Sondre Stai​, 21 år gammel, lektorutdanning med

Transcription

Sondre Stai​, 21 år gammel, lektorutdanning med
Sondre Stai​
, 21 år gammel, lektorutdanning med realfag. Engasjement: Aktiv leder av Studentenes og Akademikerenes Internasjonale Hjelpefond Trondheim, styremedlem Unge Venstre Trondheim, tidligere tillitsvalgt ved NTNU, tidligere elevrådsleder på Sund Folkehøgskole og tidligere fylkesstyremedlem i Elevorganisasjonen. Jeg stilte til valg fordi​
NTNU står på grensen til et paradigmeskifte. 1. januar 2016 slår NTNU seg sammen med høgskolene i Ålesund, Gjøvik og Sør­Trøndelag, og jeg vil sørge for at etiske retninglinjer og fokusering på internasjonale studenter blir en del av det nye studentdemokratiet. Nytt studentdemokrati I regjeringsplattformen kan du finne sitatet: “Norge kan aldri bli billigst, men vi kan bli best”. Det er universitetenes samfunnsoppgave å produsere de beste studentene i verden, men det er studentenes jobb å passe på at høy prestasjon ikke utkonkurrerer psykososialt miljø, grønne investeringer, studentengasjement m.m. Etiske retningslinjer Nå som NTNU blir enda større, er universitetets etiske retninglinjer viktigere enn noen sinne. Vi må sørge for at det nye NTNU tilstreber at både universitetets og alle høgskolenes arealer ikke brukes av virksomheter eller enkeltpersoner som kan forbindes med grove krenkelser av menneskerettighetene og internasjonal folkerett, alvorlig miljøskade, grov korrupsjon, eller ulovlig våpensalg. Inkludering Samfunnet blir mer og mer åpen om de psykiske utfordringene nasjonen vår har, men gjør vi nok med det? Mange internasjonale studenter havner utenfor norske omgangskretser, og det er helt tydelig at NTNU har en jobb å gjøre når det kommer til å informere om hvilke muligheter Trondheim har å by på.