länk - Lördagstouren

Transcription

länk - Lördagstouren
Hantering av Scorekort på Lördagstouren
Sign
Brutto
K Bengtsson
Sign Markör
85
SHCP
9
Netto
76/5
Golf-id Markör
Clae
KBengt
4
5
4
6
5
För att hantera Eclectic behövs “låsinformation” på scorekortet.
Exempel / förslag för att underlätta Eclectic-hantering:
• Kryssa de hål du vill “Låsa” (fem i detta exempel).
• Antalet låsta hål förs in i rutan för nettoresultat.
Nettoresultatet i detta exempel skrivs alltså som 76/5.
• Om du inte vill låsa något hål: Låt bli att kryssa.
Det redovisade nettoresultatet blir då 76/0.
————————
4
5
5
3
41
5
5
4
6
4
Även följande information skall alltid fyllas i på scorekortet:
4
•
•
•
•
6
Namn
Exakt hcp
SHCP
Datum
6
4
44
85
Clae