuotta sitten toteutetut ja kovasti pidetyt konsernin omat Kropparemppa ja Arki haltuun -kuntoremontit saavat jatkoa. Näistä
tarkempaa
tietoa
myöhemmin,
mutta jos olet kiinnostunut, niin
kannattaa heti hihkaista Elisalle.
Kati Alasaari on MSK Group -konsernin vuoden 2014 Tulevaisuuden
Junkkari seuraavin perustein:
Tarja Aho on MSK Group -konsernin
vuoden 2014 Perusjunkkari seuraavin perustein:
•
•
•
•
•
Osoittaa työhönsä sitä oikeanlaista asennetta.
Osoittaa mielenkiintoa ja jaksaa
tehdä sitkeästi selvitystyötä, jos
vastaan tulee asioita, joita ei heti
osaa.
Työyhteisön jäsenenä verraton,
avulias ja osaava.
Mieletön huumorintaju ja taiteellinen lahjakkuus.
•
•
•
•
Tunnollinen ja positiivinen
työntekijä.
Huolehtii laadusta ja toimituksista.
Ajattelee aina työnantajan etua.
Tulee toimeen kaikkien kanssa
Suorittanut ammattitutkinnon
työn ohessa.
• Kropparemppa helmikuulla 2016.
Alustavat kurssijaksojen päivämäärät ovat: 9.-10.2.2016, 5.-6.4.2016,
14.-15.6.2016, 6.-7.9.2016 ja
25.-26.10.2016.
• Jos olet kiinnostunut kuntoremonteista, niin ota yhteyttä Elisaan 050355 6126 tai [email protected]
fi.Työterveyshuolto valitsee kursseille
osallistujat.
Kuntoremonttien yhteinen
seurantapäivä tulossa
Työturvallisuutta
Työsuojeluvaltuutettu ja konsernin
tuöturvallisuuskorttikouluttaja Teemu Suokko kertoo, että työturvallisuuskortit on koulutettu lähes kaikille
Cabinsin työntekijöille. Seuraavaksi
on vuorossa Juncarin koulutus. MSK
Plastin ja Junkkarin osalta koulutus
alkaa kesälomien jälkeen. Tavoitteena, että syyskuun lopussa on kortit
plakkarissa.
-Kouluttaminen on ollut mielenkiintoista ja antoisaa. Kaikissa koulutuksissa itsekin oppii aina jotain uutta näkökulmaa työsuojeluasioihin. Lisäksi
työterveyshuollon ja HR:n osallistuminen koulutuksiin tuo lisää syvyyttä
• Arki Haltuun starttaa syyskuulla
2015. Alustavat kurssijaksojen päivämäärät ovat: 8.-9.9.2015, 3.-4.11.2015,
12.-13.1.2016, 8.-9.3.2016 ja
3.-4.5.2016.
työsuojeluteemaan sekä työsuojelun
moniuloitteisuus hahmottuu selvemmin, Teemu kertoo.
Yleisesti työsuojelun perusasioiden
lisäksi, olen pitänyt koulutuksen johtavana teemana työn, työympäristön
ja työolosuhteiden kehittämistä. Työn
kehittämisen myötä, myös työturvallisuus, terveellisyys ja työhyvinvointi
kehittyvät positiivisesti. Kaikilla koulutukseen osallistuvilla on mahdollisuus tehdä kehitysehdotuksia omaan
työympäristöön tai koko tehtaan toimintaan liittyen. Cabinsilla on tehty
koulutuksissa tähän mennessä yhteensä noin 130 kehitysehdotusta.
Ensimmäisiin kuntoremonttiryhmiin
osallistuneet huomio! Tulossa on yhteinen seurantapäivä kuntotesteineen
ja iltapäivän ohjelmineen 25.11.2015.
Konsernin sporttikerho
kokoontuu keskiviikkoisin
Konsernin oma sporttikerho kokoontuu keskiviikkoisin Anssin Jussin
areenalla klo 16.15-17.15. Kerhossa
tutustutaan eri lajeihin ja tekniikoihin.
Vielä ehtii tulla mukaan, jos liikkuminen hyvässä porukassa kiinnostaa.
Kevään aikana kokoonnumme vielä 6
kertaa 22.4.-27.5.2015.
MSK-viesti 1 • 2015
3
Hyviä eläkepäiviä
Juncar Oy
Kilpiö Antti
Viitala Mauno
Lyhyet jutut
Anagrammin
vastaukset
Junkkarilaisia alenevassa polvessa
Konsernin kuva-arkistosta löytyi
tämä hauska 70-luvun lopulta tehtaan yleisurheilukilpailuista napattu
valokuva kaveruksista Kimmo Aallosta (vas.) ja Sami Pohdosta.
Toisessa kuvassa samat pojat tehtaan takana kuvattuna tänä päivänä.
Kimmo työskentelee Junkkarilla ja
Sami MSK Cabinsilla. Molemmat pojat ovat pitkänlinjan ”Junkkarilaisia”.
Kalervo ja Martti-isät olivat molemmat vuosikymmeniä tehtaalla töissä
ja Kimmon mumma jo sitä ennen.
Kaikki toisen polven junkkarilaiset
muistavat 70- ja 80-luvuilla tehtaan
järjestämät hiihto- ja yleisurheilukilpailut. Talvisin hiihdettiin ja kesällä
oli maastojuoksu- tai yleisurheilukilpailuja ja vastassa samat tutut kilpakumppanit. Kovia vääntöjä käytiin
niin osastojen kuin työntekijöiden
sekä perillisten kesken lasten sarjoissa. 70-80-luvuilla ilmestyneen henkilöstölehden Perheaviisin jokaisessa
numerossa oli runsaasti urheilutuloksia kisoista.
Tehtaalla muistetaan, että osastojen välisiin kisoihin joukkueeseen
oli välillä niin paljon tulijoita, että piti
erikseen järjestää karsintoja osaston
sisällä. Ja ruokatunnilla oli lyöty vetoa, kuinka nopeaa juoksee tehtaan
ympäri. Siinäpä oivaa taukoliikuntaa.
Otetaanko kisat?
1. Neutroneja olutpukuun
Joulupuu on rakennettu
2. Isukin onni naama
Maa on niin kaunis
3. Yöunet - nolot jutut
Tonttujen jouluyö
4. Tietokone rappuun
Petteri Punakuono
5. Isoäidin parta
Porsaita äidin
6. Laine vie ankat
Enkeli taivaan
7. Nuudeli Oyj menneestä
Sydämeeni joulun teen
8. Jouluna iskelmä look
Koska meillä on joulu
9. Runoelma ja apuun vuan
Varpunen jouluaamuna
10. Lojuu suu ylivallan
Sylvian joululaulu
Painovirhepaholainenkin oli päässyt
kolmoseen, mutta kaikki vastanneet
sen olivat huomanneet ja oikein ratkaisseet. Kiitos kaikille kilpailuun osallistuneille. Oikein vastanneiden kesken
arvotun repun voitti Tiina Rantanen.
MSK-viesti • MSK Groupin henkilöstölehti
Päätoimittaja: Sirpa Jutila
yhteystiedot: [email protected],
050-552 0422.
4
MSK-viesti 1 • 2015
Toimituskunta: Nanna Hietala, Jouko
Hakala, Seija Piri, Marja Kyntäjä, Kati
Alasaari ja Anne Alamikkelä.
MSK-viesti ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Juttuideoissa ota yhteyttä toimituksen jäseniin!