Strategija kot orodje za obvladovanje tveganj, Andrew

Comments

Transcription

Strategija kot orodje za obvladovanje tveganj, Andrew
STRATEŠKO OBVLADOVANJE TVEGANJ
ICG Integrated Consulting Group
ICG Integrated Consulting Group
mag. Andrew Rajapakse
Ljubljana, maj, 2011
Moje reference
•
•
•
Dimplomirani ekonomist, končal dva podiplomska študija
Praktik – imam doktorat na temo “izkušenje” univerze življenja
Imam 20+ let izkušenj kot član uprave za finance, kontroling in IT
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Finančni direktor DHL Worldwide Express
Finančni direktor - Johnson & Johnson S.E. Europe
Član uprave za finance, kontroling in IT - Readymix UK, Hrvaška
Član uprave za finance, kontroling in IT - Elan d.d
Član uprave za finance, kontroling in IT - Prevet Global d.d.
Direktor Prevent Gradnje d.o.o.
Predsednik NS TIP d.d.
Predsednik NS TSP Maribor
Predsednik NS IGM Maribor
Član NS Prva Group
Integrated Consulting Group - Konzultant
Namen?
DVA POGLEDA NA STRATEGIJO
Lastniki
Vodstvo
S
E
T
E
Strategija
L
P
Struktura
TVEGANJE
Vrednost
družbe
Literatura pravi:
Strategija je..........
•
Opredelitev dolgoročnih ciljev družbe, sprejetje aktivnosti in alociranje
resursov za doseganje teh ciljev
•
Model ali plan, ki združuje glavne cilje, poslovno politiko in akcije v eno
kohezivno celoto
•
Plan akcij
Strategija ?
Umetnost ustvarjanja
superiornega uspeha
The art of creating superior
performance
Business Structure
Podjetje: Zdrava farmacija
Finance
Marketing
IT
Nabava
Corporate Structure
Podjetje: BIG KONCERN
Korporacijska administracija
Proizvodnja
zdravil
Proizvodnja
gradbenega
materiala
Korporacijske finance
Proizvodnja
računalnikov
Proizvodnja bele tehnike
VREDNOST DRUŽBE
Knjigovodska vrednost družbe iz BS
KAPITAL
SREDSTVA
OBVEZNOSTI
APETIT ZA TVEGANJE
Gospodarstvo, ki
ustvarja vrednost
+
Apetit za
tveganje
Nižji stroški
kapitala
≈
-
DF =
1
1+R
÷ DF
Danes
PV
(SV)
1 leto
FV
(BV)
x DF
Če bi bil pričakovan donos (Expected Return) delnice Krke 14% in bi bila pričakovana
vrednost delnice €74, kolikšna bi morala biti današnja vrednost te delnice?
FV = 74
FV = PV/(1/1,14)
PV =
1
1,14
x 74
Vrednost družbe
I.
Tržna vrednost delnice x število delnic
II.
SV = sedanja vrednost bodočih denarnih tokov
SV = Rezuduelna vrednost sredstev
Vrednost družbe
xx
xx
Tveganje
Tveganje je upravljanje
nepredvidljivih dogodkov
Risk is dealing with uncertainity
Tveganja, ki se dajo prevaliti
Over-arching Risk
Tveganja
Razvojna tveganja
1.
Strateška tveganja
2.
Projektna tveganja
3.
Tveganja delovanja
Finančni krč (Financial Distress)
4.
Finančna tveganja
Vir: mag.Nadja Zorko: Upravljanje tveganj
iMac 1998
iPod 2001
MacBook Air 2008
iPhone 2007
iPad 2010
Velika pričakovanja
•
Ko trg sprejme plan družbe, so delničarji obsojeni na
povprečni donos
•
To pomeni, da je delnica srednje dobra
•
Za nadpovprečni donos moraš prepričati trg, da so
bodoči projekti še bolj uspešni
•
Po takšni izjavi moraš začeti delati znova
•
Stalne izboljšave niso dovolj
•
Vedno in vedno moraš na novo presenetiti trg. To je t.i.
vrednostni model (value model).
“Najboljše šele prihaja”
Neprilagajanje novim tehnologijam = SMRT
FINANČNI KRČ
Knjigovodska vrednost družbe iz BS
KAPITAL
SREDSTVA
DOLG
Bilanca stanja
KAPITAL
50
SREDSTVA
DOLG
50
100
100
Razmak v vrednosti (Value Gap)
KAPITAL
10
SREDSTVA
60
60
DOLG
50
60
Pivovarna Laško 2008
KAPITAL
296
SREDSTVA
811
811
DOLG
515
811
Pivovarna Laško 2009
KAPITAL
163
SREDSTVA
682
682
DOLG
519
682
Odstotne spremembe izbranih delnic
Na ljubljanski borzi 13.5.2011
Tečaj v €
Od 1.1.2005
Istrabenz
3,90
-90,33%
Petrol
226,90
-17,61%
Pivovarna Laško
8,15
-72,68%
Sava
42,26
-76,98%
Telekom
70,80
-75,48
Nova KBM
8,30
-77,24%
Vir:Ilirika borznoposredniška hiša

Similar documents