Medicinlista - Ordinationshandling

Transcription

Medicinlista - Ordinationshandling
2015-06-24
Medicinlista/Ordinationshandling
Namn:
Personnummer:
Insättning
Datum
Ssk sign*
Läkemedel
Namn, Beredningsform, styrka
Uppdaterad den:_____________
Tidpunkt för dosering
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Dosering
Upprättad av sjuksköterska:_________________________________
* SSK signatur avser korrekt överförd information från ordinationshandling
Ordinatör
Namn
Utsatt
Datum
Sign
Dubbelkontroll utförd av:____________________________________
Leg. Sjuksköterska
2015-06-24
Medicinlista/Ordinationshandling
Insättning
Datum
Ssk sign*
Läkemedel
Tidpunkt för dosering
Namn, Beredningsform, styrka
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Dosering
Ordinatör
Namn och klinik
Utsatt
Datum
Sign
VID BEHOVSLÄKEMEDEL
Uppdaterad den:_____________
Upprättad av sjuksköterska:_________________________________
* SSK signatur avser korrekt överförd information från ordinationshandling
Dubbelkontroll utförd av:____________________________________
Leg. Sjuksköterska