Foreldremøte nye 8. trinn

Comments

Transcription

Foreldremøte nye 8. trinn
TIME KOMMUNE
02.06.2016
Bryne ungdomsskule
Til føresette
Vel møtt til informasjonsmøte for føresette til 8. trinn frå hausten 2016
Tid: Onsdag 15. juni kl 18:00 – 19:00
Stad: Aula
Saker:




Diverse informasjon frå skulen
Presentasjon av kontaktlærarane
Klasseinndeling
Samling i klassane og val av klassekontaktar
Elevane møter på skulen torsdag 16. juni kl 11:30, og er saman med kontaktlærarane og sin
nye klasse. Dei møter i aulaen saman med kontaktlærarane frå barneskulen.
Beste helsing
Elsa Djuve Jerstad, rektor
Postadresse
Rådhuset
Postboks 38
4349 Bryne
Ragnhild Otto, undervisningsinspektør
Bryne ungdomsskule
Sveinsvollsvegen 5
4340 Bryne
Tlf 51776000 Rådhuset
Tlf 51776440 Bryne ungdomsskule