Tømmeplan 2014 - Renholdsverket

Comments

Transcription

Tømmeplan 2014 - Renholdsverket
Tømmeplan 2014
Alt du trenger å vite om avfall og kildesortering
Innhold:
Midtbypunkt .................................... 3
Returpunkt/Miljøstasjoner ............... 4
Har du plass nok i beholderne? ...... 5
Heggstadmoen gjenvinningsstasjon 6
Hageavfallsmottak ............................6
Adresseregister ......................... 7-12
Farlig avfall ................................... 12
Alt du trenger å vite
om avfall – alltid ..............................13
Verdt å vite .................................... 14
Sorteringsliste ............................... 15
Nedgravde løsninger ........... bakside
Tømmeplan ............................ utbrett
Avfallsordninger
i Trondheim
Trondheim kommune har flere
hente-bringeordninger for
avfall. Alle sorterer samme
avfallstyper: restavfall, papp/
papir og plastemballasje.
Felles for oss alle er at vi
bringer glass- og metallemballasje. Husstandene har også en
rød boks for farlig avfall. Ditt
bosted bestemmer om du har
hente- eller bringeordning.
www.renholdsverket.no
Informasjon til husstandene i Trondheim
46
Oversikt Midtbypunkt
44
Tallene du ser på kartet finner du igjen i tabellen for
Midtbypunkt på side 3.
45
43
42
47
36
49
48
41
17
10
35
37
39
9
40
33
7
34
31
4
2
16
8
6
32
28
5
30
1
11
13
29
12
15
27
3
14
26
38
25
18
24
Hjelp oss å holde det
ryddig på Midtby- og
Returpunktene
19
20
23
• Er det fullt – kontakt oss, så sørger vi for tømming
21
• Det er forbudt å plassere avfall utenfor containerne
22
• Større gjenstander skal leveres til Heggstadmoen
gjenvinningsstasjon
Tilpasset avfallsordning der du bor
Boliger utenfor midtbyen:
Husstander med felles renovasjonsordning:
3-beholdersystem gjelder for boliger utenfor
midtbyen. Avfallsbeholderne står i tilknytning til boligen.
I 3-beholdersystemet kastes restavfall, papir og plastemballasje.
Det kan være en blanding av beholdere og containere på
den enkelte eiendom. Noen har containere over bakken
eller løsninger under bakken, som nedgravde containere
og avfallssug.
Midtbyen og sentrumsnære områder:
I sentrumsnære områder der bebyggelsen er tett, har hus­­standene kun restavfallsbeholder som tømmes ukentlig.
Papp/papir og plastemballasje bringes til midtbypunktene,
se kart til venstre og plasseringsoversikt nedenfor.
Plasseringer Midtbypunkt
Endringer kan forekomme.
GM Glass/metallemb.
Bakklandet
Korsgata 15 v/Singsakerbakken
Nedre Bakklandet/Nygata
Vollabakken v/Teglbrennerveien
(p-plass)
Øvre Bakklandet/Lillegårdsbakken
(p-plass)
PP
PP
P
P
PP
P
PP
P
GM
Buran
Tautragata/Frostaveien 2
PP
P
GM
Elgseter
Klæbuveien 36-38
Klæbuveien/Abelsgate
Magnus den Godes gt. 10
Tormodsgate 3
Udbyes gate 3 (v/Bunnpris Øya)
PP
PP
PP
PP
PP
P
P
P
P
P
PP
P
Hospitalsløkkan
Hospitalsløkkan 22
(v/E-verkets trafostasjon)
Ila
Abelsborggate/Kleistsgate
Mellomila/Hans Nissens gate
Mellomila/Østre Ila
Osloveien 12 (v/Ica nær Ila)
Kalvskinnet
Ark. Christiesgate (i enden mot
Prinsensgt)
Elvegata 12-14 (p-plass)
Erling Skakkes gt 58
Lademoen
Anton Kalvaas gate v/
Biskop Sigurds gate
Anton Kalvaasgate (p-plass)
v/Anders Buensgate
Frostaveien 13 (p-plass)
Gregusgata/Innherredsveien 60
(p-plass/snuplass)
Ladeveien v/Lilleby skole
Strandveien 30-32 (v/trafo)
PP
PP
PP
PP
P
P
P
P
PP Papp/papir
GM
GM
24
28
25
T
26
49
GM
23
22
21
19
20
GM
5
GM
GM
GM
T
1
4
2
3
PP
P
PP
PP
P
P
GM
12
11
PP
P
GM
45
PP
P
PP
P
PP
P
PP
PP
P
P
14
44
GM
48
P Plastemb.
T Tekstil
Midtbyen
Erling Skakkesgate
v/Thora Storm vgs
Fjordgata 10 (p-plass)
Fjordgata 40/42 (v/Fretex-Butikk)
Fjordgata 82 (v/Ravnkloa)
Leüthenhaven (p-plass)
Peter Egges plass
(v/Folkebiblioteket)
Sandgata 12/Asylveita (p-plass)
Sandgata v/Batteriveita (p-plass)
St. Olavsgate/ Dronningensgate
PP
P
GM
PP
PP
PP
PP
P
P
P
P
GM
GM
PP
P
GM
16
PP
PP
PP
P
P
P
GM
7
6
8
PP
PP
PP
PP
P
P
P
P
GM
GM
GM
GM
31
40
42
30
PP
P
34
PP
P
36
PP
P
GM
33
PP
P
GM
29
PP
P
37
PP
P
32
PP
P
Møllenberg
Bakkegata/Kirkegata (p-plass)
Dokkgata/Verftsgata
Dyre Halses gate 8-10
Festningsgata/Småbergan
Gyldenløvesgate
(p-plass Bispehaugen skole)
Kirkegata 65 (mot Innherredsveien)
Kirkegata v/Gyldenløves gate
(p-plass)
Nedre Møllenberg gate 1
Nedre Møllenberggate v/Gamle
Kongevei 10 (p-plass)
Nedre Møllenberggate v/nr 31a
(p-plass)
Thaulowkaia/Solsiden Kjøpesenter
Wesselsgate (i enden mot
Innherredsveien)
Øvre Møllenberggate 57
PP
P
PP
P
Pappenheim
Skansegata/Brubakken (p-plass)
PP
P
Øya
Klostergata 34-36 (p-plass)
Klostergata 74
PP
PP
P
P
15
T
GM
T
T
17
10
9
13
41
35
GM
39
27
GM
GM
18
38
47
GM
GM
46
43
3
Returpunkt/Miljøstasjoner Endringer kan forekomme.
I nabolaget finner du returpunkter.
Her kan du levere:
GM Glass- og metallemb. PP Papp/papir T Tekstil F Farlig avfall P Plastemb.
• glass- og metallemballasje
• store mengder papp, papir og
plastemballasje
• brukbare tekstiler og sko
På en del bensinstasjoner er det opprettet
mottak for farlig avfall.
Se www.renholdsverket.no for nærmere
informasjon om midtbypunkt og returpunkt.
Angelltrøa, Granåsveien 33 (v/Bunnpris)
Bakklandet: Nedre Bakklandet/Nygata
Bakklandet: Øvre Bakklandet/ Lillegårdsbakken (p-plass)
Bakklandet: Øvre Bakklandet/Korsgata nr 15
v/Singsakerbakken
Berg studentby: Odd Brochmannsv.
Bratsberg: Skrenten 2
Brundalen 17/Christian Bloms vei 5 (v/leges.)
Brøset, Granåsveien BL/Henrik Ourens v. 1
Buran: Tautragata/Frostaveien 2
Byneset, Rye v/Shell
Byneset, Spongdal (v/Coop Prix)
Byåsen: Bunnpris Havstad
Byåsen: Bøckmannsveien/Byåsen skole
Byåsen: Gamle Oslovei 28 (v/Bunnpris)
Byåsen: Gamle Oslovei 8 (v/Coop Prix)
Eberg: Lillebergveien 8 (v/Bunnpris Tyholt)
Elgeseter: Klostergata 34-36 (p-plass)
Elgeseter: Klæbuveien/Abelsgt
Elgeseter: Udbyes gt. 3 v/Bunnpris Øya
Fagerlia, Kaptein Roosensv 6
Flatåsen: Høgreina borettslag
Flatåsen: Søndre Flatås BL, Nedre Flatåsv.
Flatåsen: Øvre Flatåsvei 4 D, v/Rema
Fossegrenda 44 (v/Skippy-Sentret AS)
Granåslia/Nermarka, Granåslia 32
Hallset: Søndre Hallset 3 (v/RIMI MIGO)
Hallset: Søndre Halset borettslag
Heimdal: Borettslaget Jarvegen 36
Heimdal: Hegstadmoen gjenvinningsstasjon
Heimdal: Sentrum, Søbstadv. 4 (bak fiskmatbutikk)
Heimdal: Sentrum, Søbstadv. 5 (v/ ESSO)
Heimdal: Søbstadmyra BL, Orreveien 3
Heimdal: Vestre Rosten/P. Halvorsens v.
Hospitalsløkkan 22 (v/trafo)
Huseby: Husebyvegen v/Kongsveien BL
Ila: Hanskemakerbakken bussholdeplass
Ila: Mellomila v/Coop Prix
Jakobsli Øvre: Jakobsliv/Erl Høviksv.
Kattem: Uståsen 2 (v/Coop Prix)
Kroppanmarka v/Rema
Lade: City Lade v/flaskemottak
Lade: Fagerheim BL, Fagerheim Allè
Lade: Olav Engelbrektsson Allè 48-50
Lade: Østmarkveien 2/4 (v/Ladetorget)
Lademoen: Anton Kalvaas gt v/Biskop
Sigurdsgt
Lademoen: Frostaveien 13 (p-plass)
Lademoen: Ladeveien v/Lilleby skole
Lademoen: Strandveien 30-32 v/trafo
4
GM
GM
T
GM
T
GM
GM
GM
GM
GM
GM
GM
GM
GM
GM
GM
GM
GM
GM
GM
GM
GM
GM
GM
GM
GM
GM
GM
GM
GM
GM
GM
GM
GM
GM
GM
GM
GM
GM
GM
GM
GM
GM
GM
GM
GM
GM
GM
GM
GM
T
F
T
PP
T
T
PP
PP
PP
P
T
T
T
PP
T
F
P
PP
F
PP
PP
PP
T
T
T
T
T
F
P
F
P
Leinstrand: Statoil Klett
Lerkendal: Dybdahls vei 5 (v/Bunnpris)
Lerkendal: Klæbuvegen 120
Lidarende (søndre Berg)
Midtbyen: Erling Skakkesgt.v/Thora Storm vgs.
Midtbyen: Fjordgt 10 (p-plass)
Midtbyen: Leüthenhaven (p-plass)
Midtbyen: Leüthenhaven, Erling Skakkesgt
58 (v/Kong Carl Johans Arbeidsstiftelse)
Midtbyen: Sandgata 12/Asylveita (p-plass)
Moholt: Bregnev. 67 (Studentbyen v/Bunnpris)
Moholt: Brøsetv 188 (v/Moholt Bilservice A/S
Esso)
Moholt: Brøsetveien 177 (v/REMA1000)
Moholt: Vegamot (v/Shell)
Møllenberg: Bakkegata/Kirkegata (p-plass)
Møllenberg: Dokkgata/Verftsgata
Møllenberg: Dyre Halsesgt. 8-10
Møllenberg: Kirkeg/Gyldenløvesg (p-plass)
Møllenberg: Nedre Møllenberg gt 1
Møllenberg: Nedre Møllenberg/
Gamle Kongev 10 (p-plass)
Møllenberg: Thaulowkaia/Solsiden Kjøpes.
Nardo: Hans Baucks vei 1 (v/Nardosenteret)
Nidarvoll: Bård Iversens vei 2 (v/Bunnpris)
Othilienborgtunet (v/"Kåret")
Persaunet: Tessems vei 2 (v/Rimi)
Ranheim: Horgvegen, Nedre Humlehaugen
Ranheim: Olderdalen, Sverre Svendsens vei
8 (v/Coop Prix)
Ranheim: Ranheimsvegen 177
Ranheim: Skonnertvegen 8-10
Ringvål: P-plass v/skistadion
Risvollan: Ingeborg Aas vei 1 v/høyblokk
Risvollan: Sollia borettslag, Nordre Risvolltun
Romulslia: Innbrektsflata 1 (v/Bunnpris)
Rosenborg: Bakklandet menighets omsorgsenter
Sandmoen: Sandmoen Services. (AS ESSO)
Saupstad: Kolstadflata borettslag
Saupstad: Midteggen borettslag
Saupstad: Ringvegen borettslag
Saupstadringen 3, Saupstadsenteret p-plass
Sjetnemarka, Parallellen 23 (v/Coop Prix)
Stavset: Enromvegen 2 (v/REMA1000)
Steinan: Edgar B. Schieldrops vei 7 (v/
Bunnpris)
Steindal, Vestlia borettslag
Tempe: Ola Frosts v 2 (v/høyblokk vis a vis
Max-bygget)
Tempe: Tempeveien 25 (v/Trondheim Renholdsverk AS)
Tiller: City Syd (v/flaskemottak)
Tiller: v/Skjetnan grendalag, Moltmyra
Tiller: Østre Rosten 1 (v/Syd Service AS Shell)
Ugla: Anders Wigens vei 2 (v/Rimi)
Ugla: Kyvannsv 16
Valentinlyst: Bromstad borettslag
Valentinlyst: Fjøsmestervegen 5
Valentinlyst: Olav Magnussons vei 9 (v/Coop
Mega)
Vikåsen: Vikåsen 8 (v/Bunnpris)
Øya: Klostergata 74
GM
GM
GM
GM
GM
GM
GM
F
T
GM
GM
GM
F
GM
GM
GM
GM
GM
GM
GM
T
PP
T
GM
GM
GM
GM
GM
GM
GM
PP
T
T
T
T
PP
GM
GM
GM
GM
GM
GM
GM
GM
PP
PP
PP
P
T
T
PP
PP
F
GM
GM
GM
GM
GM
GM
PP
PP
PP
T
T
P
GM
GM
T
GM
GM
PP
F
GM
GM
PP
T
GM
GM
GM
GM
PP
PP
T
GM
PP
T
P
F
GM
GM
P
140 L
240 L
370 L
Containere/
Nedgravde løsninger
Har du plass nok i beholderne?
Det er viktig å ha nok kapasitet, slik at du unngår problemer med overfylte beholdere. Bor du i midtbyen eller andre
sentrumsnære områder kan du velge mellom forskjellige
størrelser på beholderen for restavfall. Bor du i et område
med 3-beholdersystem kan du også endre
størrelsen på beholderne for papp/papir og plastemballasje.
På vår hjemmeside er det enkelt å endre beholderstørrelse.
Endring i størrelsen vil påvirke renovasjonsavgiften.
Nedgravde løsninger
For borettslag og sameier er det mange fordeler ved å
velge nedgravde løsninger. Løsningene skreddersys i hvert
enkelt tilfelle. Kontakt oss – vi hjelper til med rådgivning og
informasjon.
Renholdsverket har en rekke containerløsninger, og vi finner
alltid en løsning som passer til ditt borettlag eller sameie.
For priser se www.renholdsverket.no.
5
Heggstadmoen gjenvinningsstasjon
GPS
-pos
is
Lon
10° 2 jon:
0
Lat 6
'
3° 19 43"
' 49"
Gjenvinningsstasjonen tar imot avfall fra husholdninger i Trondheim kommune.
Avfallet sorterer du selv i merkede containere. Gjenvinningsstasjonen er delt
i to områder; ett område for gratis levering og ett for levering mot gebyr.
Et godt tips er å levere gratis avfall først og etterpå kjøre til området
hvor du kan l­evere det som er g
­ ebyrbelagt. God sortering sparer
miljøet og gjør det billigere for deg.
Brennbart og
ubrennbart
restavfall
For nærmere informasjon,
se www.renholdsverket.no
Adresse: Heggstadmoen 57
Tlf.: 952 63 897 (Gjenvinningsstasjon)
Tlf.: 72 54 05 40 (Kundesenter Tempeveien 25)
E-post: [email protected]
Vekt og
betaling av
gebyr
2
PCB-holdige
vinduer
Asbest
og eternitt
KJØR HIT TIL SLUTT:
Farlig avfall
Salgbare sko,
klær, møbler og
gjenstander
Hele lyspærer/
lysstoffrør
Plastemballasje
og isopor
Småelektrisk/
EE-avfall
Brunevarer
Utkjøring
gebyrfritt
område
Papir
Her betaler du
en kilospris for
å levere avfall
Papp
Metall
Utkjøring
gebyrbelagt
område
Impregnert
trevirke
Rent trevirke
Innkjøring
gebyrbelagt
område
Innkjøring
gebyrfritt
område
Hvitevarer
Åpningstider hele året:
1
KJØR HIT FØRST:
Her er det
gratis å levere
sortert avfall
Mandag til torsdag: 07.00 – 20.00
Fredag: 07.00 – 15.00
Lørdag: 10.00 – 14.00
Hageavfallmottaket åpner for sesongen 1. april.
Åpningstidene er som på gjenvinningsstasjonen.
GPS-posisjon: Lon 10° 20' 46" Lat 63° 20' 6"
6
hei
Tro
nd
Indu
Klæb
u
Heggstadmoen
Gjenvinningsstasjon
E6
tt
Åpningstider:
Hageavfallsmottak
(Åpent i sommerhalvåret)
GRATIS
M/GEBYR
Kle
Viktig: Steiner, store greiner og røtter kan skade kompostkverna, så det må fjernes før du leverer hageavfall. Greiner
kan være maks 15 cm i diameter. Når hageavfallsmottaket er
stengt for sesongen, kan hageavfall leveres til gjenvinningsstasjonen mot gebyr. Mottaket stenger normalt ­1. november.
For nærmere informasjon, se www.renholdsverket.no
striv
eien
Ved Renholdsverkets hageavfallsmottak er det gratis levering
av kvist, løv og gress for husholdningene. Hvis hageavfall er
pakket i plastsekker eller lignende, må de tømmes ved
levering. Den brukte emballasjen kastes for seg.
m
Hageavfallsmottaket
Sandmoen
Adresseregister for husholdninger
Register kun for tømming av beholdere med hjul
• Borettslag er fortrinnsvis oppført med borettslagets navn, ikke adressen.
• Bak adressen/borettslagets navn finner du hvilken plan du skal følge (P1 = Plan 1, To2 = Tokammerbil 2).
• Rutene som har tokammerbiler, kan få tømt to avfallstyper på samme dag.
• E
iendommer i midtbyen og sentrumsnære områder har kun beholdere for restavfall, som tømmes ukentlig.
Disse adressene står derfor ikke i dette registeret. Se kart på side 2 om midtbypunkter for å se hvor du
kan levere sortert avfall.
Ta kontakt med vårt kundesenter på telefon 72 54 05 40
eller epost: [email protected] dersom du
har spørsmål.
Bla om og finn
din adresse!
7
A
Abels gate
P5
Ada Arnfinsens veg 12-24
P8
Aksel Nilsens veg
P6
Albertine Wærness veg
P6
Alette Beyers veg
P1
Alexander Kiellands gate
P5
Alf Godagers veg
P3
Alf Johansens vei
P5
AlfheimsvingenP6
Alfred Hess`s veg
P5
Alfred Larsens gate
P7
Alfred Trønsdals veg 2
P6
AlmevegenP2
Alv Schiefloes veg
P2
AmalienborgvegenP1
AmalienlystP2
AmtmannssvingenP3
Anders Buens gate 5 + 7
P5
Anders Hovdens veg
P6
Anders Haarstads veg
P5
Anders Liaklevs veg
P7
Anders Reitans veg
P5
Anders Tvereggens veg
P6
Anders Wigens veg
P6
Andreas Holms vei
P8
AngellhaugenP8
AngelltrøvegenP8
Ankers gate
P5
An-Magritts vei
P1
Anne Ekrens veg
P7
Anton Bergs veg
P7
Anton Grevskotts veg
P7
Anton Jenssens veg
P1
Antonie Løchens veg
P1
Arkitekt Ebbells veg
P1
Armauer Hansens veg
P2
Arne Garborgs veg
P6
Arne Solbergs veg
P3
ArnebyvegenP2
Arnt Forseths vei
P5
Arnt Smistads veg
P2
Arsenalvegen
To 1
AsalvegenP2
Asbjørnsens gate
P5
Asbjørnsens Gate 23
To 2
AskeladdvegenP1
AspvegenP2
Astri Aasens veg
P7
AstronomvegenP6
AunevegenP8
Austflata
P2
B
BaglervegenP7
BakkaunvegenP5
BakkehelletP7
Balders veg
P6
BaldershageP5
BautavegenP3
BekkefaretP2
BekkvegenP5
BelbuvegenP2
BelvedereP8
Benneches vei
P8
BergheimsvegenP8
8
BergittavegenP8
Bergmester Bachkes veg
P5
Bergsbakken 1 + 3
To 2
Bergsbakken 6-16
P5
Bergsbakken 17-24
P7
BergstienP5
BergtunvegenP7
Bernhard Getz gate
P5
Bernt Lies veg
P6
BirkebeinervegenP7
Biskop Skaars gate
P7
BissmietP7
Bjarne Ness’ veg
P7
Bjøra
To 1
Bjørkhaugvegen
To 2
Bjørkmyr
To 2
BjørkvegenP2
BjørndalenP5
Bjørndalen 1
P8
Bjørndalen 63 - 83
To 2
BjørnebyvegenP2
Bjørnsons gate
P5
BlaklieggenP8
BlaklivegenP8
Blusuvoll Alle
P7
BlusuvollsbakkenP5
BlåklokkevegenP7
Borchgrevinks vei
P8
Borghild Rottems Veg
To 1
Bosberg
To 1
BostadvegenP7
BragevegenP6
Bragstads veg
P2
BrannhaugenP6
Bratsberg
To 2
Bratsbergvegen 2-54 + 1-67
P6
Bratsbergvegen 56 - 488
To 2
Brattreinflata
P7
BrattvollvegenP3
BregnevegenP7
Bregnevegen 18 - 34 (Like nr.)To 2
BreidablikkstienP8
Breidablikveien 1-9 + 2-134
P8
Breidablikveien 21-33 (Ulike nr.)P1
BreisynvegenP1
Brian Smiths gate
P5
Brian Smiths Gate 8 - 13
To 2
Brit Grytbaks veg
P8
Broddes veg
P1
Brodtkorbs vei
P8
BromstadekraP2
BromstadvegenP2
Bromstadvegen 10 - 26
(partall)P5
BrudalsvegenP5
Brukseier Olsens vei
P8
Brundalen 30-50
P8
Brundalsgrenda 1 + 5
P8
Bryns vei
P8
Brænnes veg
P2
BrøsetdalenP2
BrøsetvegenP2
BrøttemsvegenP3
Bråmyra
To 1
BuckhaugenP2
Buengvegen
To 2
Bugges veg
P7
Bukken Bruses veg
P1
BukkvollanP1
Byneset
To 1
Bynesveien 1-7 + 9-100
P8
Byåsveien 2-144
P8
Byåsveien 145-180
P1
Byåsveien 186-210
P2
Byåsveien 55
To 2
Byåsveien B/L P1
Bøckmans veg P1
Bøckmans veg 1-30
P8
BøkvegenP2
C
C J Hambros vei
P5
Carl Dons’ veg
P8
Carl Lønseths veg
P2
Carl Schjetnans veg
P3
Carl W Ianssens veg
P2
Casparis Gate
To 2
Catharine Lysholms veg
P2
Cecilie Løvøs veg
P7
Cecilie Thoresens veg
P5
Christian Eggens veg
P6
Christian Frederiks gate P5
Christian Jelstrups vei
P8
Christian Monsens gate
P5
Churchills veg P2
CicilieveienP8
D
Dalen Hageby
P1
DalgårdveienP6
DalhaugveienP1
DalheimslyngenP8
Dalheimslyngen 21 - 27
(Ulike nr.)
To 2
DalheimvegenP8
DalkantvegenP2
DalsaunevegenP6
DalstienP2
Damlia
To 1
DevlesvingenP1
DickaunsvingenP8
Dikehaugen
To 1
Distr. Lege Øvrelids vei
P5
Ditlev Bloms veg
P5
DolpaP3
Dr. Sands veg P5
Dragvoll Alle
To 2
Dragvoll Alle 38 + 40
P8
Dronning Åsas vei
P1
DuelundenP5
DvergstienP5
Dybdahls veg
P7
DyrborgveienP8
E
E B Schieldrops veg
67 + 97-111 + 130-178
P6
EgganvegenP3
Eidsvolls gate
P5
Eidsvolls Gate 21, 23B,
27B, 31B, 33 + 35
To 2
EikvegenP2
Eilert Sundts gate
P5
Eilif Gulbransons veg
P7
Einar Solstads vei
P5
Einar Øfsties veg
P7
EinervegenP2
EinmoenP3
ElgvegenP1
Eli Sjursdotters vei
P1
Ellefsens vei
P8
Ellen Lies vei
P1
ElvevegenP7
Emilie Kroghs veg
P2
EngstrømbakkenP3
Engelsåsvegen
To 2
EngvegenP2
EnromvegenP6
Erika Lies veg
P2
Erlends veg
P2
Erling Høviks veg
P2
Espvegen
To 1
Essendrops gate
P5
Estenstadvegen
To 2
Even Lorengs veg
P8
EventyrvegenP1
Eyvind Løkkens veg
P3
F
Fagerheim Allé
P1
FagerliveienP8
FagertunvegenP8
Falsens gate
P5
Fernanda Nissens veg 2-12
P1
Fernanda Nissens veg 13-23 P5
FerstadbakkenP2
Festningsgata 27-45
P5
Finn Bergs veg
P1
FiolsvingenP7
FjellseterveienP1
FjordgløttvegenP3
FjøsliaP2
FjøsmestervegenP7
Flakkhaugen
To 1
Flatås Nordre
To 2
FlatåsengetP6
FlatåstoppenP6
ForsøksliaP5
FortunaliaP8
FossbakkenP3
FossegrendaP6
FramveienP8
Fredrik B. Wallems veg
To 2
Fredrik Kolstøs veg
P7
FreidigstienP2
Fridtjof Nansens vei
P8
Friggs veg
P6
Fritz Aabakkens vei
P5
Frode Rinnans veg
P2
FrydenbergvegenP7
Frøys veg
P6
FuruvegenP2
FykenvegenP3
G
Gabriel Scotts veg
Gabriel Vollans veg
Gamle Jonsvannsveg
P2
P5
P8
Gamle Kongevei 22-82
P5
Gamle Okstadbakkan
P7
Gamle Oslovei 3 + 5B
P8
Gamle Oslovei 7 - 80
P1
Gamle Oslovei 85-95
P2
Gamle Åsvei
P8
Gamle Åsvei 30, 32 + 34 To 2
Gammel-linaP5
Garmanns veg
P8
GartnerhaugvegenP1
GartnerivegenP5
Gautes gate
P5
Geelmuydens gate
P5
General Bangs veg 17-59
P2
General Bangs veg 18-58
P6
General von Hovens vei
P1
General Wibes veg
P8
GildheimsvegenP2
GimlevegenP6
Gina Krogs veg P5
Gisle Johnsons gate
P5
Gjerlovs veg
P3
GjøaveienP8
GjørtlervegenP1
GløshaugveienP5
GogstadbakkenP8
GranhauganP3
GranlivegenP6
GranvegenP2
GranåsliaP8
GranåsvegenP8
Granåsvegen B/L
P2
GrensenP5
GressbanevegenP7
GrilstadvegenP1
GrovaP2
Grundtvigs gate P5
GrytbakkstrandaP3
Grøndahls veg
P2
Grønnbakken
To 1
Gudes gate
P5
Gudruns gate
P5
GulbrandsvegenP5
Gunnar Birchs veg
P1
Gunnlaugs vei
P1
Guttorms gate
P5
H
Haldor Flatens veg
P3
Hallfred Høyems veg
P8
HallsetliaP2
HallsetreinaP2
HallsetstienP2
Hammersborg B/L
P8
HammerverksvegenP3
Hans Barliens vei
P1
Hans Bruns vei
P8
Hans Collins veg
P1
Hans Finnes gate
P5
Hans Finnes Gate 19, 21 + 23To 2
Hans Osnes veg
P5
Hans Aanruds veg
P6
HansbakkenP3
HanskemakerbakkenP8
Harald Bothners veg
1-19 + 2-38
P7
Harald Bothners veg
40-44 + 43-47
P5
Harald Gilles veg
P7
Harald Hardrådes gate
P5
Harald Hårfagres gate P1
Harald Langhelles veg
P1
Harald Samuelsens veg
P7
HarevegenP1
Harry Borthens vei
P1
Hasselbakkvegen
To 2
Hasselbakkvegen 1
P1
Hauglia
To 1
HaugnessvingenP6
HaugstienP2
HavrevegenP2
HavstadveienP1
HavsteinbakkenP1
Havsteinflata
P1
HavsteinliaP1
HeggdalsringenP8
Heggsnipvegen
To 1
HeggvegenP2
Heimdalsvegen 1 - 71 + 2 - 92 P7
Heimdalsvegen
73 - 81(Ulike nr.) + 96 - 171 To 1
Heimstadveien
To 2
HeimtrøaP3
Helmer Hanssens veg
P5
Henrik Angells gate
P5
Henrik Mathiesens vei
P5
Henrik Ourens veg
P2
Henry Gleditsch veg
P1
Henry Tingstads veg
P2
Herlofsons veg
P6
Hirsch Komissars veg
P1
HitravegenP1
Hjalmar Haalkes veg
P7
Hjalmar Johansens vei
P8
HoeggvegenP6
HoemsbakkenP1
HoemshøgdaP1
Hoemshøgda 12, 14, 16,
20, 22, 24 +26
To 2
HoemsvegenP8
Holbergs gate
P5
Holtermanns veg 1-16 + 18
P5
Holtermanns veg 17 + 19-46 P7
HoltvegenP5
HorgvegenP3
HornebergvegenP6
Hugins veg
P6
HuldervegenP1
HumlehaugvegenP3
Husbyvollen
To 1
HusebyhøgdaP7
HusebyvegenP7
HyllveienP8
Høgreina P6
HøgsetgrendaP6
HøgskoleveienP5
Høili Plass
P5
HøilivegenP5
HølbekkenP3
Hørløcks veg
P2
Håkon Håkonsons gate
P7
Håkon Magnussons gate
P1
Haakon Odd Christiansens veg P8
Håkon Sverressons veg
P7
HårstadreinaP3
HårstadringenP3
HårstadryggenP3
I
IdrettsveienP5
Iduns veg
P6
IlsvikveienP8
IlsvikøraP8
IndustriveienP5
Inge Krokanns vei
P6
Ingeborg Ofstads vei
P3
Ingemann Torps vei
P1
Ingrid Kiærs veg
P3
Ingvald Undsets gate
P5
Ingvald Ystgaards veg
P8
Innherredsveien 73-141 Ulike nrP5
Innherredsveien 74-184 Like nr
+ 143B + 145 + 147 + 149
P1
Ivar Mortensons veg
P6
Ivar Reitens veg
P3
Ivar Aasens veg
P6
Iver Trøans vei
P8
J
J. O. Stavs veg
P5
Jacob B. Bulls veg
P6
Jacob Rolls gate
P5
Jakob Kjeviks vei
P8
Jakob Vingsands veg
P7
JakobslivegenP2
JakobstienP8
Jan Voigts veg
P1
Jan Voigts Veg 7, 9, 11 + 15 To 2
Jarleveien 8 + 44
P1
Jarlheimbakken
To 2
JarlsborgveienP1
JarveienP5
Jebeveien
To 2
Jebeveien 1 - 10 (minus nr.7) P5
Jens Tvedts veg
P6
Johan Bojers vei
P1
Johan Bojers vei 1 - 15
P8
Johan Cappelens veg
P6
Johan E. Brodahls veg
P8
Johan Falkbergets vei
P1
Johan Nygaardsvolds vei
P5
Johan Svendsens gate
P5
Johan Tillers vei
P5
Johan Tillers vei 2
P7
Johannes Minsaas’ veg
P1
John Bjørgums veg
P3
John P. Kroglunds veg
P7
John Skaarvolds veg
P1
Johnny Peviks vei
P1
Jon Sivertsens veg
P1
Jon Skogstads veg
P7
Jonas Lies gate
P5
Jonsvannet
To 2
Jonsvannsveien 1-45
P5
Jonsvannsveien 38-115
P7
Jonsvannsveien 165-439
P8
Jonsvannsveien 452 - 608
To 2
JotunvegenP6
JupitervegenP6
Jørgen B. Lysholms vei
P1
Jørgen Bjelkes gate
P5
Jørgen Hegstads veg
P7
Jørgen Moes gate
P5
Jørunds gate
P5
K
K. O. Thornæs’ veg
P7
Kammen
To 1
Kaptein Kaalds vei
P1
Kaptein Midtlids veg
P1
Kaptein Roosens vei
P8
Karen Blekkans veg
P6
KarisvingenP1
Karl Jonssons veg
P6
Karolinerveien 5
P1
KarsevegenP7
KattemskogenP7
KattemsvegenP7
KirkeringenP7
KirkvollenP2
Klefstadhaugen
To 1
Kleivavegen
To 2
Klettvegen
To 1
Klingenbergs vei
P5
KlokksteinvegenP7
KlosterengetP5
Klostergata 29B + 37
+ 43-57 + 60-90
P5
Klüwers gate P5
Klæbuveien 57-114 + 145
P5
Klæbuveien 124-203
P7
Klæbuveien 205-227
P6
KløvervegenP2
Knausen
To 1
Knudssøns gate
P7
Knut Glomsaas’ vei
P1
Koefoedgeilan 2 + 4 + 7c + 10 P8
Koieflata
P3
Kolstadflata P7
Kolstadtunet P7
KolsåsenP6
Kolsåslia P7
KometvegenP6
Kong Inges gate
P7
Kong Øysteins veg
P5
KonglevegenP2
Kongssletta B/L
P7
Kongsveien 24 - 199
P7
Kongsveien 200-213 P6
Konrad Dahls veg
P2
Konsul Lorcks gate
P1
KonvallvegenP7
KornblomstvegenP7
Korsvik Allé
P1
KringkastingsvegenP5
KringsjåvegenP7
Kristian Larsens Veg
To 1
Kristiansfeld gate 2 + 4
P5
Kristofer Uppdals Veg
To 2
Kristofer Uppdals Veg 30 - 41 P6
Krogness gate
P5
KrokstienP6
Kronprins Olavs Allé
P5
KroppanvegenP7
9
KrutthusbakkenP1
KvenildveienP5
KvernhusstienP2
KvernvegenP3
KvilhaugvegenP5
KvitsteinveienP2
Kystad Allé
P6
KystadbrinkenP2
KystadhaugenP6
KystadvegenP6
KyvannsvegenP2
Kaare Tønnes veg P5
L
L. Hofstads veg
P1
Lade Allé
P1
Lade Alle 12 + 14
To 2
LadehammerveienP1
Lademoen Kirkeallé
P5
LadetrøaP1
Lagmann Dreyers gate
P5
Lagmann Lindboes vei
P1
Landstads veg
P5
Landstads Vei 16B To 2
Langberga
To 1
LangdalenP7
Langørgen
To 1
Langåsmyra
To 1
Lars Onsagers veg
P7
Laura Hangerås’ veg P6
Lauritz Jenssens gate
P5
Lauritz Jenssens Gate 1 - 6 To 2
LauvsangerveienP1
Leif Tronstads veg
P7
LeikåsvegenP6
Leinbakkan
To 1
Leinstrand
To 1
Leinvollen
To 1
Leirbruvegen P6
LeirfossvegenP6
LeistadvegenP8
Leiv Eirikssons vei
P1
LerkeveienP5
Lianhaugen
To 1
Lianvegen
To 1
Lianvegen 2-16 P2
LidarendeP7
LillebergvegenP7
Lillegårdsbakken
18 + 20 + 22 + 24 + 26-46
P5
LillerydningenP2
Lindemans gate
P5
LindevegenP2
LinerlevegenP1
LitavegenP6
Loholt Allé 1-14
P8
Loholt Alle 18 - 52 (Like nr) To 2
Loholtbakken
To 2
Lokes veg
P6
LosjevegenP3
LossiusvegenP5
Louis Kvalstads veg
P2
Ludvig Daaes gate
P5
Ludvig Musts veg
P7
LunavegenP6
LundemobakkenP5
10
LunderhaugenP3
LundhøgdaP7
LundvegenP7
LundåsenP7
Lyarhaugen
To 1
LykkestienP1
LykkmarkaP3
LyngvegenP5
Lysverkvegen P6
LægdgrindaP7
LønnvegenP2
LøvetannvegenP7
Løvetannvegen 1, 3, 5 + 7
To 2
Løvaasveien 1 - 29
P5
Løvaasveien 30-75
P3
LøytnantsvegenP3
LåvekraP7
M
MagasinvegenP5
Magnus Berrføtts veg
P7
Magnus Blindes veg
P7
Magnus Den Godes gt 5-39
P5
Magnus Halvorsens veg
P2
Magnus Åldstedts veg
P6
Marcus Thranes vei
P5
Margretes gate
P5
Marie Michelets veg
P5
Marie Michelets veg 1-6
P1
Marie Sørdals veg
P8
MarienbergveienP8
MarienlystvegenP8
MaristuveienP5
Marit Fladaas veg
P7
MarkaplassenP3
MarkvegenP5
MarsvegenP6
Martin Barstads veg
P3
Martin Haugens Veg
To 1
Martin Kregnes veg
P3
Martin Linges veg
P5
Martin Stokkens veg
P2
Martin Sæterhaugs veg
P3
MastuekraP7
Meieribakken To 1
MeisevegenP1
MellomfossvegenP7
Mellomila
48 + 62-70 + 72-78 + 80 + 82 P8
Mellomveien 7-21 Ulike nr
P5
Mentz Skjetnes vei
P5
MerkurvegenP6
MeteorvegenP6
Micael Smiths veg
P7
Michel Grendahls veg
P1
Midelfarts veg
P1
MidteggenP7
Mikkel Mærks vei
P1
MikkelvegenP3
MjølnervegenP6
Mogstads vei
P8
Moholt Allé
P7
MoholtliaP7
MoholtsvingenP7
Moltmyra P3
Moslings gate
P5
Motzfeldts gate P5
Movollen P3
Mulberga To 1
Munins veg
P6
MunkvollstienP1
MunkvollvegenP1
MyrmannsvegenP5
MyrstadvegenP7
Myrsundvegen
To 1
MyrtunetP7
MyrvangsvingenP6
MøllebakkenP8
MørlendaP8
N
NardoskrentenP7
NardovegenP7
Nedre Allé P5
Nedre Bergsvingen
P7
Nedre Ferstadveg
P2
Nedre Flatåsveg
P7
Nedre Flatåsveg
1B + 1C + 2 + 4
P6
Nedre Grilstadkleiva
P1
Nedre Petersborg gate
P5
Nedre Sjetnhaugan
P3
Nedre Stavsetvegen
P6
NeptunvegenP6
NergeilanP7
NermarkaP8
NertrøaP7
NerviksvegenP1
Neufeldts gate
P5
NidareidP8
Nidarøy gate
P5
Nils Ryjords vei
P1
Nils Stavnes veg
P8
Nils Uhlin Hansens veg
P6
Nina Griegs veg
P2
NjardarvollenP7
Njords veg
P6
Nordahl Bruns veg P5
Nordahl Bruns veg 13+15
P7
Nordahl Griegs Veg
To 2
NordbakkenP7
NordhaugsvegenP1
NordlivegenP1
NordlundveienP7
NordmyrvegenP7
Nordre Eberg gate
P7
Nordre Hallsetveg
P1
Nordre Husebytun
P7
NordslettvegenP6
Nordåker
To 1
NornevegenP6
NorrkøpingsveienP1
Ny Jord-Vegen
To 2
NygårdsvegenP6
NyheimsvegenP2
Nyplia
To 1
Nytrøringen
To 1
NyveibakkenP8
NyveiliaP5
O
O. J. Aalmos veg
P2
Odd Husbys vei
P6
Odd Sørlis veg
P3
Odins veg
P6
OkstadbrinkenP7
OkstadplassenP7
OkstadvegenP7
OkstadøyP5
Ola Setroms veg
P6
Olaf Bulls veg
P6
Olaf Grilstads veg
P2
Olaf Nordhagens vei
P1
Olav Aukrusts veg
P6
Olav Duuns veg
P6
Olav Engelbrektssons Allé
P1
Olav Gullvågs veg
P5
Olav Magnussons veg 7
P7
Olav Nygaards veg
P2
Olav Trondsons veg
P7
Olava Skomakers veg
P5
OldervegenP2
Ole Hogstads veg
P2
Ole Jørgensens Veg
To 1
Ole L. Kolstads veg
P5
Ole Laulos veg
P7
Ole Nordgaards veg
P8
Ole Ross’ veg
P3
Ole Rølvaags veg
P2
Ole Skolemesters veg
P3
Ole Soelbergs veg
P5
Ole Tesliens veg
P7
Ole Tilseths veg
P6
Ole Vigs veg
P5
Ole Øisangs vei
P5
Ole Aasveds veg
P8
Oline Hårstads veg
P5
Oppsynsmann Eggens veg
P5
OrionvegenP6
Ormen Langes veg
P1
OrrevegenP5
Oscar Wistings vei
P8
Oskar Braathens veg
P6
Oskar Skaugs veg
P7
Osloveien
1-125 + 22-126 + 132-298
P8
Osloveien 42A - 50 (Like nr.) To 2
OsvegenP3
Osvegen 60 + 115 + 160-218 To 2
Othilienborgvegen 44-79
P7
Ottars veg
P1
Otto Skirstads vei
P1
Ottobyen
To 1
OustmyrvegenP7
Overlege Bratts veg
P6
Overlege Kindts gate
P5
OverviksvegenP3
P
P A Munchs gate
P5
ParallellenP3
ParkveienP5
Paul Fjermstads veg 1-36
P7
Paul Fjermstads veg 37-79
P5
Paul Røstads Veg
To 2
Paul Skolemesters vei
P3
Peder Kroghs veg
P7
Peder Morsets veg
P5
Peder Myhres veg
P3
Per Halvorsens vei
P5
Per Kvists veg
P3
Per Lykkes veg
P1
Per Sivles veg 1-15 + 2-12
P2
Per Sivles veg 14-44 + 19-51 P6
Persaunvegen P5
Persaunvegen 2 + 4
P1
PersbergvegenP3
PersliaP7
PersløkkvegenP6
Peter Egges vei
P8
Peter Wanviks veg
P2
Petter Lies veg
P1
Pianist Sandbergs veg
P1
PilegrimsstienP2
PilvegenP2
PinebergsvingenP1
PinebergvegenP1
PlanetvegenP6
PlutovegenP6
PoppelvegenP2
PorsmyraP3
PottemakervegenP7
PrestegårdsvegenP7
PrestekragevegenP7
Presthusvegen 1-23
P1
Presthusvegen 24-80
P3
PrestmovegenP1
PrinsessevegenP1
Professor Brochs gate
P5
Professor J.H.L. Vogts veg
P5
Professor Mørchs veg
P5
ProfessorvegenP5
Prost Castbergs veg
P7
R
Ragnhilds gate
P5
Randi Kjærems veg
P3
Ranheimshøgda B/L
P3
RanheimslivegenP3
RanheimsmoenP3
Ranheimsvegen 1-167 + 2-160 P1
Ranheimsvegen
184 -238 og 169-305
P3
Ranheimsvegen 226,
226 C+D, 228 A,B,C + 230 A To 2
Ratesvingen P6
Reidar Lyseths Veg
To 1
Reidar Raaens veg
P3
Reidulvs gate
P5
Reinåsvegen
To 2
ReitanstienP8
ReppevegenP3
Reppevegen 108 - 129
(minus nr. 109)
To 2
Richard Withs veg
P1
Richard Withs Vei 11 A + B To 2
Riddervolds gate
P5
Riddervolds Gate 8 + 20
To 2
Riiser-Larsens vei
P8
RimfaksevegenP6
RingvegenP5
Ringvålhaugen
To 1
Ringvålvegen 15 P5
Ringvålvegen 1-101
P7
Ringvålvegen 102 - 402
To 1
RisemoveienP8
Risvollan B/L
P8
Risvollan B/L, Adolf Øiens veg P6
RittmestervegenP6
Roald Amundsens vei
P8
Rogerts gate
P5
RognbudalenP3
Rognersvingen P1
RognervegenP1
RomemyraP3
Romolslia B/L
P5
Roosevelts veg
P2
RostengrendaP3
Rudolf Nilsens veg
P6
Rudolf Ræders veg
P7
RydningenP2
Rye
To 1
RøllikvegenP7
Rønningsbakken 1-30
P5
Rønningsbakken
9A+B, 13 + 13B
To 2
Rønningsbakken 31-57
P1
RønningsvegenP5
Rønningsvegen
1, 2, 3, 4b, 6, 8, 10 + 10b
To 2
Rørosstien
To 1
RøsslyngvegenP2
Røstadbakken
To 2
Rådmann Hammers vei
P8
RådmannsvegenP1
S
Sagflata P3
SagplassveienP3
SagvegenP6
SandbakkvegenP5
Sandborgs veg
P2
SandmovegenP5
SaturnvegenP6
SaupstadbrinkenP7
Saupstadringen P7
Saxenborg Allé
P5
Schives gate
P5
Schiøtz vei
P8
Schmidts gate
P5
Schnitlers vei
P8
Schøllers gate
P5
Schøllers Gate 21
To 2
SchøningsdalP8
SeljevegenP2
Selsbakk Øvre
P2
Selsbakkflata
P2
Selsbakkvegen 1-75
P2
Selsbakkvegen 40
P8
Selsbakkvegen 70-94
P5
SerinelystveienP1
Severin Saksviks veg
P3
Sigmunds veg
P1
Sigmunn Jakobsens veg
P1
Sigrid Johansens veg
P2
Sigrid Undsets veg
P2
Sigurd Bergs Allé
P5
Sigurd Einbus veg
P6
Sigurd Hoels vei
P6
Sigurd Høidahls veg
P3
Sigurd Jorsalfars veg P2
Sigurd Munns veg
P2
Sigurd Slembes veg
P7
SildråpevegenP8
Simon Leinums veg
P7
Simonsens vei
P8
SingsakerbakkenP5
SiriusvegenP6
SisikveienP5
Sivert Dahlens veg
P8
Sivert Gjørtlers veg
P5
Sivert Thonstads vei
P5
SjømannsvegenP1
SjøvegenP1
Skarsleite
To 1
Skavlands veg
P2
SkjermvegenP1
SkjetnemarkvegenP3
SkogmusveienP7
SkogvegenP2
SkogvokterveienP8
Skolvegen
To 1
Skråstien
To 1
Skule Bårdsøns gate
P5
Skule Bårdsøns gate
2 + 17-21
P7
SkyttervegenP5
SkyåsvegenP5
Skyåsvegen
8, 10, 60, 64, 66 + 68
To 2
Sleipnes veg
P1
Smed-Johns veg
P5
SmedstuveienP1
Smedstuveien 32
To 2
SmiloftstykketP7
Smistadgrenda
To 1
SmørblomstvegenP7
SolbakkestienP2
SolborgvegenP5
Solemsvegen
To 1
SolhøgdvegenP1
SolliaP6
SolvangenP2
SolvollvegenP2
SommerlystvegenP8
SorgenfrivegenP7
Spongdal
To 1
SpovevegenP1
Stabells veg P1
Stadsing Dahls gate
P5
StallmestervegenP7
StampestienP2
StampeverksvegenP3
StarevegenP1
Statsråd Kroghs veg
P1
StavnemovegenP8
StavsetsvingenP6
StavsvegenP8
Steinanvegen P8
SteinbergetP8
SteinhaugenP8
SteinrabbenP8
SteintrøvegenP8
SteinåsenP8
Stjørdalsveien P1
StokkanhaugenP8
StokkbekkenP8
StolpstuvegenP6
StorhaugstienP2
Strindheim Hageby B/L
P5
StrindheimvegenP1
StrindvegenP5
Stubbanvegen P6
Stubbanvegen 97 + 99
To 2
StubbsvingenP6
Stubbvegen
To 1
StuttvegenP1
SunnlandsskrentenP7
SunnlandsvegenP7
SvalevegenP1
SvalsbergstienP1
SvartholtetP3
SveiservegenP3
Sveiservegen 1 - 7
To 2
Sverdrups vei
P8
Sverre Støstads vei
P5
Sverre Svendsens veg
P3
Sverresborg Allé
P8
SverresdalsveienP8
SvoldervegenP1
Sylvester Sivertsons gate
P5
Symrevegen
To 2
SyrinvegenP2
SøbekkbakkenP7
SøbstadvegenP5
Søndre Eberg gate
P7
Søndre Husebytun
P7
Søravegen
To 1
SørbruvegenP5
SørengaP7
T
Tambs Lyches veg
P6
TamburhaugenP5
TampereveienP1
TankvegenP5
TeglverketP2
TeglverkstunetP2
Tellefsens gate
P5
Tempevegen P7
Tessems veg
P1
ThaulowbakkenP8
Theodor Petersens veg
P8
Thomas Hirsch gate
P5
Thomas Von Westens gate P5
Thonning Owesens gate
P1
Thora Storms vei
P8
Thorry Kiærs veg
P3
Thorshaugen
To 2
Thorvald Erichsens vei
P1
Thrond Nergaards veg
P1
Tidemands gate
P5
Tillerbruvegen 1-7 P3
Tillerbruvegen 42 - 190
To 2
Tiller-ringen P3
Tilleråsen
To 2
Tilleråsen 145
P3
TistelvegenP6
TiurvegenP5
Toneveien P5
TonstadbrinkenP3
TonstadgrendaP3
11
TorplassenP7
Tors veg
P6
TorshaugveienP1
Torshaugveien 17 + 23
To 2
TorvtaketP3
TravbanevegenP2
TrofetvegenP3
TrollahaugenP8
TrollsvingenP1
TrudvangvegenP6
Tryms veg
P6
TrøavegenP2
TungavegenP2
TunvegenP2
TuristveienP7
TverrstienP8
TvetestienP8
Tyholt Allé
P5
Tyholtvegen P5
Tyras veg
P1
TyrihansvegenP1
Tømmerdalen, Bymarka
P8
TømmerlunnaP3
U
Ubåtsvingen 11
P5
Udbyes gate
P5
UglabakkenP2
UglagjerdetP6
Uglahaugstien
To 2
UglamarkstienP6
UglavegenP2
Uglavegen
10 + 30D + 34 + 34B
P6
Ullins veg P6
UnderhaugsvegenP6
Urds veg
P6
Uståsen P7
UtleirmarkP6
UtleirtunetP8
Utleirvegen P6
Utleirvegen 134 - 138
To 2
Utsikten Allé
P8
V
ValentinlystvegenP7
ValgrindvegenP7
Valkendorfs gate
P5
ValkyrjevegenP6
ValsetsvingenP1
ValøyslyngenP7
ValøyvegenP7
VanadisvegenP6
VardevegenP5
VegmesterstienP2
Veimester Krohgs gate
P5
Veisletten Allé
P5
Venusvegen P6
VestmarkbakkenP2
VestmarkvegenP2
Vestre Husebytun
P7
Vestre Rosten P5
Vetle Vislies veg
P6
Victor Ronanders veg
P7
Victoria Bachkes veg
P1
VidarheimsvegenP1
VikavegenP1
VikelvfaretP3
Viktor Baumanns vei
P8
VikåsenP3
Vilhelm Krags vei
P2
VinkelstienP2
VinterledbakkenP7
VinterveienP5
VognhallvegenP2
VolvevegenP6
Vorpa
To 1
Vorsetlia
To 1
Værestien
To 2
VæretrøaP3
Vådanstien
To 1
Vådanvegen 1-25
P6
Vådanvegen 99 -155
To 1
Y
YggdrasilvegenP6
Østre Ila
P8
Østre Rosten
27 + 29 + 33 + 51 D
P3
ØsttunvegenP1
Øverfossvegen P3
ØvergeilanP7
ØvergjerdetP8
ØvertrøaP7
Øvre Allé
P5
Øvre Bergsvingen
P7
Øvre Ferstadveg
P2
Øvre Flatåsveg
P7
Øvre Flatåsveg 2A
P6
Øvre Grilstadkleiva
P1
Øvre Havstad BL
P1
Øvre Kvålsvegen
To 2
Øvre Marienlyst
P8
Øvre Petersborg gate
P5
Øvre Sjetnhaugan
P3
Øvre Stavsetvegen
P6
Øvre Sverresborg
P1
Øvre Tvereggen
To 2
Øvre Vikaraunet
To 2
Øystein Møylas veg
P7
Øysteins gate
P5
Øysten Langsets vei
P2
Ø
ØsterlivegenP5
Østersunds gate P5
ØstkollvegenP1
ØstmarkvegenP1
ØstmovegenP1
Østre Berg
P7
Å
ÅkervegenP2
ÅsbakkenP5
ÅsheimvegenP7
Åsmund Vinjes gate
P5
Åsta Hansteens veg
P5
ÅsvangvegenP8
W
Walldens veg
P1
Wedels gate
P5
Weidemanns vei 14-48
P5
WilhelmsmyrvegenP5
William Farres veg
P2
Wincklers veg
P5
Pass på det farlige avfallet
Farlig avfall og småelektronikk inneholder helse­farlige og
miljø­skadelige stoffer. Derfor må avfallet håndteres på en
forsvarlig måte. Ta miljøansvar – bruk rødboksen eller
gjenvinningsstasjonen!
Dette skjer med avfallet
Avfallet sorteres manuelt og behandles ved godkjente mottak.
Noe av avfallet nøytraliseres og langtidslagres. Andre deler
blir renset og noe forbrennes på en forsvarlig måte.
12
Se hvordan du sorterer
farlig avfall på side 15
SPRØYTESPISSER OG
MEDISINER LEVERES
PÅ APOTEKET
Spørsmål om farlig avfall?
Ring 72 54 05 39 eller se vår
nettside www.renholdsverket.no
Alt du trenger å vite
om avfall – alltid
På nye www.renholdsverket.no kan du blant annet:
3 Se når avfallet ditt hentes på din adresse
3 Endre abonnement og beholderstørrelse
3 Få oversikt over hvordan du sorterer avfallet
3 Få oversikt over våre åpningstider
Følg oss på Facebook:
facebook.com/renholdsverket
Scann QR-koden for å gå til
www.renholdsverket.no
13
Verdt å vite
Er dine beholdere og containere
lett tilgjengelig?
Sørg for at renovasjonsbilen har enkel adgang til inn­kjørselen
din så vi lett kan få tømt beholdere og containere. Dette
gjelder sommer som vinter. Husk å måke og strø om vinteren.
Måk rundt, forran og oppå beholderne og containerne. Klipp
ned trær og busker som hindrer adkomst om sommeren.
Gratis juletreinnsamling
Når jula er over og pynten er tatt av, kan du legge treet godt
synlig ved veien søndag 12. januar 2014 og vi henter det i
uke 3. Se www.renholdsverket.no for mer informasjon.
Innsamling av hageavfall
Vi gjennomfører hageavfallsaksjon i mai – uke 19. Vi selger
egne sekker på utvalgte salgssteder. Sekkene settes ved
veien senest søndag 4. mai. Salg av sekker og innsamling vil
bli annonsert på vår nettside. www.renholdsverket.no.
NB: Kun Renholdsverkets sekker blir samlet inn.
Lær mer om kompost
Gratis kurs i kompostering av matavfall arrangeres to
ganger i året – på våren og på høsten. For mer informasjon
om kompostering se www.renholdsverket.no
Kursdatoer vil bli annonsert på vår nettside.
Finn ut mer på
www.renholdsverket.no
14
Sorteringsliste
Dette er restavfall:
Restavfall
›
›
›
›
›
›
›
Bleier og bind
Bøker med stive permer
CD-plater og videokasetter
Gavepapir
Glass som ikke er emballasje
Gummi, lær, skinn
Husdyrekskrementer,
katte- og fuglesand
(små mengder, godt innpakket)
› Ildfaste former
› Kald aske (godt innpakket)
› Krystall
› Matavfall
› Mat- og bakepapir
› Plastleker, lego o.l.
› Plast som ikke er emballasje
› Porselen, keramikk, gips
› Potteplanter
›
›
›
›
›
›
›
›
Speil
Støvsugerposer
Suppeposer
Tilgriset papp og papir
Tilgriset plastemballasje
Tørkepapir
Utslitte tekstiler og sko
Vindu
› Plastflasker og korker
› Plastspann (soddspann o.l.)
› Sjokoladepapir
Dette er emballasjeplast:
› Chipsposer
› Emballasjebrett
(ikke panteflasker)
› Plastfolie (innpakningsplast
(til kjøtt, fjørfe o.l.)
Plastemballasje
› Isbokser
› Kaffeposer (plast)
› Plastbeger (rømmebeger o.l.)
rundt nye møbler o.l.)
› Plastkanner
› Plastposer
Dette er glass- og metallemballasje:
› Aluminiumsformer
› Barnematglass
› Hermetikkbokser
Glass/metall
› Syltetøyglass
› Vinflasker
Kan leveres på Returpunkt, se www.renholdsverket.no
for å finne ditt nærmeste Returpunkt
Dette leveres som restavfall:
›
›
›
›
›
Ildfaste former
Krystall
Porselen
Speil
Vindu
Dette er papp- og papiravfall:
Papp og papir
›
›
›
›
Aviser
Bøker, kun paperback
Bølgepapp
Drikkekartonger
› Juice- og dessertkartonger
› Konvolutter (også m/vindu)
› Matvarekartong
(skyll og brett sammen, legg flere i én)
› Pappesker
(pizzaesker o.l.)
› Eggekartong
›
›
›
›
›
Reklame
Skrivepapir
Tidsskrifter
Ukeblader
Vaskemiddelkartong
(riv i stykker eller brett sammen)
Dette er farlig avfall:
Farlig avfall
›
›
›
›
›
›
Batterier
Blekemidler, klor, salmiakk
Bil- og båtpleiemidler
Emballasje for farlig avfall
Hele lyspærer og sparepærer
Kluter med linolje/løsemidler
(legges i tett beholder med vann.)
› Kvikksølvtermometer
› Lysrør (legges i orginalemballasje
›
›
›
›
Maling, beis, lakk, lim
Maling- og lakkfjernere
Plantevermidler
Småelektrisk (røykvarslere,
mobiltelefoner, hårfønere o.l.)
› Spraybokser
› Spillolje og tjæreavfall
› White spirit, rødsprit o.l.
› Sprøyter og gamle/ubrukte
medisiner leveres til apotek.
› Ammunisjon, fyrverkeri og
sprengstoff skal leveres til
politiet.
og plasseres ved siden av boksen.)
Kundesenter
Telefon 72 54 05 40
[email protected]
www.renholdsverket.no
Scan QR-koden og
bruk vår sorteringsfunksjon for mobil.
15
Tømmeplan 2014
Plan 1
Uke 1
30.12 – 05.01
Uke 2
06.01 – 12.01
Uke 3
13.01 – 19.01
Uke 4
20.01 – 26.01
Uke 5
27.01 – 02.02
Uke 6
03.02 – 09.02
Uke 7
10.02 – 16.02
Uke 8
17.02 – 23.02
Uke 9
24.02 – 02.03
Uke 10
03.03 – 09.03
Uke 11
10.03 – 16.03
Uke 12
17.03 – 23.03
Uke 13
24.03 – 30.03
Uke 14
31.03 – 06.04
Uke 15
07.04 – 13.04
Uke 16
14.04 – 20.04
Uke 17
21.04 – 27.04
Uke 18
28.04 – 04.05
Uke 19
05.05 – 11.05
Uke 20
12.05 – 18.05
Uke 21
19.05 – 25.05
Uke 22
26.05 – 01.06
Uke 23
02.06 – 08.06
Uke 24
09.06 – 15.06
Uke 25
16.06 – 22.06
Uke 26
23.06 – 29.06
Uke 27
30.06 – 06.07
Uke 28
07.07 – 13.07
Uke 29
14.07 – 20.07
Uke 30
21.07 – 27.07
Uke 31
28.07 – 03.08
Uke 32
04.08 – 10.08
Uke 33
11.08 – 17.08
Uke 34
18.08 – 24.08
Uke 35
25.08 – 31.08
Uke 36
01.09 – 07.09
Uke 37
08.09 – 14.09
Uke 38
15.09 – 21.09
Uke 39
22.09 – 28.09
Uke 40
29.09 – 05.10
Uke 41
06.10 – 12.10
Uke 42
13.10 – 19.10
Uke 43
20.10 – 26.10
Uke 44
27.10 – 02.11
Uke 45
03.11 – 09.11
Uke 46
10.11 – 16.11
Uke 47
17.11 – 23.11
Uke 48
24.11 – 30.11
Uke 49
01.12 – 07.12
Uke 50
08.12 – 14.12
Uke 51
15.12 – 21.12
Uke 52
22.12 – 28.12
Uke 1
29.12 – 04.01
Plan 2
Plast
Rest
Papir
Rest
Rest
Papir
Rest
Plast
Rest
Papir
Rest
Rest
Papir
Rest
Plast
Rest
Papir Rest
Rest
Papir
Rest
Plast
Rest
Papir
Rest
Rest
Papir
Rest
Plast
Rest
Papir
Rest
Rest
Papir
Rest
Plast
Rest
Papir
Rest
Rest
Papir
Rest
Plast
Rest
Papir
Rest
Rest
Tømmeplan 2014
Uke 1
30.12 – 05.01
Uke 2
06.01 – 12.01
Uke 3
13.01 – 19.01
Uke 4
20.01 – 26.01
Uke 5
27.01 – 02.02
Uke 6
03.02 – 09.02
Uke 7
10.02 – 16.02
Uke 8
17.02 – 23.02
Uke 9
24.02 – 02.03
Uke 10
03.03 – 09.03
Uke 11
10.03 – 16.03
Uke 12
17.03 – 23.03
Uke 13
24.03 – 30.03
Uke 14
31.03 – 06.04
Uke 15
07.04 – 13.04
Uke 16
14.04 – 20.04
Uke 17
21.04 – 27.04
Uke 18
28.04 – 04.05
Uke 19
05.05 – 11.05
Uke 20
12.05 – 18.05
Uke 21
19.05 – 25.05
Uke 22
26.05 – 01.06
Uke 23
02.06 – 08.06
Uke 24
09.06 – 15.06
Uke 25
16.06 – 22.06
Uke 26
23.06 – 29.06
Uke 27
30.06 – 06.07
Uke 28
07.07 – 13.07
Uke 29
14.07 – 20.07
Uke 30
21.07 – 27.07
Uke 31
28.07 – 03.08
Uke 32
04.08 – 10.08
Uke 33
11.08 – 17.08
Uke 34
18.08 – 24.08
Uke 35
25.08 – 31.08
Uke 36
01.09 – 07.09
Uke 37
08.09 – 14.09
Uke 38
15.09 – 21.09
Uke 39
22.09 – 28.09
Uke 40
29.09 – 05.10
Uke 41
06.10 – 12.10
Uke 42
13.10 – 19.10
Uke 43
20.10 – 26.10
Uke 44
27.10 – 02.11
Uke 45
03.11 – 09.11
Uke 46
10.11 – 16.11
Uke 47
17.11 – 23.11
Uke 48
24.11 – 30.11
Uke 49
01.12 – 07.12
Uke 50
08.12 – 14.12
Uke 51
15.12 – 21.12
Uke 52
22.12 – 28.12
Uke 1
29.12 – 04.01
Plan 3
Rest
Papir
Rest
Rest
Papir
Rest
Plast
Rest
Papir
Rest
Rest
Papir
Rest
Plast
Rest
Papir
Rest Rest
Papir
Rest
Plast
Rest
Papir
Rest
Rest
Papir
Rest
Plast
Rest
Papir
Rest
Rest
Papir
Rest
Plast
Rest
Papir
Rest
Rest
Papir
Rest
Plast
Rest
Papir
Rest
Rest
Tømmeplan 2014
Uke 1
30.12 – 05.01
Uke 2
06.01 – 12.01
Uke 3
13.01 – 19.01
Uke 4
20.01 – 26.01
Uke 5
27.01 – 02.02
Uke 6
03.02 – 09.02
Uke 7
10.02 – 16.02
Uke 8
17.02 – 23.02
Uke 9
24.02 – 02.03
Uke 10
03.03 – 09.03
Uke 11
10.03 – 16.03
Uke 12
17.03 – 23.03
Uke 13
24.03 – 30.03
Uke 14
31.03 – 06.04
Uke 15
07.04 – 13.04
Uke 16
14.04 – 20.04
Uke 17
21.04 – 27.04
Uke 18
28.04 – 04.05
Uke 19
05.05 – 11.05
Uke 20
12.05 – 18.05
Uke 21
19.05 – 25.05
Uke 22
26.05 – 01.06
Uke 23
02.06 – 08.06
Uke 24
09.06 – 15.06
Uke 25
16.06 – 22.06
Uke 26
23.06 – 29.06
Uke 27
30.06 – 06.07
Uke 28
07.07 – 13.07
Uke 29
14.07 – 20.07
Uke 30
21.07 – 27.07
Uke 31
28.07 – 03.08
Uke 32
04.08 – 10.08
Uke 33
11.08 – 17.08
Uke 34
18.08 – 24.08
Uke 35
25.08 – 31.08
Uke 36
01.09 – 07.09
Uke 37
08.09 – 14.09
Uke 38
15.09 – 21.09
Uke 39
22.09 – 28.09
Uke 40
29.09 – 05.10
Uke 41
06.10 – 12.10
Uke 42
13.10 – 19.10
Uke 43
20.10 – 26.10
Uke 44
27.10 – 02.11
Uke 45
03.11 – 09.11
Uke 46
10.11 – 16.11
Uke 47
17.11 – 23.11
Uke 48
24.11 – 30.11
Uke 49
01.12 – 07.12
Uke 50
08.12 – 14.12
Uke 51
15.12 – 21.12
Uke 52
22.12 – 28.12
Uke 1
29.12 – 04.01
Innsamling juletrær
Tokammer 1
Papir
Rest
Rest
Papir
Rest
Plast
Rest
Papir
Rest
Rest
Papir
Rest
Plast
Rest
Papir
Rest
Rest
Papir
Rest
Plast
Rest
Papir
Rest
Rest
Papir
Rest
Plast
Rest
Papir
Rest
Rest
Papir
Rest
Plast
Rest
Papir
Rest
Rest
Papir
Rest
Plast
Rest
Papir
Rest
Rest
Papir
Tømmeplan 2014
Uke 1
30.12 – 05.01
Uke 2
06.01 – 12.01
Uke 3
13.01 – 19.01
Uke 4
20.01 – 26.01
Uke 5
27.01 – 02.02
Uke 6
03.02 – 09.02
Uke 7
10.02 – 16.02
Uke 8
17.02 – 23.02
Uke 9
24.02 – 02.03
Uke 10
03.03 – 09.03
Uke 11
10.03 – 16.03
Uke 12
17.03 – 23.03
Uke 13
24.03 – 30.03
Uke 14
31.03 – 06.04
Uke 15
07.04 – 13.04
Uke 16
14.04 – 20.04
Uke 17
21.04 – 27.04
Uke 18
28.04 – 04.05
Uke 19
05.05 – 11.05
Uke 20
12.05 – 18.05
Uke 21
19.05 – 25.05
Uke 22
26.05 – 01.06
Uke 23
02.06 – 08.06
Uke 24
09.06 – 15.06
Uke 25
16.06 – 22.06
Uke 26
23.06 – 29.06
Uke 27
30.06 – 06.07
Uke 28
07.07 – 13.07
Uke 29
14.07 – 20.07
Uke 30
21.07 – 27.07
Uke 31
28.07 – 03.08
Uke 32
04.08 – 10.08
Uke 33
11.08 – 17.08
Uke 34
18.08 – 24.08
Uke 35
25.08 – 31.08
Uke 36
01.09 – 07.09
Uke 37
08.09 – 14.09
Uke 38
15.09 – 21.09
Uke 39
22.09 – 28.09
Uke 40
29.09 – 05.10
Uke 41
06.10 – 12.10
Uke 42
13.10 – 19.10
Uke 43
20.10 – 26.10
Uke 44
27.10 – 02.11
Uke 45
03.11 – 09.11
Uke 46
10.11 – 16.11
Uke 47
17.11 – 23.11
Uke 48
24.11 – 30.11
Uke 49
01.12 – 07.12
Uke 50
08.12 – 14.12
Uke 51
15.12 – 21.12
Uke 52
22.12 – 28.12
Uke 1
29.12 – 04.01
Innsamling hageavfall
R
R
R
Tokammer 2
Pa
Pl
Pa
R
R
Pa
R
Pl
R
Pa
R
R
Pa
R
Pl
R
Pa
R
R
Pa
R
Pl
R
Pa
R
R
R
R
Pa
Pl
Pa
R
R
R
R
Pa
Pl
Pa
R
R
R
Tømmeplan 2014
Pa
Pl
Uke 1
30.12 – 05.01
Uke 2
06.01 – 12.01
Uke 3
13.01 – 19.01
Uke 4
20.01 – 26.01
Uke 5
27.01 – 02.02
Uke 6
03.02 – 09.02
Uke 7
10.02 – 16.02
Uke 8
17.02 – 23.02
Uke 9
24.02 – 02.03
Uke 10
03.03 – 09.03
Uke 11
10.03 – 16.03
Uke 12
17.03 – 23.03
Uke 13
24.03 – 30.03
Uke 14
31.03 – 06.04
Uke 15
07.04 – 13.04
Uke 16
14.04 – 20.04
Uke 17
21.04 – 27.04
Uke 18
28.04 – 04.05
Uke 19
05.05 – 11.05
Uke 20
12.05 – 18.05
Uke 21
19.05 – 25.05
Uke 22
26.05 – 01.06
Uke 23
02.06 – 08.06
Uke 24
09.06 – 15.06
Uke 25
16.06 – 22.06
Uke 26
23.06 – 29.06
Uke 27
30.06 – 06.07
Uke 28
07.07 – 13.07
Uke 29
14.07 – 20.07
Uke 30
21.07 – 27.07
Uke 31
28.07 – 03.08
Uke 32
04.08 – 10.08
Uke 33
11.08 – 17.08
Uke 34
18.08 – 24.08
Uke 35
25.08 – 31.08
Uke 36
01.09 – 07.09
Uke 37
08.09 – 14.09
Uke 38
15.09 – 21.09
Uke 39
22.09 – 28.09
Uke 40
29.09 – 05.10
Uke 41
06.10 – 12.10
Uke 42
13.10 – 19.10
Uke 43
20.10 – 26.10
Uke 44
27.10 – 02.11
Uke 45
03.11 – 09.11
Uke 46
10.11 – 16.11
Uke 47
17.11 – 23.11
Uke 48
24.11 – 30.11
Uke 49
01.12 – 07.12
Uke 50
08.12 – 14.12
Uke 51
15.12 – 21.12
Uke 52
22.12 – 28.12
Uke 1
29.12 – 04.01
R
R
Pa
R
Pl
R
Pa
R
R
Pa
R
Pl
R
Pa
R
R
Pa
R
Pl
R
Pa
R
R
Pa
R
Pl
R
Pa
R
R
Pa
R
Pl
R
Pa
R
R
Pa
R
Pl
R
Pa
R
R
Pa
R
Pl
Tømmeplan 2014
Uke 1
30.12 – 05.01
Uke 2
06.01 – 12.01
Uke 3
13.01 – 19.01
Uke 4
20.01 – 26.01
Uke 5
27.01 – 02.02
Uke 6
03.02 – 09.02
Uke 7
10.02 – 16.02
Uke 8
17.02 – 23.02
Uke 9
24.02 – 02.03
Uke 10
03.03 – 09.03
Uke 11
10.03 – 16.03
Uke 12
17.03 – 23.03
Uke 13
24.03 – 30.03
Uke 14
31.03 – 06.04
Uke 15
07.04 – 13.04
Uke 16
14.04 – 20.04
Uke 17
21.04 – 27.04
Uke 18
28.04 – 04.05
Uke 19
05.05 – 11.05
Uke 20
12.05 – 18.05
Uke 21
19.05 – 25.05
Uke 22
26.05 – 01.06
Uke 23
02.06 – 08.06
Uke 24
09.06 – 15.06
Uke 25
16.06 – 22.06
Uke 26
23.06 – 29.06
Uke 27
30.06 – 06.07
Uke 28
07.07 – 13.07
Uke 29
14.07 – 20.07
Uke 30
21.07 – 27.07
Uke 31
28.07 – 03.08
Uke 32
04.08 – 10.08
Uke 33
11.08 – 17.08
Uke 34
18.08 – 24.08
Uke 35
25.08 – 31.08
Uke 36
01.09 – 07.09
Uke 37
08.09 – 14.09
Uke 38
15.09 – 21.09
Uke 39
22.09 – 28.09
Uke 40
29.09 – 05.10
Uke 41
06.10 – 12.10
Uke 42
13.10 – 19.10
Uke 43
20.10 – 26.10
Uke 44
27.10 – 02.11
Uke 45
03.11 – 09.11
Uke 46
10.11 – 16.11
Uke 47
17.11 – 23.11
Uke 48
24.11 – 30.11
Uke 49
01.12 – 07.12
Uke 50
08.12 – 14.12
Uke 51
15.12 – 21.12
Uke 52
22.12 – 28.12
Uke 1
29.12 – 04.01
Tømmeplan 2014
Plan 5
Rest
Papir
Rest
Plast
Rest
Papir
Rest
Rest
Papir
Rest
Plast
Rest
Papir
Rest
Rest
Papir
Rest
Plast
Rest
Papir
Rest
Rest
Papir
Rest
Plast
Rest
Papir
Rest
Rest
Papir
Rest
Plast
Rest
Papir
Rest
Rest
Papir
Rest
Plast
Rest
Papir
Rest
Rest
Papir
Rest
Plast
Uke 1
30.12 – 05.01
Uke 2
06.01 – 12.01
Uke 3
13.01 – 19.01
Uke 4
20.01 – 26.01
Uke 5
27.01 – 02.02
Uke 6
03.02 – 09.02
Uke 7
10.02 – 16.02
Uke 8
17.02 – 23.02
Uke 9
24.02 – 02.03
Uke 10
03.03 – 09.03
Uke 11
10.03 – 16.03
Uke 12
17.03 – 23.03
Uke 13
24.03 – 30.03
Uke 14
31.03 – 06.04
Uke 15
07.04 – 13.04
Uke 16
14.04 – 20.04
Uke 17
21.04 – 27.04
Uke 18
28.04 – 04.05
Uke 19
05.05 – 11.05
Uke 20
12.05 – 18.05
Uke 21
19.05 – 25.05
Uke 22
26.05 – 01.06
Uke 23
02.06 – 08.06
Uke 24
09.06 – 15.06
Uke 25
16.06 – 22.06
Uke 26
23.06 – 29.06
Uke 27
30.06 – 06.07
Uke 28
07.07 – 13.07
Uke 29
14.07 – 20.07
Uke 30
21.07 – 27.07
Uke 31
28.07 – 03.08
Uke 32
04.08 – 10.08
Uke 33
11.08 – 17.08
Uke 34
18.08 – 24.08
Uke 35
25.08 – 31.08
Uke 36
01.09 – 07.09
Uke 37
08.09 – 14.09
Uke 38
15.09 – 21.09
Uke 39
22.09 – 28.09
Uke 40
29.09 – 05.10
Uke 41
06.10 – 12.10
Uke 42
13.10 – 19.10
Uke 43
20.10 – 26.10
Uke 44
27.10 – 02.11
Uke 45
03.11 – 09.11
Uke 46
10.11 – 16.11
Uke 47
17.11 – 23.11
Uke 48
24.11 – 30.11
Uke 49
01.12 – 07.12
Uke 50
08.12 – 14.12
Uke 51
15.12 – 21.12
Uke 52
22.12 – 28.12
Uke 1
29.12 – 04.01
Tømmeplan 2014
Plan 6
Rest
Papir
Rest
Plast
Rest
Papir
Rest
Rest
Papir
Rest
Plast
Rest
Papir
Rest
Rest
Papir
Rest
Plast
Rest
Papir
Rest
Rest
Papir
Rest
Plast
Rest
Papir
Rest
Rest
Papir
Rest
Plast
Rest
Papir
Rest
Rest
Papir
Rest
Plast
Rest
Papir
Rest
Rest
Papir
Rest
Plast
Rest
Innsamling juletrær
Uke 1
30.12 – 05.01
Uke 2
06.01 – 12.01
Uke 3
13.01 – 19.01
Uke 4
20.01 – 26.01
Uke 5
27.01 – 02.02
Uke 6
03.02 – 09.02
Uke 7
10.02 – 16.02
Uke 8
17.02 – 23.02
Uke 9
24.02 – 02.03
Uke 10
03.03 – 09.03
Uke 11
10.03 – 16.03
Uke 12
17.03 – 23.03
Uke 13
24.03 – 30.03
Uke 14
31.03 – 06.04
Uke 15
07.04 – 13.04
Uke 16
14.04 – 20.04
Uke 17
21.04 – 27.04
Uke 18
28.04 – 04.05
Uke 19
05.05 – 11.05
Uke 20
12.05 – 18.05
Uke 21
19.05 – 25.05
Uke 22
26.05 – 01.06
Uke 23
02.06 – 08.06
Uke 24
09.06 – 15.06
Uke 25
16.06 – 22.06
Uke 26
23.06 – 29.06
Uke 27
30.06 – 06.07
Uke 28
07.07 – 13.07
Uke 29
14.07 – 20.07
Uke 30
21.07 – 27.07
Uke 31
28.07 – 03.08
Uke 32
04.08 – 10.08
Uke 33
11.08 – 17.08
Uke 34
18.08 – 24.08
Uke 35
25.08 – 31.08
Uke 36
01.09 – 07.09
Uke 37
08.09 – 14.09
Uke 38
15.09 – 21.09
Uke 39
22.09 – 28.09
Uke 40
29.09 – 05.10
Uke 41
06.10 – 12.10
Uke 42
13.10 – 19.10
Uke 43
20.10 – 26.10
Uke 44
27.10 – 02.11
Uke 45
03.11 – 09.11
Uke 46
10.11 – 16.11
Uke 47
17.11 – 23.11
Uke 48
24.11 – 30.11
Uke 49
01.12 – 07.12
Uke 50
08.12 – 14.12
Uke 51
15.12 – 21.12
Uke 52
22.12 – 28.12
Uke 1
29.12 – 04.01
Tømmeplan 2014
Plan 7
Papir
Rest
Plast
Rest
Papir
Rest
Rest
Papir
Rest
Plast
Rest
Papir
Rest
Rest
Papir
Rest
Plast
Rest
Papir
Rest
Rest
Papir
Rest
Plast
Rest
Papir
Rest
Rest
Papir
Rest
Plast
Rest
Papir
Rest
Rest
Papir
Rest
Plast
Rest
Papir
Rest
Rest
Papir
Rest
Plast
Rest
Papir
Innsamling hageavfall
Uke 1
30.12 – 05.01
Uke 2
06.01 – 12.01
Uke 3
13.01 – 19.01
Uke 4
20.01 – 26.01
Uke 5
27.01 – 02.02
Uke 6
03.02 – 09.02
Uke 7
10.02 – 16.02
Uke 8
17.02 – 23.02
Uke 9
24.02 – 02.03
Uke 10
03.03 – 09.03
Uke 11
10.03 – 16.03
Uke 12
17.03 – 23.03
Uke 13
24.03 – 30.03
Uke 14
31.03 – 06.04
Uke 15
07.04 – 13.04
Uke 16
14.04 – 20.04
Uke 17
21.04 – 27.04
Uke 18
28.04 – 04.05
Uke 19
05.05 – 11.05
Uke 20
12.05 – 18.05
Uke 21
19.05 – 25.05
Uke 22
26.05 – 01.06
Uke 23
02.06 – 08.06
Uke 24
09.06 – 15.06
Uke 25
16.06 – 22.06
Uke 26
23.06 – 29.06
Uke 27
30.06 – 06.07
Uke 28
07.07 – 13.07
Uke 29
14.07 – 20.07
Uke 30
21.07 – 27.07
Uke 31
28.07 – 03.08
Uke 32
04.08 – 10.08
Uke 33
11.08 – 17.08
Uke 34
18.08 – 24.08
Uke 35
25.08 – 31.08
Uke 36
01.09 – 07.09
Uke 37
08.09 – 14.09
Uke 38
15.09 – 21.09
Uke 39
22.09 – 28.09
Uke 40
29.09 – 05.10
Uke 41
06.10 – 12.10
Uke 42
13.10 – 19.10
Uke 43
20.10 – 26.10
Uke 44
27.10 – 02.11
Uke 45
03.11 – 09.11
Uke 46
10.11 – 16.11
Uke 47
17.11 – 23.11
Uke 48
24.11 – 30.11
Uke 49
01.12 – 07.12
Uke 50
08.12 – 14.12
Uke 51
15.12 – 21.12
Uke 52
22.12 – 28.12
Uke 1
29.12 – 04.01
Plan 8
Rest
Plast
Rest
Papir
Rest
Rest
Papir
Rest
Plast
Rest
Papir
Rest
Rest
Papir
Rest
Plast
Rest
Papir
Rest
Rest
Papir
Rest
Plast
Rest
Papir
Rest
Rest
Papir
Rest
Plast
Rest
Papir
Rest
Rest
Papir
Rest
Plast
Rest
Papir
Rest
Rest
Papir
Rest
Plast
Rest
Papir
Rest
Nedgravde løsninger for borettslag og sameier
Send avfallet under bakken
– trygt, plassbesparende og ryddig
Stadig flere borettslag og sameier velger nedgravde
løsninger, med godt resultat.
Fordelene ved nedgravde løsninger er mange:
• Økt kapasitet
• Bedre arealutnyttelse
• Unngår lukt- og skadedyrproblematikk
• Redusert trafikkbelastning
• Ryddig og estetisk
• Brannsikkert
Kon
takt
oss
på te
og få lefon 72
54
m
om v er infor 05 40
mas
åre n
jo
løsn edgravd n
inge
e
r.
Det finnes to alternativ: nedgravde
containere og avfallssug. Begge
løsningene kan leveres med
kontrollsystemer, slik at bare
de som tilhører boområdet
kan levere avfall.
Tømmeplan 2014
Redaktør | Tone Pettersen Olden
Opplag | 75.000
Distribusjon | Trondheim kommune
Layout | JJ Design AS
Papir | 100% resirkulert papir
Besøksadresse | Tempevn 25, 7037 Trondheim
Postadresse | Postmottak, 7004 Trondheim
Tlf kundesenter | 72 54 05 40
E-post kundesenter | [email protected]
Kontortid | mandag – fredag kl 08.00 –15.30
Web | www.renholdsverket.no