Krevende personalsaker - Bedriftshelsetjenesten Hydro Karmøy

Comments

Transcription

Krevende personalsaker - Bedriftshelsetjenesten Hydro Karmøy
Bedriftshelsetjenesten
Hydro Karmøy
KURS:
Krevende personalsaker
- Hvordan går vi frem ?
Tid:
Sted:
Torsdag 13. September, 2012, kl. 0830 -1530
Park Inn Haugesund Airport hotell
For hvem:
Ledere, HR, verneombud, tillitsvalgte, HMS personell, BHT
Kostnad:
1.800,- for faste kunder av BHT
2.000,- for andre
Prisene inkluderer kaffe og lunsj ved hotellet.
Påmelding:
[email protected] (fra 01.08.2012 er påmeldingen bindende)
Vanskelige personalsaker er noe mange av oss har vært involvert i. Mange slike saker oppstår
som følge av dårlig- eller mangelfull kommunikasjon. Misforståelser eller urealistiske
forestillinger om plikter og rettigheter hos den ene eller begge parter ser man ofte.
Vi gjennomgår viktige elementer i saksbehandlingen og hensiktsmessige kommunikasjonsteknikker samt nødvendigheten av god dokumentasjon. Det vil også bli satt fokus på
arbeidsgivers styringsrett, forholdet mellom tilretteleggingsplikt og adgangen til å reagere
med advarsel, oppsigelse eller avskjed.
Målet er å kunne samarbeide på en profesjonell måte der konstruktive prosesser og
hensiktsmessige løsninger utenfor rettssalen står i fokus.
Foredragsholdere:
Anette Selmer er jurist, og har blant annet lang erfaring som advokat,
dommer ved Oslo skifterett, seniorrådgiver i Arbeids- og
Administrasjonsdepartementet og som avdelingsdirektør i
Justisdepartementet, Domstolsavdelingen.
Anette Selmer driver nå eget konsulentfirma. Hun tilbyr undervisning,
rådgivning, og bistår virksomheter bl.a. innen forebygging og håndtering
av konflikter, mekling, vanskelige personalsaker, omorganisering,
nedbemanning og arbeidsrett.
Michael Schou, lege fra Bedriftshelsetjenesten Hydro Karmøy vil si noe om
personlighetsforstyrrelser og kommunikasjon.
Bedriftshelsetjenesten Hydro Karmøy
Tlf: 52 85 47 61
www.bht-hydrokarmoy.no

Similar documents