Modulbyggnad Eksjö

Comments

Transcription

Modulbyggnad Eksjö
Dnr 4194/2013 Pnr 12052753
Modulbyggnad Eksjö
Utskriftsdatum: 2015-04-16
Modulbyggnad säljes för nedmontering och bortforsling
Eksjö Lunnagård 1:1
Grundfakta
Vägbeskrivning
Objektstyp:
Byggnad på ofri grund
Gatuadress:
Lunnagårdsvägen 2
Ort:
Eksjö
Kommun:
Eksjö
Se bifogade kartor.
Koordinater
Projektledare
x-koordinat: 6393250 y-koordinat: 497977
Johan Rådberg
long: 14.9660
lat: 57.6814
tel:
010-444 46 90
[email protected]
Budgivning och visnining
Ytterligare kontaktperson
Kontakta projektledaren för
budgivning och visning.
Projektkoordinator Eva Sundström
[email protected]
Tel: 010 - 44 44 682
.
För mer information om detta objekt och våra
.
övriga försäljningar, gå till www.fortv.se/till-salu
Entré
Pentry
Beskrivning byggnad
Barack från Oresjös sektionshus AB i nio moduler
om totalt ca 249 kvm BTA. Baracken är inredd som
kontor med personalutrymme, kök, VC och dusch.
Visning och budgivning
Kontakta projektledaren för visning och budgivning.
Vägbeskrivning
Se bifogade kartor.
Tillverkare
Byggnadsfakta
Byggår:
1970
Stomme:
Trä
Grundläggn:
Plintgrund
Fasad:
Trä
Tak:
Papp
Uppvärmning:
Direktverkande elradiatorer
VA:
Bortkopplat
Byggnadsarea:
249 kvm BTA
Kontorslokal
:
Våtutrymme
Dusch
Områdeskarta
Översiktskarta
Försäljningsvillkor lös egendom Betalningsvillkor
Köparen ska vara beredd att omgående teckna köpekontrakt. Detta innebär att besiktning och finansiering ska vara avklarade då bud avges och köparen ska vara kontaktbar via telefon eller e‐post direkt efter avslutad budgivning. Köparen ska erlägga handpenning med 10 % av köpeskillingen vid köpekontraktets undertecknande snarast efter det att budgivningen är klar. Resterande köpeskilling erläggs senast på tillträdesdagen.
Övrigt
Det åligger köparen att till kommunen, innan arbetet påbörjas, lämna in rivningsanmälan och rivningsplan.
Övrig information lös egendom
Besiktning och undersökningsplikt
Köparen har en långtgående undersökningsplikt. Beskrivningen av byggnaden ska ses som ett
hjälpmedel vid besiktning eller dylikt. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom
konsult före köpet undersöka byggnaden och därigenom skaffa sig kännedom om vilket skick den
befinner sig i. Detta kommer även att tas upp i köpekontraktet.
Friskrivning
Den som köper byggnaden görs härmed medveten om att det kommer att tas in en klausul i
köpekontraktet där Fortifikationsverket friskriver sig från ansvar för fel eller brist på byggnaden.
Angivna mått är cirka.