Hei ryhmän FYS15S opiskelija,

Comments

Transcription

Hei ryhmän FYS15S opiskelija,
 Hei ryhmän FYS15S opiskelija, onnittelut opiskelupaikasta ja tervetuloa opiskelemaan fysioterapeutti (AMK) – tutkintoa
Lahden ammattikorkeakouluun!
Syksyn uudet opiskelijat (fysioterapia ja sosiaaliala) aloittavat opiskelun
tiistaina 1.9.2015, hoitotyön opiskelijat jo päivää aikaisemmin.
Fysioterapeuttiopiskelijoiden ilmoittautuminen opiskelijaksi tapahtuu
kello 10 – 10.30 välillä koulumme ala-aulassa.
Ilmoittautumisen jälkeen ohjelma jatkuu klo 10.30 LAMKO:n opiskelijatuutoreiden ohjaamana liikuntasalissa. Klo 12 – 13.30 auditoriossa kuulette
campusemäntää, ravintolapalveluista, opintotoimistosta ja tietopalveluista jne.
Tuutorin eli allekirjoittaneen kanssa jatkatte kello13.30 - 15. Tutustumme
toisiimme, Lahden ammattikorkeakoulun ja sosiaali- ja terveysalan toimintaan,
palveluihin ja opiskelutapoihin. Ensimmäinen opiskelupäivä päättyy noin
klo 15
Yksi opintopiste on laskennallisesti opiskelijalle 27 tuntia työtä. Tästä noin 1013 tuntia on lähiopetusta ja loput sinun tulee aikatauluttaa tästä tuntimäärästä
itsenäisesti, liittyen annettuihin tehtäviin tai esimerkiksi tenttiin
valmistautumiseen. Opiskelu ammattikorkeakoulussa vaatii aikaa ja
paneutumista opiskeltaviin asioihin, joten varaathan siihen aikaa omassa
arjessasi. Oppikursseihin liittyviltä lähitunneilla tulee olla läsnä 80%:sti.
Poissaolot on mahdollisuus korvata seuraavan toteutuksen lähitunneilla ja
näin ollen korvaavia tehtäviä ei laadita. Harjoitteluviikkojen aikana opiskelu on
kokopäiväistä. Lähituntien määrä vaihtelee riippuen opintojaksoista, jotkin
opintojaksot saatetaan toteuttaa lähes täysin verkko-opintoina.
Opinto-opas on saatavilla netin kautta. Osoite on http://opintoopas.lamk.fi/index.php/fi/68177/fi/68145 . Opinto-oppaasta näet koko
opiskeluajan opinnot ja miten ne ajoittuvat eri lukuvuosille.
Lukujärjestykset löytyvät osoitteesta https://lukkarit.lamk.fi/ .
Ryhmänne tunnus on 08FYS15S, löydätte ryhmänne aikataulun myös
hakutoiminnolla kirjoittaen ainoastaan FYS15S. Ryhmänne aikataulu päivittyy
kesän aikana. Käymme tätä läpi myös ensimmäisinä päivinä, mutta jo kesän
aikana voitte tutustua aikatauluihin. Jokaisen oma aikataulu muodostuu siitä
mihin opintojaksoihin opiskelija osallistuu. Ilmoittautuminen opintojaksoille
tapahtuu opintojen alkaessa.
Tasokoe
Ammattikorkeakoulun aloittava opiskelija tekee tasokokeen opintojen alussa
englannin ja ruotsin kielessä, ellei opiskelija ole ylioppilaskirjoituksissa saanut
kyseisissä kielissä arvosanaa M, E tai L. Kielten tasokoe pidetään 10.9.
Hoitajankadun auditoriossa. Tasokokeissa pitää olla oma päätelaite mukana –
akku täynnä, koska latausjohtoja varten ei ole paikkoja. Kaikki jotka eivät läpäise
tasokoetta, osallistuvat kielten valmentaviin opintoihin. Ylioppilaskirjoituksissa
arvosanan M, E tai L kirjoittaneet menevät suoraan kyseisten kielten varsinaisille
kursseille.
Opiskelussa tarvittavat välineet
Oman laitteen käyttöön opinnoissa kannustetaan, koska LAMKissa opinnot
toteutetaan joustavasti digitaalisuutta hyödyntäen; oppimisprosessissa ja –sisällöissä
hyödynnetään sähköisiä työskentely-ympäristöjä ja e-aineistoja. Opintojesi aikana
tulet tarvitsemaan oman päätelaitteen, mutta ammattitason kallis tietokone ei ole
vaatimus. Ennen opintojen alkua ei ole suositeltavaa ostaa uutta laitetta.
Alakohtaiset laitesuositukset tarkentuvat alkusyksyn aikana, ja opintojen alkaessa
saat ohjeistusta minkälainen laite on riittävä opiskeluun. Lukuvuoden aikana voit
varautua työväline-/oppikirjakustannuksiin.
Muuta huomioitavaa
Oman opiskelusi aloitusta voit helpottaa valmistautumalla opiskeluun etukäteen.
Tässä materiaalia, johon kannattaa tutustua ennen opintojen aloittamista.
Itseopiskelumateriaali itsenäiseen lähtötason parantamiseen ruotsin ja englannin
kielissä.
Opiskelijan ABC
http://www.lamk.fi/opiskelijalle/opinto-opas/Documents/ABC-opiskelijalle-15.pdf
Opiskelijan työkalut
www.lamk.fi/deski
Tutkintosääntö http://www.lamk.fi/opiskelijalle/opinto-opas/Documents/tutkintosaanto010415.pdf
Opiskelijakunta LAMKOn tervehdys
http://www.lamk.fi/opiskelijalle/opiskelijakuntalamko/Documents/LAMKOesittelykirje.pdf
Muita hyödyllisiä linkkejä
Lahdessa opiskelijoiden vuokra-asuntoja välittää Oppilastalo Oy
http://www.oppilastalo.fi
KELA – Opintotuki
http://www.kela.fi/opiskelijat
Aikuiskoulutustuki
http://www.koulutusrahasto.fi/fi/aikuiskoulutustuki
Kirjeen lopusta löydät myös tuki- ja liikuntaelimistön anatomiaan liittyvän
tehtävän ja opetussuunnitelmatehtävän sekä kahden kirjan tiedot, jotka sinun
olisi syytä hankkia.
Lämpimästi tervetuloa ja iloisiin näkemisiin,
Eija Viitala
tuutoropettaja
044-7081709
[email protected] Oppimisympäristöt Fysioterapiakoulutuksessa Opiskelijana kehität osaamistasi • ratkot aitoja työelämän haasteita soveltamalla teoriaa käytäntöön toimimalla vuorovaikutuksessa asiantuntijoiden kanssa • arvioit omaa oppimistasi yhdessä vertaisopiskelijoiden, opettajan ja asiantuntijoiden kanssa monipuolisesti • opit jatkuvasti kehittämään osaamistasi muuttuvan työelämän tarpeiden mukaisesti ja ennakoiden tulevia muutoksia • harjaannut toimimaan ja kehittämään yrittäjämäisesti osaamistasi työharjoittelussa sekä kotimaisissa että kansainvälisissä hankkeissa OPISKELIJAOSUUSKUNTA POLKU Toisen opiskeluvuoden alusta lähtien Opiskelijaryhmä tuottaa hyvinvointipalveluita asiakasprojekteissa opettajavalmentajan ohjauksessa Opiskelija tekee oman henkilökohtaisen oppimissuunnitelman. Opiskelijat tilaavat opettajilta asiantuntijaluentoja, tietopajoja tai taitopajoja projekteihinsa liittyen ja opiskelevat opetus‐
suunnitelman mukaisesti. Vaihtoehtoiset oppimisympäristöt TYÖELÄMÄLÄHEISEN OPPIMISEN POLKU Toisen opiskeluvuoden alusta lähtien Opettaja laatii lukujärjestyksen ja sopii oppimisprojektit asiakkaiden sekä opiskelijoiden kanssa. Opiskelija tekee oman henkilökohtaisen oppimissuunnitelman. Opintokokonaisuuksiin liittyy asiakastilanteita, joissa harjoitellaan teorian soveltamista käytäntöön. Asiantuntijaluennoilla, tieto‐ ja taitopajoissa, tenteissä ja HANKITTAVA MATERIAALI ENNEN OPISKELUN ALKUA:
Suositellaan itselle ostettavaksi:
1. Mylläri Jaana
Ihmiskehon anatomia opiskelukirja
Sanoma Pro Oy 2014 (uusin painos, myös vuoden 2008 painos käy)
2. ICF-taskukirja :toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden kansainvälinen luokitus
www.thl.fi/kirjakauppa
Jokin seuraavista kirjoista on hyvä olla käytettävissä :
-
Leppäluoto J., Kettunen R., Rintamäki H., Vakkuri O., Vierimaa H. Lätti S. 2013, Anatomia
ja fysiologia. Rakenteesta toimintaan. Helsinki: SanomaPro
-
Nienstedt W., Hänninen O., Arstila A., Björkqvist S-E.. 2009. Ihmisen fysiologia ja
anatomia. 2009/. Helsinki : WSOY
-
Sand O., Sjaastad O., Haug E. Bjålie J, Toverud K. 2014. Ihmisen fysiologia ja anatomia.
Helsinki: SanomaPro
Tehtävä 1.
Tutustu fysioterapian koulutusohjelman opinto-oppaaseen.




Minkä nimisiä opintojaksoja opetussuunnitelmassa on 1. vuodelle ja syksylle 2015?
Millaisia asioita opiskellaan ensimmäisenä syksynä ja millaista osaamista sinulla tulisi olla
Jouluun mennessä?
Mitkä opintokokonaisuudet koko opetussuunnitelmassa vaikuttavat sinusta
mielenkiintoisimmilta?
Millaisia kysymyksiä, ehkä hämmennyksen, kummastuksen tai ihastuksen aiheita sinulle
heräsi tutustuessasi opetussuunnitelmaan?
Kirjoita edellä mainituista teemoista kirjallinen yhteenveto nimelläsi varustettuna ja tuo se
tulostettuna ensimmäisen opiskeluviikon tuutortunnille ke 2.9.
Tehtävä 2. Tuki- ja liikuntaelimistön anatomia
Harjoittele latinalaiset termit s. 12 Sijainnin ja suunnan ilmaiseminen (Mylläri Jaana: Ihmiskehon
anatomia opiskelukirja) Onneksi olkoon! Me sosterkan tutorit toivotamme sinut tervetulleeksi opiskelemaan Lahden Ammattikorkeakouluun! Meidän opiskelijatutoreiden tehtävä on olla apunasi varsinkin opiskelujesi alkutaipaleella. Olemme heti ensimmäisestä koulupäivästä alkaen kertomassa mikä on mikäkin luokka, ryhmäyttämässä ryhmäänne, järjestämässä tapahtumia, esittelemässä kaupunkia ja opettamassa käyttämään koulun tietojärjestelmiä. Helpoiten meidät tutorit tunnistat mustista tutorpaidoista. Meille voit tulla aina juttelemaan, vaikka näkisit meidät kaupungilla, koulussa, ilman tutorpaitaa tai tutorpaita päällä! Perinteitä kunnioittaen järjestämme perinteisen fuksipiknikin perjantaina 11.9. Ohjelmassa on tuolloin pieniä rasteja pienissä ryhmissä, ja tutustumista erityisesti opiskelijalle tärkeisiin paikkoihin Lahdessa. Kierroksen jälkeen tutustumme toisiimme rennolla fiiliksellä. Merkkaa päivä jo kalenteriin valmiiksi. Opiskelujen aloituksen kohokohta on Lahden opiskelijoiden yksi suurimmista vuosittaisista tapahtumista, LAMKOn fuksiaiset jotka järjestetään keskiviikkona 16.9. Tuolloin kaikki LAMKOn uudet opiskelijat ottavat toisistaan mittaa vaativien tehtävien avulla. Sosterkkalaiset ovat voittaneet fuksiaiset jo neljänä vuotena peräkkäin, joten haaste on heitetty! Olemme avanneet kaikille uusille LAMKin sosiaali‐ ja terveysalan opiskelijoille Facebook‐ryhmän jossa annamme tiedotusta ja jaamme tapahtumia. Siellä voi myös esittää kysymyksiä toisille aloittaville opiskeijoille tai tutoreille. Ryhmästä löytyy myös tutoreiden yhteystietoja. Ryhmän löydät nimellä ” Sosterkan fuksit syksy 2015 ”. Muista liittyä ryhmään samantien! Muista myös tilata opiskelijakortti jo ennen opiskelujen alkua. Opiskelijakortin voi tällöin noutaa heti LAMKOn toimistolta kun opinnot alkavat. Voit tilata kortin heti, et tarvitse siihen opiskelijanumeroasi. Lisätietoja opiskelijakortista ja muustakin löydät LAMKOn sivuilta osoitteesta www.lamko.fi Aurinkoista kesää ja syksyllä nähdään! Terveisin, Sosterkan tutorit 

Similar documents