Oversikt over alle bankens tillitsvalgte 2015-2016

Comments

Transcription

Oversikt over alle bankens tillitsvalgte 2015-2016
Bankens tillittsvalgte
2015 – 2016
Forstanderskapet
Forstanderskapets leder:
Forstanderskapets nestleder:
Roar Løken Lunder
Erik Hørthe
Innskytervalgte medlemmer:
Hveem, Aage Einar
Nilsen, Roar
Dysthe, Bjarne
Mjølnerød, Synøve
Lunder, Roar Løken
Kraby-Svendsen, John
2015-2019
2013-2017
2012-2016
2013-2017
2012-2016
2014-2018
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Østre Toten
Østre Toten
Vestre Toten
Vestre Toten
Gjøvik
Gjøvik
Lundhagebakken, Anne
Larsen, Inger Marit
Langedal, Ola
Haugen, Sigrid
Storsveen, Nils Erik
Markestad, Jens Petter
2015-2016
2015-2016
2015-2016
2015-2016
2015-2016
2015-2016
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Østre Toten
Østre Toten
Vestre Toten
Vestre Toten
Gjøvik
Gjøvik
Egenkapitalbeviseier valgte medlemmer:
Hørthe, Erik
Aalborg, Jan-Anders
Hveem, Unni
Berg, Olav
Solberg, Else Nordvik
Nyhus, Geir Rune
Røste, Anne Berit
Fodstad, Mari
2012-2016
2012-2016
2013-2017
2013-2017
2014-2018
2014-2018
2015-2019
2015-2019
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Selmer-Hansen, Rolf
*Tandsether, Frode Fosse
Fodstad, Gudrun
Sveen, Mette Lunde
2012-2016
2014-2017
2014-2018
2015-2019
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
* Tandsether er valgt i tidligere medlems resterende valgperiode.
TILLITTSVALGTE TOTENS SPAREBANK, 2015-2016
Kommuneoppnevnte medlemmer:
Røssum, Kari
Gjerdalen, Gunnar
Waarum, Leif
Øfstaas, Turid Mørk
Korhavn, Svein Håvar
Hammerud, Lise
2012-2016
2012-2016
2012-2016
2012-2016
2012-2016
2012-2016
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Østre Toten Kommune
Østre Toten Kommune
Vestre Toten Kommune
Vestre Toten Kommune
Gjøvik Kommune
Gjøvik Kommune
Rødningsby, Kai Magne
Grønli, Per Johan
Larsen, Lisbeth A.
Korsveien, Eivind
*Bjørklund, Kjetil
Krokeide, Anne Lise
2012-2016
2012-2016
2012-2016
2012-2016
2014-2016
2012-2016
Varamedlem Røssum
Varamedlem Gjerdalen
Varamedlem Waarum
Varamedlem Øfstaas
Varamedlem Hammerud
Varamedlem Korshavn
Østre Toten Kommune
Østre Toten Kommune
Vestre Toten Kommune
Vestre Toten Kommune
Gjøvik Kommune
Gjøvik Kommune
*Bjørklund, Kjetil
oppnevnt i Fredlunds gjenværende periode fom oktober 2014
Ansattes valgte medlemmer og varamedlemmer:
Eskild, Knut
Nicolaisen, åge
*Nyborg, Johnny
Evensen, Erik
Hoel, Unni
Eidskrem, Åsmund
2012-2016
2012-2016
2014-2018
2014-2018
2014-2018
2014-2018
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Roterud, Bente
Buflaten, Audun
*Øye, Åse Ch
2014-2016
2014-2016
2014-2016
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
*Åse Øye er fra 1. april 2014 medlem i bankens ledergruppe og kan derfor ikke fungere i dette vervet.
*Johnny Nyborg sluttet i 2014 – erstattes av varamedlem
Styret
Styrets leder:
Styrets nestleder:
Geir Stenseth
Steinar Nordengen
Valgte medlemmer og varamedlemmer:
Stenseth, Geir
Nordengen, Steinar
Opsahl, Erland
Wroldsen, Jørn
Syljuåsen, Anne Caroline
Børresen, Christian
Seierstad, Jan Sverre
2015-2017
2015-2017
2015-2017
2014-2016
2014-2016
2014-2016
2015-2017
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem (ansatte)
Waldemar, Ragnhild
Askevold, Vibeke
Ida H. Balke
Dyste, Nina
Søgård, Mette.
2015-2016
2015-2016
2015-2016
2015-2016
2015-2016
1. vara
2. vara
3. vara
Varamedlem (ansatte)
Varamedlem (ansatte)
TILLITTSVALGTE TOTENS SPAREBANK, 2015-2016
Kontrollkomiteen
Kontrollkomiteens leder:
Richard Søfteland Jensen
Valgte medlemmer og varamedlemmer:
Jensen, Richard Søfteland
Hasli, Erik.
Testad, Jan Kåre
2015-2017
2015-2017
2014-2016
Medlem
Medlem
Medlem
Raddum, Torhild
2014-2016
Varamedlem (fast møtende)
Forstanderskapets Valgkomite
Valgkomiteens leder:
Unni Hveem
Valgte medlemmer og varamedlemmer:
Unni Hveem
Erik Hørthe
Roar Nilsen
Jan-Anders Aalborg
Synøve Mjølnerød
Lise Hammerud
Evensen, Erik E
2015-2017
2015-2017
2015-2017
2015-2016
2014-2016
2014-2016
2015-2017
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem (i Pedersens resterende periode)
Medlem
Medlem
Medlem (ansatte)
Berg, Olav
Nilsen, Roar
Korshavn, Svein Håvar
Eskild, Knut
2014-2015
2014-2015
2014-2015
2014-2015
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem (ansatte)
Forstanderskapets Gavekomite
Valgte medlemmer og varamedlemmer:
Bjarne Dysthe
Else Nordvik Solberg
Åsmund Eidskrem
2015
2015
2015
Medlem
Medlem
Medlem (ansatte)
Unni Hveem
Geir Rune Nyhus
Unni Hoel
2015
2015
2015
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem (ansatte)
TILLITTSVALGTE TOTENS SPAREBANK, 2015-2016

Similar documents