Innstilling fra valgkomiteen, fylkesstyret i Oppland

Comments

Transcription

Innstilling fra valgkomiteen, fylkesstyret i Oppland
Innstilling fra valgkomiteen, fylkesstyret i Oppland Senterparti 2015 - 2016
Leder:
1.nestleder:
2. nestleder:
Studieleder:
Bengt Fasteraune, Dovre
Aud Hove, Skjåk
Magnhild Strand, Øystre Slidre
Kjersti B. Fremstad, Vestre Toten
Ikke på valg
Gjenvalg
Ny
Ikke på valg
Styremedlemmer:
Norddalen:
Midtdalen:
Sørdalen:
Gjøvik/Toten:
Hadeland:
Land:
Valdres:
Mariann Skotte, Lesja
Turi Elise Kaus, Ringebu
Gunnar Kaus, Lillehammer
Tåle Willerud, Østre-Toten
Mai Helene Haugan, Jevnaker
Tom Runar Nordeng, Nordre Land
Haldor Ødegård, Vestre Slidre
Ikke på valg
Gjenvalg
Ny*
Ny
Ikke på valg
Ikke på valg
Ny
Varamedlemmer:
Midtdalen (1. vara):
Hadeland (2. vara):
Land (3. vara):
Sørdalen(4. vara):
Valdres (5. vara):
Gjøvik/Toten (6. vara):
Norddalen (7. vara):
Agnethe Sletten, Sør-Fron
Trygve Brandrud, Lunner
Silje Hauger Granheim, Søndre Land
Marthe Lang-Ree
Linda Robøle, Etnedal
Marianne Mølmen, Gjøvik
Bjørn Andreas Ovesen, Lom
Ny
Gjenvalg
Gjenvalg
Ny*
Gjenvalg
Ny
Ny
Nummereringen viser vararekkefølge for leder, nestleder og studieleder.
Representant for Oppland Senterkvinner:
Fylkesleder, velges på OSK sitt årsmøte.
Revisorer:
Ole A. Hov, Lillehammer
Johannes Haave, Lillehammer
På valg i 2016
På valg i 2016
Representant til fylkesstyret i OSUL:
Velges hvert år
Aud Hove
Gjenvalg
Valgkomité (med personlig vara):
Valdres:
Vara:
Gjøvik/ Toten:
Vara:
Midtdalen:
Vara:
Sørdalen:
Vara:
Land:
Vara:
Odd Erik Holden, Øystre Slidre
Lars Kvissel, Vestre Slidre
Gunhild Aalstad, Østre Toten
Hans Olav Sethne, Østre Toten
Jostein Tromsnes, Ringebu
Linda Myromslien, Nord-Fron
Marthe Lang-Ree, Øyer
Hilde Jorunn Hoven, Lillehammer*
Hans Engeseth, Nordre Land
Marianne Bjerke, Nordre Land
På valg i 2017
På valg i 2017
På valg i 2016
På valg i 2016
På valg i 2016
Norddalen:
Vara:
Hadeland:
Vara:
Kari Hølmo Holen, Vågå
Gunvor Gauteplass, Dovre
Pål Arne Oulie. Gran
Leif Kristian Alm, Gran
Ny
Ny
*Forutsetter at fylkesårsmøtet vedtar å endre fylkesstyrets sammensetning
Valgkomiteens innstilling til landsmøteutsendinger 2015
Utsendinger med bakgrunn i verv:
- Fylkesleder
- Gruppeleder fylkestinget
- Senterungdommens fylkesleder
- Senterkvinnenes fylkesleder
- Stortingsrepresentant
- Sentralstyremedlem
Dersom noen av disse melder forfall, eller samme person innehar flere av vervene, kan valgt
nestleder stille som vara.
Fire utsendinger fra fylkesorganisasjonen:
- Ivar Odnes, Østre-Toten
- Tom Runar Nordeng, Nordre-Land
- Turi Elise Kaus, Ringebu
- Haldor Ødegård, Vestre Slidre
Vara:
- Tåle Willerud, Østre-Toten
- Mariann Skotte, Lesja
- Trygve Brandrud, Lunner
- Gunnar Kaus, Lillehammer
Lokallagsrepresentanter:
(Antallet er beregnet ut fra medlemstall i fylkesorganisasjonen)
- Anders Bjørnsen, Vågå
- Eldri Siem, Sel
- Erik Odlo, Ringebu
- Marthe Lang-Ree, Øyer
- Helge Lajord, Vang
- Tone Meisdalen, Nord-Aurdal
- Lars Kvissel, Vestre Slidre
- Ola Tore Dokken, Nordre-Land
- Kari Røssum, Østre-Toten
- Johanna Eike, Gjøvik
- Anne Ballangrud, Jevnaker
Vara:
-
Jon Arild Sagheim, Gausdal
Linda Robøle, Etnedal
Torvild Sveen, Gjøvik
-
Bjarne Eiolf Holø, Lom
Kjersti Fremstad, Vestre Toten
Ole Muriteigen, Sør-Fron
Pål Arne Oulie, Gran
Olav Røssum, Nord-Fron
Marit Fosså, Sel
Odd Erik Holden, Øystre Slidre
Sissel Skiaker, Veste Toten

Similar documents