Pedagogisk previsitt ved Irene Sjursen, Lars Kyte, Tord Arne

Transcription

Pedagogisk previsitt ved Irene Sjursen, Lars Kyte, Tord Arne
15.05.2014
Pedagogisk previsitt
En modell for integrering av kunnskap fra
medisinske og naturvitenskapelige emner i sykepleiepraksis
Presentasjon ved konferansen
«Hvordan integrere medisinske og naturvitenskapelige emner i sykepleierutdanningen?»
Førde, 15. mai 2014
Irene Sjursen, Lars Kyte, Tord Arne Holmen, Øystein Dimmen Wennerstrøm,
Høgskulen i Sogn og Fjordane, Avdeling for helsefag
Moduler
MNE
Grunnleggende spl.
Teori
Praksis
1
15.05.2014
Integrering
MNE
Grunnleggende spl.
Teori
Praksis
Pedagogisk previsitt - rammer
 Plassering i studiet
– Praksis i sykehjem i 2. semester
– Midtveis i praksisperiode på 8 uker
– Studentene er ferdig med eksamen i
sykdomslære og farmakologi, samt eksamen i
grunnleggende sykepleie
 Arbeidskrav (skrive pleieplan tilknyttet
«primærpasient»)
– Krever integrering av forskjellige typer
kunnskap
2
15.05.2014
Hvordan
 Gruppeveiledning
– 5-7 studenter per gruppe
– Sykepleier (praksislærer) og lege (lærer i
medisinske og naturvitenskapelige emner)
– Hver student legger fram problemstillinger
knyttet til sin «primærpasient» (Studentene må
ha forberedt problemstillinger på forhånd).
Studentenes refleksjoner i
etterkant
 Journalene var ikke godt utfylt på
praksisplassen, derfor var det bra med
pedagogisk previsitt med en lege, med
mer kunnskap som kan gi et større bilde,
og gi oss veiledning. Det ga et mer
helhetlig bilde av pasientene.
3
15.05.2014
Studentenes refleksjoner i
etterkant
 Fikk repetisjon på sykdomslære,
farmakologi og anatomi.
 Fikk en dypere forståelse av
primærpasientene våre og hvorfor
kroppslige funksjoner er redusert eller ikke
redusert.
Studentenes refleksjoner i
etterkant
 Sent i forhold til innlevering av pleieplan.
 Kunne vært litt mer spesifikt for de aktuelle
problemstillingene vi hadde. (Litt for mye
avsporing).
 Informasjonen vi fikk på forhånd gjorde
noen usikker på hva vi skulle gjøre.
4
15.05.2014
Oppsummering
 Veien blir til mens en går
 Studentenes innspill viktige for
videreutvikling
5

Similar documents