TÄVLINGSLICENS - Svenska Bilsportförbundet

Transcription

TÄVLINGSLICENS - Svenska Bilsportförbundet
h
Ankom SBF
ANSÖKAN OCH ÄNDRING AV
TÄVLINGSLICENS
SVENSKA BILSPORTFÖRBUNDET
Box 705 · 191 27 SOLLENTUNA
Telefon 08-626 33 00 · Fax 08-626 33 22
Vänligen texta tydligt!
Personnummer (10 siffror)
KLJ 2015-07-07
Efternamn
Förnamn
Adress
Postnummer
Ort
NY
Klubb
UPPKLASSNING
Nationalitet
UTÖKNING
Jag söker licens för år:
Telefon / Mobiltelefon (dagtid)
E-postadress (ett tecken per fält, om adressen inte ryms i fälten nedan, skriv ned adressen TYDLIGT på ett separat papper och bifoga tillsammans med blanketten)
Ort
Datum
Licenstyp
Deb
Sökandes namnteckning
Nat
Jun
Licenstyp
Crosskart
Drifting
Folkrace
Karting
Racing
Formel
Historisk Formel
Historisk Standard
Radiostyrd Bilsport
Nat
Jun
A
B
C
Kryssa i den beteckning som motsvarar din bilklass (se regelboken)
J
UTBILDNING
Karting:
Deb
Offroad
Offroad Co-pilot
Rally
Kartläsare
Co-driver
Bilorientering Förare
Bilorientering Kartläsare
Rallycross
Dragracing
Folkrace:
Målsmans namnteckning för omyndig sökande
Träning 1
Steg 1
J15
J16
J16S
J16SC
A4, B4
IFYLLES ALLTID AV KLUBBEN
Träning 2
Steg 2
A3, B3
A3,B3+Med.
(D.v.s. den klubb du tävlar för)
Klubbtillhörighet
Sign.
………………………..
Uppklassning kontrollerad
Sign.
………………………...
Körkort kontrollerat
Sign.
………………………...
Giltig LABC-kurs
Sign.
………………………...
Steg 3
Teoretisk utbildning genomförd: …….. / …….. 20……..
Uppkörning genomförd: …….. / …..... 20……..
…………………………………………………………………………………………
(förare, co-driver och kartläsare i rally)
…………………………………………………………………………………………
© 2015 SVENSKA BILSPORTFÖRBUNDET
Utbildningsansvarig (signatur + stämpel eller namnförtydligande)
Debutanttävling genomförd: …….. / …….. 20……..
Tävlingens namn………………….……………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Stämpel eller namnförtydligande
(endast styrelsemedlem i klubben har behörighet att skriva under)
……………………………………………………………..………………..………..
……………………………………………………………………………....………..
Tävlingsledare/Domare/Utbildningsansvarig
(signatur + stämpel eller namnförtydligande)
Har du redan fått ett inbetalningskort för innevarande år, och gör en utökning eller en uppklassning som inte medför en
högre licensavgift, skickar vi inget nytt inbetalningskort. Se www.sbf.se för avgiftslista.