Fysisk aktivitet og helse (fotball)

Comments

Transcription

Fysisk aktivitet og helse (fotball)
Årsplan Fotball 9. trinn 2015/2016
Bryne ungdomsskule
Veke
Periode/emne Kompetansemål
34-37
1.
Valgfag fysisk aktivitet:
Teknikktrening
 delta i gruppeaktiviteter
eller individuelle
aktiviteter som utfordrer
koordinative ferdigheter.
 gjøre sitt beste,
samhandle med og
oppmuntre medelever
Holdning,
innsats og
utvikling




Ballkontroll
Føring av ball
Vending
Finte og dribling
38-42
2.
Valgfag fysisk aktivitet:
Pasning og mottak
 delta i gruppeaktiviteter
eller individuelle
aktiviteter som utfordrer
koordinative ferdigheter.
 gjøre sitt beste,
samhandle med og
oppmuntre medelever
Holdning,
innsats og
utvikling



Ulike pasninger
Ulike mottak
Fokus på pasningsspill i
bevegelse
41
Haustferie
43-46
3.
Valgfag fysisk aktivitet:
Forsvarsspill
 delta i gruppeaktiviteter
eller individuelle
aktiviteter som utfordrer
Holdning,
innsats og
utvikling




1 mot 1
Oppdekning
Farligste områder
Markering
Bryne ungdomsskule
Sveinsvollsv. 5
4340 Bryne
Tlf: 51776440
E-post: [email protected]
Læremiddel/lærestoff/
læringsstrategi:
Vurdering
Innhald/metode/
VFL
Årsplan Fotball 9. trinn 2015/2016
Bryne ungdomsskule

47-50
4.
51-3
5.
52-53
Juleferie
4-8
6.
både koordinative og
fysiske ferdigheter.
gjøre sitt beste,
samhandle med og
oppmuntre medelever

Press
Prinsipper for
angrepsspill
Pasningsspill
2 – 1 situasjoner
Løp
Innlegg med avslutning
Valgfag fysisk aktivitet:
Angrepsspill
 delta i gruppeaktiviteter
eller individuelle
aktiviteter som utfordrer
både koordinative og
fysiske ferdigheter.
 gjøre sitt beste,
samhandle med og
oppmuntre medelever.
Holdning,
innsats og
utvikling

Valgfag fysisk aktivitet:
Egentrening
 planlegge og
gjennomføre et eget
aktivitets-opplegg.
 utveksle synspunkter om
aktuelle råd og
anbefalinger om fysisk
aktivitet
Holdning,
innsats og
utvikling

Planlegge og
gjennomføre et eget
aktivitets-opplegg.
Valgfag fysisk aktivitet:
 planlegge og
Holdning,
innsats og

Planlegge og
gjennomføre et eget
Bryne ungdomsskule
Sveinsvollsv. 5
4340 Bryne
Tlf: 51776440
E-post: [email protected]
Egentrening




Årsplan Fotball 9. trinn 2015/2016
Bryne ungdomsskule

7
Vinterferie
9-14
7.
12
Påskeferie
15-18
8.
gjennomføre et eget
aktivitets-opplegg.
utveksle synspunkter om
aktuelle råd og
anbefalinger om fysisk
aktivitet
utvikling
aktivitets-opplegg.
Valgfag fysisk aktivitet:
Avslutningstrening
 delta i gruppeaktiviteter
eller individuelle
aktiviteter som utfordrer
både koordinative og
fysiske ferdigheter.
 gjøre sitt beste,
samhandle med og
oppmuntre medelever.
Holdning,
innsats og
utvikling




Ulike skuddteknikker
Headinger
Løp ved innlegg
Fristilt – godt med tid.
Valgfag fysisk aktivitet:
 planlegge og
gjennomføre et eget
aktivitets-opplegg.
 utveksle synspunkter
om aktuelle råd og
anbefalinger om fysisk
aktivitet
Holdning,
innsats og
utvikling

Planlegge og
gjennomføre et eget
aktivitets-opplegg.
Rolletrening. Opplegget
skal tilpasses spillerens
posisjon/rolle på banen.
Bryne ungdomsskule
Sveinsvollsv. 5
4340 Bryne
Tlf: 51776440
E-post: [email protected]
Egentrening

Årsplan Fotball 9. trinn 2015/2016
Bryne ungdomsskule
19-22
23-25
9.
10.
Valgfag fysisk aktivitet:
Turneringsspill
 delta i gruppeaktiviteter
eller individuelle
 I slutten av denne
aktiviteter som utfordrer
perioden kåres årets
både koordinative og
seierskonge (dvs.
fysiske ferdigheter.
den spilleren som
har vært på
 gjøre sitt beste,
vinnerlaget flest
samhandle med og
ganger i løpet av
oppmuntre medelever.
hele skoleåret).
Holdning,
innsats og
utvikling
Valgfag fysisk aktivitet:
Fotballgolf & fotballtennis Holdning,
innsats og
 delta i gruppeaktiviteter
utvikling
eller individuelle
aktiviteter som utfordrer
både koordinative og
fysiske ferdigheter.
 gjøre sitt beste,
samhandle med og
oppmuntre medelever.
Bryne ungdomsskule
Sveinsvollsv. 5
4340 Bryne
Tlf: 51776440
E-post: [email protected]





Gruppa deles i fire lag.
Nye lag for hver økt.
Hvert lag spiller 3
kamper.
Hver kamp varer 2 x 10
min.
Elevene skal få utfolde
seg med alternative
fotballaktiviteter.