Grim skole - Minskole.no

Comments

Transcription

Grim skole - Minskole.no
Referat fra møte i Driftsstyret og skolemiljøutvalget ved Grim skole
Mandag 26.10.2015 kl. 19.00
Sted: Personalrom på skolen
Dato
26.10.15
GRIM skole
Tid
19.00
Til stede:
Funksj. Navn
Rolle
Epost
Telefon
Nestleder
Sverre Messel
FAU
[email protected]
93253097
Sekretær
Leif Otto Torjusen
Sissel Andersen
Ann-Christin Revillard
Elise Dolmen
Ingerid Bakke
Petter Ommundsen
Rektor
[email protected]
Politisk repr
[email protected]
rep
[email protected]
FAU
[email protected]
Elevene
[email protected]
Lærer
[email protected]
Lærer
[email protected]
90991002
99571445
FAU
[email protected]
48255461
Elevene
Andre
ansatte
[email protected]
[email protected]
40483653
41343004
Leder
Fravær:
Andre Berntsen
Charlotte Nilsen
Gunleik S. Vardvik
48017795
95855480
99115599
SAKER
Sak nr
Innhold
5-15/16
«Rektors 5 minutter».
I fellesmøte med FAU orienterte rektor om aktuelle saker på
skolen:
 Arbeidsuke for 10. trinn i uke 45.
 Hasjavvenning Kristiansand og Kriminalforebyggende
team kommer til skolen 25. og 26. november. Besøk
i alle 10. klasser og foreldremøte torsdag 26/11.
 Foreldrekonferanser.
 Ombygging av arealene der tannlege/helsestasjon
hadde kontorer.
 Aktivitetsfaddere på 8. trinn.
 Skolefrokost. Dårlig oppslutning har resultert i
nedleggelse.
 Ekstrastillinger over statsbudsjettet ser ut til å
fortsette også for skoleåret 2016/17.
Onsdag 7. oktober falt en elev i glatte trapper utenfor
skolen. Ambulanse ble tilkalt. Heldigvis fikk ikke skadene
alvorlige følger for eleven.
I etterkant ble det sendt HMS-avvik fra verneombudet og
rektor har tatt saken opp med Kristiansand eiendom.
Videre tiltak har blitt etterlyst fra foresatte og saken ble på
møtet tatt opp via styrets nestleder.
Rektor opplyste at det Kristiansand eiendom har engasjert
Krus Smith til å utføre utbedringer.
6-15/16
Ansvar/
kommen
tar
Tirsdag 27/10 vil de komme og fjerne alle gamle fliser og
sørge for at trinnene får god friksjon. Nye og bedre fliser vil
bli lagt til våren.
Det ble påpekt fra styret at saksbehandling/handling hos KE
hadde tatt altfor lang tid og rektor ble bedt om å formidle
dette videre.
7-15/16
Gjennomgang av styrets ansvar og myndighet.
Informasjonsmateriell fra FuG og Kristiansand kommune ble
gjennomgått og samtalt om.
Styrets delegerte fullmakter og hvilke saker rektor skal
legge frem for styret til drøfting og orientering fikk særlig
fokus.
Under gjennomgangen tok Sverre Messel opp at det nå er
på tide å få til en ordning som oppfyller skolens intensjon
om maks antall prøver pr uke. Dette var også til drøfting i
fjor uten at det ble vedtatt noen tiltak. Ann-Christin viste
frem ett system som blir brukt i en VGS i dag.
Rektor som sekretær og tilrettelegger av saksbehandlingen
ønsker innspill til saksliste i god tid før hvert styremøte, slik
at saksliste og sakspapirer kan forberedes best mulig.
Neste styremøte er mandag 30. november kl 18.55 på personalrommet, Grim skole.
Leif Otto Torjusen
Sekr.
2