Hensiktsmessige skrivestrategier i de ulike fasene av

Transcription

Hensiktsmessige skrivestrategier i de ulike fasene av
Hensiktsmessige skrivestrategier i de ulike fasene av skriveprosessen
Hentet fra Kvithyld, Trygve, Trude Kringstad og Guri Melby (2014), Gode skrivestrategier, Oslo: Cappelen Damm
Skrivestrategier klassen har prøvd ut
Skriveoppgave
Førskrivingsfasen
Skrivefasen
Revisjonsfasen
Sluttføringsfasen