Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutuksen tiedote

Comments

Transcription

Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutuksen tiedote
1
Marraskuu 2015
SAIRAANHOITAJA (AMK) päivätoteutus, ryhmä 08SH16K
Tervetuloa opiskelemaan Sosiaali- ja terveysalalle!
Opintojen aloitus
Opintoihin ilmoittaudutaan maanantaina 11.1.2016 klo 11 - 12 Hoitajankadun alaaulassa.
Samalla opiskelijoilta kerätään alkuperäiset todistukset, joita on käytetty yhteishaussa.
Opiskelijoille jaetaan myös AD-tunnukset ja opiskelutodistukset. Kuvallinen
henkilöllisyystodistus on tärkeää olla mukana ensimmäisenä orientaatiopäivänä.
Toimita kopiot yhteishaussa käyttämistäsi todistuksista Hakijapalveluihin 9.12.
mennessä: Lahden ammattikorkeakoulun Hakijapalvelut, osoite PL 214, 15101 Lahti
(käyntiosoite Kirkkokatu 27, 4. krs.).
Ammattikorkeakoulu tarkistaa kaikkien opiskelemaan valittujen hakijoiden
yhteishaussa käyttämät todistukset. Opiskelijavalinta on ehdollinen siihen saakka,
kunnes todistukset on tarkistettu ja todistuskopioita verrattu alkuperäisiin todistuksiin.
Ammattikorkeakoulu voi purkaa opiskelijavalinnan, mikäli hakija on antanut haussa
virheellisiä tietoja ja ei oikein tiedoin olisi oikeutettu saamaansa opiskelupaikkaan.
Opiskelijan oma päätelaite
Oman laitteen käyttöön opinnoissa kannustetaan, koska LAMKissa opinnot
toteutetaan joustavasti digitaalisuutta hyödyntäen; oppimisprosessissa ja –sisällöissä
hyödynnetään sähköisiä työskentely-ympäristöja ja e-aineistoja.
Lisätietoja tästä saat: https://wiki.lamk.fi/display/it/BYOD+-+LAMK
Tasokokeet
Kielissä järjestetään tasokokeita. Niistä saat tietoa yhteisten opintojen infossa
opintojen alussa. Kielten tasokokeet pidetään 22.1. klo 9 – 10.30 Hoitajankadun
auditoriossa.
Muuta huomioitavaa
Opiskelemaan valitut voivat itse vaikuttaa omaan opiskelun aloittamiseen helpottamalla
ensimmäisten kuukausien taakkaa valmistautumalla opiskeluun etukäteen. Tässä
materiaalia, johon kannattaa tutustua ennen opintojen aloittamista:
Opinto-opas
http://opinto-opas.lamk.fi/index.php/fi/68177/fi/68147
Itseopiskelumateriaali itsenäiseen lähtötason parantamiseen ruotsin ja englannin
kielissä.
Opiskelijan työkalut
www.lamk.fi/deski
Tutkintosääntö http://www.lamk.fi/opiskelijalle/opintoopas/Documents/tutkintosaanto-010415.pdf
2
Marraskuu 2015
Opiskelijakunta LAMKOn tervehdys
http://www.lamk.fi/opiskelijalle/opiskelijakuntalamko/Documents/LAMKOesittelykirje.pdf
Muita hyödyllisiä linkkejä
Lahdessa opiskelijoiden vuokra-asuntoja välittää Oppilastalo Oy
http://www.oppilastalo.fi
KELA – Opintotuki
http://www.kela.fi/opiskelijat
Aikuiskoulutustuki
http://www.koulutusrahasto.fi/fi/aikuiskoulutustuki /
Lisätietoja
Lahden ammattikorkeakoulun hakijapalvelut, [email protected]
Puh. 044 708 1385, 044 708 1386
Sosiaali- ja terveysalan opintotoimisto
Ulla-Maija Hakkarainen, opintosihteeri
Puh. 044 708 1038
[email protected]
Opettajatutorit
Päivi Ivanoff-Lahtela, [email protected]
Kati Lantta, [email protected]
Sari Nieminen, [email protected]
Riitta Airola, [email protected]
Tervetuloa!
Lahden ammattikorkeakoulu
SOSIAALI- JA TERVEYSALA
Lahden ammattikorkeakoulu/Sosiaali- ja terveysala
Sairaanhoitajaopiskelijoiden kahden ensimmäisen viikon ohjelma / KEVÄT 2016
Maanantai 11.1.2016
klo 11.00-12.00 Ilmoittautuminen, mahdollisuus ruokailuun
klo 12.00 – 13.00 Tervetuloa opiskelemaan! Lamko (Lahden ammattikorkeakoulun
opiskelijakunta) Luokka: Liikuntasali Y 1.24
klo 13.00 – 13.30 Vastuuopettaja Anna Romakkaniemi ja tuutoropettajat esittäytyvät
Luokka: Y 1.24
klo 13.30 – 14.00 Kahvitauko
klo 14.00 – 16.00 Tiimioppimisen tehtävä ja tiimioppimisen tehtävän aloitus.
Tuutoropettajat. Luokka: Auditorio (Y 1.03)
Tiistai 12.1.2016
klo 8.00-12.00 Tiimioppimisen tehtävän työstämistä
klo 12.30- 14.00 Tervetuliaissanat/ Yksikön johtaja Leena Liimatainen
klo 14.15-16.00 Tiimioppimisen tehtävän työstämistä
Keskiviikko 13.1.2016
klo 8.00-8.45 Rokotusinfo/ terveydenhoitaja Sanna Ahonen
klo 9.00-11.00 Ops ja sen eteneminen. Perehdytys pedagogiikkaan/ yliopettaja Hannele
Tiittanen
klo 12.00-15.30 Reppu-info/ryhmäytys (Vertaistutorit) varattavat tilat: Y1.03/ATKluokat/sali
Torstai 14.1.2016
Tiimioppimisen tehtävän työstämistä koko päivä
Perjantai 15.1.2016
klo 8.00-10.00 osaamisen tunnistaminen, info /Sari Lappalainen
klo 10.00-12.00 E-Hops, opsin moduulirakenne ja etenemispolut/Riitta Airola ja Päivi
Ivanoff-Lahtela
Tiimioppimisen tehtävän työstämistä loppupäivän
Maanantai 18.1.2016
klo 9.00-11.00 tiimioppimisen tehtävän ohjaus ja pienryhmätutorointi
Ryhmä B/ Kati Lantta
Ryhmä C/ Päivi Ivanoff-Lahtela
klo 10.00-12.00 tiimioppimisen tehtävän ohjaus ja pienryhmätutorointi
Ryhmä A / Sari Nieminen
Ryhmä D/ Riitta Airola
klo 13.00-16.00 Opintososiaaliset asiat ja yhteiset perusopinnot
Tiistai 19.1.2016
Klo 8.00 – 10.00 Hyvän hoidon osaamisen moduuli-info, ei lähihoitajataustaiset, Matleena
Takaluoma
Klo 14.00 – 16.00 Hyvän hoidon osaamisen moduuli-info, osaamisen tunnistaminen
(lähihoitajataustaiset), Matleena Takaluoma
Keskiviikko 20.1.2016
Tiimioppimisen tehtävän työstämistä koko päivän
Torstai 21.1.2016
klo 8.00-11.00 Tiimioppimisen tehtävän purku
Ryhmät A1, A2, B1 ja B2 Kati Lantta ja Sari Nieminen
Ryhmät C1, C2, D1 ja D2 Päivi Ivanoff-Lahtela
klo 12.00-14.00 Opon tunti/ Päivi Ivanoff-Lahtela luokka A 1.32
klo 14.00-16.00 Näyttöinfo ja simulaatioon tutustuminen (lähihoitajataustaiset)/ Matleena
Takaluoma ja Jukka Karjalainen
Perjantai 22.1.2016
klo 9.00-10.30 kielten tasokokeet, auditorio. Muistakaa ottaa oma ladattu tietokone
mukaan.
klo 12.00-13.00 Matematiikan alkukoe/ Matleena Takaluoma
Keväälle sovittavia muita aikoja:
10.2.2016 klo 1-13 Hyvinvointitoimijoiden esittely ala-aulassa
27.1.2016 klo10-11 LAMKOn toiminnan esittely
Opiskelijatuutortunnit:
10.2.2016 klo 10-11 opiskelijatutortunnit
17.2.2016 klo 16.15-18 lukitestaus /Juha Tiitta Luokka
9.3.2016 klo 10-11 opiskelijatutortunnit
13.4.2016 klo 10-11 opiskelijatutortunnit
13.4.2016 klo 8-9.45 KV-info/ Aleksiina Läykki
Työelämätietous ja tuutortunnit:
17.2.2016. klo 12-14 Sairaanhoitajaliitto luentosali Y 208 varattuna
27.4.2016 klo 12-14 Tehy luentosali Y 208 varattuna
+ aulainfot
Tietoa kielten tasokokeesta
kevät 2016
Mikä on tasokoe?
Amk-tutkintoon johtavan, suomenkielisen koulutusohjelman aloittaville opiskelijoille järjestetään
kielten tasokoetilaisuus, jossa varmistetaan samalla kertaa englannin ja ruotsin kielen lähtötaso. Jos
ylioppilastutkintotodistuksessa on kielten arvosanana Eximia, Laudatur tai Magna, opiskelijan ei
tarvitse osallistua tasokokeeseen ja kielten valmentaviin opintoihin. Valinnan jälkeisen todistusten
tarkistuksen yhteydessä katsotaan myös ylioppilastutkintotodistus. Tasokokeeseen ei myöskään
osallistuta, jos on mahdollista saada hyväksiluku kieleen/kieliin.
Kirjallisen lähtötasokokeen tarkoitus on löytää lisäopetusta tarvitsevat opiskelijat ja ohjata heidät
täydentämään kielitaitoaan kyseisen kielen valmentavalle opintojaksolle.
Koe on tarkoitus suorittaa ensimmäisen opiskeluvuoden alussa, ja tuloksen saa tietoonsa heti
tenttitilaisuudessa. Koetta ei voi uusia, vaan hylätyn suorituksen saaneet ohjataan englannin/ruotsin
valmentavalle opintojaksolle.
Opiskelijat voivat tasokokeen läpäistyään aloittaa kieliopinnot yhteisiin opintoihin kuuluvilla Vieras
kieli ja viestintä (englanti) ja Ruotsin kieli -opintojaksoilla.
Miten valmistaudun tasokokeeseen?
Tasokokeeseen ei tarvitse erityisesti valmistautua. Kieliopin perusrakenteiden ja yleiskielisen
sanaston kertaamisesta ei toki koskaan ole haittaa.
Mitä tarvitaan mukaan tasokoetilaisuuteen tullessa?
Opiskelijalla tulee olla toimiva AD-tunnus kokeeseen tullessaan. Tunnuksen saa omalta
koulutusalalta ensimmäisten kokoontumisten yhteydessä. Lisäksi mukana tulee olla
henkilökohtainen päätelaite (kannettava tietokone tai tabletti), jossa akkuvirta riittää koko
tasokokeen ajan.
Pitääkö tasokokeeseen ilmoittautua?
Omalla alalla lukujärjestyksen mukaisesti järjestettävään tasokokeeseen ei ilmoittauduta etukäteen.
Osallistujat kirjautuvat sisään kokeeseen paikan päällä. Aikaa kokeen suorittamiseen on 90 min, 45
min/kieli. Kokeeseen kirjautuminen on mahdollista viimeistään tuntia ennen koeaikatauluun
merkityn ajan päättymistä.
Tasokokeen hylätty suoritus
Tasokokeessa hylättyjen on osallistuttava kyseisen kielen valmentavalle opintojaksolle (3 op:n
laajuinen) ja suoritettava se hyväksytysti ennen kaikille pakollisten yhteisten opintojen opintojakson
(3 op) aloittamista. Hyväksytystä valmentavien opintojen opintojaksosta kertyneet opintopisteet
merkitään vapaasti valittaviin opintoihin.
Onneksi olkoon! Me Sosterkan tutorit toivotamme sinut tervetulleeksi opiskelemaan Lahden ammattikorkeakouluun! Meidän opiskelijatutoreiden tehtävä on olla apunasi varsinkin opiskelujesi alkutaipaleella. Olemme heti ensimmäisestä koulupäivästä alkaen kertomassa mikä on mikäkin luokka, ryhmäyttämässä ryhmäänne, järjestämässä tapahtumia, esittelemässä kaupunkia ja opettamassa käyttämään koulun tietojärjestelmiä. Helpoiten meidät tutorit tunnistat keltaisista tutorpaidoista. Meille voit tulla aina juttelemaan, vaikka näkisit meidät kaupungilla, koulussa, ilman tutorpaitaa tai tutorpaita päällä! Perinteitä kunnioittaen järjestämme perinteisen fuksipiknikin perjantaina 15.1.2016. Ohjelmassa on tuolloin pieniä rasteja pienissä ryhmissä, ja tutustumista erityisesti opiskelijalle tärkeisiin paikkoihin Lahdessa. Kierroksen jälkeen tutustumme toisiimme rennolla fiiliksellä. Merkkaa päivä jo kalenteriin valmiiksi. Olemme avanneet kaikille uusille LAMKin sosiaali‐ ja terveysalan opiskelijoille Facebook‐ryhmän jossa annamme tiedotusta ja jaamme tapahtumia. Siellä voi myös esittää kysymyksiä toisille aloittaville opiskeijoille tai tutoreille. Ryhmästä löytyy myös tutoreiden yhteystietoja. Ryhmän löydät nimellä ” Sosterkan fuksit kevät 2016 ”. Muista liittyä ryhmään heti! Muistathan tilata opiskelijakortin heti opiskelujen alettua. Lisätietoja opiskelijakortista ja muustakin löydät LAMKOn sivuilta osoitteesta www.lamko.fi. Opiskelijakorttia ei voi tilata etukäteen, koska saatte opiskelijanumeron vasta ensimmäisenä koulupäivänä. Tammikuussa nähdään! Terveisin Sosterkan tutorit