Bronsspringaren

Transcription

Bronsspringaren
1. Vit drar och vinner
………………………………………
sign
2. Vit drar och vinner
………/…….. 20…..
datum
3. Svart drar och gör remi
………………………………………
sign
………………………………………
sign
………/…….. 20…..
datum
4. Vit drar och vinner
………/…….. 20…..
………………………………………
datum
sign
………/…….. 20…..
datum
5. Vit drar och vinner
………………………………………
sign
6. Vit drar och vinner
………/…….. 20…..
datum
7. Vit drar och vinner
………………………………………
sign
………………………………………
sign
………/…….. 20…..
datum
8. Vit drar och vinner
………/…….. 20…..
………………………………………
datum
sign
………/…….. 20…..
datum
9. Vit drar och vinner
………………………………………
sign
10. Svart drar och gör remi
………/…….. 20…..
datum
11. Vit drar och vinner
………………………………………
sign
………………………………………
sign
………/…….. 20…..
datum
12. Vit drar och gör remi
………/…….. 20…..
………………………………………
datum
sign
………/…….. 20…..
datum