Referat fra styremøte i «D/S Pelles venner»

Transcription

Referat fra styremøte i «D/S Pelles venner»
Referat fra styremøte i «D/S Pelles venner»
Den 10.03.15 ble det avholdt ordinært styremøte i stiftelsen «D/S pelle».
Fremmøtte var: Austad, Jensen, Terjesen, Wettergren, Mortensen og Øygarden.
Det fremkom ingen bemerkninger til innkallingen og møte ble erklært for satt.
1. Magnus orienterte om noen særmøter som, møte om hjemmesiden til D/S Pelle (se
mail fra Magnus den 06.01.15), og om møte på Stord med skippsingeniør fra Klaipeda
Misiunas. (Se også mail korrespondansen mellom Magnus og Klaipeda verft)
2. Arne fikk tak i Torgeir Bjørntvedt fra Norske sjøfartsmyndighetene på telefon. Dette
ble en konstruktiv samtale og Bjørntvedt ga utrykk for forståelse med saken. Han vil
sende «D/S Pelles venner» et brev som forklarer hvordan vi må gå frem angående
godkjenning fra sjøfartsmyndigheter. Dette brevet vil Magnus da oversette til Engelsk
og sende til verft i Klaipeda. Slik at de også kommer i kontakt med Bjørntvedt og kan
snakke sammen.
3. Kjell sjekker opp om det går å få erklært «D/S Pelle» som verneverdig selv om vi
bygger en replika.
4. Det er viktig for oss å knytte til oss folk med damp erfaring, Øyvind har kontakt med
Halvorsen i Flekkefjord ang. bygging av kjele, om Klaipeda får problemer med dette.
Øyvind vil også ringe en kontakt fra «Turisten» for å høre om erfaringer rundt den.
Hans har en kontakt i DNV, Alf Håland en Arendalsmann som kontaktes om
nødvendig hjelp.
5. Årsmøte ble satt til 09.04.15 klokken 13.00. Jan Erik setter inn annonse om dette i
Agderposten. Valgkomiteen, Ove Frigstad og Jarle Edvardsen, må sette opp en liste
over nytt styre til valg.
Arendal den 10.03.2015
……………………….
…………………………….
Magnus Austad
Jan Erik Mortensen